stat4u

niedziela, 18 grudnia 2016

OBJAW HOMANSA- czyli nowe dolegliwościObjaw Homansa
Objaw stwierdzany u około 30% chorych z zakrzepicą żył głębokich w obrębie podudzia. Polega na wywołaniu znacznej bolesności w obrębie łydki i dołu podkolanowego podczas grzbietowego zgięcia stopy. Wynika to z bolesności zmienionych zapalnie żył głębokich przy ich napinaniu. Stwierdzenie tego objawu może świadczyć o zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych.
Objaw został opisany przez Johna Homansa w 1934 roku na łamach „New England Journal of Medicine” w artykule Thrombosis of the deep veins of the lower leg, causing pulmonary embolism
Ze względu na niską specyficzność (39-84%) i czułość (18-48%) oraz niewielkie ale teoretycznie potencjalne ryzyko oderwania zakrzepu w wyniku przeprowadzania badania powoli odchodzi się od stosowania tego testu.

piątek, 18 listopada 2016

BĘDZIE BOLAŁO


Dziś może porozmawiamy o BÓLU. Chyba każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu ciągle go doświadcza.

Ból to wrażenie zmysłowe, odczuwany dzięki receptorom zewnętrznym i wewnętrznym. Jest doznaniem wielowymiarowym , subiektywnym i negatywnym pod względem emocjonalnym.
Ból pełni bardzo ważne funkcje - informacyjną i obronną. Wskazuje nam chore miejsce, chroni tym tkanki zagrożone uszkodzeniem, mówi jakie są skutki chorób, ich leczenia czy trybu życia i wskazuje na konieczność skupienia się i likwidacją tego czynnika.
Istnieją różne rodzaje bólu. Dzielimy je ze względu na:
 1. lokalizację bólu, czyli ze względu na miejsce jego występowania, wyróżniamy tu:

 • nerwobóle – czyli bóle wynikające z podrażnień lub uszkodzeń nerwów obwodowych. Charakterystyczne dla tego bólu jest promieniowanie, czyli tak zwane uczucie rwania.
 • bóle przeniesione – czyli bóle powodowane przez jedną dolegliwość. Często są to bóle  promieniujące do lub przejawiające się w innych obszarach organizmu. Dzieje się tak na przykład przy zawale serca i chorobie wieńcowej. Ból odczuwany jest nawet w rękach, szczęce i łopatkach. 
 • bóle kostne – najczęściej związane są z urazem. Ten rodzaj bólu nasila się w trakcie ruchu. Ból kostny może być także wywołany zmianami nowotworowymi pierwotnymi lub przerzutami nowotworu.
 • ból tkanek miękkich (mięśni, skóry, stawów) –  jest to ból tkanek miękkich, które są dotknięte zmianami, np. stanem zapalnym. Jest go łatwo zlokalizować z dużą dokładnością, ponieważ nasila się przy dotyku i ruchu.
 • ból rozlany – obejmuje duży obszar ciała i trudno go przypisać konkretnej lokalizacji.
 • ból trzewny – wynika z procesów chorobowych toczących się w obrębie narządów wewnętrznych. Cierpiący na niego pacjenci często określają go jako rozlany i tętniący, ćmiący. Ból trzewny świadczy o tym, że choroba jeszcze się całkowicie nie rozwinęła
 • ból somatyczny - (gdy proces zapalny narządu rozszerza się na otoczenie) są to bóle ściśle zlokalizowane, nasilają się przy ucisku lub zmianie pozycji ciała. Występuje tu dodatni objaw Blumberga

 1. przyczynę bólu :
Z biologicznego punktu widzenia istnieje kilka źródeł bólu:
 • ból receptorowy jest to  najczęstszy rodzaj bólu, który wynika z podrażnienia receptora bólowego, tak zwanego nocyceptora. Spowodowany jest uszkodzeniem tkanek na skutek choroby.
 • ból neuropatyczny spowodowany jest podrażnieniem lub uszkodzeniem części ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego. Nawet neutralny bodziec, jak delikatny dotyk, może wywoływać nieprzyjemne doznanie. Do tej kategorii należą też bóle fantomowe, czyli bóle odczuwane w amputowanej kończynie.
 • ból psychogenny wynika z podłoża psychicznego i często towarzyszy zaburzeniom psychicznym. Objawia się on tym, że pacjenci skarżą się na ból, który nie ma związku z uszkodzeniem czy podrażnieniem tkanek lub nerwów.

  1. czasu trwania bólu, czyli jak długo nas boli
  • ból stały to taki ból, który przez cały okres trwania utrzymuje się na względnie stałym poziomie.
  • ból przemijający - to ostry przemijający ból, który przyjmuje postać napadów i nakłada się na dotychczas istniejące stałe dolegliwości towarzyszące danej chorobie. Swoim nasileniem bóle te przewyższają ból podstawowy.
  • ból pulsujący lub falowy to taki gdy jego natężenie ma charakter zmienny, tzn. nasila się, słabnie, następnie znów narasta.

  1. częstotliwość występowania bólu, czyli jak często nas boli
  • ból epizodyczny – najczęściej spotykany ból. Jest to np. sporadyczny ból głowy, ból gardła przy infekcji itp.
  • ból przewlekły towarzyszy schorzeniom o długotrwałym przebiegu. Mamy z nim do czynienia, gdy dolegliwości trwają dłużej, niż trzy miesiące. Ból przestaje być wówczas objawem ostrzegającym i staje się niezależnym zespołem chorobowym.

  1. skojarzenia związane z odczuwaniem bólu
  • ból uciskający, dający wrażenie przygniecenia, charakterystycznego dla bólów klatki piersiowej i głowy.
  • ból rwący, rozdzierający, charakterystyczny np. dla bólu mięśni i bólu menstruacyjnego.
  • ból szczypiący, piekący przypominający kontakt ze żrącą lub drażniącą substancją (np. kontakt rany z solą).
PROPONUJĘ SKUPIĆ SIĘ NA BÓLU BRZUCHA, KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ JEST SPOTYKANY W ŻYCIU CODZIENNYM

Bardzo ważne jest by przy bólu brzucha odróżnić ból somatyczny (otrzewnowy) od bólu trzewnego.

BÓL SOMATYCZNY jest ściśle zlokalizowany, nasila się przy ucisku i zmianie pozycji ciała. Jest to ból świadczący o tym, że proces zapalny narządu rozszerza się na otoczenie.
Powstaje on w wyniku:
 • fizycznego kontaktu tkanki zmienionej zapalnie z wrażliwą na ból otrzewną ścienną gdzie znajdują się receptory bólowe
 • wycieku soku żołądkowego, jelitowego, trzustkowego, żółci lub krwi do jamy otrzewnej
 • gdy otrzewna jest pociągana przez guz opierający się na tylnej ścianie brzucha
Jak wiemy z anatomii, narządy jamy brzusznej (trzewia )pokryte są otrzewną trzewną i są niewrażliwe na bodźce bólowe takie jak ucisk, pociąganie, cięcie czy poddanie ich wyższej temperaturze. Ta niewrażliwość dotyczy także zdrowej błony śluzowej przełyku. 

BÓL TRZEWNY pojawia się dopiero wówczas gdy zaczyna się stan zapalny ale nie jest on rozległy. Może on świadczyć o przekrwieniu śluzówki np. żołądka lub jelita. 

BÓL STAŁY ( przewlekły) - traci swoją rolę ostrzegawczo obronną i staje się chorobą samą w sobie, np. w przypadku nowotworów. 

BÓLE OKRESOWE- występują w pewnym okresie, 
 • sezonowe- np. na wiosnę i jesienią nasilają się dolegliwości bólowe związane z wrzodami żołądka
 • dobowe- ból brzucha o danej porze, np. po posiłku
BÓL NAPADOWY - ból nagły, np. przy perforacji wrzodowej 

Bóle trzewne są na ogół odczuwane w linii pośrodkowej ciała, zaś bóle somatyczne lokalizują się w rzutach bocznych powierzchni brzucha. Ta sama choroba może rozpocząć się od bólu trzewnego, a potem przejść w somatyczny. Np. przy zapaleniu wyrostka robaczkowego ból zaczyna się w nadbrzuszu lub śródbrzuszu, ale gdy zapalenie się powiększa, organ styka się z otrzewną ból przechodzi już w somatyczny i odczuwalny jest w prawym dole biodrowym , a nawet w okolicy prawej nerki. 
Tak samo dzieje się również w przypadku ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego. Początkowe dolegliwości bólowe występują w nadbrzuszu, potem w w prawym przyżebrzu, może promieniować do tylnej części w okolicy prawej łopatki. Pęcherzyk przylegając do otrzewnej ściennej. 

Może słów kilka o objawach otrzewnowych :
Jest to zespół symptomów różnego rodzaju wskazujących na zapalenie otrzewnej. Na ogół są to miejscowe objawy, takie jak:
 • ból somatyczny, silny, samoistny i ciągły , czasem promieniujący w górę do barków, a każdy ruch ciała wzmaga ból. Pacjent na ogół podkurcza nogi gdyż powoduje to zmniejszenie skurczu mięśni brzucha i łagodzi ból. 
 • na ogół jest bolesność uciskowa brzucha miejscowa, czasem promieniująca (rozlana)
 • mięśnie jak deski- brzuch deskowaty- mięśnie brzucha napięte- to swoista obrona mięśniowa (np. przy perforacji żołądka czy dwunastnicy)
 • wstrzymanie oddania gazów lub stolca ( porażenna niedrożność jelit 
 • brak szmerów perystaltycznych , czasem tzw. "objaw dzwonu śmierci"- zatrzymanie gazów i stolca- ustają ruchy perystaltyczne, słychać tętno aorty brzusznej, a nie ma odgłosów jelitowych.
 • objaw kaszlowy- podrażnienie otrzewnej przy kaszlu, związany z napięciem mięśni brzucha. 
 • objaw Blumberga- charakteryzuje się brakiem lub słabo nasiloną bolesnością podczas delikatnego i powolnego wpuklania powłok brzusznych, z charakterystycznym wywołaniem ostrego, silnego bólu w momencie gwałtownego zwolnienia ucisku. 
 • objaw Rovsinga (zapalenie wyrostka robaczkowego lub zapalenia otrzewnej)

OSTRY BRZUCH


Jest to zespół objawów związanych z chorobami narządów jamy brzusznej, które pojawiają się nagle i ulegają szybkiej progresji stanowiąc zagrożenie dla życia chorego. Ostry brzuch wymaga szybkiej interwencji chirurgicznej.
Do przyczyn ostrego brzucha należą:
 1. krwawienie z przewodu pokarmowego
 2. niedrożność jelit
 3. niedrożność porażenna
 4. niedrożność mechaniczna: z zadzierzgnięcia i z zatkania
 5. perforacja przewodu pokarmowego
 6. otrzewnej
 7. ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
 8. ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
 9. ostre zapalenie trzustki
 10. ostre zapalenie przydatków
 11. ostre niedokrwienie jelit.

Przyczyną ostrego brzucha mogą być urazy.
Leki opioidowe i inne środki przeciwbólowe nie wpływają na badanie fizykalne przy ostrym brzuchu.


 • GUZ W JAMIE BRZUSZNEJ
 • WODNIAK PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO- jest postacią przewlekłego zapalenia tego narządu. 
 • Objaw Courvoisiera: objaw kliniczny charakterystyczny dla zaawansowanego nowotworu okolicy trzustkowo-dwunastniczej (zazwyczaj rak głowy trzustki lub dróg żółciowych, a także dwunastnicy i brodawki Vatera), związany z zamknięciem dróg żółciowych przez naciekający lub uciskający guz. Charakteryzuje się występowaniem znacznie powiększonego, wyczuwalnego przez powłoki brzuszne i niebolesnego pęcherzyka żółciowego.
 • Torbiele wątroby - ból uciskowy w nadbrzuszu
 • Chłoniaki, stany onkologiczne jelit, trzustki, dwunastnicy
 • Ropniaki
BADANIE FIZYKALNE

