stat4u

piątek, 6 listopada 2015

TEST PISEMNY NR 7 OM ( Z KLUCZEM ODPOWIEDZI)


Z.4. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I PIELĘGNACYJNYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ ( nowa podstawa programowa)

zad.1
Kolejne etapy całego procesu pielęgnowania to:
a. ocena stanu pacjenta, planowanie i ustalanie celów, ocena efektywności podjętych działań, wdrażanie planu opieki
b. ocena stanu pacjenta i diagnoza, planowanie i ustalenie celów, wdrażanie planu opieki, ocena efektywności podjętych działań
c. planowanie i ustalanie celów, ocena stanu pacjenta i diagnoza, wdrażanie planu opieki, ocena efektywności podjętych działań
d. planowanie i ustalanie celów, ocena stanu pacjenta i diagnoza, ocena efektywności podjętych działań, wdrażanie planu opieki

zad. 2
Opiekun medyczny  w relacjach interpersonalnych zobowiązany jest traktować podopiecznego w sposób
a. ustalony z rodziną podopiecznego
b. uznany przez opiekuna medycznego za najwłaściwszy
c. podmiotowy, z poszanowaniem praw i wolności podopiecznego
d. określony przez pracodawcę , w zapisach umowy o pracę opiekuna medycznego

zad. 3
zadaniem opiekuna medycznego świadczącego opiekę w domu chorego, jest
a. zawarcie umowy opiekuńczej z podopiecznym
b. zawarcie umowy opiekuńczej z rodziną podopiecznego
c. rozpoznanie sytuacji materialnej podopiecznego i jego rodziny
d. wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych wobec podopiecznego

zad. 4
Opiekun medyczny zaobserwował , że 18 letnia podopieczna , poruszająca się na wózku inwalidzkim na skutek pourazowego uszkodzenia rdzenia kręgowego, jest smutna, apatyczna, milcząca, nie podejmuje żadnej aktywności, nie ma apetytu i cierpi na bezsenność. Stan ten wskazuje na
a. bulimię
b. depresję
c. anreksję
d. schizofrenię

zad. 5
W przypadku cięzkiej niedrożności dróg oddechowych, spowodowanej zadławieniem kęsem pokarmowym , udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu samodzielnie oddychającemy , opiekun medyczny zobowiązany jest rozpocząć od
a. wezwania karetki pogotowia
b. wykonania sztucznego oddychania
c. podania poszkodowanemu płynu do wypicia
d. wykonania 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową

zad. 6
Pani Anna przeszła operację wszczepienia endoprotezy stawy biodrowego, aktualnie porusza się przy pomocy balkonika. W tej sytuacji najwłaściwszym sposobem wykonania kąpieli podopiecznej jest
a. kąpiel ciała w wannie
b. toaleta całego ciała w łóżku
c. toaleta ciała w wannie z zastosowaniem stołka wannowego
d. kąpiel pod prysznicem z zastosowaniem krzesła toaletowego

zad. 7
Do technik komunikacji z osobą niepełnosprawną intelektualnie należy
a. komunikacja przez dotyk
b. tylko komunikacja werbalna
c. komunikacja werbalna i niewerbalna
d. komunikacja polegająca na podobnym reagowaniu jak osoba niepełnosprawna

zad. 8
Narządem połozonym w prawym podżebrzu, wytwarzającym żółć jest
a. trzustka
b. wątroba
c. żołądek
d. śledziona

zad. 9
Najwyższe miejsce w hierarchii potrzeb wg Abrahama Maslova zajmuje potrzeba
a. samorealizacji
b. odżywiania
c. bezpieczeństwa
d. przynależności

zad. 10
Do wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi opiekun medyczny powinien poprosić podopiecznego o przyjęcie pozycji
a. zawsze stojącej
b. zawsze leżącej
c. siedzącej lub leżącej
d. stojącej lub siedzącej

zad. 11
Zintegrowany system do higieny osobistej w zakładach opieki zdrowotnej obejmuje
a. system zabiegów pielęgnacyjnych i opiekuńczych
b. system wanien terapeutycznych i wózków transportowych
c. zestaw środków służących do toalety ciała i dbania o higienę otoczenia
d. zestaw sprzętu służącego do przemieszczania i przewożenia pacjenta zintegrowany ze sprzętem do mycia lub kąpieli chorego

zad. 12
Piramida żywieniowa informuje o tym
a. w jaki sposób przygotowywać zdrowe posiłki i kontrolować należną masę ciała
b. które składniki odżywcze i grupy produktów są pożądane w diecie osób odchudzających się
c. ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach zjadanych w ciągu dnia
d. ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach zjadanych w ciągu miesiąca

zad. 13
Częstotliwość tętna u pacjenta z zaburzeniami rytmu serca mierzy się przez
a. 90 sekund
b. 60 sekund
c. 45 sekund
d. 15 sekund

zad. 14
Właściwą techniką karmienia obłożnie chorego , który jest bardzo osłabiony , ma apetyt i zachowany odruch połykania jest
a. karmienie doustne
b. żywienie pozajelitowe
c. karmienie przez zgłębnik
d. żywienie przez gastrostomię

zad. 15
Do kompetencji opiekuna medycznego związanych z żywieniem chorych przez gastrostomię należy
a. karmienie doustne pacjenta
b. przygotowanie mieszanki odżywczej
c. zmiana opatrunku wokół gastrostomii
d. żywienie przez gastrostomię

zad. 16
Z uwagi na zaburzenia termoregulacji występujące u pacjentów w przebiegu choroby Parkinsona , nalezy zadbać
a. o stosowanie diety bogato kalorycznej
b. o stosowanie bielizny ze sztucznych włókien
c. o ubiór adekwatny do temperatury otoczenia
d. o motywowanie chorego do aktywności fizycznej

zad. 17
Pani Dorota na skutek SM porusza się na wózku inwalidzkim. Wcześniej prowadziła aktywny tryb życia , jej pasją była hodowla kwiatów rabatowych. Obecnie większość wolnego czasu spędza w domu , nudzi się obserwując widok za oknem. Którą z form spędzania wolnego czasu powinien zaproponować opiekun medyczny podopiecznej?
a. wspólne wyjście do parku lub ogrodu
b. modernizację ogródka przydomowego
c. czytanie czasopism o tematyce ogrodniczej
d. oglądanie programów TV o tematyce ogrodniczej

zad. 18
Udział opiekuna medycznego w wypracowaniu u pacjenta schematu mikcji , polega na
a. prowadzeniu dobowej zbiórki moczu
b. przestrzeganiu stałych pór podawania basenu
c. systematycznym opróżnianiu worka z moczem
d. cyklicznym cewnikowaniu pęcherza moczowego

zad. 19
Przerwanie lub niedostateczny dopływ krwi do mózgu , to główna przyczyna
a. udaru mózgu
b. choroby Parkinasona
c. choroby Alzheimera
d. stwardnienia rozsianego

zad. 20
Głównym zadaniem opiekuna medycznego w opiece nad chorym z cukrzycą jest
a. wykonywanie pomiarów temperatury ciała
b. przestrzeganie zaleceń dietetycznych
c. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań
d. organizacja czasu wolnego

zad. 21
Kluczowym zadaniem opiekuna medycznego w profilaktyce  amputacji kończyn dolnych u chorego na cukrzycę jest
a. systematyczne badanie poziomu cukru we krwi
b. dbanie o częstą zmianę bielizny osobistej i odzieży
c. ułożenie chorego na materacu przeciwodleżynowym
d. staranna pielęgnacja stóp , stosowanie skarpet bezuciskowych

zad. 22
Do wykonania zabiegów higienicznych choremu w łóżku służą
a. wózki kąpielowe, myjki wielorazowe
b. wanienki pneumatyczne, łatwoślizgi
c. podnośniki wannowe, myjki jednorazowe
d. podnośniki wannowe, wanienki pneumatyczne

zad. 23
W celu zapewnienia pacjentowi po amputacji kończyny dolnej jak największego zakresu samodzielności , nalezy wyposażyć go w
a. wózek inwalidzki mechaniczny
b. wózek inwalidzki elektryczny
c. protezę bioelektryczną
d. protezę kosmetyczną

zad. 24
Do założenia okładu rozgrzewającego nalezy użyć
a. gorącej wody i spirytusu salicyl.
b. ceratki i spirytusu salicyl.
c. gorącej wody i spirytusu 70%
d. ceratki i spirytusu 70%

