stat4u

PRZEMIESZCZANIE PACJENTA

Istota zabiegu polega na przeniesieniu , przesunięciu na inne miejsce zmianie pozycji pacjenta z wykorzystaniem siły rąk, materiałów pomocniczych lub sprzetu mechanicznego.

cel zabiegu

poprawienie lub zmiana pozycji pacjenta
ścielenie łóżka
zmiana bielizny pościelowej lub osobistej
zmiana łóżka
zmiana opatrunku
karmienie pacjenta
transport pacjenta

ZASADY

1. ogólne
2. zapoznać pacjenta z celem i przebiegiem wykonywanych czynności
3. zaplanować wykonanie zadania
4. wybrać technikę przemieszczenia
5. wykorzystywać sprzęt do przemieszczenia
6. zapoznać się ze stanem zdrowia , samopoczuciem, masą ciała pacjenta, możliwościami i zakresem poruszania się
7. sprawdzić sprzęt przed wykonywaniem przemieszczania pacjenta
8. zapewnić intymność
9. znać swoje możliwości fizyczne i wytrzymałość jak również osób współpracujących
10. znać normy i limity obciążeń
11. wyznaczyć osobę kierującą zespołem przenoszącym pacjenta
12. przyjąć pozycję zapewniającą bezpieczeństwo dla osoby przemieszczającej jak i dla chorego

 • rozstawić stopy na szerokości bioder
 • wyprostowac plecy
 • przy podnoszeniu pacjenta z niższego podłoża na wyższe, kończyny dolne lekko ugiąć w kolanach
 • podczas przesuwania pacjenta na łóżku kończyny dolne wyprostować i na wysokości stawów kolanowych przycisnąć do brzegów łóżka , obie ręce wolne tak , aby można było uchwycić pacjenta i sprzęt pomocniczy

13. obracać pacjenta zawsze w kierunku do siebie
14. pracować ruchami celowymi, skoordynowanymi
15. przestrzegać zasad bezpieczeństwa
16. ocenić efekt wykonanego zadania
17. w przypadku pacjenta z dużą masą ciała lub "nieporęcznego" do przemieszczenia , czynność tę wykonywać w 2-3 osoby
18. dezynfekować sprzęt pomocniczy zgodnie z zaleceniami producenta
19. poinformować rodzinę / opiekunów o miejscu, czasie i celu ewentualnego transportu


UWAGA

 •  Pacjent uważany jest za za ciężkiego lub "nieporęcznego" gdy
 • nie jest w stanie pomagać / współpracować przy przenoszeniu
 • nie współpracuje lub jest niezdecydowany
 • ma liczne urazy lub schorzenia
 • odczuwa dolegliwości bólowe
 • ma podłączony sprzet medyczny
 • masa ciała wynosi ponad 152 kg


PRZYGOTOWANIE PACJENTA • poinformować pacjenta o istocie i celu czynności
 • poinformować pacjenta o możliwości współpracy
 • zachęcać pacjenta do współpracy
 • poinformować o zgłaszaniu bólu lub dyskomfortu


niebezpieczeństwa


 • urazy mechaniczne głowy
 • odłączenie, przemieszczenie, poluzowanie sprzętu lub materiału zastosowanego u chorego
 • upadek pacjenta
 • wywołanie dodatkowych dolegliwosci bólowych
 • przemieszczenie złamań
 • urazy kręgosłupa i naderwanie ścięgien u opiekunów wykonujących czynnośćdozwolone normy dźwigania ciężarów przez kobiety
praca stała 12 kg
praca dorywcza 20 kg


SPRZĘT POMOCNICZY
DO PRZEMIESZCZANIA I TRANSPORTU PACJENTA

Cel stosowania sprzętu pomocniczego:

•ułatwienie osiągnięcia niezależności pacjenta
•zapewnienie bezpieczeństwa w czasie przemieszczania
•minimalizacja niebezpieczeństw, mogących prowadzić do urazu
UWAGA:
Przed zastosowaniem sprzętu pomocniczego, opiekun powinien zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia, z zasadami pracy oraz przetestować go przed użyciem, np.: na
współpracownikach. 

1.Urządzenia ułatwiające pacjentowi samodzielną zmianę pozycji:

•wysięgnik nadłóżkowy
•uchwyty ręczne
•drabinka sznurowa

2.Urządzenia przesuwające ułatwiające opiekunowi przemieszczanie pacjenta
 • systemy przemieszczania bocznego (wykonane z materiału, oparte na systemie rolek lub systemie płaszczyznowym)
 • systemy obracania pacjentów w łóżku
 • systemy przesuwania pacjentów w górę łóżka
 • urządzenia do przesuwania pacjenta w pozycji siedzącej
 • podkładki do przesuwania (stosowane jako pomost pomiędzy łóżkiem a fotelem na kółkach)
 • prześcieradła do przesuwania (wykonane z tkaniny, wyposażone w pętle do chwytania)
 • maty ślizgowe
 • podkładki obrotowe (ułatwiające wstawanie pacjenta
 • z łóżka

3.Urządzenia specjalne:

•łóżka o regulowanej mechanicznie wysokości oraz umożliwiające zmianę pozycji
•wózki – nosze do przewożenia pacjentów
•wózki inwalidzkie wyposażone w poduszki przeciwodleżynowe lub w zwykłe
•łuki metalowe lub drewniane nadłóżkowe z uchwytami
do podciągania się nad łóżkiem
•jezdne podnośniki nosidłowe
•jezdne podnośniki krzesełkowe
•jezdne podnośniki noszowe
•podnośniki toaletowe
•podnośniki wspomagające chód
•podnośniki stacjonarne
•wyciągi suwnicowe
•zintegrowane systemy do higieny osobistej, wózki łazienkowe
•wanny do kąpieli choregoRODZAJE PRZEMIESZCZEŃ ( pod każdym tytułem jest link przekierowujący do szerszego opisu)

algorytmy

obracanie pacjenta
obracanie pacjenta do pozycji siedzącej na brzegu łóżka
podkładanie i wyjmowanie basenu
pacjent upadający
zmiana pozycji pacjenta w łóżku, ułożenie na boku
przemieszczanie pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki