stat4u

niedziela, 29 stycznia 2017

PROCES PIELĘGNOWANIAOstatnio dostaję bardzo dużo pytań dotyczących procesu pielęgnowania, planu opieki, problemów oraz celów.
Takie rzeczy są w programie nauczania na kierunku opiekuna medycznego, jednak wiemy wszyscy, że różnie z tym bywa. Jest to dość ważna sprawa by posiąść umiejętność opisową, która jest niezbędna w naszej pracy przy pacjencie czy podopiecznym.

Pierwszym i najważniejszym punktem jest to, że musicie znać terminologię!!! ale o tym napisze w dalszej części.

   Żeby nie pogubić się w tym wszystkim należy ustalić sobie kolejność opisywania poszczególnych procesów.
W procesie pielęgnowania proponuję zacząć od problemów dotyczących sfery biologicznej (np. zaburzenia oddychania, problemy krążeniowe itp). Kolejną sferą jest stan psychiczny pacjenta. Tu opisujemy problemy bólowe, dyskomfort, stan emocjonalny. Na końcu warto opisać stan wiedzy pacjenta na temat choroby ( osoba z cukrzycą, która nie przestrzega diety, nie potrafi dostosować sobie dawki insuliny itp.)

Opisując problemy musimy pamiętać o kilku rzeczach:

1. nie wpisujmy nazwy choroby, bo jest to diagnoza lekarska, a nie problem. Opisujemy jedynie to co występuje w wyniku tego schorzenia, np. jeśli pacjent / podopieczny ma cukrzycę to w wykazie problemów wpisujemy " możliwość wystąpienia hipo lub hiperglikemii.
2. problemem pielęgnacyjnym nie jest kaszel czy duszności, dolegliwości bólowe- to są objawy chorobowe i należy o tym pamiętać
3. pamiętajmy również, że stan społeczny, tj. alkoholizm , bezdomność, czy stan cywilny również nie jest problemem pielęgnacyjnym.

Zwróćcie uwagę na to, że choroba i jej objawy stwarzają problemy, np.
- duszność wywołuje problem ryzyka wystąpienia niedotlenienie
- w cukrzycy - ryzyko wystąpienia hipo lub hiperglikemii
zawsze najważniejszym problemem jest ten, który jest zagrażający życiu lub najbardziej je utrudniającym, potem piszemy pozostałe

4. Czy w procesie pielęgnowania, czy opieki powinien znaleźć się punkt dotyczący edukacji. Jeżeli pacjent nie wie jak zachowywać się, jak żyć z daną chorobą to należy wpisać " deficyt wiedzy....." na przykład : dotyczący diety cukrzycowej, konsekwencji powikłań cukrzycowych,

5. Często bywa tak, że w opisywanym przypadku na egzaminie czy też w pracy pacjent / podopieczny ma również choroby współistniejące. Najważniejsze problemy nalezy wypisać na początku i dotyczą one głównej choroby zagrażającej życiu, np. jeśli pacjent ma cukrzycę i zapalenie płuc to skupiamy się najpierw na problemie z utrzymaniem prawidłowego poziomy glukozy by nie doprowadzić do powikłań, a potem wypisujemy problemy dotyczące zapalenia płuc.

Planowane działania to są te rzeczy, które wiecie, że trzeba wykonać przy pacjencie i wynika to z problemów, które wcześniej wypisaliście.
Realizacja planu - należy wypisać to co już wykonaliście przy pacjencie.

Napisałam na początku o odpowiednim słownictwie (terminologii). Pamiętajcie o tym, że opiekun medyczny sporządza dokumentację profesjonalną, która jest do wglądu dla Waszych przełożonych (pielęgniarek)
- nie piszcie: brak wiedzy dotyczący nawadniania, tylko deficyt wiedzy dotyczący nawadniania organizmu
- nie piszcie: obrzęki, przykurcze, spastyka, tylko :dyskomfort pacjenta spowodowany obrzękami...
- napiszemy: ryzyko powstawania (pogłębiania już powstałych) odleżyn, a nie tylko "odleżyny"
- brak umiejętności ...np. w przyjmowaniu preparatów insulinowych- to brzmi o wiele lepiej
- ograniczenia w...mobilności, ograniczenia ruchowe
- niestosowanie się do zaleceń lekarskich
- trudności z akceptacją samego siebie przez pacjenta
- trudności w relacjach społecznych, wycofanie
- zaburzenia hemodynamiczne ( zaburzenia w pracy serca)
- zaburzenia hipotensyjne (niskie ciśnienie krwi)- hipotonia
- zaburzenia hipertensyjne ( nadciśnienie)
- zaburzenia termoregulacji (stan podgorączkowy) -...... dziękuję za podpowiedź Kornelii
- jeśli chodzi o samopoczucie pacjenta , często jest ono wywołane różnymi dolegliwościami. Napiszemy wówczas: złe samopoczucie spowodowane....lub: obniżone samopoczucie....