zad. 25
Zmiana górnych warstw pościeli u pacjenta obłożnie chorego obejmuje
a. obluźnienie wierzchniego przykrycia, zmianę poszewek, zmianę prześcieradła
b. obluźnienie wierzchniego przykrycia, zmianę poszewek, zmianę podkładu gumowego
c. obluźnienie wierzchniego przykrycia, zmianę poszewek , zmianę podkładu płóciennego
d. obluźnienie wierzchniego przykrycia, zmianę poszewek, zmianę poszwy

zad. 26
Pan Janusz- podopieczny DPS uskarża się na brak kontaktów z najbliższymi, często bywa smutny, bardzo tęskni za wnukami. W tej sytuacji w postawie i zachowaniu podopiecznego ujawniła się
a. potrzeba samorealizacji
b. potrzeba bezpieczeństwa
c. potrzeba przynależności i miłości
d. potrzeba szacunku dla samego siebie

zad. 27
wymiana brudnego worka stomijnego dwuczęściowego NIE ZAWSZE wymaga
a. wymiany płytki stomijnej
b. umycia skóry wokół stomii
c. dopasowania worka stomijnego
d. zabezpieczenia skóry wokół stomii

zad. 28
Bańki ogniowe na skórze pacjenta dorosłego w celu uzyskania efektu terapeutycznego , pozostawia się maksymalnie na
a. 5-10 minut
b. 15-20 minut
c. 25-30 minut
d. 35-40 minut

zad. 29
Przeciwwskazaniem do wykonania pacjentowi zabiegu oklepywania klatki piersiwej jest
a. zapalenie płuc
b. unieruchomienie w łóżku
c. choroba nowotworowa płuc
d. okres zdrowienia po zabiegu operacyjnym

zad. 30
Decyzja o sposobie leczenia ran odleżynowych nalezy do kompetencji
a. rodziny pacjenta
b. opiekuna medycznego
c. lekarza i pielęgniarki
d. opiekuna medycznego i pielęgniarki

zad. 31
Do wykonania ćwiczeń oddechowych pacjentowi z przewlekłą choroba płuc , nalezy użyć
a. koncentratora tlenu
b. aparatu Triflo
c. nebulizatora
d. inhalatora

zad. 32
W opiece nad pacjentem z tendencją do występowania zaparć należy
a. ograniczyć w diecie produkty bogatoresztkowe i ilość wypijanych płynów
b. ograniczyć w diecie produkty bogatoresztkowe i wyeliminowac napoje gazowane
c. wprowadzić do diety produkt zawierające błonnik i zwiększyć aktywność fizyczną
d. wprowadzić do diety produkty zawierające błonnik i zmniejszyć aktywność fizyczną

zad. 33
w opiece nad pacjentem gorączkującym należy
a. monitorować temperaturę ciała i ograniczyć podaz płynów
b. monitorować temperaturę ciała i zastosować dietę bezresztkową
c. monitorować temperaturę ciała i dbać o prawidłowe nawodnienie
d. monitorować temperaturę ciała i zastosować dietę bogato kaloryczną

zad. 34
skąpomocz rozpoznaje się u pacjenta, który wydala w ciągu doby
a. 2000ml moczu
b. 1500ml moczu
c. 1000ml moczu
d. 500ml moczu

zad. 35
zadaniem opiekuna medycznego w profilaktyce odlezyn jest
a. zmienianie pozycji chorego w łóżku
b. ocenianie ryzyka odlezyn wg wybranej skali
c. wyrównywanie zaburzeń i niedoborów żywieniowych
d. ustalanie dla chorego indywidualnego planu opieki i zmiany pozycji

zad. 36
segregację odpadów medycznych przeprowadza się
a. w miejscu ich powstawania
b. w specjalnych pomieszczeniach przyszpitalnych
c. w przedsiębiorstwach zajmujących się  segregacją odpadów komunalnych
d. w specjalnych jednostkach zajmujących się segregacją odpadów medycznych

