stat4u

poniedziałek, 22 czerwca 2015

TESTY CZERWIEC 2015 (z kluczem odpowiedzi)1.Choroba niedokrwienna serca występuje szczególnie u osób starszych, u których stwierdza się problemy:
A. obniżonego poziomu cholesterolu, podwyższonego stężenia glukozy we krwi, zaparć.
B. podwyższonego poziomu cholesterolu, nadciśnienia tętniczego, palenia papierosów.
C. astmy oskrzelowej, podwyższonego poziomu cholesterolu, palenia papierosów
D. otyłości, obniżonego poziomu cholesterolu, alergii pokarmowej.

2. Jak nazywa się dział psychologii zajmujący się przemianami człowieka w różnych fazach życia?
A. społeczna
B. stosowana
C. rozwojowa
D. behawioralna

3. społecznym przejawem starzenia się człowieka jest
A. zmniejszenie się jego aktywności społecznej
B. pogorszenie się wzroku i słuchu
C. wydłużenie czasu jego reakcji
D. problem z samoobsługą

 4. 80 letnia chora przebywa drugi tydzień na oddziale reumatologicznym. Nikt z rodziny nie odwiedza pacjentki. Większość wolnego czasu spędza na oglądaniu TV i logicznych rozmowach z innymi chorymi o swojej rodzinie. Zachowanie to świadczy
A. o zaburzeniach pamięci krótkotrwałej podopiecznej
B. o zaburzeniach świadomości podopiecznej
C. o braku zainteresowań podopiecznej
D. o tęsknocie podopiecznej za rodziną

5. Do przemieszczania się po oddziale 70 leniej podopiecznej po operacji stawu kolanowego , która nie ma zaburzeń równowagi i może stawać na stopie operowanej kończyny, opiekun powinien zaopatrzyć ją
A. w balkonik z kółkami
B. wózek inwalidzki
C. kulę pachową
D. kulę łokciową

 6. 75 l pacjentka z powodu zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn dolnych z trudnością porusza się . Wskaż sprzęt, który pomoże pacjentce w przemieszczaniu się na dalszą odległość.
A. kula łokciowa
B. sprzęt ślizgowy
C. Wózek inwalidzki
D. obuwie ortopedyczne

7. Toaleta całego ciała i dokładne osuszanie skóry u osoby leżącej, szczególnie w przylegających do ciebie fałdach skórnych, wykonywana jest w celu zapobiegania
A. ranom
B. zakrzepom
C. odparzeniom
D. otarciom naskórka

8. W celu wykonania mycia pośladków w łóżku, należy chorą ułożyć na boku podkładając
A. podkład płócienny
B. ręcznik
C. miskę
D. basen

 9. Wykonując ćwiczenia oddechowe u chorego na astmę, należy zwrócić uwagę na zwiększenie ruchomości przepony. Można to uzyskać poprzez wykonywanie
A. głębokiego wdechu z uwypukleniem mięśni brzucha
B. wolnego wydechu przez nos z równoczesnym kaszlem
C. wdechu przez usta z równoczesnym skrzyżowaniem ramion
D. wydechu przez nos z równoczesnym pochyleniem do przodu

 10. Do wykonania okładu ciepłego(rozgrzewającego) należy zastosować: 70% alkohol etylowy, dwie warstwy flaneli oraz
A. zimną wodę i opaskę elastyczną
B. ciepłą wodę wazelinę i opaskę elastyczną
C. ceratkę ciepłą wodę Sudocrem i opaskę dzianą
D. ceratkę, wazelinę ciepłą wodę i opaskę elastyczną

11.  Aby móc bezpiecznie wykonać kąpiel pacjenta w wannie opiekun powinien zadbać przede wszystkim.
a o wyposażenie wanny w uchwyty i matę antypoślizgową
b o odpowiednie oświetlenie i wywietrzenie łazienki
c o zabezpieczenie odzieży ochronnej opiekuna
d o zabezpieczenie bielizny osobistej chorego
12. udzielając podopiecznemu pomocy przy przemieszczaniu się z łóżka na wózek opiekun powinien
a. jedną stopę ustawić za kołem wózka i wyprostować kręgosłup
b. jedno kolano położyć na łóżku pochylając się do przodu
c. na wyprostowanych nogach pochylić się do przodu
d. lekko ugiąć kolana zachowując prosty kręgosłup

 13 myjkę jednorazową użytą podczas wykonywania toalety ciała pacjenta leżącego w łóżku po wykonaniu zabiegu opiekun powinien
a. odnieść do magazynu
b. zostawić przy łóżku chorego
c. wyrzucić do worka na odpady zakaźne
d. wyrzucić do worka na odpady komunalne

14 w worku koloru czerwonego należy umieścić
a. odpady zakaźne
b. bieliznę osobistą
c. odpady komunalne
d. bieliznę pościelową

15 pacjent z niedowładem połowiczym prawostronnym ma trudności z siadaniem. W celu umożliwienia pacjentowi leżącemu przyjęcia pozycji siedzącej na łóżku z opuszczonymi nogami opiekun medyczny powinien.
a. chwycić jedną ręką pod barki, drugą pod kolana i obracając posadzić go
b. ułożyć jedną rękę pod kark i pociągając go do przodu pomóc mu usiąść
c. chwycić jedną ręką za kark, drugą za podudzie i obracając posadzić go
d. ułożyć obie ręce na barki i pociągając je do przodu pomóc mu usiąść


16.  środkiem leczniczym stosowanym do płukania jamy ustnej podczas toalety jamy ustnej podczas toalety jamy ustnej u przytomnego ciężko chorego pacjenta jest
a. rozcieńczony Altacet
b. przegotowana woda
c. napar z rumianku
d. roztwór Rivanolu

17 przy podmywaniu pacjentki na basenie obowiązuje kierunek
a. od wewnętrznej powierzchni prawego uda do uda lewego
b. od wewnętrznej powierzchni lewego uda do uda prawego
c. od wzgórka łonowego w kierunku odbytu
d. od odbytu w kierunku wzgórka łonowego

 18 w celu sprawdzenia czy temperatura wody przeznaczonej do podmywania pacjentki jest odpowiednia opiekun powinien
a. polać wodę na wewnętrzną na wewnętrzną stronę dłoni i uda pacjentki
b. polać wodę na wewnętrzną stronę przedramienia i uda pacjentki
c. nalać wodę do miski i pozwolić by pacjentka sprawdziła jej temperaturę
d. zanurzyć w wodzie swoje przedramię a potem polać wewnętrzną stronę uda pacjentki

19.  mycie kończy dolnych u pacjenta opiekun powinien wykonać według kolejności
a. udo pachwina stopa podudzie
b. stopa podudzie udo pachwina
c. podudzie udo pachwina stopa
d. pachwina udo podudzie stopa

 20. zapewniając intymność chorej leżącej w łóżku, w trakcie wykonywania toalety jej ciała opiekun zaspakaja odczuwaną przez pacjentkę potrzebę
a. uznania
b. czystości
c. poczucia estetyki
d. poszanowania godności

21. do wykonania u podopiecznej mycia głowy w łóżku, oprócz wanienki pneumatycznej należy przygotować
a. szampon folię dzbanek suszarkę grzebień
b. odżywkę dwa ręczniki dwa dzbanki dwa wiadra grzebień
c. szampon folię dwa ręczniki dwa dzbanki wiadro suszarkę grzebień
d. duży ręcznik szampon odżywkę dwa dzbanki wiadro suszarkę grzebień

 22.  przed przystąpieniem do założenia czepca przeciwwszawicznego należy
a. poinformować inne chore o wszawicy u podopiecznej
b. ocenić stan skóry głowy podopiecznej
c. obciąć włosy na długość 1 cm
d. umyć głowę podopiecznej

23 całkowitą zmianę bielizny pościelowej należy rozpocząć od zmiany
a. poszwy
b. poszewek
c. podkładów
d. prześcieradła

24 zmianę dolnych warstw pościeli opiekun powinien rozpocząć od zakładania
a. prześcieradła z obu stron łóżka potem kolejno obu podkładów
b. podkładu gumowego płóciennego i prześcieradła po jednej stronie łóżka
c. prześcieradła podkładu gumowego i płóciennego po jednej stronie łóżka
d. podkładu płóciennego z obu stron potem kolejno podkładu gumowego i prześcieradła

25 wykonanie zmiany bielizny osobistej opiekun powinien udokumentować
a. w historii choroby
b. w raporcie dziennym
c. w karcie gorączkowej chorego
d. w karcie indywidualnej chorego

 26. do fizycznych środków przeciwzapalnych ciepłych, wilgotnych należy:
a. lampa Sollux
b. gorąca kąpiel
c. kąpiel słoneczna
d. zawijanie przeciwgorączkowe

27. Wskazaniem do stosowania zabiegów przeciwzapalnych ciepłych są:
a. krwotoki
b. oparzenia
c. przykurcze
d. zwichnięcia

28. Jak często należy zmieniać ciepły okład przeciwzapalny u pacjenta?
a. Co 0,5 - 1 godziny
b. Co 2 - 4 godziny
c. Co 6 - 8 godzin
d. Co 9 - 12 godzin

29. Aby sprawdzić położenie zgłębnika w żołądku należy przyłożyć stetoskop w okolice nadbrzusza i wprowadzić
a. 50 mililitrów wody
b. 50 mililitrów pokarmu
c. 90 mililitrów pokarmu
d. 20 mililitrów powietrza

30.Przed wykonaniem karmienia pacjenta przez zgłębnik opiekun powinien ułożyć chorego
a. w pozycji siedzącej
b. w pozycji płaskiej
c. na prawym boku
d. na lewym boku

31. Podczas karmienia chorego leżącego w łóżku opiekun przede wszystkim powinien zwrócić uwagę na
a. temperaturę otoczenia
b. temperaturę pokarmu
c. estetykę otoczenia
d. estetykę pokarmu

32 . W przypadku podrażnienia skóry wokół stomii u pacjenta należy zastosować
a. balsam do ciała
b. spirytus salicylowy
c. pastę gojąco-uszczelniającą
d. roztwór nadmanganianu potasu

33. Woreczek stomijny założony pacjentowi opiekun powinien zdjąć
a. od dołu do góry
b. od góry do dołu
c.  od boku do środka brzucha
d. od środka brzucha do boku

