stat4u

czwartek, 26 maja 2016

CO OPIEKUN MEDYCZNY MUSI UMIEĆ

1. Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej

1) charakteryzuje rozwój psychofizyczny człowieka w poszczególnych fazach życia;
2) określa wpływ choroby na stan psychiczny, sytuację społeczną jednostki i jej rodziny;
3) wykorzystuje metody i źródła zbierania danych do rozpoznawania problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej;
4) uczestniczy w rozpoznawaniu problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej;
5) reaguje na zmieniające się problemy i potrzeby osoby chorej i niesamodzielnej;
6) rozpoznaje poziom wiedzy, umiejętności, motywacji i możliwości w zakresie samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej.
2. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

1) określa cele czynności higienicznych i pielęgnacyjnych;
2) określa wskazania, przeciwwskazania i niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
3) planuje i organizuje czynności higieniczne i pielęgnacyjne z uwzględnieniem stanu osoby chorej i niesamodzielnej;
4) przestrzega zasad wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
5) dobiera metody i techniki wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
6) stosuje algorytmy czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
7) przestrzega zasad postępowania w sytuacjach trudnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
8) ocenia stan higieniczny chorego;
9) wykonuje słanie łóżka pustego oraz z osobą chorą i niesamodzielną;
10) wykonuje toaletę całego ciała osoby chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem toalety i zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie jamy ustnej;
11) wykonuje mycie głowy osoby chorej i niesamodzielnej leżącej w łóżku i zakłada czepiec przeciwwszawiczy;
12) wykonuje zmianę bielizny osobistej i pościelowej;
13) wykonuje zmianę pieluchomajtek i innych środków absorpcyjnych oraz pomaga w czynnościach fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej;
14) wykonuje wymianę cewnika zewnętrznego, worka stomijnego i worka na mocz osobie chorej i niesamodzielnej;
15) wykonuje zabiegi przeciwzapalne i kąpiele lecznicze osobie chorej i niesamodzielnej na zlecenie lekarza lub pielęgniarki;
16) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;
17) stosuje profilaktykę i pielęgnację przeciwodleżynową u osoby chorej i niesamodzielnej;
18) zapewnia osobie chorej i niesamodzielnej wygodne i bezpieczne ułożenie w łóżku;
19) pomaga przy zmianie pozycji, wstawaniu i przemieszczaniu się osoby chorej i niesamodzielnej;
20) wykonuje czynności usprawniające ruchowo osobę chorą i niesamodzielną;
21) karmi osobę chorą i niesamodzielną lub pomaga podczas jej karmienia;
22) zapewnia bezpieczeństwo i intymność podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej;
23) przekazuje pielęgniarce informacje o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej;
24) przestrzega procedur postępowania z brudną bielizną i zużytym sprzętem;
25) stosuje przepisy prawa dotyczące praw pacjenta;
26) przeprowadza edukację w zakresie higieny osobistej i zabiegów pielęgnacyjnych;
27) posługuje się sprzętem, przyborami, materiałami i środkami zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną

1) przestrzega zasad, określa cele, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania czynności opiekuńczych;
2) planuje i organizuje czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną z uwzględnieniem jej stanu zdrowia;
3) zapewnia higienę i estetyczny wygląd otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej;
4) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w wykonywaniu czynności życia codziennego;
5) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;
6) aktywizuje osobę chorą i niesamodzielną i organizuje jej czas wolny;
7) współpracuje z zespołem terapeutycznym i opiekuńczym na rzecz osoby chorej i niesamodzielnej;
8) zapewnia bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne osobie chorej i niesamodzielnej podczas wykonywania czynności opiekuńczych;
9) pomaga w adaptacji osoby chorej i niesamodzielnej do warunków życia w placówkach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej;
10) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
11) udziela wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej w sytuacjach trudnych;
12) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności ruchowej;
13) przekazuje pielęgniarce informacje o zmianach w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej zaobserwowanych podczas wykonywania czynności opiekuńczych;
14) przestrzega procedur postępowania ze sprzętem i materiałem podczas wykonywania czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną;
15) dezynfekuje oraz myje przybory i sprzęt używane podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej.

