stat4u

wtorek, 12 czerwca 2018

TESTY KWALIFIKACYJNE DLA OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH- EGZAMIN PAŃSTWOWY STYCZEŃ 2018egzamin styczeń 2018

zad. 1


Planując wykonanie toalety porannej u osoby z niepełnosprawnością ruchową opiekun powinien w pierwszej kolejności

a. sprawdzić stopień niepełnosprawności pacjenta w dokumentacji
b. skompletować zestaw przyborów do mycia i zawieźć pacjenta do łazienki.
c. przygotować balkonik umożliwiający pacjentowi przejście do łazienki
d. ocenić możliwości pacjenta i podjąć decyzję o miejscu wykonania toalety.

zad. 2 

Po zakończonych czynnościach pielęgnacyjnych rękawice jednorazowe opiekun powinien wrzucić do worka koloru

a. czerwonego
b. czarnego
c. żółtego
d. niebieskiego

zad. 3. 

Pacjent z objawami demencji przebywa w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w pokoju dwuosobowym. W celu podtrzymania jego sprawności intelektualnej opiekun powinien mu zaproponować

a. przygotowanie kolorowych kanapek razem ze współlokatorem
b. wspólny spacer po okolicy
c. obejrzenie programu rozrywkowego z innymi podopiecznymi
d. wspólne rozwiązywanie łamigłówek.

zad. 4. 

Którą z informacji opiekun powinien przekazać pielęgniarce?


a. Pacjentka po wstaniu z łóżka skarży się na zawroty głowy
b. Pacjentka obraziła się na sąsiadkę z sali
c. Pacjentka sprawnie się porusza
d. Pacjentka śpi mimo podanego obiadu

zad. 5 

Kompletując zestaw do wykonania toalety wieczornej u starszego, otyłego pacjenta leżącego w łóżku opiekun powinien uwzględnić poszerzenie zestawu

a. o olejek kamforowy
b. o Sudocrem
c. o 70 % alkohol etylowy
d. o Aphtin

zad. 6 

Po zdjęciu okładu rozgrzewającego/ciepłego, nałożonego wcześniej na skórę pacjenta, skóra w miejscu okładu powinna być

a. zimna i sucha.
b. ciepła i sucha
c. zimna wilgotna
d. ciepła wilgotna

zad. 7. 

W celu ułatwienia samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego podopiecznej po niedawnej utracie wzroku należy w pierwszej kolejności

a. ustalić stałe miejsce dla sprzętów oraz rzeczy osobistych
b. nauczyć ją alfabetu Braille' a
c. przeprowadzić trening poruszania się z psem przewodnikiem
d. zakupić sztućce i szczotki do zębów z pogrubionymi trzonami

zad. 8

Opiekując się w domu podopiecznym, który do przemieszczania się używa wózka inwalidzkiego opiekun powinien w pierwszej kolejności

a. zastosować podnośnik do przenoszenia podopiecznego
b. usunąć wszelkie dywaniki z podłogi
c. zabezpieczyć ściany przed uszkodzeniem przez wózek
d. ułatwić podopiecznemu wchodzenie do wanny

zad. 9 

W celu rozpoznania bieżących potrzeb pacjenta opiekun medyczny powinien przede wszystkim przeprowadzić

a. pomiary parametrów życiowych
b. wywiad z pacjentem
c. wywiad z lekarzem prowadzącym
d. analizę dokumentacji

zad. 10

Podopieczna z zakażeniem dolnego odcinka dróg moczowych, skarży się na pobolewanie w okolicy nadłonowej, pieczenie cewki moczowej i ból w trakcie oddawania moczu. Które z zachowań podopiecznej jest właściwe

a. Stosowanie okładów zimnych na okolice podbrzusza
b. Zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów
c. Stosowanie chłodnych kąpieli.
d. Zwiększenie ilości przyjmowanych płynów

zad. 11

Jeżeli podopieczny pozostający w łóżku zjada zbyt małe ilości warzyw, produktów z pełnego przemiału, pije mało wody, to w pierwszej kolejności może dojść u niego do

a. zaparć
b. niedrożności jelit
c. zaburzeń rytmu serca
d. obrzeków

zad. 12

Do fizycznych środków przeciwzapalnych ciepłych i suchych nie należy

a. poduszka elektryczna
b. okład parafinowy
c. kataplazm
d. termofor

zad. 13

Przed przystąpieniem do wykonania toalety jamy ustnej u chorego leżącego, u którego występują zmiany w obrębie błony śluzowej policzków, opiekun powinien

a. sprawdzić zlecenie lekarskie/pielęgniarskie
b. wyparzyć szczoteczkę do zębów
c. zdezynfekować kwaczyki i szpatułki
d. przygotować wyciąg z lipy do płukania jamy ustnej

