stat4u

niedziela, 19 czerwca 2016

JAK ROZMAWIAĆ Z FANTOMEM / PACJENTEM W CZASIE EGZAMINU

Wbrew pozorom nie jest to łatwe by przełamać się i rozmawiać z plastikową lalką w dodatku tak nieporęczną do wykonywania czynności pielęgnacyjnych.
Wiele osób zadaje pytanie czy na egzaminie trzeba prowadzić rozmowę z pacjentem. Oczywiście, że tak i jest to wysoko punktowane.
Nie możemy wejść na salę, uzyskać zgodę i bez słowa robić co do nas należy. Musimy być dla pacjenta jak przyjaciel. Kontakt z nim ułatwi nam też wykonanie czynności, bo mówiąc głośno co i w jakim celu robimy sami kontrolujemy swoje czynności.
Musimy wczuć się w rolę aktora, pobudzić naszą wyobraźnię, udawać, że fantom to pacjent potrzebujący naszej pomocy i wrażliwości.
Jak rozmawiać? normalnie i naturalnie tak jak w realu. Pisałam już o tym w poście o technicznej stronie egzaminu ale napiszę jeszcze raz.

Oto przykład:

- dzień dobry pani Anno. Nazywam się Agnieszka, jestem opiekunem medycznym. Na dzisiejszy dzień przygotowano nam zlecenie umycia pani włosów, zmianę pampersa z myciem części intymnych. Czy zgadza się pani na dzisiejsze czynności?

- załóżmy, że fantom odpowiada TAK OCZYWIŚCIE

- to bardzo się cieszę. Pozwoli pani, że pójdę do magazynu i przygotuję wszystko co nam będzie potrzebne. Myślę, że pani i ja to dobry duet więc pójdzie nam sprawnie wszystko. Zanim jednak wyjdę to zamknę okno by zapewnić odpowiedni mikroklimat, zamknę drzwi i ustawię parawan żeby czuła się pani komfortowo i intymnie. Zobaczę jeszcze na termometrze na ścianie jaką mamy temperaturę w sali by nie przeziębić pani. 

I robimy wymienione czynności.

-Teraz ide pani Anno do magazynu, za chwilkę wrócę/

idziemy teraz przygotować zestaw. Wracamy do pani Anny po wcześniejszych czynnościach. Nakładamy przy niej fartuch jednorazowy i rękawiczki. Mówimy do niej co robimy i dlaczego.
Oprócz tego mówcie do fantoma cały czas. Jest to wysoko punktowane. Można gadać i gadać byle z sensem.

- Pani Anno, jak umyję pani włosy to pozwoli pani, że ułozymy ładną fryzurę, bo od tej poduszki każdemu włosy źle się układają, a każda kobieta dobrze się czuje jak fryzura jest taka jak trzeba

zachowujcie się naturalnie, spokojnie, z opanowaniem. Tak by pacjentka (fantom) czuła, że ma w Was przyjaciela, że chcecie o nią zadbać.
Myjąc jej włosy, czy wykonując inną czynność można pytać, rozmawiać z nią o pogodzie na przykład, o tym jak jej się podoba w ośrodku czy na oddziale, czy niczego jej nie potrzeba. Starajcie się podtrzymywać rozmowę.

Najlepiej t być sobą. jeśli wybraliście ten zawód , przebrnęliście przez rok cięzkiej nauki i doszliście do egzaminu to wierzę w to, że zawód opiekuna medycznego jest Waszą pasją i poradzicie sobie, bo wiecie czego potrzebuje pacjent, jak zapewnić komfort psychiczny, poza wyuczonymi algorytmami, regułkami itp.

ŻYCZĘ POWODZENIA I TRZYMAM KCIUKIsobota, 18 czerwca 2016

TEST PISEMNY Z 04 OPIEKUN MEDYCZNY CZERWIEC 2016 z kluczem odpowiedzizadanie 1
Jaka jest fizjologiczna przyczyna braku stabilności chodu u osoby w wieku podeszłym ?

a. utrata sprężystości tkanki kostnej
b. zmniejszenie masy mięśniowej
c. zwiększenie masy mięśniowej
d. zwiększenie masy kostnej

zadanie 2
U podopiecznego występuje uporczywy  lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami istniejącymi w rzeczywistości, drżenie rąk, przyspieszone bicie serca, potliwość, duszność, nudności. Objawy te utrudniają podopiecznemu funkcjonowanie w społeczeństwie i są charakterystyczne dla

a. fobii
b. iluzji
c. urojeń
d. halucynacji

zadanie 3
wskaż na podstawie danych zawartych w tabeli obszary, w których podopieczny najbardziej potrzebuje pomocy

a. higiena, ubieranie się
b. poruszanie się aktywność
c. organizowanie czasu wolnego
d. spożywanie posiłków, wydalanie

zadanie 4.
codzienne mycie całego ciała pacjenta unieruchomionego w łóżku służy zaspokajaniu potrzeby

a. uznania
b. bliskości
c. czystości
d. bezpieczeństwa

zadane 5
na oddziale wewnętrznym przebywa 67 letnia pacjentka niekontrolująca oddawania moczu. Kobieta swobodnie porusza się , jest aktywna, ale krępuje się z powodu swojej dolegliwości . Opiekun medyczny powinien zaproponować zastosowanie

a. waty
b. ligniny
c. majtek chłonnych
d. podkładu jednorazowego

zadanie 6
u którego z pacjentów występuje największe ryzyko powstawania miażdżycy tętnic ?

a. pacjent 1- zwiększone stężenie cholesterolu we krwi, zwiększona aktywność fizyczna
b. pacjent 2 - zwiększone stężenie cholesterolu we krwi, nadciśnienie tętnicze, stres
c. pacjent 3- obniżone ciśnienie krwi, dieta wysoko węglowodanowa
d. pacjent 4- zwiększona aktywność fizyczna, otyłość, stres

zadanie 7.
pacjentowi chorującemu na nadciśnienie należy zalecić ograniczenie

a. ilości posiłków
b. aktywności fizycznej
c. ilości soli w posiłkach
d. wyjazdów na dłuższy czas

zadanie 8
cele czynności higienicznych są uzyskiwane w trakcie wykonywania

a. okładu zimnego
b. podmycia krocza
c. zmiany opatrunku
d. mierzenia temperatury

zadanie 9
pacjentka przebywająca na oddziale wewnętrznym ma zleconą inhalację dwa razy dziennie. Po jakim czasie od inhalacji nalezy wykonywać oklepywanie klatki piersiowej?

a. po 15 minutach
b. po 30 min
c. po 45 min
d. po 60 min.