 1. należy ustalić częstość występowania bólu koniecznie uściślając epizody
 2. okoliczności pojawiania się bólu
 3. lokalizacja bólu:
 • nadbrzusze prawe- źródło w patologii wątroby i dróg żółciowych 
 • lewy kwadrant brzucha - choroba trzustki, wrzód na większej krzywiźnie żołądka, choroby śledziony, rozdęcia gazem zagięcia śledzionowego okrężnicy, lewostronne zapalenie opłucnej, procesy chorobowe w nerkach i okolicach
 • okolica okołopępkowa- choroba jelita cienkiego, 
 • okolica nadłonowa lub lędźwiowa- ból połączony z bolesnym oddawaniem moczu, krwiomocz ( objawy dyzuryczne) wskazuje na zmiany urologiczne
 • ból okolicy podbrzusza- u kobiet ma to podłoże ginekologiczne, 
 • wodnista biegunka z bólem brzucha- zapalenie żołądkowo jelitowe
 • krwista biegunka i ból brzucha-  nieswoiste choroby zapalne, niedokrwienie jelit, infekcja bakteryjna ( zatrzymanie stolca jest objawem niedrożności mechanicznej jelita - przy osłuchiwaniu brzucha tony wysokie i wzmożone w jelitach, zaś choroby zapalne powodują niedrożność porażenną - brak dźwięków perystaltycznych osłuchowo w ciągu 2 minut)
 • wysklepienie powłok brzusznych ( wodobrzusze) silny ból, płyn napiera na otrzewną, niedrożność mechaniczna jak i porażenna jelit

Przy dolegliwościach bólowych, zwłaszcza tych silnych, przydaje się bardzo znajomość toru promieniowania bólu. 
Ból pochodzący z pęcherzyka żółciowego (kamienie, wodniaki, ropniak) promieniuje do prawej łopatki, a czasem nawet do barku. 
Ból w kolce nerkowej pojawia się typowo w okolicy lędźwiowej , promieniuje do pachwiny, jądra lub uda.
Ból w ostrym odmiedniczkowym zapaleniu nerek lub niedrożności odczuwany jest w okolicy kata żebrowo- kręgowego lub w boku.
Ból w zapaleniu przepony i opłucnej ściennej promieniuje do bocznej powierzchni brzucha oraz do barku.
Ból pochodzący z narządów miednicy małej może promieniować do pleców.
Przemieszczanie się bólu w czasie obserwacji pacjenta może wskazywać na proces zapalny. 
Ból spowodowany perforacją wrzodu lub pęknięciem tętniaka aorty jest nagły, ostry i trudny do zniesienia.
Ból w zapaleniu trzustki jest ciągły 

   Starannie zebrany wywiad ma podstawowe znaczenie dla postawienia właściwego rozpoznania, a dodatkowe badania muszą być ograniczone do minimum, bo ważny jest tu czas na podjęcie właściwych działań. 
alkoholizm wskazuje zazwyczaj na trzustkę jako przyczynę bólu
stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (co ludzie czynią nagminnie) kieruje na uszkodzenie śluzówki górnego lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego. 
Pacjent z zapaleniem otrzewnej jest blady i niespokojny , ma spoconą twarz,  płytki i szybki  oddech. Chory leży w bezruchu, ponieważ każdy ruch nasila ból. Zazwyczaj również ma gorączkę , przyspieszoną akcję serca, niskie ciśnienie tętnicze.

Jeśli wzywamy pomoc medyczną lub bezpośrednio lekarza ważne jest żebyśmy mogli zlokalizować ból i dolegliwości przy podawaniu informacji, dlatego warto pogłębiać swoją wiedzę. 
BÓL OCENIAMY STOSUJĄC ODPOWIEDNIĄ SKALĘ. NAJCZĘŚCIEJ STOSUJE SIĘ SKALĘ TWARZYCZKOWĄ LUB ANALOGOWE, KTÓRE SĄ POD TYM LINKIEM (KLIK)
żródło: Wojciech Noszczyk: Chirurgia repetytorium.


niedziela, 25 września 2016

MANIFESTACJA W WARSZAWIEWczoraj, 24 września odbyła się  Manifestacja Porozumienia Zawodów Medycznych. My, jako przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych również dumnie braliśmy udział w tym spotkaniu.

Po co to wszystko?

Mam nadzieję, że w takiej sytuacji gdy wszyscy medycy wyszli na ulicę wywalczymy podwyższenie nakładów na służbę zdrowia, poprawę jakości opieki nad pacjentem, godziwe warunki pracy przestrzeganie prawa pracy przez jednostki państwowe i również przez tzw. prywaciarzy.

Szliśmy ramię w ramię z młodymi rezydentami, ratownikami medycznymi, radiologami, anestezjologami, dietetykami, fizjoterapeutami, rehabilitantami, ...wszyscy razem.
To pierwsza w historii wspólna i zjednoczona manifestacja służb medycznych.

Zawitał do nas również minister zdrowia. Wygłosił krótkie przemówienie obiecując gruszki na wierzbie do realizacji do 2025 roku. Kto będzie tyle czekał?
Minister jednak nie chciał z nami rozmawiać i szybko uciekł. Został wygwizdany i wybuczany.

oczywiście media TVP podały, że była nas garstka, jedynie TVN zdawał relacje bez przekrętów

Do Pani premier pojechała również karetka z symbolicznym wieńcem pogrzebowym i pudłem naszych bolączek.
To był pogrzeb polskiej służby zdrowia

To już nie jest jedna protestująca grupa społeczna lecz cała armia służby zdrowia. Mam ogromną nadzieję, że sytuacja w Polsce poprawi się i to szybko


a tu miłe słowa dla Opiekunów Medycznych ze strony organizatorówTak więc widzicie sami, że jesteśmy zespołem, należymy do całej rzeszy służb medycznych i warto walczyć!

Pozdrawiam

piątek, 23 września 2016

KONFERENCJA W BIAŁYMSTOKUW imieniu organizatorów zapraszam na bardzo ciekawą 

konferencję, która odbędzie się 21 października w 

Białymstoku.