zad. 14

Pacjentka z reumatoidalnym zapaleniem stawów i zaburzeniami pamięci krótkotrwałej została przyjęta na oddział rehabilitacji. W celu udzielenia pomocy pacjentce w procesie adaptacji opiekun powinien w pierwszej kolejności

a. przedstawić jej pacjentów na oddziale, zapisać ich imiona i wskazać drogę do gabinetu zabiegowego
b. zapoznać ją z topografią oddziału, zapisać godzinowy rozkład dnia i dać mapkę oddziału
c. zapoznać ją z całym personelem placówki i zapisać na kartce nazwisko lekarza prowadzącego
d. wyznaczyć jej godziny poszczególnych zabiegów rehabilitacyjnych i zapisać je na kartce

zad. 15

Podopieczna po złamaniu kości piszczelowej, z założonym opatrunkiem gipsowym, nie będzie wymagała pomocy przy

a. czynnościach higienicznych
b. korzystaniu z toalety
c. przemieszczaniu się
d. przygotowaniu kanapek

zad. 16

Zgodnie z algorytmem, w trakcie wykonywania toalety porannej po umyciu zębów, a przed umyciem twarzy chorego leżącego w łóżku, ręcznik należy ułożyć

a. obok głowy pacjenta
b. pod brodą pacjenta
c. pod głowę pacjenta
d. na klatce piersiowej pacjenta

zad. 17

Podstawowym prawem pacjenta, korzystającego ze świadczeń medycznych, jest prawo do

a. informacji o planowanym leczeniu i o pielęgnacji
b. pobytu w szpitalu w przypadku każdej choroby.
c. zniżki na wszystkie leki przepisane przez lekarza prowadzącego
d. ulgi na płatne procedury medyczne i pobyt w sanatorium

zad. 18

Przygotowując zestaw do zmiany bielizny pościelowej opiekun powinien w pierwszej kolejności

a. sprawdzić stan czystej pościeli
b. ułożyć pościel w odpowiedniej kolejności na tacy
c. udokumentować wykonanie zadania
d. założyć rękawiczki jednorazowe

zad. 19

W przypadku pojawienia się na skórze pacjenta unieruchomionego w łóżku zaczerwienienia w okolicy krętarza większego, opiekun powinien zgodnie z procedurą wykonać zmianę pozycji pacjenta oraz

a. przemyć zaczerwienioną skórę wodą utlenioną
b. założyć okład zimny z Altacetu
c. założyć okład pod ceratką ze spirytusem
d. zastosować materac przeciwodleżynowy

zad. 20 

Odpady medyczne o ostrych końcach lub krawędziach należy

a. umieszczać w metalowych pojemnikach wielokrotnego użycia
b. wrzucać do grubszych worków koloru czerwonego umieszczonych na stelażach
c. wrzucać do grubszych worków koloru żółtego
d. umieszczać w sztywnych pojemnikach jednorazowego użycia

zad. 21

U pacjenta z zaburzeniami psychicznymi opiekun zaobserwował agresję werbalną. W tej sytuacji opiekun powinien

a. zignorować zachowanie pacjenta poprzez rozmowę z innym pacjentem
b. niezbyt głośno komunikować krótkie zdania odnoszące się do aktualnej sytuacji
c. możliwie najgłośniej wyrazić komunikat proszę się natychmiast uspokoić
d. przytakiwać pacjentowi do czasu jego uspokojenia się

zad. 22

Jedną z zasad obowiązujących przy wykonywaniu oklepywania klatki piersiowej u pacjenta jest

a. rozpoczynanie oklepywania klatki piersiowej pacjenta od jej podstawy
b. podanie pacjentowi środków przeciwbólowych tuż przed rozpoczęciem oklepywania
c. wykonanie oklepywania przed wykonaniem inhalacji u pacjenta
d. wykonanie oklepywania płaską dłonią

zad. 23

U podopiecznego chorującego na padaczkę wystąpił napad toniczno-kloniczny. Które z zachowań podczas udzielania pierwszej pomocy jest niewłaściwe?