poniedziałek, 16 maja 2016

14 MAJA - DZIEŃ OPIEKUNA MEDYCZNEGODzień dobry wszystkim opiekunom medycznym !

....dziś nie będzie szkoleniowo, a informacyjnie.
 W sobotę,14 maja w Warszawie odbyła się I KONFERENCJA OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH. Będzie to wydarzenie coroczne odbywające się właśnie tego dnia. Dlaczego akurat 14 maja- wyjaśnię w między czasie.
Konferencja została zorganizowana przez FUNDACJĘ OPIEKUN MEDYCZNY. COM.
Założycielami organizacji są :

Bartosz Mikołajczyk- Prezes Zarządu Fundacji
Krzysztof Tłoczek

i to właśnie dzięki nim mogliśmy wszyscy spotkać się , porozmawiać, uzyskać tak wiele cennych informacji.

Przybyli opiekunowie z różnych stron Polski.
  14 maja to szczególna data dla nas. Jest to DZIEŃ OPIEKUNA MEDYCZNEGO. Jest to również data rocznicy śmierci Mary Seacole, oddanej opiekunki rannych żołnierzy w Wojnie Krymskiej.
 14 maja 2013r.  powstał również  portal OPIEKUN MEDYCZNY. COM i mogliśmy przeczytać pierwszy wpis.
Na konferencji można było posłuchać wielu ciekawych prelekcji.

Bartosz Mikołajczyk poruszył tematy schematów i stereotypów z jakimi spotykamy się na co dzień w naszej pracy. Jest to bardzo ważna kwestia gdyż to właśnie my musimy obalać te opinie i nie dawać powodów by społeczeństwo i inni pracownicy tkwili w tych opiniach.
Rozmawialiśmy o powstających organizacjach poza rządowych. Obecnie w Polsce są dwie takie organizacje zalegalizowane:
Fundacja Opiekun Medyczny. com.pl - organizator konferencji oraz Polskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych z Wielkopolski, które kiedyś prężnie działało, a obecnie nic tam się nie dzieje i nikt nie przyjechał z tej organizacji. Rozmawialiśmy także o naszym powstającym Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Opiekunów Medycznych z siedzibą w Lublinie, które jest jeszcze w trakcie legalizacji.
Organizacje są potrzebne by zrzeszyć opiekunów, by wspierać się wzajemnie i organizować najróżniejsze szkolenia z czynności zawartych w naszych kompetencjach.

i tu była dyskusja na temat kursów i szkoleń.....

- NIE DAWAJCIE SIĘ DRODZY OPIEKUNOWIE WROBIĆ W ŻADNE SZKOLENIA, KTÓRE NIC NAM NIE DAJĄ POZA WYWALONYMI PIENIĘDZMI I PAPIEREM.

 - NIE DAWAJCIE SIĘ OSZUKIWAĆ, ŻE NP. WLEWY DOŻYLNE, ROBIENIE INIEKCJI ITP. TO KURSY DLA OPIEKUNÓW. MY NIE MAMY UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA TAKICH CZYNNOŚCI I ZABIEGÓW !!!

NIE BĘDZIE TAKICH SYTUACJI JEŻELI BĘDZIEMY DOBRZE ZNAĆ ZAKRES NASZYCH OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJI PRAWNIE USTALONYCH.

NIE POZWÓLMY BY FIRMY SZKOLENIOWE WYKORZYSTYWAŁY NASZ EWENTUALNY BRAK WIEDZY W TYM TEMACIE, A JEŚLI NIE MACIE PEWNOŚCI WYSTARCZY NAPISAĆ DO BARTOSZA NA STRONIE OPIEKUN MEDYCZNY.COM.PL LUB DO MNIE. CHĘTNIE POMOŻEMY.