Bliższe informacje 

uzyskacie Państwo pod TYM LINKIEM (klik)

                                                  Zapraszamy

niedziela, 19 czerwca 2016

JAK ROZMAWIAĆ Z FANTOMEM / PACJENTEM W CZASIE EGZAMINU

Wbrew pozorom nie jest to łatwe by przełamać się i rozmawiać z plastikową lalką w dodatku tak nieporęczną do wykonywania czynności pielęgnacyjnych.
Wiele osób zadaje pytanie czy na egzaminie trzeba prowadzić rozmowę z pacjentem. Oczywiście, że tak i jest to wysoko punktowane.
Nie możemy wejść na salę, uzyskać zgodę i bez słowa robić co do nas należy. Musimy być dla pacjenta jak przyjaciel. Kontakt z nim ułatwi nam też wykonanie czynności, bo mówiąc głośno co i w jakim celu robimy sami kontrolujemy swoje czynności.
Musimy wczuć się w rolę aktora, pobudzić naszą wyobraźnię, udawać, że fantom to pacjent potrzebujący naszej pomocy i wrażliwości.
Jak rozmawiać? normalnie i naturalnie tak jak w realu. Pisałam już o tym w poście o technicznej stronie egzaminu ale napiszę jeszcze raz.

Oto przykład:

- dzień dobry pani Anno. Nazywam się Agnieszka, jestem opiekunem medycznym. Na dzisiejszy dzień przygotowano nam zlecenie umycia pani włosów, zmianę pampersa z myciem części intymnych. Czy zgadza się pani na dzisiejsze czynności?

- załóżmy, że fantom odpowiada TAK OCZYWIŚCIE

- to bardzo się cieszę. Pozwoli pani, że pójdę do magazynu i przygotuję wszystko co nam będzie potrzebne. Myślę, że pani i ja to dobry duet więc pójdzie nam sprawnie wszystko. Zanim jednak wyjdę to zamknę okno by zapewnić odpowiedni mikroklimat, zamknę drzwi i ustawię parawan żeby czuła się pani komfortowo i intymnie. Zobaczę jeszcze na termometrze na ścianie jaką mamy temperaturę w sali by nie przeziębić pani. 

I robimy wymienione czynności.

-Teraz ide pani Anno do magazynu, za chwilkę wrócę/

idziemy teraz przygotować zestaw. Wracamy do pani Anny po wcześniejszych czynnościach. Nakładamy przy niej fartuch jednorazowy i rękawiczki. Mówimy do niej co robimy i dlaczego.
Oprócz tego mówcie do fantoma cały czas. Jest to wysoko punktowane. Można gadać i gadać byle z sensem.

- Pani Anno, jak umyję pani włosy to pozwoli pani, że ułozymy ładną fryzurę, bo od tej poduszki każdemu włosy źle się układają, a każda kobieta dobrze się czuje jak fryzura jest taka jak trzeba

zachowujcie się naturalnie, spokojnie, z opanowaniem. Tak by pacjentka (fantom) czuła, że ma w Was przyjaciela, że chcecie o nią zadbać.
Myjąc jej włosy, czy wykonując inną czynność można pytać, rozmawiać z nią o pogodzie na przykład, o tym jak jej się podoba w ośrodku czy na oddziale, czy niczego jej nie potrzeba. Starajcie się podtrzymywać rozmowę.

Najlepiej t być sobą. jeśli wybraliście ten zawód , przebrnęliście przez rok cięzkiej nauki i doszliście do egzaminu to wierzę w to, że zawód opiekuna medycznego jest Waszą pasją i poradzicie sobie, bo wiecie czego potrzebuje pacjent, jak zapewnić komfort psychiczny, poza wyuczonymi algorytmami, regułkami itp.

ŻYCZĘ POWODZENIA I TRZYMAM KCIUKIsobota, 18 czerwca 2016

TEST PISEMNY Z 04 OPIEKUN MEDYCZNY CZERWIEC 2016 z kluczem odpowiedzizadanie 1
Jaka jest fizjologiczna przyczyna braku stabilności chodu u osoby w wieku podeszłym ?

a. utrata sprężystości tkanki kostnej
b. zmniejszenie masy mięśniowej
c. zwiększenie masy mięśniowej
d. zwiększenie masy kostnej

zadanie 2
U podopiecznego występuje uporczywy  lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami istniejącymi w rzeczywistości, drżenie rąk, przyspieszone bicie serca, potliwość, duszność, nudności. Objawy te utrudniają podopiecznemu funkcjonowanie w społeczeństwie i są charakterystyczne dla

a. fobii
b. iluzji
c. urojeń
d. halucynacji

zadanie 3
wskaż na podstawie danych zawartych w tabeli obszary, w których podopieczny najbardziej potrzebuje pomocy

a. higiena, ubieranie się
b. poruszanie się aktywność
c. organizowanie czasu wolnego
d. spożywanie posiłków, wydalanie

zadanie 4.
codzienne mycie całego ciała pacjenta unieruchomionego w łóżku służy zaspokajaniu potrzeby

a. uznania
b. bliskości
c. czystości
d. bezpieczeństwa

zadane 5
na oddziale wewnętrznym przebywa 67 letnia pacjentka niekontrolująca oddawania moczu. Kobieta swobodnie porusza się , jest aktywna, ale krępuje się z powodu swojej dolegliwości . Opiekun medyczny powinien zaproponować zastosowanie

a. waty
b. ligniny
c. majtek chłonnych
d. podkładu jednorazowego

zadanie 6
u którego z pacjentów występuje największe ryzyko powstawania miażdżycy tętnic ?

a. pacjent 1- zwiększone stężenie cholesterolu we krwi, zwiększona aktywność fizyczna
b. pacjent 2 - zwiększone stężenie cholesterolu we krwi, nadciśnienie tętnicze, stres
c. pacjent 3- obniżone ciśnienie krwi, dieta wysoko węglowodanowa
d. pacjent 4- zwiększona aktywność fizyczna, otyłość, stres

zadanie 7.
pacjentowi chorującemu na nadciśnienie należy zalecić ograniczenie

a. ilości posiłków
b. aktywności fizycznej
c. ilości soli w posiłkach
d. wyjazdów na dłuższy czas

zadanie 8
cele czynności higienicznych są uzyskiwane w trakcie wykonywania

a. okładu zimnego
b. podmycia krocza
c. zmiany opatrunku
d. mierzenia temperatury

zadanie 9
pacjentka przebywająca na oddziale wewnętrznym ma zleconą inhalację dwa razy dziennie. Po jakim czasie od inhalacji nalezy wykonywać oklepywanie klatki piersiowej?

a. po 15 minutach
b. po 30 min
c. po 45 min
d. po 60 min.