zadanie 10
w ramach postępowania profilaktycznego przeciw zakrzepicy kończyny dolnej prawej , opiekun medyczny asystuje pielęgniarce przy zakładaniu opasek elastycznych. Co najmniej ile razy dziennie nalezy je zmieniać aby móc ocenić wygląd skóry i ukrwienie palców stopy?

a. 1 raz dziennie
b. 2 razy dziennie
c.  3 razy dziennie
d.  4 razy dziennie

zadanie 11
podczas podawania pacjentowi leżącemu kaczki nalezy kolejno:

a. osłonić łożko parawanem, umieścić kaczkę między udami pacjenta, opróżnić kaczkę, usunąć parawan, przygotować przybory do mycia
b. umieścić kaczkę między udami pacjenta,osłonić łożko parawanem,umyć ręce pacjenta, opróżnić kaczkę wywietrzyć salę, usunąć parawan
c. osłonić łóżko parawanem, umieścić kaczkę między udami pacjenta, podać pacjentowi dzwonek, opróżnić kaczkę, umyć ręce pacjenta, usunąć parawan
d. wywietrzyć salę, umieścić kaczkę między udami pacjenta, opróżnić kaczkę, umyć ręce pacjenta

zadanie 12
podczas całkowitej zmiany bielizny pościelowej u leżącej w łóżku podopiecznej ostatnią czynnością wykonywaną przez opiekunkę jest wymiana

a. prześcieradła
b. podkładu
c.  poszewki
d. poszwy

zadanie 13
bieliznę pościelową i osobistą chorego zmienia się w celu

a. zapewnienia mu czystości
b. zapobiegania otarciu naskórka
c. zapewnienia komfortu cieplnego
d. zapobiegania odparzeniom skóry

zadanie 14
do wykonania okładu ciepłego rozgrzewającego u pacjenta, nalezy użyć wazeliny, wody o temp. pokojowej 70% alkoholu etylowego, oraz:

a. dwóch flaneli, gazy, bandaża dzianego
b. dwóch flaneli, ceratki, opaski elastycznej
c. dwóch gazików, flaneli, opaski elastycznej
d. dwóch gazików, ceratki, bandaża dzianego

zadanie 15
Pacjent przebywający na oddziale wewnętrznym ma zlecony okład zimny wilgotny. Na ile godzin należy go założyć?

a. 0,5- 1 godziny
b. 2-3 godz.
c. 4-5 godz.
d. 6-8 godz.

zadanie 16
zapobiegają powstawaniu odleżyn u 69 letniego pacjenta unieruchomionego w łóżku z kończyną dolną na wyciągu, nalezy stosować przede wszystkim

a. ćwiczenia bierne
b. dietę lekkostrawną
c. talk na narażoną skórę
d. materac zmiennociśnieniowy


zadanie 17
w celu zapobiegania powstawaniu odleżyn u chorego leżącego na prawym boku należy

a. zastosować na skórę środki rozgrzewające
b. zastosować na skórę środki natłuszczające
c. zmieniać pozycję nie rzadziej niż co 3 godziny
d. ustawić wezgłowie łóżka powyżej poziomu 30 stopni

zadanie 18.
skala Norton przewiduje ocenę

a. zdolności odczuwania bodźców
b. zdolności przemieszczania się
c. ryzyka upadku
d. poziomu bólu

zadanie 19
upadkowi pacjenta dorosłego , przenoszonego z łóżka na wózek do transportu w pozycji leżącej należy przeciwdziałać

a. obniżając łóżko poniżej poziomu wózka
b. zapewniając dwie opiekunki do przenoszenia
c. ustalając najkrótszą drogę przenoszenia pacjenta
d. unosząc najpierw tułów pacjenta, a następnie kończyny dolne

zadanie 20
Podopieczna niesamodzielna z nowotworem mózgu ma trudności z połykaniem pokarmu.
Które działanie opiekuna medycznego ułatwi jej tę czynność?

a. karmienie podopiecznej pokarmami o stałej konsystencji
b. karmienie podopiecznej łyżką pokarmami papkowatymi
c. ułożenie podopiecznej w pozycji płaskiej na wznak
d. ułożenie podopiecznej w pozycji na lewym boku

zadanie 21.
zapewnienie intymności podopiecznemu stale leżącemu w łóżku jest szczególnie wskazane podczas

a. zamiany poszewek na poduszki
b. podawania doustnego posiłków
c. wymiany podkładu płóciennego
d. zakładania okładu na kończynę górną

zadanie 22.
upadkowi podopiecznego podczas wychodzenia z wanny po kąpieli można zapobiegać stosując

a. balkonik niski
b. balkonik wysoki
c. matę antypoślizgową
d. laskę wielopunktową

zadanie 23.
przed wykonaniem okładu ciepłego opiekun medyczny poprosił podopiecznego o zgodę na to działanie, dzięki czemu umożliwił podopiecznemu skorzystanie z prawa do

a. poszanowania jego godności
b. uzyskania informacji o stanie swojego zdrowia
c. decydowania o udzielaniu świadczeń zdrowotnych
d. wyrażania zgody na wykonanie badania diagnostycznego

zadanie 24.
pacjentka po przebytym zawale mięśnia sercowego nie wyraża zgody na wykonanie mycia całego ciała w łóżku i jest zdezorientowana koniecznością korzystania z pomocy opiekuna medycznego. Który sposób postępowania opiekuna medycznego będzie w tej sytuacji najwłaściwszy?

a. odstąpienie od wykonania zaplanowanych czynności
b. osłonięcie łóżka pacjentki parawanem i wykonanie czynności higienicznych
c. uzyskanie zgodny na wykonanie zaplanowanych czynności od rodziny pacjentki
d. zabieganie o uzyskanie zgody pacjentki na wykonanie zaplanowanych czynności

zadanie 25.
prowadząc edukację dla podopiecznego chorego na cukrzycę, należy w szczególności zapoznać go z tematyką

a. pielęgnacji stóp
b. higieny otoczenia
c. pielęgnacji włosów
d. organizacji wypoczynku


zadanie 26.
dezynfekcja według schematu Ayliffe'a dotyczy

a. wyjaławiania narzędzi
b. higienicznego mycia rąk
c. unieszkodliwiania odpadów
d. odkażania używanego sprzętu

zadanie 27.
mycie intymnych częsci ciała u pacjentki z założonymi pieluchomajtkami, długotrwale przebywającej w łóżku należy przeprowadzać

a. codziennie rano
b. dwa razy na dobę
c. codziennie wieczorem
d. w zależności od potrzeb