Kolejna interesująca sprawa to były statystyki za rok 2015, z którymi możecie zapoznać się na stronie w/w Fundacji.
Raport miał na celu sprawdzenie sytuacji zawodowej opiekunów medycznych w Polsce i naświetlić nam ogólne problemy.

DIETOPROFILAKTYKA - była to prelekcja przygotowana przez Renatę Cichocką. Poznaliśmy podstawy żywienia osób chorych w różnych schorzeniach, składniki pokarmowe wchodzące w reakcję z poszczególnymi lekami. Są to ważne kwestie. Pamiętajmy- NIE MAMY UPRAWNIEŃ DO PODAWANIA LEKÓW. Jednak jesteśmy obecni przy tym i możemy czuwać nad całą czynnością.

Komunikacja z pacjentami i współpracownikami. Ten temat jest dość ważny gdyż jak wiemy z życia codziennego niewłaściwe przekazywanie informacji często jest problemem.

Nasz zawód oparty jest na etyce. Tym zagadnieniem zajął się Krzysztof Tłoczek. Etyka zawodowa opiekuna medycznego oparta jest na kodeksie pielęgniarek. Nie mamy własnego jak na razie ale mam nadzieję, że razem stworzymy własny kodeks etyki zawodowej OM.
Rozmawialiśmy o osobowości opiekuna, o cechach jakie powinien mieć pod kontem fizycznym i psychicznym. Poznaliśmy różne przykładowe sytuacje , na którymi dyskutowaliśmy by zobaczyć jak byśmy się zachowali wobec pacjenta czy jego rodziny.

Konferencja przebiegała w bardzo przyjaznej atmosferze. Miło było poznać się w tzw. realu, podyskutować wspólnie o naszej pracy, zobaczyć naocznie, że nie jesteśmy sami w tym wszystkim i przekonać się, że RAZEM MOŻEMY WIELE ZYSKAĆ.

Kolejna konferencja odbędzie się za rok 14 maja w dniu naszego święta.
Tym czasem informuję, że na stronie opiekun medyczny.com.pl będzie można nabyć ROCZNIK OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH gdzie znajdziecie materiały z konferencji, podstawy prawne oraz wiele cennych informacji.
Dziękuję wszystkim, którzy dojechali i uczestniczyli w tym wydarzeniu.
Dziękuję organizatorom  konferencji- w moim odczuciu bardzo udanej.

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia

wtorek, 3 maja 2016

ASEPTYKA, ANTYSEPTYKA, ZAKAŻENIA SZPITALNE, SEGREGACJA ODPADÓW

ASEPTYKA

Jest to postępowanie mające na celu zapobieganie zakażeniu, tj. niedopuszczenie
do zainfekowania rany, czyli otrzymanie
tzw. bakteriologicznej jałowości.
Aseptyka jest niezbędnym elementem prawidłowego postępowania chirurgicznego.
Wszystko, co będzie stykać się z raną musi być jałowe, tzn. pozbawione bakterii, wirusów
i grzybów.

STERYLIZACJA

Są to zabiegi umożliwiające uzyskanie bakteriologicznej jałowości. Pozwalają one uwolnić przedmioty od drobnoustrojów chorobotwórczych i/lub ich przetrwalników, powodują nieodwracalną inaktywację wirusów.

Sterylizacja nie ogranicza się tylko do samego zniszczenia drobnoustrojów, ale uwzględnia poprzedzające i następowe  postępowanie:

 • Sposób przygotowania materiałów (odpowiednia dezynfekcja i opakowanie)
 • Prawidłowo prowadzony proces sterylizacji (właściwe ułożenie w komorze sterylizatora, kontrola procesu sterylizacji)
 • Przechowywanie (warunki, które wykluczają możliwość wtórnego zanieczyszczenia)
METODY STERYLIZACJI

1. Fizyczno-termiczne:

 • parą wodną,
 • suchym gorącym powietrzem.