zadanie 10
w ramach postępowania profilaktycznego przeciw zakrzepicy kończyny dolnej prawej , opiekun medyczny asystuje pielęgniarce przy zakładaniu opasek elastycznych. Co najmniej ile razy dziennie nalezy je zmieniać aby móc ocenić wygląd skóry i ukrwienie palców stopy?

a. 1 raz dziennie
b. 2 razy dziennie
c.  3 razy dziennie
d.  4 razy dziennie

zadanie 11
podczas podawania pacjentowi leżącemu kaczki nalezy kolejno:

a. osłonić łożko parawanem, umieścić kaczkę między udami pacjenta, opróżnić kaczkę, usunąć parawan, przygotować przybory do mycia
b. umieścić kaczkę między udami pacjenta,osłonić łożko parawanem,umyć ręce pacjenta, opróżnić kaczkę wywietrzyć salę, usunąć parawan
c. osłonić łóżko parawanem, umieścić kaczkę między udami pacjenta, podać pacjentowi dzwonek, opróżnić kaczkę, umyć ręce pacjenta, usunąć parawan
d. wywietrzyć salę, umieścić kaczkę między udami pacjenta, opróżnić kaczkę, umyć ręce pacjenta

zadanie 12
podczas całkowitej zmiany bielizny pościelowej u leżącej w łóżku podopiecznej ostatnią czynnością wykonywaną przez opiekunkę jest wymiana

a. prześcieradła
b. podkładu
c.  poszewki
d. poszwy

zadanie 13
bieliznę pościelową i osobistą chorego zmienia się w celu

a. zapewnienia mu czystości
b. zapobiegania otarciu naskórka
c. zapewnienia komfortu cieplnego
d. zapobiegania odparzeniom skóry

zadanie 14
do wykonania okładu ciepłego rozgrzewającego u pacjenta, nalezy użyć wazeliny, wody o temp. pokojowej 70% alkoholu etylowego, oraz:

a. dwóch flaneli, gazy, bandaża dzianego
b. dwóch flaneli, ceratki, opaski elastycznej
c. dwóch gazików, flaneli, opaski elastycznej
d. dwóch gazików, ceratki, bandaża dzianego

zadanie 15
Pacjent przebywający na oddziale wewnętrznym ma zlecony okład zimny wilgotny. Na ile godzin należy go założyć?

a. 0,5- 1 godziny
b. 2-3 godz.
c. 4-5 godz.
d. 6-8 godz.

zadanie 16
zapobiegają powstawaniu odleżyn u 69 letniego pacjenta unieruchomionego w łóżku z kończyną dolną na wyciągu, nalezy stosować przede wszystkim

a. ćwiczenia bierne
b. dietę lekkostrawną
c. talk na narażoną skórę
d. materac zmiennociśnieniowy


zadanie 17
w celu zapobiegania powstawaniu odleżyn u chorego leżącego na prawym boku należy

a. zastosować na skórę środki rozgrzewające
b. zastosować na skórę środki natłuszczające
c. zmieniać pozycję nie rzadziej niż co 3 godziny
d. ustawić wezgłowie łóżka powyżej poziomu 30 stopni

zadanie 18.
skala Norton przewiduje ocenę

a. zdolności odczuwania bodźców
b. zdolności przemieszczania się
c. ryzyka upadku
d. poziomu bólu

zadanie 19
upadkowi pacjenta dorosłego , przenoszonego z łóżka na wózek do transportu w pozycji leżącej należy przeciwdziałać

a. obniżając łóżko poniżej poziomu wózka
b. zapewniając dwie opiekunki do przenoszenia
c. ustalając najkrótszą drogę przenoszenia pacjenta
d. unosząc najpierw tułów pacjenta, a następnie kończyny dolne

zadanie 20
Podopieczna niesamodzielna z nowotworem mózgu ma trudności z połykaniem pokarmu.
Które działanie opiekuna medycznego ułatwi jej tę czynność?

a. karmienie podopiecznej pokarmami o stałej konsystencji
b. karmienie podopiecznej łyżką pokarmami papkowatymi
c. ułożenie podopiecznej w pozycji płaskiej na wznak
d. ułożenie podopiecznej w pozycji na lewym boku

zadanie 21.
zapewnienie intymności podopiecznemu stale leżącemu w łóżku jest szczególnie wskazane podczas

a. zamiany poszewek na poduszki
b. podawania doustnego posiłków
c. wymiany podkładu płóciennego
d. zakładania okładu na kończynę górną

zadanie 22.
upadkowi podopiecznego podczas wychodzenia z wanny po kąpieli można zapobiegać stosując

a. balkonik niski
b. balkonik wysoki
c. matę antypoślizgową
d. laskę wielopunktową

zadanie 23.
przed wykonaniem okładu ciepłego opiekun medyczny poprosił podopiecznego o zgodę na to działanie, dzięki czemu umożliwił podopiecznemu skorzystanie z prawa do

a. poszanowania jego godności
b. uzyskania informacji o stanie swojego zdrowia
c. decydowania o udzielaniu świadczeń zdrowotnych
d. wyrażania zgody na wykonanie badania diagnostycznego

zadanie 24.
pacjentka po przebytym zawale mięśnia sercowego nie wyraża zgody na wykonanie mycia całego ciała w łóżku i jest zdezorientowana koniecznością korzystania z pomocy opiekuna medycznego. Który sposób postępowania opiekuna medycznego będzie w tej sytuacji najwłaściwszy?