zadanie 28.
podopieczny przebywa drugą noc w zakładzie opiekuńczo pielęgnacyjnym, w pokoju trzy osobowym. Ponieważ boi się ciemności , w celu zapewnienia mu w nocy poczucia bezpieczenstwa , należy

a. włączyć oświetlenie górne
b. włączyć oświetlenie nocne
c. podać mu lek nasenny
d. siedzieć obok niego

zadanie 29
Opiekun medyczny wykonuję zmianę worka stomijnego jednoczęściowego. Po odklejeniu woreczka i usunięciu resztek kału , skórę wokół przetoki jelitowej powinien umyć

a. naparem z rumianku
b. nadmanganianem potasu
c. ciepłą wodą z mydłem o pH  4,5
d. ciepłą wodą z mydłem o pH 5,5

zadanie 30.
Aby ułatwić podopiecznemu z reumatoidalnymi zmianami w stawach kończyn górnych spożywanie posiłków opiekun medyczny powinien zapewnić mu

a. sztućce z pogrubioną rączką
b. podkładkę plastikową
c. sztućce plastikowe
d. filiżankę z uchem

zadanie 31.
w celu ćwiczenia pamięci podopiecznej ZOL w poczatkowym stadium choroby Alzheimera opiekun powinien zaproponować

a. słuchania muzyki poważnej
b. rozwiązywanie krzyżówek
c. malowanie obrazów
d. oglądanie telewizji

zadanie 32.
do płukania jamy ustnej u przytomnej podopiecznej , u której zaobserwowano przykry zapach z ust nalezy użyć

a. 3% wody utlenionej i septosanu
b. 10 % wody utlenionej i septosanu
c. roztworu nadmanganianu potasu i aphtinu
d. naparu z mięty i wody z sokiem z cytryny

zadanie 33.
przed podaniem pacjentowi płynu opiekun medyczny musi przede wszystkim sprawdzić jego

a. smak
b. zapach
c. gęstość
d. temperaturę

zadanie 34.
Do domu pomocy społecznej została przyjęta 72 letnia podopieczna. Niechętnie mówi o sobie, czesto płacze. Które działania powinien podjąć opiekun medyczny w celu ułatwienia podopiecznej adaptacji w placówce?

a. zaproponować spacer w parku na terenie placówki, ustalając czas jego trwania
b. zapoznać z  pensjonariuszami i planem zajęć w ciągu dnia, tworząc miłą atmosferę
c. zachęcić podopieczną do czytania książek lub czasopisma, uśmiechając się do niej
d. zaproponować oglądanie telewizji lub słuchanie radia, włączając wybrany program

zadanie 35.
Na zlecenie lekarza opiekun pomaga podopiecznej zamieszkałej w domu pomocy społecznej cierpiącej na zwyrodnienie stawów kończyn dolnych , w przybyciu na basen. Ćwiczenia w wodzie wykonywane przez podopieczną należą do ćwiczeń

a. w odciążeniu
b. izometrycznych
c. izokinetycznych
d. synergistycznych

zadanie 36.
Którą z wymienionych informacji o chorym nalezy bezwzględnie przekazać pielęgniarce

a. ma zabrudzoną bieliznę osobistą
b. chętnie spożywa wszystkie posiłki
c. łatwo nawiązuje kontakt z personelem
d. na piętach pojawiło się zaczerwienienie skóry

zadanie 37
opiekun pomaga podopiecznej w przemieszczaniu się na wozek inwalidzki i korzystaniu z toalety. Foliowy fartuch ochronny , w który jest ubrany , po zakończeniu tych czynności powinien

a. osuszyć i złozyć
b. odłożyć do wyschnięcia
c. umieścić w niebieskim worku
d. umieścić w czerwonym worku

zadanie 38
które środki ochrony indywidualnej powinien zastosować opiekun wykonujący u podopiecznego unieruchomionego w łóżku nacieranie i oklepywanie pleców?

a. fartuch ochronny i rękawiczki jednorazowe
b. rękawiczki jałowe i maseczkę chirurgiczną
c. fartuch ochronny i maseczkę chirurgiczną
d. rękawiczki jałowe i fartuch ochronny

zadanie 39
po wykonaniu obcinania paznokci u podopiecznej ogólnodostępne nożyczki należy

a. umyć i przetrzeć spirytusem salicylowym
b. umyć i przetrzeć 70 % spirytusem etylowym
c. spryskac środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu i spłukać wodą
d. spryskać środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu , pozostawić do wyschnięcia

zadanie 40
Pieluchomajtki o d pacjentki z infekcją dróg moczowych nalezy umieścić w pojemniku przeznaczonym na odpady

a. zakaźne , bezpośrednio po użyciu
b. komunalne, bezpośrednio po użyciu
c. specjalne, w ciągu godziny po użyciu
d. medyczne, w ciągu godziny po uzyciu


KLUCZ ODPOWIEDZI


niedziela, 12 czerwca 2016

WYPEŁNIANIE KARTY GORĄCZKOWEJ

Witajcie ponownie.

Lada moment egzaminy ale pytań z Waszej strony cała moc. Staram się sukcesywnie odpowiadać na maile i komentarze.
Dziś zajmiemy się kartą gorączkową, bo jest to temat Was nurtujący i okazuje się, że nie każdy w szkole na zajęciach przez to przechodził.
Najpierw może przypomnijmy sobie fachowy opis, a potem postaram się to wytłumaczyć to od siebie.

Karta gorączkowa

 • to druk z rubrykami do wypełnienia stanu ogólnego pacjenta.

 • Wyniki pomiarów wykonywane systematycznie przedstawia się w formie graficznej, uzyskując krzywe,

 • Karta jest dokumentem i musi być prowadzona zgodnie ze stanem faktycznym, dokładnie i czytelnie.

- rubryki pionowe – odpowiadają wynikom jednego dnia , podzielone jeszcze jedną linią, odpowiadającą pomiarom rannym i popołudniowym

 • rubryki poziome, grubsze- oznaczają wysokość temperatury ciała i wysokość tętna

 • najgrubsza linia oznacza temp.37*C oraz 70 uderzeń tętna na minutę .

 • Między liniami oznaczającymi pełne stopnie przeprowadzone są:

 • 4 linie cieńsze, których odległość odpowiada

 • 0,2*C/ dla temperatury/ oraz 4 uderzenia / dla tętna/.


Krzywą temperatury i tętna wykreśla się umownym kolorem 2 razy dziennie / rano i wieczorem/

po zmierzeniu temp.i tętna stawia się kropkę odpowiadającą wynikowi i łączy się prostą linią z ostatnią kropką wykresu.