W zadaniach egzaminacyjnych dostajecie zazwyczaj zadanie z opisem (wywiadem) i to właśnie na podstawie tego wypisujemy problemy. Według nich możemy stworzyć plan i cele działania.

..........................................................
Pielęgniarki do tego muszą jeszcze postawić diagnozę gdy przyjmują pacjenta na oddział czy do ośrodka. Opisują dokładnie wszystko, łącznie z przyczyną hospitalizacji lub przyjęcia do ośrodka. Na bazie tego co wypisze pielęgniarka, opiekun medyczny wie co ma robić ulepszając proces pielęgnacji i opieki nad chorym czy niesamodzielnym człowiekiem tworząc plan i stawiając cele. Pamiętajmy, że w całym procesie współpracuje cały zespół: opiekun medyczny, pielęgniarka, terapeuci, rehabilitanci, lekarze.
..........................................................
Musicie także pamiętać, że bardzo ważna jest komunikacja z pacjentem, więc na egzaminie rozmawiamy z nim, czyli mówimy do fantomu.

Proces pielęgnowania to
1. zbieranie informacji o pacjencie ( stan bio-psycho-społeczny, kulturowy i duchowy)- obserwacja, wywiad, rozmowa z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym ( tu poznajemy problemy)
2. analiza uzyskanych danych- określamy zdolność pacjenta do zaspokajania potrzeb życiowych (poziom samoopieki)
3. Planowanie opieki- ustalamy cele oparte na zebranych informacjach i potrzebach . Cel służy do tego byśmy wiedzieli co chcemy osiągnąć.
4. Ustalenie umowy  z pacjentem dotyczącej zakresu wykonywanych czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, jego rodziną, przyjęcie zleceń od lekarza czy pielęgniarki
5. Współpraca z zespołem terapeutycznym oraz ustalenie planu pracy z pacjentem/ podopiecznym
6. ustalenie metod i technik wykonywanych czynności
7. realizacja planu opieki
8. Ocena realizacji celów opieki i dalsza obserwacja pacjenta

Metody pracy opiekuna medycznego:
1.  obserwacja,
2.  wywiad standaryzowany,
3.  rozmowa,
4.  analiza wytworów (np. robótek ręcznych, namalowanego obrazu, wykonanej laurki),
5.  analiza dokumentów,
6. opieka/pielęgnacja,
7. usprawnianie.

Techniki pielęgnowania:
1. techniki mycia w łóżku, pod prysznicem,
2.  przenoszenie chorego / transfer, transport,
3.  techniki karmienia,
4. gimnastyka usprawniająca,
5. gimnastyka oddechowa.


piątek, 6 stycznia 2017

SZKOLENIA DLA OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

ZAPRASZAMY

UWAGA! szukacie kursów dla opiekunów medycznych? teraz jest okazja:
Opieka nad chorym w wybranych jednostkach chorobowych
Szkolenie skierowane do opiekunów medycznych
1. Zasady opieki nad chorym po udarze mózgu
2. Zasady opieki nad chorym po wylewie
3. Opieka nad osobą chorą onkologicznie/w stanie terminalnym
4. Opieka nad osobą z mukowiscydozą
5. Sprawowanie opieki nad chorym ze stwardnieniem rozsianym
6. Opieka pooperacyjna po zabiegach kardiochirurgicznych
7. Pielęgnowanie pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
8. Pielęgnowanie chorego ze stomią jelitową
9. Opieka nad chorym z POChP
Terminy i miejsca szkolenia: 
14.01.2017 w godz. 10.00-15.00, Kraków (rejestracja do dnia 11.01.2017)
21.01.2017 w godz. 10.00-15.00 Gdańsk (rejestracja do dnia 17.01.2017)
22.01.2017 w godz. 10.00-15.00 Olsztyn (rejestracja do dnia 17.01.2017)
28.01.2017 w godz. 10.00-15.00 Warszawa (rejestracja do dnia 24.01.2017)
4.02.2017 w godz. 10.00-15.00 Bydgoszcz (rejestracja do dnia 31.01.2017)
11.02.2017 w godz. 10.00-15.00 Poznań (rejestracja do dnia 6.02.2017)
18.02.2017 w godz. 10.00-15.00 Wrocław (rejestracja do dnia 14.02.2017)
25.02.2017 w godz. 10.00-15.00 Łódź (rejestracja do dnia 21.02.2017)
4.03.2017 w godz. 10.00-15.00 Katowice (rejestracja do dnia 28.01.2017)
Koszt szkolenia: 120 zł/osoba
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia 
Rejestracji można dokonywać przesyłając zgłoszenie zawierające imię i nazwisko Uczestnika, nazwę i miejsce szkolenia oraz dane do faktury na adres mailowy:
agnieszka.janaszczyk@gmail.com lub aandm.biuro@gmail.com
Kontakt telefoniczny: 723 818 969
aandm-szkolenia.com