34. Podopieczna cierpi na przewlekłą chorobę reumatyczną. Z powodu deformacji w obrębie stawów dłoni ma problemy z przygotowaniem i spożyciem posiłków. W celu podtrzymania jej samodzielności w spożywaniu posiłków opiekun powinien zaplanować podanie jej
a. sztućców z pogrubionymi uchwytami
b. szklanki bez uchwytu
c. odzieży ochronnej
d. szerokich talerzy 

 35. Jak często należy zmieniać pozycję ułożeniową choremu, który ma trudności w poruszaniu się w obrębie łóżka?
a. Co 2 godziny
b. Co 4 godziny
c. Co 6 godzin
d. Co 8 godzin

36. Pacjent z niedowładem połowiczym prawostronnym samodzielnie wykonuje ćwiczenia polegające na swobodnym zginaniu i prostowaniu prawej kończyny dolnej i górnej. Ćwiczenia te zalicza się do grupy
a. biernych
b. czynnych
c. oporowych
d. samowspomaganych

37. Które z wymienionych sprzętów należy zastosować w celu zabezpieczenia chorego przed wypadnięciem z łóżka?
a. Lejce
b. Barierki
c. Drabinki
d. parawany

38. Po wykonaniu częściowej toalety chorego leżącego w łóżku opiekun powinien tacę użytą na przybory.
a. umyć i osuszyć
b. wytrzeć, zdezynfekować środkiem w sprayu, osuszyć
c. umyć, osuszyć zdezynfekować środkiem w sprayu, pozostawić do wyschnięcia
d. włożyć do pojemnika ze środkiem dezynfekcyjnym na 45 minut, pozostawić do wyschnięcia

39.W celu nie dopuszczenia do powstania odleżyn na pośladkach młodej wysportowanej, poruszającej się na wózku inwalidzkim kobiety, u której na skutek wypadku nastąpiło uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku lędźwiowym najlepszym sposobem będzie
a. częste unoszenie się podopiecznej na rękach w czasie przebywania na wózku
b. dostosowanie rozmiarów wózka do wymiarów podopiecznej
c. przebywanie na wózku nie dłużej niż 3 godziny dziennie
d. stosowanie poduszki z pierza na siedzisko wózka

40. Podstawowym celem toalety całego ciała pacjenta leżącego w łóżku jest
a. poprawienie funkcji skóry
b. zapewnienie czystości bielizny osobistej i pościelowej
c. niwelowanie nieprzyjemnego zapachu w otoczeniu chorego
d. prowadzenie dla rodziny edukacji zdrowotnej w zakresie higieny osobistej

KLUCZ odpowiedzi do testuniedziela, 21 czerwca 2015

SKALE: SKALA BARTHEL

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńczeZadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacja leczenia: 
 • przewlekle chorych, 
 • osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, które ze względu na: 
  • stan zdrowia i niesprawność fizyczną, 
  • brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, 
  • konieczność stałej kontroli lekarskiej, 
  • potrzebę profesjonalnej pielęgnacji, 
  • rehabilitację,
   powinny przebywać w zakładzie opiekuńczym i które w ocenie karty oceny świadczeniobiorcy – skalą poziomu zapotrzebowania na opiekę osób trzecich (opartą na skali Barthel) – uzyskały 40 punktów lub mniej.
Skala Barthel – skala, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób.

Skala Barthel to międzynarodowa skala powszechnie stosowana w ocenie sprawności chorego, a co za tym idzie – jego zapotrzebowania na opiekę.  Na skalę Barthel składa się dziesięć czynności dnia codziennego, takich jak np. spożywanie posiłków, poruszanie się, ubieranie, rozbieranie, higiena osobista, korzystanie z toalety czy kontrolowanie czynności fizjologicznych. Ocenia się zdolność chorego do samodzielnego ich wykonywania – w/g Elżbiety Szwałkiewicz, konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
Przede wszystkim chodzi o zdiagnozowanie, jakie czynności i w jakim stopniu chory może wykonać samodzielnie, z czyjąś pomocą lub w ogóle. – W skali Barthel można uzyskać 100 pkt. Są trzy przedziały oceny: uzyskanie od 0 do 20 pkt oznacza całkowitą niesamodzielność, od 20 do 80 pkt oznacza, że w jakimś stopniu pacjent potrzebuje pomocy innych, a ocena w granicy 80 do 100 pkt oznacza, że przy niewielkiej pomocy chory może funkcjonować samodzielnie . Uzyskanie 40 pkt w skali Barthel lub mniejszej ich liczby powoduje zakwalifikowanie chorego do opieki długoterminowej – oznacza to bowiem, że wymaga on stałej opieki.
 Skala Barthel została wprowadzona w Polsce rozporządzeniem ministra zdrowia z 23 grudnia 2010 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.SKALA WATERLOW

Czynnik ryzyka: Budowa ciała, masa, wzrost:
- przeciętna - 0 punktów
- powyżej przeciętnej - 1 punkt
- otyłość - 2 punkty
- poniżej przeciętnej - 3 punkty

Czynnik ryzyka: Stan skóry:
- zdrowa - o punktów
- marmurkowata, cienka - 1 punkt
- sucha - 1 punkt
- obrzęknięta - 1 punkt
- lepka (temperatura) - 1 punkt
- przebarwiona - 2 punkty
- uszkodzona punktowo (pęknięta) - 3 punkty

Czynnik ryzyka: Płeć / wiek:
- mężczyzna - 1 punkt
- kobieta - 2 punkty
- 14 - 49 lat - 1 punkt
- 50 - 64 lata - 2 punkty
- 65 -74 lata - 3 punkty
- 75 -80 lat - 4 punkty
- powyżej 80 lat - 5 punktów

Czynnik ryzyka: Trzymanie moczu i stolca:
- całkowite/cewnikowanie - 0 punktów
- sporadyczne nietrzymanie moczu - 1 punkt
- cewnik/nietrzymanie kału - 2 punkty
- nietrzymanie moczu i kału - 3 punkty

Czynnik ryzyka: Ruchliwość pacjenta:
- prawidłowa - 0 punktów
- ciągła (nerwowość - 1 punkt
- apatyczność - 2 punkty
- ograniczona - 3 punkty
- nieruchomy (tarcie) - 4 punkty
- pozycja siedząca - 5 punktów

Czynnik ryzyka: Łaknienie:
- przeciętne - 0 punktów
- małe - 1 punkt
- cewnik żołądkowy - 2 punkty
- całkowity brak łaknienia - 3 punkty

Czynnik ryzyka: Odżywianie komórkowe:
- krańcowa kacheksja - 8 punktów
- zawał serca - 5 punktów
- choroby krążenia obwodowego - 5 punktów
- anemia - 2 punkty
- palenie tytoniu - 1 punkt

Czynnik ryzyka: Choroby neurologiczne i inne:
- stwardnienie rozsiane, cukrzyca i inne - 4- 6 punktów

Czynnik ryzyka: Urazy i zabiegi:
- ortopedyczne poniżej talii kręgosłupa - 5 punktów
- powyżej 2 godzin na stole operacyjnym - 5 punktów

Czynnik ryzyka: Przyjmowane leki:
- cytostatyki, sterydy - 4 punkty
- leki przeciw zapalne - 4 punkty


Interpretacja:

Ryzyko powstania odleżyn jest tym większe, im wyższa jest punktacja, jaką uzyskał pacjent.

0 - 10 punktów - niskie ryzyko powstania odleżyn

10 - 15 punktów - średnie ryzyko powstania odleżyn

15 - 20 punktów - wysokie ryzyko powstania odleżyn

20 punktów i powyżej - bardzo wysokie ryzyko powstania odleżyn


Źródło: Kapała W.: Pielęgniarstwo w chirurgii. Czelej, Lublin 2006.

SKALA NORTON

Czynnik ryzyka: stan fizykalny:
- dobry - 4 punkty
- dość dobry - 3 punkty
- średni - 2 punkty
- bardzo ciężki - 1 punkt

Czynnik ryzyka: stan świadomości:
- pełna przytomność i świadomość - 4 punkty
- apatia - 3 punkty
- zaburzenia świadomości- 2 punkty
- stupor lub śpiączka - 1 punkt

Czynnik ryzyka: aktywność (zdolność przemieszczania się):
- chodzi samodzielnie - 4 punkty
- chodzi z asystą - 3 punkty
- porusza się na wózku - 2 punkty
- stale pozostaje w łóżku - 1 punkt

Czynnik ryzyka: stopień samodzielności przy zmianie pozycji:
- pełna - 4 punkty
- ograniczona - 3 punkty
- bardzo ograniczona - 2 punkty
- całkowita niesprawność - 1 punkt

Czynnik ryzyka: czynność zwieraczy odbytu i cewki moczowej:
- pełna sprawność zwieraczy - 4 punkty
- sporadyczne moczenie się - 3 punkty
- zazwyczaj nietrzymanie moczu - 2 punkty
- całkowite nietrzymanie stolca - 1 punktInterpretacja:

• 4 punkty w każdej kategorii oznaczają brak określonych zaburzeń
• 1 punkt w każdej kategorii oznacza największe nasilenie zmian
• pacjent maksymalnie może otrzymać 20 punktów
• 14 punktów stanowi wartość graniczną i oznacza zwiększone ryzyko rozwoju odleżyn
• im mniej punktów, począwszy od 14 pkt, tym większe ryzyko rozwoju odleżyn

SKALA DOUGLAS

Czynnik ryzyka: stan odżywienia:
- dieta pełnowartościowa - 4 punkty
- dieta niewłaściwa - 3 punkty
- tylko płyny- 2 punkty
- żywienie pozajelitowe lub Hb > 10 mg/dl - 1 punkt

Czynnik ryzyka: aktywność:
- chodzi samodzielnie - 4 punkty
- chodzi z trudnością - 3 punkty
- porusza się tylko na wózku - 2 punkty
- stale pozostaje w łóżku - 1 punkt

Czynnik ryzyka: czynność zwieraczy odbytu i cewki moczowej:
- pełna sprawność zwieraczy - 4 punkty
- sporadyczne moczenie się - 3 punty
- nietrzymanie moczu - 2 punkty
- nietrzymanie moczu i stolca - 1 punkt

Czynnik ryzyka: ból:
- bez bólu - 4 punkty
- ślad bólu - 3 punkty
- okresowo - 2 punkty
- związany z ruchem - 1 punkt
- stały ból lub dyskomfort - 0 punktów

Czynnik ryzyka - stan skóry:
- bez zmian - 4 punkty
- skóra sucha, cienka, zaczerwieniona - 3 punkty
- uszkodzenia powierzchowne - 2 punkty
- uszkodzenie tkanki głębokiej lub jamy - 1 punkt

Czynnik ryzyka: stan świadomości:
- pełna przytomność, świadomość - 4 punkty
- apatia - 3 punkty
- stupor - 2 punkty
- brak współpracy - 1 punkt
- śpiączka - 0 punktów


Interpretacja:

4 punkty w każdej kategorii oznaczają brak określonych zaburzeń

Pacjent maksymalnie może otrzymać 24 punkty

18 punktów stanowi wartość graniczną i oznacza zwiększone ryzyko rozwoju odleżyn.

Im mniej punktów, począwszy od 18, tym większe ryzyko rozwoju odleżyn.

JEŚLI CHCECIE POZNAĆ TEŻ INNE SKALE ZAPRASZAM DO WPISU NA TEN TEMAT TU (KLIK)

sobota, 20 czerwca 2015

POZYCJE UŁOŻENIOWE PACJENTA
BY UNIKNĄĆ NEGATYWNYCH SKUTKÓW PODCZAS ZMIANY POZYCJI NALEŻY:

 • Przekazać pacjentowi informacje/instrukcje ułatwiająca poruszanie się
 • Udzielić porad albo asystować choremu przy poruszaniu się
 • Wykorzystać dostępne środki mechaniczne
 • Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności należy ocenić wydolność samoobsługowa pacjenta i zaplanować wykonanie działania.Stosowanie różnych pozycji ciała i udogodnień pomaga utrzymać określony rodzaj ułożenia ciała pacjenta. Celem zmiany pozycji ciała jest przeciwdziałanie przedłużonemu uciskowi tkanek, co w efekcie powoduje:

 • Złagodzenie dolegliwości bólowych
 • Zapobieganie odleżynom, przykurczom, zapaleniu płuc
 • Pobudzeniu reakcji ortostatycznych
 • Wsparcie czynności życiowych, np. oddychania, krążenia, trawienia
 • Dobre samopoczucie chorego
 • Stworzenie korzystnych warunków do przeprowadzenia rehabilitacji, ćwiczeń gimnastycznych i uruchamiania chorego
 • Zachęcanie do samodzielnej aktywności i kontaktów z otoczeniem.PROFESJONALNE UDOGODNIENIA

 • Poduszki z gąbki gumowej
 • Poduszki o rożnych kształtach, wypełnione silikonem, żelem, woda, powietrzem, gorczyca, wkładem poliestrowym
 • Materace przeciwodleżynowe dynamiczne
 • Krążki, wyściółki pośladkowe
 • Podkłady z gąbki, z tworzywa piankowego, kształt klinów, mat kostek
 • Lejce, drabinki, uchwyty, stoliki
 • Worki z piaskiem(ciężkie), służą do unieruchomienia np. pod kończyny dolne lub do wywołania ucisku
 • Gąbki
 • Kolka pod kolana lub na kark
 • Poduszki karkowe
 • Łóżko mechaniczne lub elektryczne o regulowanej wysokości(50-80cm), z regulowanym oparciem na plecy wbudowanym w wezgłowiu, profilowane podwójnie łamane lub czterosekcyjne z uchwytami pomagającymi pacjentowi podciągnąć się
 • Łuk łóżkowy z metalu lub drewna

NIEPROFESJONALNE UDOGODNIENIA

 • Kawałki kożucha, runo owcze lub sztuczne futro
 • Poduszki o rożnych rozmiarach i z rożnym wypełnieniem np. pierz, plewy, proso, sztuczne materiały, włosie, siemię
 • Koce

ŚRODKI POMOCNICZE STOSOWANE PRZY UŁOŻENIU CHORYCH W CELU UNIERUCHOMIENIA: szyny Brauna, pasy mocujące

POZYCJA CIAŁA – to układ ciała ludzkiego w stosunku do poziomu płaszczyzny wyznaczonej np., przez łóżko pacjenta.

PRZECIWWSKAZANIA DOTYCZĄCE ZMIANY CIAŁA PACJENTA: stany chorobowe z napadami drgawek, gdzie dla dobra pacjenta odstępuje się od częstych zmian pozycji stosując w zamian np., materace wypełnione silikonem lub powietrzem.

NIEBEZPIECZEŃSTWA - * urazy mechaniczne głowy, kręgosłupa, stawów pacjenta, * urazy kręgosłupa występują u personelu podczas zmiany pozycji pacjenta.

ZASADY STOSOWANE PRZY UKŁADANIU PACJENTA

 1. Każdorazowo przed olejna zmiana pozycji, udogodnień, praca jednej osoby lub całego zespołu powinna być dokładnie zaplanowana
 2. Ułożenie musi być dostosowane do zmieniającego się stanu ogólnego chorego
 3. Ułożenie pacjenta, który ma trudności w samodzielnej zmianie pozycji ciała, należy zmieniąc, co 2godz: powinno to być wyznaczone potrzebami chorego i stanem psychofizjologicznym organizmu
 4. Udogodnienia stosowane, są w celu odciążenia miejsc narażonych na ucisk, jednak zbyt duża ilość udogodnień jest błędem w sztuce pielęgnowania, mogącym powodować powstawanie odleżyn
 5. Udogodnienia zastosowane w określonej pozycji ciała pacjenta są układane od głowy do stop, natomiast przed zmiana pozycji są wyjmowane w stronę przeciwna( od stop w kierunku głowy)
 6. Każde z zastosowań udogodnień powinno być zabezpieczone okryciem ochronnym, które jest dobrze naciągnięte bez szwów i załamań od strony ciała pacjenta
 7. W ułożeniu pacjenta należy zwrócić uwagę ma: symetrie barków i bioder, prawidłowe ułożenie głowy, ułożenie stop
 8. Nie wolno dopuścić do powstania patologicznych pozycji oraz wynikających z tego zniekształceń i powikłań, tj. odleżyn, przykurczy, kurczy mięśni, zaników mięśniowych, zapalenia płuc, zapalenie żył, opadania stop
 9. Po każdym ułożeniu należy dokonać w karcie pacjenta lub innej dokumentacji dostępnej na oddziale opisu pozycji lub symbolicznego oznaczenia pozycji i zastosowanych udogodnień oraz godziny dokonanej zmiany.

ZE WZGLĘDU NA UMIEJETNOSCI I MOZLIWOSCI PACJENTA W ZAKRESIE UŁOŻENIA WYRÓŻNIA SIĘ GRUPY CHORYCH:

 1. Niewymagający specjalnego ułożenia, gdyż samodzielnie ja wybiera i zmienia ja w razie potrzeby
 2. Niepotrafiący samodzielnie zapewnić sobie wygodnej pozycji ciała ani dokonać jej zmiany
 3. u których ułożenie w określonej pozycji ciała jest konieczne ze względu na chorobę lub wynika ze stosowanej metody leczenia pacjenta(pacjenci mogą mieć zachowana zdolność do samodzielnej zmiany pozycji ciała lub wymagać pomocy w tym zakresie)

RODZAJE UŁOŻENIA PACJENTA

Pozycja na plecach – w płaskim ułożeniu na twardym podłożu, stopy na podpórce, pod głowę i krzywiznę lędźwiową zakłada się małą poduszeczkę, pod piety ochraniacze, powyżej zgięć kolanowych w poprzek uda-walki. Można wykorzystać jedna lub kilka poduszek wypełniających przestrzeń miedzy szóstym kręgiem szyjnym i pierwszym piersiowym. Zmniejsza się napięcie mięsni szyi, barków i zagięcia szyi. Poduszka pod okolice lędźwiową zmniejsza napięcie mięsni i zapobiega dolegliwością bólowym. Poduszki powinny tworzyć równię pochyla dającą podparcie głowie barkom, plecom, lędźwiom. Założenie walka wzdłuż uda lub aparatu stabilizującego stopę zabezpiecza rotacje na zewnątrz. Ucisk na piętę można złagodzić prze założenie walka pomiędzy podudzie a piętę. Na okolice łokcia można stosować ochraniacze, natomiast podpórki zapobiegają opadaniu stopy.

Poziome(płaskie) – ułożenie powoduje uspokojenie i odprężenie. Jest to tez lecznicze ułożenie: po operacjach, urazach czaszki, mózgu, złamaniach kręgosłupa i kości miednicy, odbarczenie kręgosłupa.

Półwysokie(normalne, semi-flower) – ułożenie pacjenta, który może się samodzielnie poruszać. Wezgłowie jest podniesione, poduszki zależne od upodobań pacjenta(1 lub 2), pozostałe udogodnienia w zależności od upodobań pacjenta. Należy do codziennych aktywności człowieka.

Wysokie(flower) – ułożenie pacjenta:
 1. Z uwypuklona klatka piersiowa za pomocą poduszek i/lub wezgłowia(wezgłowie uniesione, plaska poduszka pod plecami, miękka poduszka pod głowę). Należy zabezpieczyć pacjenta przed zsuwaniem się(dodatkowa poduszka pod pośladki, poduszka zapierające stopy zabezpiecza przed odleżynami). Dodatkowe podparcie pod kończyny górne.
 2. Z pochyleniem do przodu(u pacjentów z dusznością spoczynkowa) do podparcia kończyn górnych można wykorzystać stolik na łóżkowy z poduszkami, kończyny górne układa się swobodnie i wygodnie na blacie stolika przykrytym poduszkami. 
3. Z opuszczonymi swobodnie kończynami dolnymi( zmniejszanie odpływu krwi żylnej do krążenia małego) kończyny dolne opiera się na stołeczku i okrywa kocem.Ułożenie wysokie umożliwia aktywność pacjenta, samodzielne jedzenie, daje ulgę przy duszności(chorzy z zaburzeniami krążenia i oddychania, po operacjach tarczycy w przypadku wysokiego ciśnienia śródczaszkowego). Chory narażony jest w tej pozycji na powstanie odleżyn(działanie sil ścierających na okolice krzyżowa)

Pozycja na boku – plecy w tej pozycji powinny być wyprostowane jak u człowieka w pozycji stojącej. Głowę układa się na poduszce, pod która ułożona jest dłoń z wyprostowanymi palcami. Kończyna dolna dalsza w stosunku do materaca jest zgięta w stawie biodrowym i kolanowym, ułożona na poduszce. Należy przeciwdziałać opadaniu stop stosując podpórki. Pozycja stosowana jest w celu zapobiegania odleżynom układa się tez tak pacjentów w pozycji bezpiecznej, chorych z porażeniem połowicznym. Jest to tez ułożenie spoczynkowe i zapobiegające zapaleniu płuc.

Pozycja na boku pozioma(bezpieczna, simsa) – podłoże poziome – stosowana w przypadku pacjentów nieprzytomnych. Daje oparcie z przodu i tylu, nie grozi uciskiem na większe pnie nerwowe, zapobiega zapadnięciu języka do tylu i zachłyśnięciu się wydzielina(odpływa swobodnie na zewnątrz).

 1. Chory ułożony na twardym podłożugłowa swobodnie ułożona na boku. Jedna kończyna górna przed głową zgięta w łokciu, palce wyprostowane. Druga ręka ułożona z tylu w lekkim przygięciu w stawie i odwiedzeniu w stawie barkowym. Kończyna dolna ułożona na materacu w lekkim zgięciu w stawach, kończyna druga zgięta w stawie biodrowym kolanowym oraz podparcie podudzia.
 2. Ułożenie na zdrowym boku pozycja stosowana jest u pacjentów z porażeniem połowicznym. Miękka poduszka pod głową, kończyna górna na materacu ułożona wzdłuż ciała z wyprostowanymi palcami. Druga kończyna górna podparta na poduszce(wałku), w reku zaciśnięty wałek. Kończyna dolna bliższa wyprostowana. Druga kończyna dolna(strona ze zmianami chorobowymi) zgięta w stawie biodrowym i kolanowym, oparta na poduszce (wałku) stopa podparta. W tej pozycji chorego należy chronić przed mechanicznymi urazami o boczne barierki.
 3. Ułożenie na chorym bokustosowana u pacjentów z porażeniem połowicznym. Poduszka miękka pod głowę. Kończyna górna z niedowładem wyprostowane w stawie barkowym(kat 90st) i stawie łokciowym(kat 180st), ręka zaciśnięta na poduszce. Noga sparaliżowana w lekkim ugięciu w stawie biodrowym i kolanowym, stopa oparta. Zdrowa kończyna dolna zgięta w stawach.

Pozycja na boku półwysoka – pacjent siedzi z boku łóżka, opierając się swobodnie bokiem o podniesione wezgłowie lub poduszki. Kończyny dolne swobodnie zwisają z łóżka, stopy swobodnie spoczywają na stołeczku. Pozycja ta stosowana jest u pacjentów z wysiękowym zapaleniem opłucnej- chorego układa się na boku zdrowym, pozycja zapewnia większa ruchomość klatki piersiowej. Po stronie chorej zapobiega za pobiega zrostom opłucnej.

Pozycja na boku wysoka – wskazana jak w przypadku pozycji na boku pół wysokiej.

Pozycja na brzuchu – ten rodzaj pozycji można zastosować przy braku przeciwwskazań oraz za akceptacja pacjenta. Wezgłowie opuszczone, stopy chorego należy ułożyć za materacem z podparciem. Pod brzuch podkłada się poduszkę, która umożliwia fizjologiczne wygięcie kręgosłupa i zabezpiecza się przed uciskiem. Ramiona odwiedzone i zwrócone, na zewnatrz umożliwiają całkowite rozprężenie klatki piersiowej. Dłonie z palcami wyprostowanymi lub z włożonymi w nie małymi wałeczkami. Głowa jest ułożona na boku, szczególną uwagę należy zwrócić na ułożenie małżowiny usznej, która powinna być w położeniu fizjologicznym.Wskazane jest zapobieganie odleżynom, przykurczom, odbarczeniu kręgosłupa, mięsni palców, pośladków, ułożenie lecznicze. U kobiet obarcza się górną okolice ciała, u mężczyzn okolice krocza.

Inne pozycje:

 1. Niskie ułożenie głowy(trendelenburga) – płaszczyzna całego łóżka nachylona jest pod katem 10-30st.(głowa skierowana ku dołowi. Pod głową mała, miękka poduszeczka, jako zabezpieczenie przed ześlizgiwaniem się ku pochyłości, nie podnosząc głowy. Pozostałe udogodnienia jak w pozycji na plecach. Przyczynia się do pobudzenia ważnych dla życia ośrodków przy utracie przytomności, wstrząsie, utracie krwi: wytworzenie dostępu do żył centralnych, zapobieganie zatorom powietrznym, zaburzeniom ukrwienia mózg.
 2. Wysokie ułożenie kończyn dolnych – w celu właściwego ułożenia stosuje sie poduszki lub szyny z tworzyw piankowych. Można unieść tez cześć nożną łóżka. Unikać należy przesadnego zginania w pachwinie. Pozycja ta jest wskazana u pacjentów, u których należy pobudzić krążenie żylne(zapobiegnie powstawaniu zakrzepów), po operacjach żylnych np. żylaki(zmniejsza krwawienie po operacjach) oraz u pacjentów z opatrunkami gipsowymi(zapobiega powstawaniu obrzęków).
 3. Niskie ułożenie kończyn dolnych(anty – trendelenburga”rownIa pochyla”) płaszczyzna łóżka nachylona pod katem 30st. Stopy podparte tak, aby pozycja była stabilna. Inne udogodnienia jak wyżej. Gdy nie mamy możliwości ustawienia łóżka w tej pozycji, podkładamy plaska podłużna poduszkę( duża z pieza) układamy od pośladków w gore, a mała poduszeczkę podkładamy pod głowę tworząc” równie pochyla”. Możemy podłożyć poduszeczkę lub wałeczek pod kolana, podpórkę pod stopy, poduszeczki pod piety, płaskie poduszeczki pod ręce.

Równia pochyła” przyczynia się do pobudzenia krążenia tętniczego, obarczania płuc(zmniejsza ucisk przez narządy wewnętrzne) lepszego kontaktu z otoczeniami. Stosowana jest u pacjentów z zaburzeniami krążenia tętniczego, po operacjach, u osób ze złamanym kręgosłupem szyjnym.


Opis ułożenia, udogodnienia, modyfikacje /notatki z zajęć/Pozycja płaska na plecach. Ułatwia ona rozprężenie dolnych płatów płuc przez zwiększenie zakresu ruchów oddechowych prze­pony. Chory leży płasko, jedynie pod głową może mieć Jasiek. Ta­ką pozycję stosuje się często na krótki okres czasu, np. po punkcji lędźwiowej, bezpośrednio po znieczuleniu ogólnym i na przemian z pozycją półsiedzącą w pierwszych dwóch dobach po zabiegu ope­racyjnym.
Przy dłuższym leżeniu w pozycji poziomej należy podłożyć cho­remu w okolicę wygięcia lędźwiowego mały jasiek lub złożony ręcznik w celu podparcia kręgosłupa i zniesienia bólu. Stopy trzeba oprzeć na podpórce, aby przeciwdziałać tworzeniu się końskiej stopy. Górne przykrycie, nad stopami chorego, nie może być na­prężone (szczególnie, gdy nie ma podpórki). W tym przypadku moż­na go nie podkładać pod materac, tylko zwinąć w wałeczek i uło­żyć poza stopami. Pod pięty należy dać kółeczka z waty, a powy­żej zgięć kolanowych i pod okolicę ścięgna Achillesa małe wałecz­ki, aby zapewnić wygodne ułożenie kończyn dolnych i rozluźnić mięśnie brzucha. Należy też zwrócić uwagę na to, aby barki i bio­dra leżały w linii symetrycznej.
W schorzeniach kręgosłupa, w których układa się chorych na dłuższy czas w pozycji poziomej na plecach, siatka łóżka musi być specjalnie mocno napięta, jeżeli zaś ugina się pod ciężarem cho­rego pod materac należy podłożyć deskę, opierając ją na ra­mach łóżka.

Pozycja pozioma na boku. Rozróżniamy pozycje poziome na boku z kończyną górną skierowaną nad głową ku górze, na boku z rotacją do przodu z kończyną górną skierowaną ku górze i do przodu oraz na boku z rotacją do tyłu i obu kończynami górnymi skierowanymi ku górze. Wszystkie te pozycje można dodatkowo stosować z pochyleniem łóżka tak, aby głowa znajdowała się po­niżej kończyn dolnych (pozycja Trendelenburga). Celem tych po­zycji jest ułatwienie drenażu oskrzeli (usunięcie z nich wydzieliny), przy czym pozycja boczna pozioma ułatwia odpływ wydzieliny z dolnych płatów płuca, pozycja boczna z rotacją do przodu — z segmentów tylnych dolnych płatów, a z rotacją do tyłu — z przed­nich dolnych płatów płuca. Czas trwania drenażu określa lekarz.
Inna pozycja pozioma na boku, z rotacją do przodu jest sto­sowana u chorych nieprzytomnych jako tzw. pozycja bezpieczna.

Pozycja bezpieczna. Przy ułożeniu na lewym boku w tej pozycji, lewa kończyna górna prawie wyprostowana w stawie łokciowym jest ułożona za plecami chorego, a prawa, zgięta w stawie łokcio­wym, leży przed chorym. Płasko ułożona dłoń może być podłożona pod policzek, ewentualnie pod głowę daje się jasiek. Lewa kończy­na dolna prawie wyprostowana spoczywa swobodnie, a prawa zgię­ta w stawie biodrowym i kolanowym opiera się na kończynie lewej. Ułożenie w pozycji bezpiecznej daje oparcie i z przodu i z tyłu, nie grozi uciskiem na większe pnie nerwowe, zapobiega opadnięciu ję­zyka do tyłu i zachłyśnięciu się wydzieliną, która odpływa na zewnątrz. Po 2 godzinach należy zmienić pozycję choremu, ukła­dając go w ten sposób tylko na drugim boku.

Pozycja półwysoka. Polega ona na wyższym uniesieniu górnej części tułowia; jest to ułożenie pośrednie między pozycją poziomą a siedzącą. Najczęściej w ten sposób leżą chorzy, którzy nie mają wskazań do specjalnych pozycji w łóżku. Poduszki, niezależnie od sposobu ułożenia, muszą tworzyć równię pochyłą, dając podparcie lędźwiom, plecom, barkom i głowie chorego. Głowa musi być na jednej linii z kręgosłupem, to znaczy nie odchylona ani do tyłu, ani do przodu. Pochylenia głowy na boki muszą być krótkotrwałe. Udogodnienia stosuje się zależnie od potrzeby chorego.

Pozycja boczna. Pozycja boczna może być prawo- lub lewo­stronna. Chorzy na serce układają się na boku prawym, aby znieść ucisk okolicy serca. Chorych z lewostronnym schorzeniem płuc układa się na boku lewym, aby zdrowe płuco mogło swobodnie oddychać-rekompensując wyłączenie chorego płuca z funkcji fizjologicznej. Ciężko chorym ułożonym w pozycji bocznej należy za-podparcie pleców leżącym na boku np. lewym zgina się obie kończyny biodrowych i kolanowych. Między obie kończyny, a zwłaszcza między kolana, kładzie się miękką poduszkę.
Jezeli choremu jest wygodniej leżeć z prawą kończyną bardziej zgiętą od lewej, należy ją podeprzeć poduszką. Podparcie trzeba dać także prawej kończynie górnej, spoczywającej przed ^horym. Czasami chory odrzuca górną kończynę ku tyłowi, przechylając całą górną część tułowia w tę stronę. Takie ułożenie ułatwia od­dychanie.
Całe plecy należy podeprzeć wałkiem lub wąską poduszką zło­żoną wzdłuż, wpół. Sposób i wysokość ułożenia poduszek pod gło­wą może być różny — zależnie od upodobań chorego.

Pozycja wysoka siedząca. Polega ona na ułożeniu chorego pra­wie w pozycji siedzącej. Stosuje się ją w chorobach płuc i krąże­nia, ułatwia bowiem oddychanie przez zmniejszenie ucisku na klatkę piersiową.
Przy pozycji wysokiej poduszki układa się różnie, regulując wy­sokość ułożenia odpowiednim podniesieniem wezgłowia. W tym ułożeniu konieczne jest dodanie podparcia pod kończyny górne i gumowego kręgu pod pośladki; stopy należy oprzeć na podpórce i dać kółka z waty pod pięty.
W celu ustalenia pozycji chorego można dać wałek pod uda, lepiej jednak unieść nieco wyżej łóżko w nogach, a pod zgięcia kolanowe podłożyć małe, miękkie wałki. Zbyt duże zgięcie nóg w kolanach powoduje ucisk trzewi na przeponę, utrudniając chorym oddychanie.
W celu przeciwdziałania zsuwaniu się materaca z wezgłowia na­leży przestrzeń w nogach, między materacem a łóżkiem, wypełnić kocem, wałkiem ltp.

Pozycja wysoka z pochyleniem do przodu. Pozycja ta jest sto­sowana przy dużej duszności, ponieważ klatka piersiowa w tej po­zycji jest wolna od ucisku. Chory siedzi w łóżku nie opierając się w ogóle o poduszki, które dają tylko dobre podparcie dla oko­licy ciała od pośladków do pasa. Na plecy pacjenta zarzuca się lekkie, ciepłe okrycie. Przed chorym, dla oparcia kończyn górnych, ustawia się okryty kocem stolik „przyjaciel", na którym można położyć poduszkę. W przypadku braku takiego stolika kładzie się deskę na dwóch oparciach krzeseł przysuniętych do łóżka. Kończyny dolne chorego należy ułożyć wygodnie, swobodnie, bez dużego zgięcia w kolanach Pod pośladki podłożyć krąg gumowy

NA EGZAMINACH UŻYWANE SĄ TEŻ INNE NAZWY POZYCJI UŁOŻENIOWYCH
-pozycja kardiologiczna
-pozycja drenażowa
-pozycja przeciwstrząsowa
-pozycja odbarczająca

Przy okazji tego wpisu poruszę też  pewien problem jaki często poruszacie w wiadomościach.

Jak przesunąć w łóżku pacjenta o dużych gabarytach?

Najlepsze w tym przypadku są ślizgi ale jeśli ich nie mamy pod ręką na oddziale lub w domu pacjenta proponuję inną metodę.
   Kiedy mam pacjenta dużego wagowo w opiece domowej,  sparaliżowanego lub niewspółpracującego , który obsunął mi się w łóżku w stronę nóg lub na bok, wystarczy podejść z wygodnej dla nas strony ( tej w którą chcemy przesunąć podopiecznego) , chwycić za prześcieradło lub podkład i mocno pociągnąć . Wtedy pacjent przesunie się wraz z prześcieradłem do zamierzonego przez nas miejsca niezależnie czy jest to przesunięcie w stronę wezgłowia czy na boki. Przy tej czynności zapieramy się nogami (kolanami) o łóżko, nie pochylamy się, a wykorzystujemy siłę swoich ramion. Jest to najbardziej skuteczna metoda jaką stosuję w opiece w domu pacjenta. 

zdjęcia pochodzą z różnych medycznych stron internetowych

TEST PISEMNY NR 6 (z kluczem odpowiedzi)

" ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ"
Z.4

zadanie 1

zakres zabiegów pielęgnacyjnych u pacjenta przebywającego w oddziale szpitalnym, opiekun ustala bezpośrednio
a. z rodziną pacjenta
b. z lekarzem prowadzącym
c. z pielęgniarką
d. z pacjentem

zadanie 2

w celu komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością słuchową stosuje się
a. tylko metodę pisemną
b. tylko odczytywanie mowy z ust
c. mowę dźwiękową (foniczną) , pismo i gesty
d. wyłącznie metodę języka migowego lub alfabet palcowy (daktylografikę)

zadanie 3.

metody komunikacji z osoba niepełnosprawną wzrokowo NIE SĄ uzaleznione od
a.warunków bytowych i materialnych podopiecznego
b. przyczyn i stopnia niepełnosprawności
c. okresu życia , w którym niepełnosprawnośc powstała
d. występowanie niepełnosprawności sprzężonej

zadanie 4

pojęcie "hierarchia potrzeb" w psychologii oznacza
a. że potrzeby biologiczne są nadrzędne wobec innych potrzeb
b. że zaspokojenie jednej potrzeby rodzi potrzebę zaspokojenia kolejnej potrzeby
c. stopniowanie potrzeb: od podstawowych do potrzeb wyższeo rzędu
d. że bez spełnienia potrzeb niższego rzędu nie jest możliwe spełnienie potrzeb wyższego rzędu

zadanie 5.


w celu kwalifikacji podopiecznego do objęcia opieką  w zakładzie opiekuńczo-leczniczym stosuje się skalę
a.Barthel
b. Lawtona
c. Katza
d. Logan

zadanie 6

w celu zapewnienia higieny osobistej podopiecznemu , opiekun medyczny
a. wywietrzy salę, w której przebywa chory
b.posegreguje odpady medyczne powstałe w trakcie pielęgnacji podopiecznego
c. obetnie podopiecznemu paznokcie
d. zdezynfekuje ręce po wykonaniu czynności pięlęgnacyjnych

zadanie 7

otyłość i jej typ rozpoznaje się na podstawie
a. wyłącznie wartości WHR (wskaźnika talia-biodra)
b. wyłącznie wartości BMI (wskaźnika masy ciała)
c. masy ciała i wskaźnika masy ciała
d. wartości wskaźników WHR i BMI

zadanie 8

dietoterapia to
a. ocena stanu odżywienia podopiecznego
b. ocena stanu nawodnienia podopiecznego
c. żywienie lecznicze z zastosowaniem jednego wybranego składnika odżywczego , zmodyfikowane pod względem ilościowym
d. żywienie lecznicze zawierające zmodyfikowane pod względem ilościowym i jakościowym składniki pozywienia

zadanie 9

przyczynami odwodnienia pacjenta NIE SĄ
a. biegunki, wymioty
b. zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia
c. utrata znacznej ilości krwi, rozległe oparzeniaciała pacjenta, przegrzanie organizmu
d. przyjmowanie niedostatecznej ilości płynów , stosowanie diety małosolnej lub bezsolnej

zadanie 10

do kompetencji opiekuna medycznego (asystenta pielęgniarskiego) związanych z karmieniem chorych przez zgłębnik założony do żołądka przez noc, NIE NALEŻY
a. karmienie dożołądkowe
b. założenie sondy żołądkowej
c. sprawdzenie położenia sondy
d. sprawdzenie temperatury pokarmu

zadanie 11

opiekun medyczny sprawujący opiekę nad chorym z chorobą Parkinsona w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa , powinien
a. spełniać wszystkie życzenia pacjenta
b. karmić pacjenta wyłącznie przez zgłębnik
c. skłonić pacjenta do ograniczenia aktywności fizycznej
d. świadczyć opiekę w sposób adekwatny do stanu pacjenta

zadanie 12

w przypadku trudności z rozpoczęciem mikcji u podopiecznego choreg na stwardnienie rozsiane (SM) , opiekun powinien
a. załozyć cewnik zewnętrzny
b. zastosować opukiwanie okolicy nadłonowej
c. wykonać cewnikowanie pęcherza moczowego
d. zastosować zimny okład na okolicę łonową

zadanie 13

zespół kliniczny o nagłych ogniskowych zaburzeniach czynności mózgowia , spowodowanych upośledzeniem przepływu krwi , trwającym dłużej niż 24 godziny to
a. udar mózgu
b. I etap choroby Alzheimera
c. stwardnienie rozsiane (SM)
d. poczatki choroby Parkinsona

zadanie 14

w przypadku pacjenta unieruchomionego w łóżku, profilaktykę przeciwodleżynową należy prowadzić
a. po zgłoszeniu przez pacjenta takiej potrzeby
b. od początku sprawowania opieki nad chorym
c. po zaobserwowaniu zmian skórnych u chorego
d. po zgłoszeniu przez rodzinę pacjenta takiej potrzeby

zadanie 15

do pomocniczego sprzetu ortopedycznego zalicza się
a. ortezy
b. balkoniki
c. protezy mechaniczne
d. protezy pneumatyczne