Karta gorączkowa gdzie zapisujemy podstawowe informacje jest dokumentacją chorego.
Zaznaczamy tam codzienne parametry takie jak :
temperatura ciała
tętno
dieta
stolec
zlecenia lekarskie
ciężar ciała

Ponad to wypełniamy kartę uwzględniając
imię i nazwisko pacjenta
wiek
oddział na który został przyjęty pacjent
data
dzień pobytu (doba)


skrót R oznacza porę dnia w tym przypadku RANO
skrót W oznacza WIECZÓR
czyli pora w dobowym wymiarze gdy dokonywane są pomiary

W TYM MOMENCIE CHCĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA TO, ŻE OZNACZENIE KOLORÓW ZROBIŁAM ODWROTNIE (POMYŁKOWO) ALE JUŻ NIE BĘDĘ ZMIENIAĆ.

PAMIĘTAJCIE, ŻE TEMPERATURĘ OZNACZAMY KOLOREM NIEBIESKIM LUB CZARNYM ZAŚ TĘTNO CZERWONYM

Kolorem niebieskim oznaczyłam CIŚNIENIE/ TĘTNO
kolorem czerwonym oznaczyłam CIEPŁOTĘ CIAŁA / TEMPERATURĘSkala temperatury nie jest trudna bo zmienia się co dwa stopnie, czyli
36,2 st. C
36, 4
36,6
36,8
37,0
37,2
itd

Skala oznaczania tętna różni się od skali ciepłoty ciała
 w strefie między 40 a 50 liczymy co 2, ale już powyżej 50 liczymy co 4
czyli
40 u/min (uderzeń na minutę)
42
44
46
48
50
...........................
54
58
62
66
70
itd

na jednej karcie gorączkowej, na jednej tabeli zaznaczamy dwa pomiary, dlatego dwoma kolorami długopisów


Na karcie zaznaczamy również dzień, w którym przyjęto pacjenta na oddział, kolejna rubryka to już 1 doba, jeśli są zabiegi operacyjne to również oznaczamy to na karcie uwzględniając porę dnia.
Podam przykład oznaczania pomiarów

Pani Anna Kowalska miała dziś rano temperaturę 38, 2, a po południu 39,1 st. c
Jej tętno z rana to 75 u/min, a po południu 94 u/min

WIĘCEJ NA TEMAT WSZYSTKICH POMIARÓW ZNAJDZIECIE W FOLDERZE "ALGORYTMY" (KLIK)

Temperatura

Jest to odczytywana w skali termometru, wielkość fizyczna określająca stopień ogrzania ciała

Temperatura prawidłowa u człowieka zdrowego wynosi 36-37 stopni Celsjusza, w ciągu doby ulega cyklicznym wahaniom wynoszącym od 0,5 do 1 stopnia

najniższa – w czasie snu i we wczesnych godzinach rannych

najwyższa – we wczesnych godzinach wieczornych

U kobiet – zmienia się w zależności od cyklu hormonalnego –

podwyższa się o ok.. 0,5stopnia C w czasie owulacji i

utrzymuje się na podwyższonym poziomie przez drugą połowę cyklu.

Zależnie od wysokości temperaturę określa się

 • 36.0 stopni i poniżej – temperatura subnormalna

 • 36,1 - 37.0 – temperatura normalna

 • 37,0 – 38.0 – stan podgorączkowy

 • 38.0 – 39.0 – gorączka umiarkowana, podwyższona

 • powyżej 39.0 – gorączka wysoka

Czynniki wpływające na podwyższenie temperatury:

 • Warunki fizjologiczne: - podniecenie nerwowe, wzmożony wysiłek fizyczny

 • Warunki patologiczne: drobnoustroje, ciała gorączkowe, czynniki fizyczne np.: urazy mechaniczne OUN, choroby zwiększające przemianę materii.

Objawy gorączki:

subiektywne: złe samopoczucie, uczucie zmęczenia, „łamanie w kościach, ból głowy, utrata apetytu, pragnienie, suchość w jamie ustnej.

obiektywne: wypieki na twarzy, błyszczące oczy, tętno i oddech przyśpieszone, potliwość, dreszcze, opryszczka warg, zaburzenia snu, podniecenie psychiczne

Krzywa temperatury:

to linia łamana, powstająca z połączenia punktów wyznaczających wysokość

temperatury ciała, mierzonej codziennie wg ustalonej skali / C i F/

W szpitalu mierzy się temperaturę ciała 2 razy dziennie / ok.. 6.00 i 16:00 /.

Jeśli temperatura jest wyższa w ciągu dnia, mierzy się ją dodatkowo.

Typy krzywej temperatury:

ciągła – niewielkie wahania dzienne/poniżej 1*C, utrzymujące się przez kilka dni

zwalniająca- większe wahania dzienne/1-2*C przez kilka dni

przerywana – na przemian gorączka i temp. normalna

trawiąca / tzw. zęby piły – dzienne wahania 2-4*C/ przy wysiewach bakterii/

powracająca – nawroty gorączki, po okresach bezgorączkowych

odwrócona – najwyższa temp. rano, najniższa po południu.

Rodzaje termometrów obecnie tylko elektroniczne

Tętno

to rytmiczne rozciąganie, unoszenie i opadanie sprężystych ścian tętnic spowodowane wyrzucaniem krwi w czasie skurczu komór serca.

Cechy :

1. szybkość= częstotliwość- zależna od liczby

 • skurczów serca, na którą wpływa m.in.: wiek

 • wysiłek fizyczny, stan emocjonalny

 • Tętno może być: przyśpieszone/tachykardia/ zwolnione/bradykardia/

siła= napięcie – / jest wyrazem ciśnienia tętniczego krwi./

spowodowane oporem, jaki ściana naczynia stawia uderzającej fali krwi.


Tętno może być:

 • dobrze napięte,

 • słabo napięte,

 • ledwo wyczuwalne,

 • nitkowate,

 • nie wyczuwalne,

 • drutowate,

 • chybkie- z bardzo krótkim okresem wyczuwalności.

2. rytm= miarowość-

 • prawidłowe tętno jest miarowe, gdy wszystkie

 • uderzenia mają jednakową siłę a przerwy między

 • uderzeniami są równe.

 • Jeżeli te warunki nie są spełnione- tętno określa się

 • jako niemiarowe/ arytmia/

Tętno prawidłowe:

- w chwili urodzenia 130-150 uderzeń/ minutę

- 1-2 lat - 100 – 120 /min

- 6-10 lat 90-100/min

- w wieku dojrzałym średnio 72/min

- w wieku starszym – średnio 67/min


 • Tętno nieprawidłowe/ dot. szybkości/

Tachykardia- tętno przyśpieszone/ powyżej100/min /w wieku dojrzałym i starszym/

 • w stanach gorączkowych,

 • krwotokach,

 • chorobach przebiegających ze zwiększoną przemianą materii,

 • histerii, nerwicach,

 • chorobach serca

 • podrażnieniach nerwów współczulnych, wyłączeniu nerwu błędnego.