a. odstąpienie od wykonania zaplanowanych czynności
b. osłonięcie łóżka pacjentki parawanem i wykonanie czynności higienicznych
c. uzyskanie zgodny na wykonanie zaplanowanych czynności od rodziny pacjentki
d. zabieganie o uzyskanie zgody pacjentki na wykonanie zaplanowanych czynności

zadanie 25.
prowadząc edukację dla podopiecznego chorego na cukrzycę, należy w szczególności zapoznać go z tematyką

a. pielęgnacji stóp
b. higieny otoczenia
c. pielęgnacji włosów
d. organizacji wypoczynku


zadanie 26.
dezynfekcja według schematu Ayliffe'a dotyczy

a. wyjaławiania narzędzi
b. higienicznego mycia rąk
c. unieszkodliwiania odpadów
d. odkażania używanego sprzętu

zadanie 27.
mycie intymnych częsci ciała u pacjentki z założonymi pieluchomajtkami, długotrwale przebywającej w łóżku należy przeprowadzać

a. codziennie rano
b. dwa razy na dobę
c. codziennie wieczorem
d. w zależności od potrzeb

zadanie 28.
podopieczny przebywa drugą noc w zakładzie opiekuńczo pielęgnacyjnym, w pokoju trzy osobowym. Ponieważ boi się ciemności , w celu zapewnienia mu w nocy poczucia bezpieczenstwa , należy

a. włączyć oświetlenie górne
b. włączyć oświetlenie nocne
c. podać mu lek nasenny
d. siedzieć obok niego

zadanie 29
Opiekun medyczny wykonuję zmianę worka stomijnego jednoczęściowego. Po odklejeniu woreczka i usunięciu resztek kału , skórę wokół przetoki jelitowej powinien umyć

a. naparem z rumianku
b. nadmanganianem potasu
c. ciepłą wodą z mydłem o pH  4,5
d. ciepłą wodą z mydłem o pH 5,5

zadanie 30.
Aby ułatwić podopiecznemu z reumatoidalnymi zmianami w stawach kończyn górnych spożywanie posiłków opiekun medyczny powinien zapewnić mu

a. sztućce z pogrubioną rączką
b. podkładkę plastikową
c. sztućce plastikowe
d. filiżankę z uchem

zadanie 31.
w celu ćwiczenia pamięci podopiecznej ZOL w poczatkowym stadium choroby Alzheimera opiekun powinien zaproponować

a. słuchania muzyki poważnej
b. rozwiązywanie krzyżówek
c. malowanie obrazów
d. oglądanie telewizji

zadanie 32.
do płukania jamy ustnej u przytomnej podopiecznej , u której zaobserwowano przykry zapach z ust nalezy użyć

a. 3% wody utlenionej i septosanu
b. 10 % wody utlenionej i septosanu
c. roztworu nadmanganianu potasu i aphtinu
d. naparu z mięty i wody z sokiem z cytryny

zadanie 33.
przed podaniem pacjentowi płynu opiekun medyczny musi przede wszystkim sprawdzić jego

a. smak
b. zapach
c. gęstość
d. temperaturę

zadanie 34.
Do domu pomocy społecznej została przyjęta 72 letnia podopieczna. Niechętnie mówi o sobie, czesto płacze. Które działania powinien podjąć opiekun medyczny w celu ułatwienia podopiecznej adaptacji w placówce?

a. zaproponować spacer w parku na terenie placówki, ustalając czas jego trwania
b. zapoznać z  pensjonariuszami i planem zajęć w ciągu dnia, tworząc miłą atmosferę
c. zachęcić podopieczną do czytania książek lub czasopisma, uśmiechając się do niej
d. zaproponować oglądanie telewizji lub słuchanie radia, włączając wybrany program

zadanie 35.
Na zlecenie lekarza opiekun pomaga podopiecznej zamieszkałej w domu pomocy społecznej cierpiącej na zwyrodnienie stawów kończyn dolnych , w przybyciu na basen. Ćwiczenia w wodzie wykonywane przez podopieczną należą do ćwiczeń

a. w odciążeniu
b. izometrycznych
c. izokinetycznych
d. synergistycznych

zadanie 36.
Którą z wymienionych informacji o chorym nalezy bezwzględnie przekazać pielęgniarce

a. ma zabrudzoną bieliznę osobistą
b. chętnie spożywa wszystkie posiłki
c. łatwo nawiązuje kontakt z personelem
d. na piętach pojawiło się zaczerwienienie skóry

zadanie 37
opiekun pomaga podopiecznej w przemieszczaniu się na wozek inwalidzki i korzystaniu z toalety. Foliowy fartuch ochronny , w który jest ubrany , po zakończeniu tych czynności powinien

a. osuszyć i złozyć
b. odłożyć do wyschnięcia
c. umieścić w niebieskim worku
d. umieścić w czerwonym worku

zadanie 38
które środki ochrony indywidualnej powinien zastosować opiekun wykonujący u podopiecznego unieruchomionego w łóżku nacieranie i oklepywanie pleców?

a. fartuch ochronny i rękawiczki jednorazowe
b. rękawiczki jałowe i maseczkę chirurgiczną
c. fartuch ochronny i maseczkę chirurgiczną
d. rękawiczki jałowe i fartuch ochronny

zadanie 39
po wykonaniu obcinania paznokci u podopiecznej ogólnodostępne nożyczki należy

a. umyć i przetrzeć spirytusem salicylowym
b. umyć i przetrzeć 70 % spirytusem etylowym
c. spryskac środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu i spłukać wodą
d. spryskać środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu , pozostawić do wyschnięcia

zadanie 40
Pieluchomajtki o d pacjentki z infekcją dróg moczowych nalezy umieścić w pojemniku przeznaczonym na odpady

a. zakaźne , bezpośrednio po użyciu
b. komunalne, bezpośrednio po użyciu
c. specjalne, w ciągu godziny po użyciu
d. medyczne, w ciągu godziny po uzyciu


KLUCZ ODPOWIEDZI


niedziela, 12 czerwca 2016

WYPEŁNIANIE KARTY GORĄCZKOWEJ

Witajcie ponownie.

Lada moment egzaminy ale pytań z Waszej strony cała moc. Staram się sukcesywnie odpowiadać na maile i komentarze.
Dziś zajmiemy się kartą gorączkową, bo jest to temat Was nurtujący i okazuje się, że nie każdy w szkole na zajęciach przez to przechodził.
Najpierw może przypomnijmy sobie fachowy opis, a potem postaram się to wytłumaczyć to od siebie.

Karta gorączkowa

 • to druk z rubrykami do wypełnienia stanu ogólnego pacjenta.

 • Wyniki pomiarów wykonywane systematycznie przedstawia się w formie graficznej, uzyskując krzywe,

 • Karta jest dokumentem i musi być prowadzona zgodnie ze stanem faktycznym, dokładnie i czytelnie.

- rubryki pionowe – odpowiadają wynikom jednego dnia , podzielone jeszcze jedną linią, odpowiadającą pomiarom rannym i popołudniowym

 • rubryki poziome, grubsze- oznaczają wysokość temperatury ciała i wysokość tętna

 • najgrubsza linia oznacza temp.37*C oraz 70 uderzeń tętna na minutę .