2. Fizyczne, nietermiczne:

 • za pomocą promieni jonizujących,
 • filtracyjna (w stopniu ograniczonym)


3. Chemiczno-fizyczne:

 • gazowa tlenkiem etylenu
 • formaldehydowaPostępowanie aseptyczne powinno uwzględniać wszystkie możliwe drogi szerzenia, źródła zakażenia, rezerwuary i umiejętnie je ograniczać.

Źródła zakażenia w szpitalu:


 • chorzy z infekcjami,
 • nosiciele,
 • środowiska wodne


Drogi szerzenia się drobnoustrojów:

 • personel medyczny (nosiciele, skóra rąk), 
 • niejałowe narzędzia, 
 • sprzęt medyczny, 
 • aparatura, 
 • leki, 
 • materiały zanieczyszczone, 
 • powietrze, 
 • bielizna


Związki i preparaty dezynfekcyjne:


 •  związki fenolowe,
 •  związki chloru,
 •  aldehydy,
 •  czwartorzędowe związki amoniowe


ANTYSEPTYKA

Jest to stosowanie środków bakteriobójczych w miejscu ich wysiewu, we wrotach możliwego wtargnięcia zakażenia na powierzchni ciała – skóra, błony śluzowe, zranienia, lub też w polach chirurgicznie odsłoniętych lub otwartych.
Celem antyseptyki jest zapobieganie kolonizacji lub zakażenia przez przywrócenie jałowości zakażonym przedmiotom lub ranom, w wyniku stosowania preparatów bakteriobójczych

Skóra rąk jest w normalnych warunkach zanieczyszczona drobnoustrojami, które znajdują się na jej powierzchni lub w głębszych warstwach, w szczelinach, mieszkach włosowych i zachyłkach gruczołów potowych.
Drobnoustroje znajdujące się na powierzchni skóry nazywamy florą przejściową, natomiast bytujące w głębi skóry – florą osiadłą.
W skład flory przejściowej mogą wchodzić wszystkie drobnoustroje, z którymi styka się ręka, oraz drobnoustroje wydzielane z głębi skóry.
Są one łatwo usuwalne już przez zwykłe mycie wodą z mydłem lub z dodatkiem silniejszego detergentu.
Niezwykle ważnym elementem dla całości postępowania antyseptycznego jest mycie i antyseptyka rąk stosowana przez personel szpitalny pomiędzy pielęgnacją kolejnych chorych.
Pielęgnacja chorych zakażonych lub nosicieli szczepów wieloopornych na antybiotyki wymaga zmiany fartuchów
Zabezpieczanie i usuwanie zużytych opatrunków i zmienianej bielizny
 Materace i poduszki z materiału niewrażliwego na wyjaławianie termiczne

 • Dokładna dezynfekcja, mycie i wyjaławianie narzędzi wielokrotnego użycia, sprzętu diagnostycznego, elementów układu oddechowego respiratora, itp.


Antyseptyki stosowane do odkażania rąk:

 • alkohol etylowy,
 • alkohol izopropylowy,
 • mydła antyseptyczne
 • usuwają jedynie florę przejściową


Antyseptyki tzw. dwufazowe zawierające chloroheksydynę, alkohol i bromek benzalkoniowy (Manusan, Dishand) powodują zniszczenie flory przejściowej i częściowo flory osiadłej.
Antyseptyka pola operacyjnego:

 • kąpiel antyseptyczna
 • odkażanie pola operacyjnego
 • folie chirurgiczne

Zakażenie szpitalne 

to takie, które nie występowało ani nie znajdowało się w okresie wylęgania gdy chory był przyjmowany do szpitala.
Może ujawnić się zarówno podczas hospitalizacji, jak i po wypisaniu chorego do domu.
Źródłem zakażenia szpitalnego może być własna flora bakteryjna chorego lub środowisko zewnętrzne.
Najważniejsze drogi zakażeń szpitalnych to te, w których następuje bezpośredni kontakt chorego z różnego rodzaju zakażonym materiałem (aparatura diagnostyczna, sprzęt leczniczy, narzędzia, cewniki, itp.).

Drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia szpitalne:
- Escherichia coli,
- Klebsiella (pałeczka)
-Enterobacter (Gram-, względnie beztlenowa pałeczka)
-  Pseudomonas (Pałeczka ropy błękitnej)
- Proteus (bakteria)
- Acinetobacter (bakterie tlenoweGram ujemne)
- Serratia marcescens (Pałeczka krwawa, pał. cudowna)
- Staphylococcus aureus (Gronkowiec złocisty) , S.epidermalis (Gronkowiec skórny)
- Streptococcus foecalis (paciorkowce kałowe)


Najczęstsze lokalizacje zakażeń szpitalnych:


 • drogi moczowe
 • zapalenia płuc
 • rany
 • skóra


HIGIENICZNE MYCIE RĄK- zawsze i wszędzie

WSKAZANIA:

Higieniczne mycie i dezynfekcję rąk wykonuje się przed nałożeniem i po zdjęciu rękawiczek jednorazowego użytku/jałowych.

Sytuacje, przed którymi zaleca się przeprowadzenie higienicznego mycia rąk:
· przed pielęgnacją i w czasie pielęgnacji pacjentów z obniżoną odpornością immunologiczną lub pacjentów z grupy wysokiego ryzyka np. noworodków oddziału neonatologicznego, patologii noworodka,  pediatrycznego, sal intensywnego nadzoru

 • używanie sterylnego sprzętu
 • używanie zdezynfekowanego sprzętu
 • kontakt z lekami
 • przygotowywanie posiłków i kontakt z żywnością
 • iniekcje
 • pobieranie krwi


 • przed wejściem do bloku operacyjnego/sali, do magazynu jałowego sprzętu (do sfery jałowej sterylizatornii)
 • przed wykonaniem zabiegów aseptycznych
 • przed wykonywaniem zabiegów inwazyjnych
 • po każdym kontakcie z drenażem rany
 • po kontakcie z materiałem zakaźnym ( krwią, płynami ustrojowymi, wydzielinami i wydalinami chorego)
 • po opuszczeniu boksów izolujących chorych zakaźnie
 • przed wydawaniem posiłków i przed kontaktem rąk z naczyniami po ich dezynfekcji

Sytuacje, przed którymi i po których należy przeprowadzić higieniczne mycie rąk

procedury wymagające kontaktu z błonami śluzowymi:

 • badanie ginekologiczne
 • badanie jamy ustnej
 • odsysanie wydzieliny u zaintubowanych pacjentów
 • badania endoskopowe
 • opieka nad pacjentem
 • kontakt z ranami, zmiana opatrunków
 • zabiegi wymagające zachowania aseptyki
 • wprowadzanie/kontakt z wenflonami w żyłach obwodowych/cewnikami
 • wprowadzenie/kontakt z cewnikiem urologicznym
 • punkcje (punkcja lędźwiowa/mostka)
 • w przypadku zabiegów, które wymagają użycia sterylnych rękawiczek zaleca się dezynfekcję dłoni.

Przykłady sytuacji, po których zaleca się przeprowadzenie higienicznego mycia rąk:

 • kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi poprzez zajmowanie się instrumentami, sprzętem, umeblowaniem - np. w związku ze sprzątaniem i czyszczeniem.
 • kontakt z pacjentem, który cierpi na chorobę zakaźną lub jest nosicielem mikroorganizmów wyjątkowo istotnych kliniczne lub epidemiologicznie (przykładowo, wszyscy odizolowani pacjenci oraz pacjenci, u których występują wielooporne szczepy bakterii).
 • opróżnianie zbiorników z moczem, basenów itp.
 • badania zewnętrznych narządów płciowych, odbytu/odbytnicy.


