stat4u

sobota, 1 sierpnia 2015

ZADANIE PRAKTYCZNE OM CZERWIEC 2015- karmienie przez zgłębnik i zmiana koszuliOd 3 dni na oddziale neurologii przebywa pacjentka Teodora Kowalska lat 76 z powodu udaru niedokrwiennego lewej półkuli mózgu, zaś przyczyną choroby jest nadciśnienie tętnicze. U pacjentki występuje niedowład połowiczny prawostronny i afazja ruchowa. Chora rozumie mowę ale trudno wyrazić jej swoje myśli. Nie kontroluje oddawania moczu i stolca . Ma założone pieluchomajtki i cewnik Foleya. Ze względu na trudności w połykaniu (krztuszenie się) ma wprowadzony zgłębnik do żołądka. U pacjentki jest prowadzony bilans płynów. Pani Teodora jest osobą leżącą, współpracuje przy zmianie pozycji ciała lecz samodzielnie jej nie zmienia. Próbuje siadać z pomocą drabinki ale wymaga asystowania osób trzecich. Wymaga wykonania czynności higienicznych i opiekuńczych przez inne osoby. W skali Norton otrzymała 10 punktów. Pacjentka nie akceptuje swojego stanu zdrowia, ma obniżony nastrój i płacze. Chociaż ma dwoje dzieci nikt jej nie odwiedza.

Polecenia dla opiekuna
a. zmień koszulę pacjentce
b. podaj 200ml papki przez zgłębnik dożołądkowy

DIAGNOZA PROBLEMÓW PACJENTKI (wypisujemy problemy zawarte w zadaniu)

1. Pacjentka Teodora Kowalska lat 76 przebywa na oddziale neurologii
2. niedokrwienny udar lewej półkuli mózgu wynikający z nadciśnienia tętniczego
3. prawostronny niedowład kończyn wynikający z udaru
4. nadciśnienie tętnicze
5. brak samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego, higienicznych i opiekuńczych- pacjentka wymaga pomocy innych
6. osoba leżąca wymagająca pomocy przy zmianie pozycji ciała
7. konieczność wprowadzenia profilaktyki przeciw odleżynom wynikająca z niskiej oceny w skali Norton i wysokiego ryzyka odleżynowego
8. trudności w spożywaniu pokarmu (krztusi się) - założony zgłębnik do żołądka
9.pacjentka nie kontroluje oddawania moczu i stolca, założono cewnik Foleya i pieluchomajtki
10. problem z komunikacją werbalną, afazja ruchowa- problemy z mówieniem, wypowiadaniem myśli
11. obniżony nastrój wynikający z braku kontaktu z dziećmi, które nie odwiedzają chorej
13.obniżony nastrój, płaczliwość, brak akceptacji stanu własnego zdrowia przez pacjentkę
14. niedowład połowiczny prawostronny
15. należy zadbać o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne pacjentki
16. należy stworzyć chorej odpowiedni mikroklimat


przebieg egzaminu


1. wchodzisz na salę, robisz rozeznanie i zgłaszasz gotowość do egzaminu
2. dostajesz przydział stanowiska i kartki z zadaniem
3. siadasz czytasz, analizujesz
4. zgłaszasz gotowość do rozpoczęcia egzaminu
5. wypisujesz problemy opiekuńcze pacjentki
6. potem zgłaszasz, że jesteś gotowa do wykonania pierwszej czynności
7. idziesz do pacjentki, witasz się, przedstawiasz i mówisz, że chcesz jej zmienić koszulę i uzyskujesz zgodę
8. zamykasz okno, ustawiasz parawan. Bierzesz dwa kosze: na odpady medyczne i komunalne i ustawiasz je przy zlewie. Kosz na brudną bieliznę ustawiasz przy łóżku
9. idziesz do magazynu, bierzesz tacę, koszulę czystą, miskę nerkowatą, a w niej ręcznik papierowy 1 listek, płyn do dezynfekcji, fartuch jednorazowy i rękawiczki
10. myjesz i dezynfekujesz ręce
11. bierzesz tacę z zestawem i idziesz do Teodory, stawiasz to na stoliku przyłóżkowym
12. obniżasz barierkę, luzujesz pościel, wyjmujesz poduszkę “jaśka” spod głowy i kładziesz go na krześle przy łóżku
13. Koszulę rozpinasz, przechodzisz na drugą stronę łóżka i zaczynasz zdejmować rękaw ze zdrowej (lewej u pacjentki) ręki (przechodzę na drugą stronę łóżka bo jestem niską osobą)
14. pod kołdrą stawiasz nogi Teodory zginając w kolanach, podnosisz jej pośladki i przesuwasz ręką koszulę ku górze aż po same ramiona.
15. zdejmujesz koszulę z głowy i wracasz na prawą stronę łóżka
16. zdejmujesz koszulę z chorej (prawej u pacjentki) ręki
17. koszulę zwijasz i wrzucasz do kosza na brudną bieliznę
18. nakładamy czystą koszulę zaczynając od chorej ręki (prawej u pacjentki)
19. przekładamy przez głowę
20. przechodzimy na drugą stronę łóżka i wkładamy w rękaw lewą rękę (zdrową) pacjentki
21. lekko unosimy ramiona Teodory i zsuwamy koszulę niżej
CAŁY CZAS DBAMY O TO BY ZAKRYTE BYŁY PIERSI PACJENTKI
22. stawiamy jej nogi zginając w kolanach, podnosimy biodra i przesuwamy koszulę do samego końca pilnując by wszystko było równiutko
23. wracamy na drugą stronę łóżka
24. zapinamy guziki, układamy pacjentkę wygodnie na płasko, podkładamy poduszkę “jaśka”pod głowę
25. poprawiamy pościel, wygładzamy
26. sprawdzamy samopoczucie pacjentki
28. podnosimy barierki, dezynfekujemy stolik
29. odnosimy rzeczy do brudownika, tam wyrzucamy ręcznik i jednorazową miskę do odpadów medycznych, myjemy i dezynfekujemy tacę i odstawiamy do magazynu. Kosz na bieliznę odstawiamy do brudownika
30. zdejmujemy fartuch, rękawiczki
31. myjemy , dezynfekujemy ręce (niekoniecznie- u nas egzaminatorowi wystarczyło tylko to że zmieniasz fartuch i rękawiczki na nowe)
32. siadasz i odnotowujesz czynność i godzinę jej wykonania
zgłaszasz gotowość do wykonania kolejnego etapu zadania
1. Pytasz pacjentkę czy wyraża zgodę na podanie pokarmu przez zgłębnik
2. idziesz do magazynu i szykujesz zestaw. Na tacy ma być: dwie miski nerkowate, żaneta, stetoskop, gaziki, plaster, zacisk (pean), jednorazowa chusta  do zabezpieczenia bielizny, kilka płatków jednorazowych ręczników, płyn do dezynfekcji, kubek z pokarmem, kubek na zlewki, kubek z przegotowaną wodą, jednorazowa łyżeczka, jednorazowy fartuch i rękawiczki
3. zestaw stawiasz na stoliku przyłóżkowym, nakładasz fartuch i rękawiczki
4. informujesz pacjentkę o każdej czynności
5. unosisz wezgłowie pacjentki do pozycji półwysokiej, żanetę wyjmujesz z opakowania (opakowania po środkach czy sprzętach układasz na tacy)
6. zabezpieczasz bieliznę przed zabrudzeniem zakładając chustę
7. rozpinasz Teodorze guziki w koszuli pod chustą
8. zakładasz zacisk na rurkę sondy
9. nakładasz sobie stetoskop, na brzuchu pacjentki kładziesz miskę nerkowatą, do której wkładasz końcową część sondy
10. w żanetę nabierasz  20ml powietrza, zdejmujesz zatyczkę i pean, przykładasz stetoskop do miejsca na wysokości żołądka i wpuszczasz powietrze sprawdzając prawidłowe położenie zgłębnika, potem odsysasz (aspirujesz) je z powrotem, zatykasz zatyczką i przyczepiasz zacisk
11. nabierasz w żanetę 20 ml wody, informujesz pacjentkę, że sprawdzasz drożność sondy, otwierasz zatyczkę, zdejmujesz pean  i wpuszczasz powoli wodę do żołądka. Zamykasz zatyczkę, nakładasz pean
12. pokarm w kubku mieszasz łyżeczką i sprawdzasz temperaturę na swoim przedramienu puszczając kroplę z łyżeczki. Głośno mówisz, że mieszanka ma prawidłową temperaturę ok. 30 stopni, łyżeczkę wrzucasz do miski nerkowatej na tacy, do żanety nabierasz 100ml  mieszanki (u nas są takiej pojemności żanety) pozbywasz się powietrza ze strzykawki, wycierasz końcówkę strzykawki, otwierasz zatyczkę, zwalniasz pean, wkładasz końcówkę żanety do sondy  i powoli “na niby” podajesz pokarm. Mówisz pacjentce, że podajesz jej pożywienie i trwa to ok 10-15 minut.
13. zamykasz zatyczkę, zakładasz pean
14 i znowu pobierasz w żanetę 100 ml pokarmu i powtarzasz czynność
15. zamykasz zatyczkę i zakładasz pean
16. nabierasz w żanetę 50 ml wody i znowu podajesz przez sondę informując, że płuczesz teraz przewód zgłębnika
17. zatykasz zatyczkę, zaciskasz pean
18. końcówkę sondy zabezpieczasz gazikiem i oklejasz plastrem
19. zdejmujesz jednorazową chustę i kładziesz ją do miski nerkowatej na tacy
20. miskę nerkowatą, która leżała na brzuchu pacjentki  kładziesz na tacy
21. zapinasz guziki w koszuli pacjentki
22. sprawdzasz samopoczucie Teodory
23. podnosisz barierki
24. dezynfekujesz stolik
25. pozostawiasz chorą w pozycji półwysokiej na 30 minut
26. zanosisz wszystko do brudownika, segregujesz odpady: żanetę, łyżeczkę, zużyte ręczniki, wyrzucasz do odpadów medycznych. Z kubków wylewasz wszystko do sedesu ( u nas to był dodatkowy zlew), kubki wyrzucasz do odpadów medycznych, jednorazowy pean wyrzucasz również do odpadów medycznych. Opakowania po żanecie i fartuchu wyrzucasz do odpadów komunalnych
27. stetoskop dezynfekujesz i NIE wycierasz, tacę myjesz , wycierasz i dezynfekujesz, odnosisz wszystko do magazynu
28. zdejmujesz fartuch i rękawiczki, wyrzucasz do odpadów medycznych
29. myjesz i dezynfekujesz ręce, otwierasz okno, odstawiasz parawan do magazynu
30 . uzupełniasz indywidualną kartę pielęgnacji chorego wpisując czynności:  godzinę podania pokarmu, ilość pokarmu, ilość podanych płynów
31. zgłaszasz zakończenie wykonania zadania