Bradykardia- tętno zwolnione / poniżej 50/min/,

 • przy wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym,

 • zatruciach pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego,

 • podrażnieniu nerwu błędnego.

Miejsca i sposób pomiaru tętna:

Tętno można badać na każdej tętnicy, która przebiega blisko powierzchni ciała, najczęściej na:

promieniowej - w okolicy nadgarstka, na przedłużeniu kciuka

Inne miejsca badania tętna na tętnicy:

- skroniowej - tuż przed uchem, przy przyczepie małżowiny usznej

- ramiennej / u dzieci/

- szyjnej- poniżej kąta żuchwy

- udowej - w pachwinie

- grzbietowej stopy

- podkolanowej

Sposób pomiaru tętna:

1. Pacjent powinien siedzieć albo leżeć

2. Lekko uciskając. kładziemy 3 środkowe palce na jedną z wymienionych tętnic

3. Liczymy tętno przez 15 sek. i mnożymy razy 4.

4. Szybkość tętna zapisujemy na karcie gorączkowej.

5. Nie należy sprawdzać tętna po wysiłku fizycznym lub przeżyciach emocjonalnych chorego.w razie pytań czy wątpliowści zapraszam do komentowania lub korespondencji drogą mailową pod adres  aga23034@gmail.com

sobota, 11 czerwca 2016

PRZEMIESZCZANIE PACJENTA Z ŁÓŻKA NA WÓZEK INWALIDZKI


CHYBA TEN FILMIK NAJBARDZIEJ BĘDZIE ODZWIERCIEDLAŁ CAŁĄ CZYNNOŚĆ
według książki E. Szwałkiewicz OPIEKUN MEDYCZNY W PRAKTYCE

UŁOŻENIE PACJENTA NA LEWYM BOKU Z UDOGODNIENIAMI / ALGORYTMIstota zabiegu
polega na umiejętnym ułożeniu pacjenta w zaplanowanej pozycji w łóżku z wykorzystaniem udogodnień i sprzętu do przemieszczania.
Pozycja powinna być zmieniana co 0,5 – 2 godz. Pielęgniarka pomaga lub wykonuje zabieg, gdy pacjent nie może samodzielnie zmienić ułożenia ze względu na swój stan zdrowia.

Cel zabiegu:
•zapewnienie choremu wygody i dobrego samopoczucia
•zapobieganie przykurczom
•zapobieganie odleżynom
•zapobieganie zapaleniu płuc
•złagodzenie dolegliwości bólowych
•zapobieganie zanikom mięśniowym

Zasady:
•zapoznać się ze stanem zdrowia pacjenta, samopoczuciem, możliwościami i zakresem poruszania się
•zapoznać pacjenta z celem i przebiegiem wykonywanych czynności
•uzyskać świadomą zgodę
•zaplanować wykonanie zadania
•dostosowywać ułożenie do zmieniającego się stanu zdrowia pacjenta
•stosować udogodnienia w celu odciążenia miejsc narażonych na ucisk
•rozpoczynać układanie udogodnień od głowy w kierunku stóp, natomiast wyjmować w odwrotnej kolejności
usuwać udogodnienia przed każdą zmianą pozycji
•zabezpieczać udogodnienia okryciem ochronnym
•układać w fizjologicznych pozycjach
•posługiwać się ruchami celowymi, skoordynowanymi
•wykonać masaż pleców, pośladków i miejsc narażonychna ucisk przed każda zmianą pozycji
•przestrzegać zasad bezpieczeństwa
•zachowywać bezpieczną postawę pielęgniarki
•wykorzystywać sprzęt do przemieszczania
•odwracać pacjenta zawsze w swoim kierunku
•czynność tę wykonać w 2 lub 3 pielęgniarki w przypadku pacjenta z dużą masą ciała lub
nieporęcznego do przemieszczania
•dokumentować każdą zmianę pozycji

RODZAJE UDOGODNIEŃ:

•łóżko mechaniczne lub elektryczne z regulowaną wysokością, łamane, profilowane, z uchwytami umożliwiającymi pacjentowi podciągnięcie się
•materace przeciwodleżynowe z komorami powietrznymi
•materace z tworzywa piankowego, wypełnione wodą, żelem
•ochraniacze na pięty i łokcie
•poduszki wypełnione żelem, kuleczkami
•poduszki pod kark
•podkładki z tworzywa sztucznego o różnych kształtach (kliny)
•drabinka lub tzw. lejce
•jasiek
•wezgłowie
•krążki, wyściółki pośladkowe
•łuk łóżkowy
•stoliki
•worki z piaskiem np.: do unieruchomienia lub wywołania ucisku

UŁOŻENIE PACJENTA NA LEWYM BOKU Z UDOGODNIENIAMI

Zestaw:

•2 poduszki
•koc
•ochraniacze na pięty
•pokrowce lub podkłady do zabezpieczenia udogodnień
•mata ślizgowa


PACJENT UPADAJĄCY / ZASADY I AGORYTMZasady:
•przygotować się na wypadek zasłabnięcia chorego
•trzymać pacjenta w taki sposób, który umożliwi zwolnienie uścisku
•unikać metod asystowania pacjenta, które umożliwiają kurczowe utrzymanie chwytu
•zachować spokój
•natychmiast opuścić bezpiecznie pacjenta na podłogę, przyjmując odpowiednie pozycje dla

etapu upadania.


PODKŁADANIE I WYJMOWANIE BASENU / ALGORYTMUWAGA

jeśli pacjent nie może podnieść się samodzielnie należy najpierw obrócić go w kierunku opiekuna , umieścić pod nim basen , a następnie ułożyć go w pozycji na plecach.
Obowiązkowo nakładamy rękawiczki w celu ochronnym

OBRACANIE PACJENTA DO POZYCJI SIEDZĄCEJ NA BRZEGU ŁÓŻKA / algorytm
OBRACANIE PACJENTA / algorytmobracanie pacjenta przebiega w 4 etapach. Łóżko powinno znajdować się na wysokości talii opiekuna wykonującego czynność.

ETAPY OBRACANIA PACJENTA

ETAP I 

Obróć głowę pacjenta w stronę zamierzonego ruchu.