 • Między liniami oznaczającymi pełne stopnie przeprowadzone są:

 • 4 linie cieńsze, których odległość odpowiada

 • 0,2*C/ dla temperatury/ oraz 4 uderzenia / dla tętna/.


Krzywą temperatury i tętna wykreśla się umownym kolorem 2 razy dziennie / rano i wieczorem/

po zmierzeniu temp.i tętna stawia się kropkę odpowiadającą wynikowi i łączy się prostą linią z ostatnią kropką wykresu.


Karta gorączkowa gdzie zapisujemy podstawowe informacje jest dokumentacją chorego.
Zaznaczamy tam codzienne parametry takie jak :
temperatura ciała
tętno
dieta
stolec
zlecenia lekarskie
ciężar ciała

Ponad to wypełniamy kartę uwzględniając
imię i nazwisko pacjenta
wiek
oddział na który został przyjęty pacjent
data
dzień pobytu (doba)


skrót R oznacza porę dnia w tym przypadku RANO
skrót W oznacza WIECZÓR
czyli pora w dobowym wymiarze gdy dokonywane są pomiary

W TYM MOMENCIE CHCĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA TO, ŻE OZNACZENIE KOLORÓW ZROBIŁAM ODWROTNIE (POMYŁKOWO) ALE JUŻ NIE BĘDĘ ZMIENIAĆ.

PAMIĘTAJCIE, ŻE TEMPERATURĘ OZNACZAMY KOLOREM NIEBIESKIM LUB CZARNYM ZAŚ TĘTNO CZERWONYM

Kolorem niebieskim oznaczyłam CIŚNIENIE/ TĘTNO
kolorem czerwonym oznaczyłam CIEPŁOTĘ CIAŁA / TEMPERATURĘSkala temperatury nie jest trudna bo zmienia się co dwa stopnie, czyli
36,2 st. C
36, 4
36,6
36,8
37,0
37,2
itd

Skala oznaczania tętna różni się od skali ciepłoty ciała
 w strefie między 40 a 50 liczymy co 2, ale już powyżej 50 liczymy co 4
czyli
40 u/min (uderzeń na minutę)
42
44
46
48
50
...........................
54
58
62
66
70
itd

na jednej karcie gorączkowej, na jednej tabeli zaznaczamy dwa pomiary, dlatego dwoma kolorami długopisów


Na karcie zaznaczamy również dzień, w którym przyjęto pacjenta na oddział, kolejna rubryka to już 1 doba, jeśli są zabiegi operacyjne to również oznaczamy to na karcie uwzględniając porę dnia.
Podam przykład oznaczania pomiarów

Pani Anna Kowalska miała dziś rano temperaturę 38, 2, a po południu 39,1 st. c
Jej tętno z rana to 75 u/min, a po południu 94 u/min

WIĘCEJ NA TEMAT WSZYSTKICH POMIARÓW ZNAJDZIECIE W FOLDERZE "ALGORYTMY" (KLIK)

Temperatura

Jest to odczytywana w skali termometru, wielkość fizyczna określająca stopień ogrzania ciała

Temperatura prawidłowa u człowieka zdrowego wynosi 36-37 stopni Celsjusza, w ciągu doby ulega cyklicznym wahaniom wynoszącym od 0,5 do 1 stopnia

najniższa – w czasie snu i we wczesnych godzinach rannych

najwyższa – we wczesnych godzinach wieczornych

U kobiet – zmienia się w zależności od cyklu hormonalnego –

podwyższa się o ok.. 0,5stopnia C w czasie owulacji i

utrzymuje się na podwyższonym poziomie przez drugą połowę cyklu.

Zależnie od wysokości temperaturę określa się

 • 36.0 stopni i poniżej – temperatura subnormalna

 • 36,1 - 37.0 – temperatura normalna

 • 37,0 – 38.0 – stan podgorączkowy

 • 38.0 – 39.0 – gorączka umiarkowana, podwyższona

 • powyżej 39.0 – gorączka wysoka

Czynniki wpływające na podwyższenie temperatury:

 • Warunki fizjologiczne: - podniecenie nerwowe, wzmożony wysiłek fizyczny

 • Warunki patologiczne: drobnoustroje, ciała gorączkowe, czynniki fizyczne np.: urazy mechaniczne OUN, choroby zwiększające przemianę materii.

Objawy gorączki:

subiektywne: złe samopoczucie, uczucie zmęczenia, „łamanie w kościach, ból głowy, utrata apetytu, pragnienie, suchość w jamie ustnej.

obiektywne: wypieki na twarzy, błyszczące oczy, tętno i oddech przyśpieszone, potliwość, dreszcze, opryszczka warg, zaburzenia snu, podniecenie psychiczne

Krzywa temperatury:

to linia łamana, powstająca z połączenia punktów wyznaczających wysokość

temperatury ciała, mierzonej codziennie wg ustalonej skali / C i F/

W szpitalu mierzy się temperaturę ciała 2 razy dziennie / ok.. 6.00 i 16:00 /.

Jeśli temperatura jest wyższa w ciągu dnia, mierzy się ją dodatkowo.

Typy krzywej temperatury:

ciągła – niewielkie wahania dzienne/poniżej 1*C, utrzymujące się przez kilka dni

zwalniająca- większe wahania dzienne/1-2*C przez kilka dni

przerywana – na przemian gorączka i temp. normalna

trawiąca / tzw. zęby piły – dzienne wahania 2-4*C/ przy wysiewach bakterii/

powracająca – nawroty gorączki, po okresach bezgorączkowych

odwrócona – najwyższa temp. rano, najniższa po południu.

Rodzaje termometrów obecnie tylko elektroniczne

Tętno

to rytmiczne rozciąganie, unoszenie i opadanie sprężystych ścian tętnic spowodowane wyrzucaniem krwi w czasie skurczu komór serca.

Cechy :

1. szybkość= częstotliwość- zależna od liczby

 • skurczów serca, na którą wpływa m.in.: wiek

 • wysiłek fizyczny, stan emocjonalny

 • Tętno może być: przyśpieszone/tachykardia/ zwolnione/bradykardia/

siła= napięcie – / jest wyrazem ciśnienia tętniczego krwi./

spowodowane oporem, jaki ściana naczynia stawia uderzającej fali krwi.