zadanie 16

aby usprawnić układ oddechowy osoby chorej na astmę oskrzelową opiekun medyczny powinien
a. ułozyć chorego w pozycji Fowlera
b. obserwować zmiany skórne chorego
c. podać choremu środki farmakologiczne
d. ułozyć chorego w wygodnej pozycji leżącej

zadanie 17

do zadań opiekuna medycznego w opiece nad pacjentem po amputacji kończyny, należy
a. pomoc w dobraniu protezy
b. pomoc w hartowaniu kikuta
c. nauka chodzenia po zaprotezowaniu
d. ocena gotowości kikuta do zaprotezowania

zadanie 18

w okresie zaostrzenia reumatoidalnego zapalenia stawów pacjenta nalezy ułożyć w łóżku
a. w pozycjach czynnościowych na równym i nieodkształcającym się materacu
b. w pozycjach czynnościowych na miękkim i plastycznym materacu
c. wyłącznie w wygodnych dla niego pozycjach na miękkim i plastycznym materacu
d. wyłącznie w wygodnych dla niego pozycjach na równym i nieodkształcającym się materacu

zadanie 19

pani Wiesława , pensjonariuszka DPS od pewnego czasu zaczęła aktywnie uczestniczyć w warsztatach artystycznych , wystawach i plenerach, rozwijając swoje zainteresowania oraz prezentując prace malarskie. Który rodzaj potrzeby ujawnił się w postawie i zachowaniu ani Wiesławy?
a. potrzeba szacunku
b. potrzeba fizjologiczna
c. potrzeba bezpieczeństwa
d. potrzeba samorealizacj

zadanie 20

po operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego podopieczny podczas nauki chodzenia po powierzchniach płaskich, powinien chodzić za pomocą
a. kuli trzymanej po stronie zdrowej
b. kuli trzymanej po stronie operowanej
c. trójnogu trzymanego po stronie zdrowej
d. laski wielopunktowej trzymanej przed sobą

zadanie 21

nagły wzrost ciśnienia tętniczego, pocenie się, piekący i dławiący ból zlokalizowany za mostkiem oraz lęk i niepokój podopiecznego mągą świadczyć o  problemach związanych z funkcjonowaniem układu
a. krążenia
b. moczowego
c. pokarmowego
d. oddechowego

zadanie 22

podopieczny uskarża się na bole brzucha i wzdęcia, odczuwa ciężkość w podbrzuszu, co 3-4 dni z trudem wydala niewielkie ilości twardych mas kałowych. W tej sytuacji opiekun medyczny powinien
a. wykonać enemę
b. podać środek przeczyszczający
c. zastosować suchą rurkę do odbytu
d. poinformować lekarza lub pielęgniarkę

zadanie 23

w celu wykonania czynności umycia włosów pacjentce bardzo osłabionej i obłożnie chorej, należy
a. zabieg wykonać w łóżku w pozycji siedzącej
b. zabieg wykonać w wannie w pozycji leżącej
c. zabieg wykonać pod prysznicem w łazience
d. zabieg wykonać w łózku w pozycji leżącej


zadanie 24

u pacjenta obłożnie chorego z utrudnionym kontaktem i ciągłym nietrzymaniem moczu, nalezy przede wszystkim
a. zastosować pieluchomajtki
b. prowadzić trening mikcyjny
c. prowadzić ćwiczenia dna miednicy
d. znacznie ograniczyć ilość spożywanych płynów

zadanie 25

do toalety skóry wokół stomii nalezy użyć
a. środka dezynfekcyjnego
b. spirytusy salicylowego
c. wody utenionej
d. ciepłej wody

zadanie 26

do zewnętrznych czynników ryzyka upadków podopiecznych w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych zalicza się
a. zawroty głowy oraz brak opieki ze strony najbliższych
b. osłabienie siły mięśniowej chorego, upośledzenie wzroku
c. niedostosowanie środowiska do potrzeb osoby w podeszłym wieku lub osoby niepełnosprawnej
d. nagły wzrost ciśnienia tętniczego krwi u osoby w podeszłym wieku lub niepełnosprawnej

zadanie 27

do następstw upadku NIE należą
a. złamania, zwichnięcia
b. urazy, wstrząśnienia mózgu
c. zastój żylny, zakrzepica żył głębokich
d. cięzkie obrażenia , krwiaki wewnątrzczaszkowe

zadanie 28.

w celu zapobiegania zniekształceniom narządu ruchu u podopiecznych długotrwale unieruchomionych w łóżku nalezy stosować
a. wyłącznie ćwiczenia bierne i ułożenia funkcjonalne kończyn
b. wyłącznie ćwiczenia czynne i częste zmiany pozycji ciała
c. ułożenia kończyn i ciała w pozycjach funkcjonalnych , częste zmiany pozycji, ćwiczenia bierne i czynne, masaże
d. ułożenia kończyn i ciała w pozycjach wygodnych, częste zmiany pozycji, ćwiczenia bierne i czynne, masaże

zadanie 29

podczas pierwszej pionizacji czynnej chorego po długotrwalym przebywaniu w łóżku , opiekun medyczny
a. określa czas trwania pionizacji
b. decyduje o przebiegu uruchamiania pacjenta
c. interpretuje wartość pomiarów tętna i ciśnienia
d. asystuje fizjoterapeucie w procesie usprawniania

zadanie 30

do zadań opiekuna medycznego w ramach profilaktyki przeciwzakrzepowej nalezy
a. układanie kończyn dolnych poniżej poziomu serca
b. zakładanie pończoch przeciwzakrzepowych
c. podawanie iniekcji przeciwzakrzepowych
d. wykonywanie masażu kończyn dolnych

zadanie 31

koncentrator tlenu stsowany u pacjentów w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc , jest
a. maską tlenową
b. urządzeniem, które zawiera skoncentrowany tlen
c. cewnikiem, który zapewnia dopływ tlenu do płuc
d. urządzeniem, które filtruje powietrze atmosferyczne z otoczenia

zadanie 32

od czego zalezy komunikacja z chorym w terminalnym okresie choroby podopiecznego?
a. tylko od fazy okresu choroby
b. wyłącznie od czynników środowiskowych
c. tylko od czynników osobowościowych podopiecznego
d. od fazy choroby , czynników środowiskowych i sobowościowych

zadanie 33

pierwsze stadium otępienia charakteryzują
a. zaniki odruchu połykania
b. zaburzenia pamięci świeżej
c. zaburzenia wydalania moczu
d. stany dezorientacji w czasie i przestrzeni

zadanie 34

postępowanie polegające na działaniu środków chemicznych na strukturę lub metabolizm drobnoustrojów to
a. aseptyka
b. antyseptyka
c. dezynsekacja
d. deratyzacja

zadanie 35

odpady medyczne to
a. opakowania po środkach czystościowych
b. ręczniki bawełniane użyte do toalety chorego
c. rękawiczki lateksowe użyte do zabiegów higienicznych
d. plastikowe miski nerkowate uzyte do zabiegów higienicznych

zadanie 36

zakażenie szpitalne to
a. zakażenie, które ujawniło się u chorego po opuszczeniu szpitala
b. każde zakażenie, które ujawniło się u chorego w okresie pobytu w szpitalu
c. zakażenie nabyte w szpitalu , które ujawniło się tylko w okresie pobytu chorego w szpitalu
d. każde zakażenie nabyte w szpitalu, które ujawniło się w okresie pobytu chorego w szpitalu lub po jego opuszczeniu

zadanie 37

zakażenia wewnątrzszpitalne przenoszone są
a. tylko drogą kontaktową
b. tylko drogą powietrzno-kropelkową
c. drogą kontaktową, powietrzną i pokarmową
d. drogą powietrzno-pyłową lub powietrzno-kropelkową

zadanie 38

zabieg oklepywania klatki piersiowej nalezy wykonać
a. oklepując przednią powierzchnię w kierunku od szczytów do podstawy płuc z pominięciem okolicy sutkowej
b. oklepując powierzchnię grzbietową w kierunku od szczytów do podstawy płuc, z pominięciem łopatek i kręgosłupa
c. oklepując powierzchnię grzbietową w kierunku od podstawy do szczytów płuc, z pominięciem łopatek i kręgosłupa
d. oklepując przednią powierzchnię w kierunku od podstawy do szczytów płuc, z pominięciem okolicy sutkowej

zadanie 39

do zadań zawodowych opiekuna medycznego NIE należy
a. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i czynności higienicznych
b. współpraca z zespołem terapeutycznym i rodziną pacjenta
c. pomaganie w zaspokajaniu potrzeb biologicznych pacjenta
d. opracowywanie diety leczniczej

zadanie 40

podstawowym aktem prawnym regulującym uprawnienia pacjenta , który opiekun medyczny powinien znać i przestrzegać jest
a. karta praw pacjenta
b. karta praw obywatelskich
c. konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
d. Ustawa o zawodzie lekarza , pielęgniarek i położnej


KLUCZ ODPOWIEDZIpiątek, 19 czerwca 2015

TEST PISEMNY NR 5 (z kluczem odpowiedzi)

 Z.4 (według ksiązki z nowej podstawy programowej jest to test nr 3)


" ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ"

zadanie 1

warstwę zewnętrzną skóry tworzy
a. naskórek
b. skóra właściwa
c. tkanka podskórna
d. podściółka tłuszczowa

zadanie 2. 

funkcją trombocytów jest udział w procesie
a. krzepnięcia krwi
b.transporcie tlenu
c. produkcji przeciwciał
d. transporcie dwutlenku węgla

zadanie 3.