PAMIĘTAJ 

1. Ręce wolne od biżuterii (pierścionki, bransolety, zegarki itp.)
2. Paznokcie bez lakieru, obcięte do linii opuszków palców, brak sztucznych paznokci
3. Dezynfekcja rąk obowiązuje po zakończeniu czynności brudnych np. zmiana opatrunku, toaleta chorego, zmiana bielizny pościelowej.
4. Używanie rękawiczek nie zastępuje mycia rąk.
5. Po zdjęciu rękawiczek i przed ich założeniem obowiązuje higieniczne mycie rąk.
6. Zmiana rękawiczek obowiązuje między czystymi i brudnymi zabiegami dotyczącymi tego samego chorego.
Uwaga!
W sytuacjach kiedy nie można wykonać prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk –stany nagłego zagrożenia życia - dopuszcza się zdezynfekowanie rąk.

algorytm i procedury dotyczące higienicznego mycia rąk znajdziecie pod tym linkiem (klik)

DEZYNFEKCJA

Dezynfekcja (odkażanie) 
     niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych środkami fizycznymi i chemicznymi, w celu zapobiegania zakażeniu. Dezynfekcję podejmuje się przede wszystkim w środowisku zewnętrznym, a także w stosunku do powłok ciała - w mniejszym stopniu w stosunku do jam ciała.

Rozróżnia się
 • dezynfekcję zapobiegawczą 
 • dezynfekcję ogniskową

Dezynfekcja zapobiegawcza dotyczy tych elementów środowiska, które narażone są na zakażenie (np. kuchnia, stołówka, łaźnia, naczynia, inne przedmioty).

Dezynfekcja ogniskowa wykonywana jest jako bieżąca i końcowa.


Dezynfekcja bieżąca podejmowana jest w ogniskach zakażenia, a więc np. 
przy łóżku chorego lub w otoczeniu nosiciela. 

Dezynfekcję końcową  przeprowadza się w pomieszczeniach, w których przebywał chory.

Środkami fizycznymi służącymi do odkażania są: oczyszczanie mechaniczne, działanie wysoką temperaturą, bezpośrednie napromieniowanie słoneczne, napromieniowanie promieniami nadfioletowymi, wysuszanie. 
W dezynfekcji znajdują zastosowanie także środki chemiczne - w postaci roztworów, emulsji, zawiesin.

Aby dezynfekcja była skuteczna, środek odkażający powinien mieć stężenie najkorzystniejsze dla danych warunków, stykać się bezpośrednio z całą masą lub powierzchnią odkażanych przedmiotów, działać przez określony czas i w odpowiedniej temperaturze.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI MEDYCZNYMI

Podstawy prawne procedury: 
„Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach” z dnia 06.09.2001 r. (Dz. U. Nr 126 11.2.1384 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Odpady zakaźne

odpady medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80*
i 18 01 82*, zwane dalej „odpadami zakaźnymi”, są to odpady 
niebezpieczne, które zawierają żywe mikroorganizmy lub ich
toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne 
podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub 
innych żywych organizmów

Do tej grupy odpadów zaliczane są:

 • części ciała i organy, 
 • pojemniki na krew, 
 • zużyte materiały opatrunkowe, 
 • strzykawki, materiały medyczne, szpatułki, 
 • rękawiczki jednorazowe, 
 • dreny, sondy, kaniule, cewniki,  ssaki, 
 • fartuchy jednorazowe, 
 • probówki do pobierania krwi  itp., igły, 
 • skalpele i inne ostre narzędzia jednorazowe oraz  inne odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny

Odpady specjalne:

odpady medyczne, o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 
10*, zwane dalej „odpadami specjalnymi”, są to odpady 
Niebezpieczne, które zawierają substancje chemiczne, o 
których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne 
podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u 
ludzi lub innych żywych organizmów albo mogą być
źródłem skażenia środowiska

Do tej grupy odpadów zaliczane są:
chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, leki cytotoksyczne, odpady amalgamatu dentystycznego

Odpady pozostałe:

odpady medyczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18
01 07, 18 01 09 i 18 01 81 – zwane dalej „odpadami 
pozostałymi”, są to odpady medyczne nie posiadające 
właściwości niebezpiecznych

Do grupy tej zaliczane są m.in.:

 • nieskażone narzędzia i ich resztki, 
 • chemikalia nie  zawierające substancji niebezpiecznych, 
 • leki z  wyjątkiem leków cytotoksycznych i  
 • opakowania po lekach, szczepionkach oraz inne 
 • odpady niezakaźne i nie zawierające substancji niebezpiecznych.