Tętno może być:

 • dobrze napięte,

 • słabo napięte,

 • ledwo wyczuwalne,

 • nitkowate,

 • nie wyczuwalne,

 • drutowate,

 • chybkie- z bardzo krótkim okresem wyczuwalności.

2. rytm= miarowość-

 • prawidłowe tętno jest miarowe, gdy wszystkie

 • uderzenia mają jednakową siłę a przerwy między

 • uderzeniami są równe.

 • Jeżeli te warunki nie są spełnione- tętno określa się

 • jako niemiarowe/ arytmia/

Tętno prawidłowe:

- w chwili urodzenia 130-150 uderzeń/ minutę

- 1-2 lat - 100 – 120 /min

- 6-10 lat 90-100/min

- w wieku dojrzałym średnio 72/min

- w wieku starszym – średnio 67/min


 • Tętno nieprawidłowe/ dot. szybkości/

Tachykardia- tętno przyśpieszone/ powyżej100/min /w wieku dojrzałym i starszym/

 • w stanach gorączkowych,

 • krwotokach,

 • chorobach przebiegających ze zwiększoną przemianą materii,

 • histerii, nerwicach,

 • chorobach serca

 • podrażnieniach nerwów współczulnych, wyłączeniu nerwu błędnego.

Bradykardia- tętno zwolnione / poniżej 50/min/,

 • przy wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym,

 • zatruciach pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego,

 • podrażnieniu nerwu błędnego.

Miejsca i sposób pomiaru tętna:

Tętno można badać na każdej tętnicy, która przebiega blisko powierzchni ciała, najczęściej na:

promieniowej - w okolicy nadgarstka, na przedłużeniu kciuka

Inne miejsca badania tętna na tętnicy:

- skroniowej - tuż przed uchem, przy przyczepie małżowiny usznej

- ramiennej / u dzieci/

- szyjnej- poniżej kąta żuchwy

- udowej - w pachwinie

- grzbietowej stopy

- podkolanowej

Sposób pomiaru tętna:

1. Pacjent powinien siedzieć albo leżeć

2. Lekko uciskając. kładziemy 3 środkowe palce na jedną z wymienionych tętnic

3. Liczymy tętno przez 15 sek. i mnożymy razy 4.

4. Szybkość tętna zapisujemy na karcie gorączkowej.

5. Nie należy sprawdzać tętna po wysiłku fizycznym lub przeżyciach emocjonalnych chorego.w razie pytań czy wątpliowści zapraszam do komentowania lub korespondencji drogą mailową pod adres  aga23034@gmail.com

sobota, 11 czerwca 2016

PRZEMIESZCZANIE PACJENTA Z ŁÓŻKA NA WÓZEK INWALIDZKI


CHYBA TEN FILMIK NAJBARDZIEJ BĘDZIE ODZWIERCIEDLAŁ CAŁĄ CZYNNOŚĆ
według książki E. Szwałkiewicz OPIEKUN MEDYCZNY W PRAKTYCE

UŁOŻENIE PACJENTA NA LEWYM BOKU Z UDOGODNIENIAMI / ALGORYTMIstota zabiegu
polega na umiejętnym ułożeniu pacjenta w zaplanowanej pozycji w łóżku z wykorzystaniem udogodnień i sprzętu do przemieszczania.
Pozycja powinna być zmieniana co 0,5 – 2 godz. Pielęgniarka pomaga lub wykonuje zabieg, gdy pacjent nie może samodzielnie zmienić ułożenia ze względu na swój stan zdrowia.

Cel zabiegu:
•zapewnienie choremu wygody i dobrego samopoczucia
•zapobieganie przykurczom
•zapobieganie odleżynom
•zapobieganie zapaleniu płuc
•złagodzenie dolegliwości bólowych
•zapobieganie zanikom mięśniowym

Zasady:
•zapoznać się ze stanem zdrowia pacjenta, samopoczuciem, możliwościami i zakresem poruszania się
•zapoznać pacjenta z celem i przebiegiem wykonywanych czynności
•uzyskać świadomą zgodę
•zaplanować wykonanie zadania
•dostosowywać ułożenie do zmieniającego się stanu zdrowia pacjenta
•stosować udogodnienia w celu odciążenia miejsc narażonych na ucisk
•rozpoczynać układanie udogodnień od głowy w kierunku stóp, natomiast wyjmować w odwrotnej kolejności
usuwać udogodnienia przed każdą zmianą pozycji
•zabezpieczać udogodnienia okryciem ochronnym
•układać w fizjologicznych pozycjach
•posługiwać się ruchami celowymi, skoordynowanymi
•wykonać masaż pleców, pośladków i miejsc narażonychna ucisk przed każda zmianą pozycji
•przestrzegać zasad bezpieczeństwa
•zachowywać bezpieczną postawę pielęgniarki
•wykorzystywać sprzęt do przemieszczania
•odwracać pacjenta zawsze w swoim kierunku
•czynność tę wykonać w 2 lub 3 pielęgniarki w przypadku pacjenta z dużą masą ciała lub
nieporęcznego do przemieszczania
•dokumentować każdą zmianę pozycji

RODZAJE UDOGODNIEŃ:

•łóżko mechaniczne lub elektryczne z regulowaną wysokością, łamane, profilowane, z uchwytami umożliwiającymi pacjentowi podciągnięcie się
•materace przeciwodleżynowe z komorami powietrznymi
•materace z tworzywa piankowego, wypełnione wodą, żelem
•ochraniacze na pięty i łokcie
•poduszki wypełnione żelem, kuleczkami
•poduszki pod kark
•podkładki z tworzywa sztucznego o różnych kształtach (kliny)
•drabinka lub tzw. lejce
•jasiek
•wezgłowie
•krążki, wyściółki pośladkowe
•łuk łóżkowy
•stoliki
•worki z piaskiem np.: do unieruchomienia lub wywołania ucisku

UŁOŻENIE PACJENTA NA LEWYM BOKU Z UDOGODNIENIAMI

Zestaw:

•2 poduszki
•koc
•ochraniacze na pięty
•pokrowce lub podkłady do zabezpieczenia udogodnień
•mata ślizgowa