ETAP II

Zegnij w łokciu kończynę górną po stronie bliższej i umieść poza trasą ruchu. Ramię skierowane
daleko od ciała pacjenta (w przybliżeniu powinno leżeć równolegle do linii barków). Druga
kończyna górna umieszczona prostopadle do klatki piersiowej pacjenta.

ETAP III

Zegnij w kolanie kończynę dolną dalszą lub skrzyżujz kończyną dolną po stronie bliższej.

ETAP IV

Obróć pacjenta w swoim kierunku, używając barków i kolan jako dźwigni.

UWAGA:
Poduszki zapobiegające odwracaniu się pacjenta na plecy powinny być umieszczane z dala od
kości krzyżowej i innych wyniosłości, gdyż mogą powodować w tych miejscach ucisk.
Zasady:
•zawsze obracać pacjenta w swoim kierunku
•stosować relingi boczne, jeżeli istnieje ryzyko upadku pacjenta z łóżka podczas obracania
•wykonywać obracanie w dwie lub trzy pielęgniarki, jeżeli pacjent jest ciężki lub nieporęczny
piątek, 10 czerwca 2016

EGZAMIN PRAKTYCZNY strona techniczna
Sporo osób zadaje pytanie o różne techniczne szczegóły egzaminu. Dziś spróbuję przybliżyć Wam w lekkim zarysie jak to wygląda.

Zaznaczam jednocześnie, że każdej szkole mogą być różnice ale główne cechy są wspólne.

Na salę wchodzi się po kilka osób- załóżmy, że trzy. W naszej szkole na ogół własnie tak jest. 
Sala ma 3 stanowiska dla każdego zdającego. Jest wspólny magazyn skąd wszyscy pobierają sprzęt i środki do przygotowania zestawów. Jedna cześć sali przeznaczona jest na brudownik gdzie po wykonaniu czynności segregujemy odpady, myjemy i dezynfekujemy sprzęty. Każde stanowisko jest podpisane i wiadomo gdzie co jest. Na sali jest egzaminator oraz zespół komisyjny wraz z obsługą techniczną. 

Po wejściu na salę komisja sprawdza nasze dane osobowe zgodne z dowodem tożsamości. Potem losujemy stanowisko przy którym będziemy wykonywać zadanie. W tym momencie mamy czas by zapoznać się z magazynem, brudownikiem itp. 
Zajmujemy swoje miejsce przy stanowisku wcześniej wylosowanym. Zespół komisyjny rozplombowuje zestaw egzaminacyjny i rozdaje go zdającym. 
  Teraz mamy czas na uzupełnienie pierwszej strony, czyli dane, numer itd. 
Nie musicie się martwić o nic bo osoby z komisji powiedzą Wam gdzie i co wpisywać. Potem macie czas na zapoznanie się z treścią zadania. Przeczytajcie dokładnie. Pomyślcie co i jak będziecie robić. Ułóżcie sobie w głowie plan działania. 
Wszyscy zdający na sali jednocześnie zaczynają egzamin. Wystarczy, że kiwniecie sobie głową, że już i w tym momencie podnosicie ręce dając sygnał, że zaczynacie. Od tego momentu płynie czas. 

                     Powiem Wam jak to było gdy ja podchodziłam do egzaminu:
Najbardziej bałam się, że dane czynności będę wykonywać zbyt szybko ze stresu. Moje ruchy spowolniło to, że mówiłam głośno każdą czynność, np:
- podchodzę do pacjenta by uzyskać zgodę na wykonanie zleconych czynności: DZIEŃ DOBRY PANI. NAZYWAM SIĘ AGNIESZKA, ZLECONO MI WYKONANIE U PANI ( i tu podajemy tę czynność) oraz (jeśli jest druga czynność to też wymieniamy). CZY ZGADZA SIĘ PANI? lub  CZY WYRAŻA PANI ZGODĘ? TAK? TO W TAKIM RAZIE IDĘ PRZYGOTOWAĆ WSZYSTKO I ZA CHWILĘ DO PANI WRÓCĘ. 
-Idę w stronę okna i mówię: zamykam okno by stworzyć odpowiedni mikroklimat dla pacjenta, zamykam drzwi. 
- przynoszę z magazynu parawany by zapewnić pacjentce intymność przy wykonywanych czynnościach
- idę do magazynu, pobieram ...(wymieniamy wszystko co układamy na tacy czy wózku) Pobierajcie sobie wszystko co Wam potrzebne do pierwszego zadania, po wykonaniu tego,  można wrócić do magazynu by przygotować kolejny zestaw i przystąpić do następnej czynności
- wracamy do pacjentki i przystępujemy do czynności uprzednio nakładając fartuch i rękawiczki. Rozmawiajcie z fantomem, wiem, że to dziwne bo to lalka ale skupcie się i traktujcie go jak pacjenta. Na egzaminie punktowana jest ta zaleta gdy nawiążemy z pacjentem dobry kontakt. Mówmy wszystko co robimy: teraz zmienię pani koszulę. Zacznę ją zdejmować od strony ( bliższa, dalsza, chora, zdrowa...zależy jak to jest w zadaniu )
Po wykonaniu pierwszej czynności mówimy pacjentowi, że teraz idziemy do brudownika zanieść wszystko i by pobrać z magazynu kolejne rzeczy do następnej czynności. Odchodząc od pacjenta zawsze pamiętajmy o podniesieniu barierek.
mówimy dalej
- zbieram teraz wszystkie rzeczy jakie wykorzystałam przy wykonywaniu czynności (jeśli jest bielizna to oczywiście wrzucam ją do kosza, który mam przy łóżku), dezynfekuję stolik przyłóżkowy i idę do brudownika gdzie segreguję odpady, myję i dezynfekuję sprzęt, a na koniec myję i dezynfekuję ręce
- idę do magazynu by pobrac rzeczy niezbędne do wykonania drugiej czynności, oczywiście to wszystko mówię głośno. 

Potem wracamy do pacjenta. Zgodę na drugą czynność uzyskaliśmy wcześniej ale możemy przypomnieć (bo może egzaminator nie pamiętać) mówiąc do fantoma. ...na przykład...TAK JAK USTALIŁYŚMY NA POCZĄTKU, PO ZMIANIE KOSZULI TERAZ PANIĄ NAKARMIĘ.
I zaczynamy wykonywać czynność. 

Po zakończeniu zbieramy wszystkie wykorzystane rzeczy, jeśli mamy przy sobie kosze na odpady (często są wtedy gdy mamy wózek) to segregujemy je. 
Po wykonaniu wszystkich czynności należy ułożyć wygodnie pacjenta w odpowiedniej pozycji według zadania, poprawić mu koszulkę, poduszki, wygładzić pościel, nałożyć koc (jeśli jest), podnieść barierki. Można na koniec zapytać pacjenta czy wszystko w porządku, czy jest mu wygodnie i czy dobrze się czuje. Odstawiamy parawan, otwieramy okno. Pacjentowi dziękujemy za współpracę (ewentualnie)
  Zabrać rzeczy, zdezynfekować stolik i udać się do brudownika. Tam powtarzamy to co wcześniej. 

Na co często egzaminator zwraca uwagę? wszystko zależy co ma w kluczu oceniania. Często oceniane są:
- kontakt z pacjentem
-estetyka miejsca pracy
- estetyka wykonania zadania
- znajomość algorytmów wykonywanych czynności
- zachowanie środków ostrożności (fartuch, rękawiczki) dezynfekcja miejsca pracy
- segregowanie śmieci
i wiele innych rzeczy oraz oczywiście wypełnienie dokumentacji, wypisanie tego co jest w poleceniu, np. plan działania, problemy itp.

Po wykonaniu czynności siadamy przy swoim stoliku i wypełniamy dokumenty według treści zadania. 
Lepiej potem wszystko jeszcze raz przeczytać.
Jeśli jesteśmy pewni podnosimy rękę dając znak, że zakończony egzamin. Tu już nie czekamy na innych. Koniec zgłaszamy indywidualnie. 
Wychodzimy z sali.....

Mniej więcej tak to wygląda....

Jak mówić do fantoma? głośno, ale nie przekrzykując innych. Egzaminator obserwuje trzy osoby (kilka osób), może przeoczyć jakąś Waszą czynność ale gdy o niej mówicie to ją usłyszy. Nie skupiajcie się na tym co mówią koleżanki obok, bo możecie się pogubić i jeszcze bardziej zestresować.

Najlepiej jest najpierw wykonać czynności, a potem wszystko udokumentować na koniec. Rękę podnosimy na początku zgłaszając gotowość rozpoczęcia egzaminu i na koniec po wszystkich czynnościach i wypełnieniu dokumentacji. 
Ważne jest również to, że w czasie egzaminu gdy zorientujecie się, że o czymś zapomnieliście czy coś nie tak wykonaliście- możecie pójść po zapomnianą rzecz lub poprawić wykonywaną czynność. 

Egzaminator nie może z Wami rozmawiać, ta osoba tylko obserwuje i ocenia. 


Jeśli macie jeszcze jakieś pytania to pytajcie. Jeśli zaś chcą opowiedzieć o swoich doświadczeniach z egzaminu inni opiekunowie to zapraszam do dyskusji. 

Pozdrawiam i trzymam kciuki

sobota, 4 czerwca 2016

ZADANIE EGZAMINACYJNE PRAKTYCZNE z poprzednich lat NR 3

Na oddziale neurologicznym przebywa 64 letnia Maria Nowak, w czwartej dobie po przebytym udarze mózgu. W zgięciu łokciowym lewej kończyny górnej widoczny jest stan zapalny . Chora jest osobą leżącą. Można z nią nawiązać kontakt słowny. Ze względu na stan zdrowia i ogólne osłabienie wymaga pomocy przy podnoszeniu i obracaniu się na boki. Nie może samodzielnie wykonywać czynności higienicznych.
Wykonaj mycie włosów, toaletę twarzy, uszu i szyi, klatki piersiowej oraz załóż okład rozgrzewający w zgięciu łokciowym kończyny górnej lewej.


KONIEC ZADANIA
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PROBLEMY HIGIENICZNE I OPIEKUŃCZE PACJENTKI

- osoba leżąca
- osłabiona
- stan zapalny w zgięciu łokciowym lewej kończyny górnej
- wymaga pomocy przy podnoszeniu
- wymaga pomocy przy obracaniu
- nie może wykonywać samodzielnie czynności higienicznych

CZYNNOŚCI ZAWIERAJĄCE SIĘ W PLANIE DZIAŁANIA

- mycie i dezynfekcja rąk
- przygotowanie odpowiedniego zestawu
- przygotowanie pacjenta i sali
- obluźnienie wierzchniego przykrycia
- zdjęcie i założenie koszuli
- mycie włosów (UWAGA: WAŻNY JEST SPOSÓB NAKŁADANIA SZAMPONU NA WŁOSY)
- mycie twarzy
- mycie uszu
- mycie szyi
- mycie klatki piersiowej
- założenie okładu rozgrzewającego
- zaścielenie łóżka
- uporządkowanie miejsca pracy
- segregacja odpadów
- mycie i dezynfekcja rąk
- udokumentowanie wykonanych czynności

poszczególne czynności zależne są od danych algorytmów jakie trzeba zastosować w czasie egzaminu
ZADANIE EGZAMINACYJNE PRAKTYCZNE z poprzednich lat NR 1

W oddziale chirurgicznym przebywa od 2 dni 72 letni mężczyzna Aleksander Kaliski z rozpoznaniem zapalenia pęcherzyka żółciowego. Pacjent został przyjęty z ostrym bólem w prawym podżebrzu promieniującym do pleców i prawej łopatki. U chorego występują wzdęcia brzucha, nudności oraz wymioty z domieszką żółci. Powłoki skórne są zażółcone. Pacjent oczekuje na zabieg operacyjny, jest apatyczny, osłabiony, utrzymuje się gorączka. Na prawej kończynie górnej w okolicy zgięcia łokciowego założony jest Venflon. Ze względu na ogólne osłabienie chory wymaga pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego . W ramach opieki nad pacjentem wykonaj i udokumentuj następujące czynności:
- mycie zębów
- zmianę piżamy
- przemieszczenie pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki
- słanie łóżka pustego ze zmianą podkładu płóciennego i prześcieradła

czas przeznaczony na wykonanie zadania to 180 minut


KONIEC ZADANIA
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Na egzaminie przeczytajcie kilka razy ze zrozumieniem treść zadania. W poleceniu jest zaznaczone, że mamy udokumentować wykonane czynności, więc wypisując plan działania uwzględnić należy problemy, czynności wynikające z tych problemów, materiały i środki oraz przybory jakich będziemy potrzebować by poprawnie wykonać polecenia.
a więc do dzieła:

PROBLEMY

- zapalenie pęcherzyka żółciowego
- ostry ból w prawym podżebrzu promieniujący do pleców i prawej łopatki
- wzdęcia brzucha
- nudności
- wymioty z domieszką żółci
- zażółcone powłoki skórne
- apatia, osłabienie
- gorączka 
- Venflon założony w zgięciu łokciowym prawej kończyny górnej (tę rękę traktujemy jako chorą przy zmianie piżamy)
- pacjent wymaga pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego

CZYNNOŚCI

- higieniczne mycie rąk
- przygotowanie sali
- przygotowanie pacjenta (poinformowanie o wykonywaniu czynności i uzyskanie zgody)
- przygotowanie odpowiedniego zestawu
- założenie środków ochrony indywidualnej
- mycie zębów 
- zmiana piżamy
- przemieszczenie pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki
- słanie łóżka pustego ze zmianą podkładu płóciennego i prześcieradła
- uporządkowanie miejsca pracy
- segregacja odpadów
- mycie i dezynfekcja rąk
- udokumentowanie wykonanych czynności

MATERIAŁY I SPRZĘTY

- rękawiczki i fartuch ochronny
- pasta do zębów
- myjka jednorazowa
- miska nerkowata 
- środek do dezynfekcji przyborów

PRZYBORY I SPRZĘTY

- taca
- parawan
- miska nerkowata nr 2
- kubek
- szczoteczka do zębów
- ręcznik
- piżama
- prześcieradło
- podkład płócienny
- myjka
- wózek inwalidzki
- skarpetki, szlafrok, obuwie domowe
- pojemnik na brudną bieliznę
- pojemnik na odpady medyczne


POZOSTAŁE CZYNNOŚCI DOTYCZĄ JUŻ ZNAJOMOŚCI ALGORYTMÓW , które zakładam, że znacie

ZADANIE EGZAMINACYJNE PRAKTYCZNE z poprzednich lat NR 2

Z izby przyjęć przywieziono pacjenta na wózku inwalidzkim z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego, na oddział chirurgiczny. To  49 letni Jan Kowalski. Mężczyzna zgłosił się do szpitala z silnym bólem w okolicy prawego podbrzusza. Ból nasila się podczas ruchów i kaszlu. Występują równiez nudności i wymioty oraz brak apetytu. Podczas badania lekarskiego stwierdzono występowanie obrony mięsniowej nad prawym talerzem biodrowym. Pacjent jest osłabiony , ma podwyższoną ciepłotę ciała 38, 2 st. C, oraz przyspieszone tętno 86 ud/ min.

Polecenie
Załóż kartę gorączkową dla chorego. W ramach przyjęcia chorego na oddział , który oczekuje na wózku , wykonaj i udokumentuj
- założenie czystej bielizny pościelowej
- przygotowanie łóżka dla chorego
- przemieszczenie chorego z wózka na łóżko
- zmianę piżamy
- pomiar ciepłoty ciała i tętna, oraz wykreślenie w karcie gorączkowej parametrów podanych w treści zadania

Łóżko przeznaczone dla chorego jest umyte i wydezynfekowane

KONIEC ZADANIA
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z TREŚCI ZADANIA

- podejrzenie zapalenia wyrostka robaczkowego
- silny ból w okolicy prawego podbrzusza
- ból nasila podczas ruchów i kaszlu
- nudności i wymioty
- obrona mięśniowa nad prawym talerzem biodrowym
- osłabienie
- brak apetytu
- temperatura ciała 38, 2 st. C
- przyspieszone tętno 86 u/min

CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ZADANIA

- higieniczne mycie rąk
- przygotowanie pacjenta
- przygotowanie sali
- przygotowanie potrzebnego zestawu
- założenie środków ochrony indywidualnej
- założenie czystej bielizny pościelowej
- przygotowanie łóżka dla chorego
- przemieszczenie chorego z wózka inwalidzkiego do łóżka
- zmiana piżamy
- pomiar i wykreślenie w karcie gorączkowej podanych w zadaniu parametrów
- uporządkowanie zestawu
- segregacja odpadów
- mycie i dezynfekcja rąk
- udokumentowanie wykonanych czynności

MATERIAŁY I ŚRODKI

- gaziki
- środek do dezynfekcji przyborów

PRZYBORY I SPRZĘTY

- parawan
- taca
- miska nerkowata ( na odpady)
- piżama
- komplet zmiany pościelowej
- długopisy z czerwonym i niebieskim wkładem
- kosz na brudną bieliznę
- kosz na odpady medyczne
- termometr do pomiaru temperatury ciała
- zegarek z sekundnikiem

Pozostałe czynności w zadaniu są uwarunkowane znajomością algorytmów czynności jakie są niezbędne do wykonania polecenia.


czwartek, 2 czerwca 2016

ZADANIE PRAKTYCZNE EGZAMINACYJNE zadanie z książki "Egzamin zawodowy Z.4- nowa podstawa programowa"

zadanie z książki "Egzamin zawodowy Z.4- nowa podstawa programowa"


W oddziale wewnętrznym szpitala miejskiego przebywa pani Zofia Piekarska urodzona 02.09.1941. Chora od wielu lat jest leczona z powodu cukrzycy, ma wyłoniona stomię po lewej stronie brzucha. Obecnie rozpoznano u niej również zakrzepowe zapalenie żył w obrębie kończyny dolnej lewej. Chora ma zalecone leżenie w łóżku, ale lekarz pozwolił jej wyjechać na wózku inwalidzkim do toalety. Pacjentka wymaga pomocy we wstawaniu i położeniu się do łóżka, w wielu czynnościach samoobsługowych między innymi w zakresie wymiany worka stomijnego . Przed chwilą opiekunka medyczna przywiozła na wózku inwalidzkim chorą z toalety.
W ramach opieki nad chorą wykonaj:
- wymianę prześcieradła i podkładu płóciennego na łóżku pustym
- przygotowanie łóżka do położenia chorej, a następnie pomóż chorej przemieścić się z wózka na łóżko

Gdy dokonasz wymiany prześcieradła i podkładu zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do przemieszczenia chorej.
Przygotuj zestaw do wymiany worka stomijnego.
Wszystkie czynności wykonaj w łóżku na fantomie osoby dorosłej.

Podczas pracy przestrzegaj zasad i procedur wykonywania czynności oraz przepisów bhp.
Wykonanie czynności udokumentuj  w Indywidualne Karcie Pielęgnacji Chorego (znajduje się w arkuszu) Podpis na karcie złóż w postaci nieczytelnej parafki. Wpisane daty i godziny powinny odpowiadać stanowi faktycznemu w dniu egzaminu.
Czas na wykonanie zadania wynosi 120 minut

..............................................................................................................................

Na co egzaminator zwróci uwagę w tym zadaniu?
- przygotowanie zestawu do wymiany worka stomijnego
- wypełnienie karty indywidualnej pielegnacji chorego
- przebieg wykonania wymiany bielizny pościelowej na łóżku pustym
- przebieg przygotowania łóżka do położenia chorej
- pomoc chorej przy przemieszczeniu się z wózka na łóżko