SCHEMAT POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI  ZAKAŹNYMI

1.Odpady niebezpieczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia koloru czerwonego z folii polietylenowej, nieprzeźroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. 

2. Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego użycia), w taki sposób, aby ich górna, wywinięta na szerokość około 20 cm krawędź, nie uległa skażeniu. 

3. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia. Pojemniki te umieszcza się w miejscach powstawania odpadów. Dopuszcza się zbieranie odpadów określonych do pojemników wielokrotnego użycia.

4. Pojemniki lub worki, o których mowa w ust. 1, należy wymieniać na nowe, nie rzadziej niż jeden raz dziennie. Pojemniki lub worki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości. 

5. Pojemniki, o których mowa w ust. 3, należy wymieniać na nowe, nie rzadziej niż co 48 h. Pojemniki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości. 


6. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia, o których mowa w ust. 1 i 3. 

7. Każdy pojemnik i każdy worek jednorazowego użycia powinny posiadać: 
widoczne oznakowanie, świadczące o rodzaju odpadów w nich przechowywanych; 
widoczne oznakowanie, świadczące o miejscu pochodzenia odpadów; 
datę zamknięcia; 
 informacje pozwalające zidentyfikować osobę zamykającą pojemnik lub worek.

8. W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go w całości umieścić w innym większym
       nieuszkodzonym worku lub pojemniku. 

9. Po napełnieniu pojemników do 2/3 objętości lub upływie dopuszczalnego czasu użytkowania należy je szczelnie zamknąć, oznaczyć datą zamknięcia i umieścić w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu lub w wydzielonym chłodzonym miejscu (lodówce). 

10. Odpady należy transportować w pojemnikach, w których zostały zebrane
Wszelkie manipulacje należy przeprowadzać z zachowaniem najwyższej ostrożności (nie infekować zewnętrznych powierzchni).

11. Czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może przekraczać 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze wyższej niż 100C. W temperaturze poniżej 100C zakaźne odpady medyczne mogą być magazynowane tak długo jak pozwalają na to ich właściwości, ale nie dłużej niż 14 dni.
Odpady zabierane są do utylizacji przez pracownika firmy posiadającej zgodę na utylizacje odpadów specjalnych zgodnie z zawartą umową;

Po każdym usunięciu odpadów pomieszczenie lub miejsce magazynowania powinno być poddane dezynfekcji a następnie umyte.

SCHEMAT POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁEM ZAKAŹNYM PRZY ZABIEGACH PODCZAS WIZYT DOMOWYCH
Zużyty sprzęt jednorazowy i materiały zakaźne należy umieścić w jednorazowych, specjalnych pojemnikach na materiały zakaźne.
W przypadku dużej ilości materiału zakaźnego miękkiego należy umieścić go w worku koloru czerwonego i szczelnie go zawiązać.
Po powrocie do przychodni należy założyć rękawiczki jednorazowe i odzież ochronną, oznaczyć zgodnie z pkt 4/A/7 oraz  umieścić pojemniki, worki w pomieszczeniu służącym do przechowywania odpadów.
Pojemnik, w którym były one transportowane umieszczamy w wannie z roztworem do dezynfekcji.

Odstępstwa od procedury
Od niniejszej procedury nie ma odstępstw.

Dokumenty związane z procedurą
 • Umowa z wyspecjalizowaną firmą posiadająca zgodę na utylizacje odpadów specjalnych.
 • Instrukcje środowiskowe dotyczące zasad selektywnego zbierania odpadów.

Odpowiedzialność
Odpowiedzialność za realizację działań określonych w procedurze ponoszą wszyscy zatrudnieni pracownicy.