a. Podłożenie pod głowę podopiecznego zwiniętej bluzy
b. Rozluźnienie ubrania wokół szyi podopiecznego
c. Włożenie szpatułki między zęby podopiecznego
d. Zabezpieczenie podopiecznego przed urazem

zad.24

Opiekując się podopieczną z nasilonymi objawami zaćmy opiekun powinien w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na zaspokojenie potrzeby

a. samorealizacji
b. kontaktów interpersonalnych
c. bezpieczeństwa fizycznego
d. afiliacji

zad. 25

Po wykonaniu toalety porannej szczoteczkę do zębów pacjenta opiekun powinien

a. dokładnie spłukać wodą, a następnie zanurzyć w środku do pędzlowania jamy ustnej
b. spryskać alkoholowym preparatem do dezynfekcji w sprayu, po wyschnięciu spłukać wodą
c. dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia
d. zanurzyć w roztworze chemicznego środka dezynfekującego i pozostawić do wyschnięcia

zad. 26

Zestaw do wymiany worka na mocz u pacjenta leżącego w łóżku powinien zawierać między innymi

a. zacisk
b. szare mydło
c. cewnik
d. 70 % alkohol etylowy


zad. 27


Do podstawowych zasad obowiązujących podczas pielęgnacji stóp i paznokci u stóp pacjenta należy

a. namoczenie stóp przed obcięciem paznokci na prosto.
b. namoczenie stóp przed obcięciem paznokci na okrągło
c. natłuszczenie stóp, a następnie obcięcie paznokci
d. ścięcie nożyczkami zrogowaciałych miejsc na stopach przed obcięciem paznokci.


zad. 28

U osób w wieku podeszłym, w wyniku nadmiernej aktywności osteoklastów (komórek rozkładających kość) i zbyt małej aktywności osteoblastów (komórek budujących kość) dochodzi doa. zniszczenia chrząstki stawowej
b. utraty masy mięśniowej
c. zmniejszenia masy kostnej
d. usztywnienia krążków międzykręgowych

zad. 29

Na podstawie oceny w wybranych zakresach według skali Barhel, można stwierdzić, że pacjent
a. nie spożywa samodzielnie posiłków, jest całkowicie zależny w zakresie ubierania/rozbierania się
b. nie jest zdolny do swobodnego poruszania się, nie kontroluje zwieraczy
c. jest zależny podczas korzystania z WC, musi poruszać się na wózku inwalidzkim.
d. nie może samodzielnie pokroić mięsa i częściowo wymaga pomocy w ubieraniu/rozbieraniu się

zad. 30

Dokładne osuszanie skóry w fałdach skórnych pacjenta otyłego ma na celu przede wszystkim

a. zapobieganie odparzeniu skóry
b. przyspieszenie złuszczania martwego naskórka
c. przyspieszenie przemian metabolicznych w tkance podskórnej
d. zapobieganie zakażeniom skóry

zad. 31

Przed podaniem pierwszego posiłku nowo przyjętemu pacjentowi opiekun powinien przede wszystkim

a. nalać herbaty do kubka
b. pomóc pacjentowi umyć ręce
c. posadzić pacjenta w pozycji wysokiej
d. sprawdzić rodzaj zleconej diety

zad. 32

Jednym z podstawowych celów zmiany bielizny pościelowej pacjentowi leżącemu w łóżku jest

a. zaspokojenie potrzeby afiliacji pacjenta
b. zaspokojenie potrzeby czystości i wygody pacjenta
c. zapobieganie postępowi choroby pacjenta
d. dbanie o bezpieczeństwo i wygodę pacjenta

zad. 33

Podopieczna, której stan pogorszył się znacznie w ciągu kilku tygodni, zadała opiekunowi pytanie Czy mam raka? W tej sytuacji opiekun powinien

a. stwierdzić, że na pewno nie, a jej stan wynika z chwilowego pogorszenia zdrowia
b. odpowiedzieć, jeśli to zgodne z prawdą, że ma raka
c. jak najszybciej zmienić temat, udając, że pytania nie było
d. podkreślić, że na takie pytanie odpowie tylko lekarz

zad. 34

Opiekun medyczny, na zlecenie lekarza, układa wyżej kończynę dolną pacjenta na szynie Browna w celu

a. poprawy krążenia żylnego u pacjenta
b. zapobiegania przykurczom w kończynie dolnej
c. zapobiegania odleżynom u pacjenta
d. poprawy pracy mięśni szkieletowych

zad. 35

Wykonując zgodnie z algorytmem toaletę całego ciała u pacjenta leżącego w łóżku, opiekun powinien w pierwszej kolejności użyć drugiej myjki do umycia

a. pośladków pacjenta
b. kończyn dolnych pacjenta
c. kończyn górnych pacjenta
d. brzucha pacjenta

zad. 36

Pacjenta przebywającego drugą dobę na oddziale neurologicznym z powodu udaru mózgu, z niedowładem połowiczym lewostronnym, należy układać w łóżku

a. ożenie na plecach, z głową uniesioną powyżej 30 stopni
b. na obu bokach: prawym i lewym, z głową uniesioną poniżej 30 stopni
c. wyłącznie na boku prawym z kończyną górną lewą ułożoną pod poduszką
d. wyłącznie na boku lewym z kończyną górną lewą ułożoną wzdłuż tułowia

zad. 37

55-letniej podopiecznej z nadciśnieniem tętniczym i niewielkim stopniem otyłości, jako formę aktywności ruchowej należy zaproponować

a. ćwiczenia na siłowni
b. ćwiczenia bierne
c. nordic walking.
d. aerobik

zad. 38

Podopieczny od niedawna używa ruchomej protezy zębowej. Opiekun w ramach edukacji w zakresie dbania o higienę jamy ustnej i protezy, powinien zwrócić uwagę, aby podopieczny

a. nie wyjmował protezy z jamy ustnej podczas jej mycia
b. nie używał wody z kranu do płukania protezy
c. nie wyjmował protezy z jamy ustnej częściej niż co 2 dni
d. nie trzymał protezy w szklance z wodą

zad. 39

Przemieszczenie pacjenta leżącego z łóżka na wózek leżący należy wykonać przy użyciu

a. pionizatora medycznego
b. drabinki przyłóżkowej
c. krążka do obracania
d. maty ślizgowej

zad. 40


Krzesło sanitarne wykorzystuje się u osób starszych i niepełnosprawnych przede wszystkim w celu

a. samodzielnego przemieszczania się do WC
b. przemieszczania ich do wanny
c. stabilizacji głowy i tułowia podczas wykonywania toalety ciała
d. zaspakajania ich potrzeby wydalaniaKLUCZ ODPOWIEDZIczwartek, 17 maja 2018

17 MAJ - ŚWIATOWY DZIEŃ NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
Wysokie ciśnienie krwi to bomba z opóźnionym zapłonem

Wielu z nas wie, że nadciśnienie tętnicze to główny powód zawału lub udaru serca, ale mało kto dokładnie i na bieżąco je kontroluje. Badania z serii NATPOL pokazują, że aż 30% chorych nie wie o swojej chorobie, a liczba cierpiących na podwyższone ciśnienie krwi cały czas rośnie.

Dlaczego liczba chorych zwiększa się mimo ciągłego rozwoju medycyny? Ponieważ nadciśnienie tętnicze jest nie tylko chorobą przewlekłą, ale także cywilizacyjną. Aż 95% przypadków zachorowalności dotyczy formy pierwotnej, często wywołanej otyłością. Jedynie 5% przypadków spowodowane jest schorzeniem organicznym i nazywane jest nadciśnieniem tętniczym wtórnym. Tutaj odpowiedzialne są przede wszystkim choroby nerek i nadnerczy.

17 maja obchodzony jest Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego, a cały Maj poświęcony jest szerzeniu wiedzy na temat układu krążenia. W akcję zaangażowały się najważniejsze towarzystwa kardiologiczne w kraju, między innymi Towarzystwa Naukowe - Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK), Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP). Zaraz z nimi zachęcamy do przeprowadzenia bezpłatnych pomiarów ciśnienia, które można wykonać u swojego lekarza rodzinnego lub w zdecydowanej większości aptek. Badanie trwa krócej niż przeciętna długość rozmowy telefonicznej w Polsce, a może uratować nas przed groźnymi powikłaniami, a nawet przedwczesną śmiercią.
Wiele osób posiada prywatne ciśnieniomierze, ponieważ ich cena nie jest wygórowana (raczej rzadko można spotkać kwoty powyżej 100zł) a obsługa - bardzo prosta. Przeprowadzanie częstych pomiarów ratuje życie oraz pozwala na prowadzenie własnego dziennika zdrowia. 
Zapamiętywanie dokładnych wyników jest prawdziwym wyzwaniem, dlatego warto wypróbować darmową aplikację na telefon o tytule Przypominanie o lekach – MyTherapy. Nazwa programu podpowiada, że oprócz możliwości zachowywania w nim wartości pomiarów (ciśnienia oraz wielu innych badań) można ustawić przypomnienia o czasie na zażycie leków, a nawet na codzienne ćwiczenia, w postaci powiadomień w smartphonie. Dzięki temu zdecydowana część pacjentów zaczęła prowadzić zdrowszy tryb życia oraz przyjmować lekarstwa o odpowiednich porach, co potwierdzają badania przeprowadzone przez grupę badawczą Geriatria Uniwersytetu Medycznego Charité Berlin.
Aplikacja MyTherapy jest dostępna w GooglePlay i AppStore całkowicie za darmo, przez co jest dostępna dla każdego pacjenta, jego opiekuna oraz lekarza.       


Artykuł z lokowaniem produktu

Autor: Michał Ratajewski