temperatura ciała w ciągu cyklu miesiączkowego u kobiet
a. jest stała
b. spada w czasie owulacji
c. spada w drugiej połowie cyklu
d. podwyższa się w czasie owulacji

zadanie 4 

w komunikacji z pacjentem z postępującą chorobą Parkinsona opiekun zauważy
a. brak mimiki
b. płynną mowę
c. podzielność uwagi
d. bogatą gestykulację

zadanie 5

do działań profilaktycznych swoistych zalicza się
a. karmienie piersią
b. racjonalne żywienie
c. szczepienia ochronne
d. ochronę środowiska naturalnego

zadanie 6

w czasie mycia krocza pacjenta opiekun medyczny zachowuje kierunek
a. od przodu do tyłu
b. od tyłu do przodu
c. od boku prawego do lewego
d. od boku lewego do prawego

zadanie 7

podczas mycia pleców i pośladków nalezy pacjenta
a. ułozyć na brzuchu
b. ułozyć pacjenta na plecach
c. ułożyć na boku
d. posadzić

zadanie 8

zdejmowanie brudnej bielizny osobistej pacjentowi z założonym okładem rozgrzewającym na okolicę łokciową prawą, należy rozpocząć od kończyny górnej
a. lewej
b. prawej
c. bliższej
d. dalszej

zadanie 9

aktywacja pieluchomajtek polega na ich
a. skręceniu przed założeniem
b. nasączeniu płynem wchłaniającym
c. złożeniu po zdjęciu przed wyrzuceniem
d. umocowaniu przylepcami na bieliźnie pacjenta

zadanie 10

optymalna liczba posiłków, którą powinien otrzymać pacjent w ciągu doby wynosi
a. 1-2
b. 2-3
c. 3-5
d. 5-7

zadanie 11

powikłaniem mechanicznym, które może wystąpić podczas karmienia pacjenta za pomocą zgłębnika żołądkowego jest
a. pęknięcie śluzówki jamy ustnej
b. przewodnienie
c. odwodnienie
d. hipoglikemia

zadanie 12

wskazaniem do wysokiego ułożenia kończyn dolnych pacjenta jest
a. zwolnienie krążenia tętniczego kończyn górnych
b. pobudzenie krążenia żylnego kończyn dolnych
c. zwolnienie krążenia zylnego kończyn dolnych
d. pobudzenie krążenia ogólnoustrojowego

zadanie 13

piankę termoaktywną stosowaną w materacach charakteryzuje
a. zmienna twardość zależna od nacisku
b. zmienna twardość zależna od temeratury
c. zmienna wytrzymałość zależna od nacisku
d. zmienna wytrzymałość zależna od temperatury

zadanie 14

narzędziem do oceny sprawności funkcjonalnej człowieka w zakresie 10 podstawowych funkcji życiowych jest skala
a. apgar
b. barthel
c. wechslera
d. pitagorasa

zadanie 15

u pacjenta z cewnikiem założonym do pęcherza moczowego , worek do zbiórki moczu umieszcza się
a. zawieszając na ramie łóżka powyżej poziomu spojenia łonowego pacjenta
b. zawieszając na ramie łóżka poniżej poziomu spojenia łonowego
c. układając na podłodze poniżej poziomu spojenia łonowego
d. układając na łóżku na poziomie spojenia łonowego

zadanie 16

przystępując do wykonania toalety całego ciała pacjenta leżącego w łóżku w pierwszej kolejności opiekun medyczny powinien
a. założyć rękawiczki ochrone
b. higienicznie zdezynfekować ręce
c. odpowiednio ułozyć pacjenta w bezpiecznej i wygodnej pozycji
d. poinformować pacjenta o planowanym myciu i uzyskać jego zgodę na wykonanie toalety

zadanie 17

po pomiarze temperatury ciała pod pachą , termometr elektroniczny nalezy
a. umyć woda bieżącą
b. włożyć do suchego pojemnika
c. przetrzeć środkiem dezynfekcyjnym
d. zanurzyć w roztworze soli fizjologicznej

zadanie 18

w skład prawidłowo przygotowanego zestawu do mycia głowy pacjentowi w łóżku wchodzą:
a. folia jednorazowa, dwa ręczniki, szampon odżywka, grzebień, dwa dzbanki, dwa wiadra, wanienka pneumatyczna, suszarka
b. dwa ręczniki, szampon, odżywka, grzebień, dzbanek, dwa wiadra, wanienka pneumatyczna, suszarka
c. szampon odżywka, grzebień, dwa dzbanki, dwa wiadra, wanienka pneumatyczna, suszarka
d. folia jednorazowa, grzebień, dwa dzbanki, dwa wiadra, wanienka pneumatyczna, suszarka

zadanie 19

który zabieg jest zabiegiem niszczącym wszy
a. dezynfekcja
b. dezynsekcja
c. deratyzacja
d. sterylizacja

zadanie 20

rozpoczynając i kończąc bandażowanie najczęściej zakłada się opaskę , tak by każda warstwa następna pokrywała poprzednią, stosując obwój
a. żółwiowy
b. śrubowy
c. kłosowy
d. kolisty

zadanie 21

stosując okład chłodzący nalezy go zmieniać co
a. 1-2 minuty
b. 2-3 minuty
c. 5-6 minut
d. 8-9 minut

zadanie 22

prawidłowy poziom glukozy we krwi człowieka na czczo wynosi
a. 20-30 mg/100ml
b. 30-40 mg/100ml
c. 40-50 mg/100ml
d. 60-100 mg/100ml

zadanie 23

podczas gorączki w pomiarze tętna u pacjenta obserwuje się
a. prawidłową częstotliwość i rytm
b. niemiarowość i zwolnienie
c. zwolnienie i przyspieszenie
d. przyspieszenie i niemiarowość

zadanie 24

w pracy z osobami chorymi i niesamodzielnymi opiekun medyczny wykazywać
a. niecierpliwość, wyrozumiałość, uległość
b. cierpliwość, niewyrozumiałość, empatię
c. cierpliwość, wyrozumiałość, empatię
d. cierpliwość, wyrozumiałość, uległość

zadanie 25

podczas sadzania pacjenta po przebytym udarze mózgu wózek nalezy ustawić
a. po stronie porażonej
b. po stronie zdrowej
c. z przodu łóżka
d. z  tyłu łóżka

zadanie 26

wskaźnik masy ciała pacjenta z niedowagą nalezy sprawdzać i dokumentować
a. codziennie
b. co tydzień
c. co miesiąc
d.co rok

zadanie 27

do najczęstzrych przyczyn zaparć u osób w podeszłym wieku należą
a. brak aktywności ruchowej, zbyt mało błonnika w diecie, duża ilość płynów wypijana w ciągu dnia
b. duża atywność ruchowa, zbyt mało błonnika w diecie, mała ilość płynów wypijana w ciągu dnia
c. brak aktywności ruchowej, zyt mało błonnika w diecie, mała ilość płynów wypijana w ciągu dnia
d. brak aktywności ruchowej, dużo błonnika w diecie, mała ilość płynów wypijana w ciagu dnia

zadanie 28

u osób z lekkim natężeniem nietrzymania moczu zaleca się stosowanie
a. pieluchomajtek
b. pieluch anatomicznych
c. wkładek urologicznych
d. pieluch i wkładów nantomicznych

zadanie 29

miejscowy brak naskórka lub zewnętrznej warstwy skóry właściwej przypominający płytką ranę lub pęcherz wypełniony płynem surowiczym bez rozpadu tkanek to odleżyna stopnia
a. I
b. II
c III
d. IV

zadanie 30 

najczęstsza droga rozprzestrzeniania się drobnoustrojów w zakłądach opieki zdrowotnej to
a. leki
b. sterylny sprzęt
c. ręce personelu
d. ręczniki jednorazowego użytku

zadanie 31

czas przeznaczony na higieniczne mycie rąk techniką Ayliffe'a wynosi minimum
a. 5 minut
b. 2 minuty
c. 10 sekund
d. 30 sekund

zadanie 32

opakowania po cytostatykach należą do odpadów medycznych niebezpiecznych i zbiera się je do worków koloru
a. niebieskiego
b. czerwonego
c. czarnego
d. żółtego

zadanie 33

basen ze stali nierdzewnej bezpośrednio po jego opróżnieniu należy
a. umyć
b. wytrzeć
c.  wyszorować
d. zdezynfekować

zadanie 34

naparem ziołowym stosowanym w pielęgnacji skóry w profilaktyce odlezyn u pacjentów leżących jest
a. szałwia
b. pokrzywa
c. rumianek
d. dziurawiec


zadanie 35


opaskę kohezyjną wykorzystywaną do podtrzymywania opatrunku charakteryzuje
a. łamliwość
b. kurczliwość
c. rozciagliwość
d. samoprzyczepność

zadanie 36

łatwiej jest połknąć duży lek pacjentowi jesli umieści się go
a. na koniuszku języka
b. na nasadzie języka
c. pod językiem
d. z boku języka

zadanie 37

w celu zapobiegania lub zahamowania krwawienia można stosować
a. termofor
b. okład chłodzacy
c. okład wysychający
d. okład rozgrzewający

zadanie 38

do ręcznych metod wspomagania odksztuszania wydzieliny z dróg oddechowych zalicza się
a. hiperwentylacje i efektywny kaszel
b. oklepywanie, wstrzącanie klatki piersiowej
c. efektywny kaszel i wstrząsanie klatki piersiowej
d. stosowanie aparatu typu Fluter i hiperwentylację

zadanie 39

występujące w środowisku pracy czynniki niebezpieczne mogą skutkować
a. wypaleniem zawodowym
b. zatruciem pokarmowym
c. wypadkiem przy pracy
d. chorobą zawodową

zadanie 40 

w przypadku zanieczyszczenia uszkodzonej skóry krwią podopiecznego nalezy w kolejności
a. udokumentować zdarzenie, przemyć zanieczyszczoną skórę zimną wodą i mydłem
b. udokumentować zdarzenie, przemyć zanieczyszczoną skórę ciepłą wodą i mydłem
c. przemyć zimną wodą i mydłem zanieczyszczoną okolicę, a następnie zdezynfekować szybko działającym środkiem do dezynfekcji skóry
d. przemyć ciepłą wodą i mydłem zanieczyszczoną okolicę , a następnie zdezynfekować szybko działającym środkiem do dezynfekcji skóry

KLUCZ ODPOWIEDZIczwartek, 18 czerwca 2015

TEST DO EGZAMINU OPIEKUN MEDYCZNY NR 4 (z kluczem odpowiedzi)

zadanie 1

ruchomą kością czaszki jest

a. żuchwa
b. szczęka
c. kość czołowa
d. kość skroniowa

zadanie 2.

podstawową jednostką czynnościową i strukturalną nerki jest
a. nefron
b. neuryt
c. neuron
d. moczowód

zadanie 3.

wartości prawidłowe oddechu zdrowego dorosłego człowieka w spoczynku wynoszą
a. 12-20 razy na minutę
b. 22-30
c. 32-40
d. 42-50

zadanie 4.

choroba Parkinsona to przewlekła postępująca choroba układu
a. moczopłciowego
b. pokarmowego
c. wydalniczego
d. nerwowego

zadanie 5.

zgodnie z koncepcją zdrowia- na obniżenie umieralności w głównej mierze wpływa
a. system opieki zdrowotnej
b. styl życia i edukacja człowieka
c. potrzeby biologiczne człowieka
d. ochrona środowiska naturalnego

zadanie 6.

w pielęgnacji kompensacyjnej opiekun medyczny zobowiązany jest do:
a. wyręczania pacjenta w wykonywaniu każdej czynności osobistej
b. nadmiernej opiekuńczości w stosunku do osoby chorej i niesamodzielnej
c. asystowania, wspierania i wyręczania pacjenta w czynnościach , których sam nie jest w stanie         wykonać
d. nadmiernej opiekuńczości w stosunku do osoby chorej i wyręczania jej w każdej czynności

zadanie 7

toaletę ciała nadmiernie pocącemu się pacjentowi nalezy wykonać
a. 1 raz dziennie
b. 2-3 razy dziennie
c. 2-3 razy w tygodniu
d. w zalezności od potrzeby

zadanie 8

celem wykonywania toalety ciała pacjenta jest
a. utrzymanie skóry w czystości i pogorszenie samopoczucia pacjenta
b. utrzymanie skóry w czystości i polepszenie samopoczucia pacjenta
c. pobudzenie ukrwienia włośniczkowego i pogorszenie samopoczucia pacjenta
d. pobudzenie ukrwienia włośniczkowego i polepszenie samopoczucia pacjenta

zadanie 9.

mycie kończyny górnej pacjenta podczas wykonywania toalety w łóżku należy rozpocząć od
a. dłoni
b. pachy
c. ramienia
d. przedramienia

zadanie 10

temperatura w sali chorych podczas wykonywania toalety całego ciała pacjenta w łóżku, powinna wynosić
a. 16 st. C
b. 18 st. C
c. 22 st. C
d. 27 st. C

zadanie 11

materace przeciwodleżynowe dynamiczne (zmiennociśnieniowe) pozwalają na podpieranie
a. równomierne ciała pacjenta
b. równomierne ciała, ale wolne od nacisku są kończyny
c. naprzemiennie w różnych punktach części ciała pacjenta
d. naprzemiennie ale tylko w pozycji ułożenia pacjenta  na boku

zadanie 12

podczas zmiany bielizny pościelowej pacjenta, należy
a. unikać kontaktu czystej bielizny pościelowej z brudną
b. zmienić poszewki na poduszkach po zmianie poszwy
c. umieścić brudną bieliznę pościelową na tacy
d. wymieść okruchy z prześcieradła

zadanie 13

zakładanie koszuli nocnej podopiecznej leżącej w łóżku , z dolegliwościami bólowymi w obrębie kończyny górnej należy rozpocząć od kończyny
a. zdrowej
b. chorej
c. bliższej
d. dalszej

zadanie 14

pieluchomajtki nalezy założyć tak aby indykator wilgotności znajdował się
a. pod pośladkami i na linii przedłużenia kręgosłupa
b. w dowolnej okolicy tułowia
c. pod prawym pośladkiem
d. pod lewym pośladkiem

zadanie 15

podopieczny, którego wskaźnik BMI wynosi 26, cierpi na
a. nadwagę
b. niedowagę
c. otyłość
d. otyłość olbrzymią

zadanie 16

po wykonaniu zabiegu pędzlowania jamy ustnej Aphtinem , pacjentowi u którego występują pleśniawki , pierwszy posiłek można podać
a. bezpośrednio po zabiegu
b. najwcześniej pół godziny po zabiegu
c. najwcześniej 2 godziny po zabiegu
d. najwcześniej 4 godziny po zabiegu

zadanie 17

witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to
a. A D M C
b. A D E K
c. D E B K
d. E K B C

zadanie 18

łóżko pielęgnacyjne niezbędne podczas pielęgnowania osób obłożnie chorych musi spełniać warunki
a. powinno być segmentowe, mobilne, stabilne, bezpieczne
b. powinno być segmentowe, stabilne, niebezpieczne, mobilne
c. powinno być segmentowe, mobilne, niestabilne , bezpieczne
d. powinno być segmentowe, bezpieczne, niestabilne, niemobilne

zadanie 19

poziom samodzielności u podopiecznego . określamy na podstawie skali Barthel, wynoszący 0 pkt. oznacza
a. w pełni samodzielnego
b. w pełni niesamodzielnego
c. potrzebującego minimalnej pomocy
d. potrzebującego minimalnego nadzoru

zadanie 20

afazja ruchowa , na którą często cierpią pacjenci po udarze mózgowym jest następstwem uszkodzenia ośrodków
a. mowy
b. czucia
c. słuchu
d. wzroku

zadanie 21

podczas zmiany pozycji pacjenta leżącego w łóżku , z pleców na boki, opiekun powinien zachować kierunek odwracania zawsze
a. do siebie
b. od siebie
c. na lewą stronę pacjenta
d. na prawą stronę pacjenta

zadanie 22

przedmioty, z których korzysta pacjent po przebytym udarze mózgu z niedowładem kończyny górnej , nalezy umieścić po jego stronie
a. lewej
b. prawej
c. zdrowej
d. z niedowładem

zadanie 23

zgodnie z zasadą segregacji odpadów, po wykonaniu zadania pielęgnacyjnego powstałe odpady należy posegregować
a. na korytarzu
b. w brudowniku
c. w dezynfektorni
d. w miejscu powstania

zadanie 24

brudną bieliznę należy umieścić w worku koloru
a. białego
b. czarnego
c. czerwonego
d. niebieskiego

zadanie 25

u pacjenta leżącego, w celu zapobiegania powstawaniu odleżyn opiekun medyczny powinien
a. smarować ciało pacjenta kremem nawilżającym co 6 godzin
b. smarować ciało pacjenta kremem tłustym co 4 godziny
c. zmieniać pozycję ciała pacjenta co 2 godziny
d. zmieniać bieliznę pacjenta co 2 godziny

zadanie 26

wskazaniem do stosowania u pacjenta worka z lodem jest
a. odmrożenie
b. wychłodzenie
c. podrażnienie skóry
d. stan zapalny jamy brzusznej

zadanie 27

który rodzaj zabiegu przeciwzapalnego nalezy zastosować w celu przyspieszenia gojenia ran, poprawienia miejscowego krążenia , złagodzenia bólu, ustąpienia skurczów mięśni, ocieplenia ciała?
a. zimno suche
b. ciepło suche
c. zimno wilgotne
d. ciepło wilgotne

zadanie 28

pitogramami ostrzegawczymi nazywa się rysunki na opakowaniach
a. substancji bezpiecznej informującej o sposobie jej stoswania
b. substancji bezpiecznej informującej o sposobie jej utylizowania
c. substancji niebezpiecznej informującej o sposobie jej stosowania
d. substancji niebezpiecznej informującej o rodzaju zagrożenia tą substancją

zadanie 29

symbol Tbc na opakowaniu środka dezynfekcyjnego informuje o jego działaniu
a. grzybobójczym
b. wirusobójczym
c. prątkobójczym
d. bakteriobójczym

zadanie 30

pierwszą czynnością jaką nalezy wykonać w wypadku porażenia prądem elektrycznym  jest
a. wezwanie pomocy medycznej
b. wykonanie sztucznego oddychania
c. odcięcie porażonego od źródła prądu
d. podanie porażonemu zimnej wody do picia

zadanie 31

łańcuch epidemiczny składa się z następujących po sobie elementów
a. dróg szerzenia zarazków bezpośrednich i pośrednich
b. źródła zakażenia i rezerwuaru zarazków w populacji
c. źródła zakażenia , rezerwuaru zarazków i dróg szerzenia
d. źródła zakażenia , dróg szerzenia i organizmu wrażliwego

zadanie 32

najskuteczniejszą ochroną przed zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B jest
a. mycie rąk
b. szczepienie ochronne
c. dezynfekcja rąk po zabiegu
d. praca w rękawiczkach ochronnych

zadanie 33

prawidłowa dobowa objętość wydalanego moczu wynosi około
a. 300ml
b. 500ml
c. 1000ml
d. 1500ml

zadanie 34

u pacjenta korzystającego z pieluchomajtek , w celu określenia objętości płynów wydalonych niezbędne jest ważenie
a. pieluchomajtek po zdjęciu
b. pieluchomajtek przed założeniem
c. pieluchomajtek przed założeniem i po zdjęciu
d. płynu przed wypiciem i pieluchomajtek po zdjęciu

zadanie 35

przy oparzenie ręki gorącą wodą należy
a. czekać aż powstaną pęcherze
b. przemyć miejsce oparzenia woda utlenioną
c. schłodzić oparzone miejsce strumieniem bieżącej wody
d. posmarować oparzone miejsce tłustym kremem lub tłuszczem

zadanie 36

w warunkach szpitalnych pomiar temperatury ciała pacjenta wykonywany jest
a. jeden raz dziennie w godz. rannych 5 :00- 7 :00
b. jeden raz dziennie w godz. wieczornych 16:00- 17:00
c. dwa razy dziennie w godz. rannych 5:00-7:00 i wieczorem 16:00-17:00
d. dwa razy dziennie w godz. rannych 5:00-7:00 i południowych 12:00-13:00

zadanie 37

w trakcie zmiany bielizny pościelowej pacjentowi leżącemu nalezy
a. wykonać toaletę całego ciała
b. nałożyć czystą bieliznę osobistą
c. wykonać masaż pleców i pośladków
d. wymieść suchą myjką okruchy z materaca

zadanie 38

które z działań opiekuna medycznego zapewniają pacjentowi przebywającemu w sali wieloosobowej warunki intymności w czasie zabiegu mycia ciała?
a. zamknięcie dzrwi
b. zamknięcie okien
c. osłonięcie łóżka parawanem
d. prośba skierowana do innych pacjentów o nieprzyglądanie się

zadanie 39

do preparatów przeciwwszawiczych należą
a. delacet, owanol, artemisol
b. atrax, owanol, jacutin
c. delacet, atrax, hedin
d. jacutin, atrax, hedrin

zadanie 40

termofor należy napełniać wodą o temperaturze
a. 50-70 st. C
b. 70-80 st. C
c. 80-90 st. C
d. 90-100 st. C

klucz do odpowiedzi