zad. 37
w celu wyeliminowania zewnętrznych przyczyn upadków pacjenta z zaburzeniami lokomocji, należy
a. zastosować farmakoterapię
b. zaopatrzyć pacjenta w okulary
c. zastosować maty antypoślizgowe
d. usprawnić kondycję ruchową pacjenta

zad. 38
w celu przeprowadzenia dekontaminacji rozlanych płynów ustrojowych naeży w kolejności
a. zastosować na rozlane płyny środek dezynfekcyjny, po upływie wymaganego czasu dezynfekcji zebrać je higroskopijnym materiałem i umieścić w czerwonym worku
b. zastosować na rozlane płyny detergenty , zebrać płyny higroskopijnym materiałem i umieścić w czerwonym worku
c. zastosować na rozlane płyny środek dezynfekcyjny , po upływie wymaganego czasu dezynfekcji zebrać je higroskopijnym materiałem i umieścić w czarnym worku
d. zastosowac na rozlane płyny detergenty , zebrać płyny higroskopijnym materiałem i umieścić w czarnym worku

zad. 39
Pacjent z kolostomią w codziennej diecie nie powinien
a. unikać gazowanych słodkich napojów
b. unikać produktów wzdymających
c. ograniczać ostrych przypraw
d. ograniczać spożycia wody

zad. 40
w przypadku stwierdzenia u chorego utraty przytomności , pierwszym działaniem opiekuna powinno być
a. wykonanie sztucznego oddychania
b. zastosowanie pozycji bezpiecznej
c. udrożnienie dróg oddechowych
d. ocenienie oddechu


KLUCZ ODPOWIEDZI DO TESTU

1 B, 2 C, 3 D, 4 B, 5 D, 6 D, 7 C, 8 B, 9 A, 10 C
11 D, 12 C, 13 B, 14 A, 15 D, 16 C, 17 A, 18 B, 19 A, 20 B
21 D, 22 B, 23 C, 24 D, 25 D, 26 C, 27 A, 28 B, 29 C, 30 C
31 B, 32 C, 33 C, 34 D, 35 A, 36 A, 37 C, 38 A, 39 D, 40 C

testy pochodzą z książki " Egzamin zawodowy- Opiekun medyczny. Zestaw zadań. Nowa podstawa programowa" wydawnictwo edukacyjne ESAN

10 komentarzy:

 1. witam! w zad.15 jest błąd /opiekun nie może karmić przez gastro/może obserwować skórę wokół gastrostomii:)Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. w 2013 roku to się zmieniło, OM może karmić zgodnie z Uchwałą Nr 136/VI/2013
   Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
   z dnia 4 grudnia 2013 r.

   Usuń
 2. w sprawie zmiany uchwały nr 136/VI/2013 NRPiP z 4 grudnia 2013 r. dotyczącej katalogu czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby chorej
  i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyjmuje zmianę, to jest wykreślenie pozycji zawartej w pkt 23 – karmienie przez zagłębnik i gastrostomię, załącznika nr 1 do uchwały nr 136/VI/2013 NRPiP z 4 grudnia 2013 dotyczącej katalogu czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby chorej i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem. (chyba jednak w pyt 15 jest błąd )

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. przeczytaj najpierw dokładnie pytanie, a potem podyskutujemy. Przecież jest napisane: DO KOMPETENCJI OPIEKUNA MEDYCZNEGO NALEŻY....z naciskiem na NALEŻY

   Usuń
 3. w uchwale z dn 4 grudnia 2013 w pkt 23 było że do zadań Om nalęzy karmienie przez gastrostomię.19 03 2014 weszła zmiana ustawy gdzie wykreślono punkt 23 i w obecnym zakresie obowiązków nie ma nic o karmieniu przez gastrostomię.Przeczytałam dokładnie pytanie : DO KOMPETENCJI OPIEKUNA NALEŻY: i wg ustawy karmienie przez gastrostomię nie należy .Również odpowiedż Ministra Zdrowia z dn 14 stycznia 2014 r na pytanie o karmienie przez zgłębnik odpowiedział:karmienie chorych przez zgłębnik jest czynnością należącą do pielęgnacji specjalistycznej i powinna być wykonywana przez pielęgniarkę

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki opiekun medyczny MOŻE karmić pacjenta przez gastrostomię

   Usuń
  2. Minister Zdrowia oraz Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych , w oficjalnym piśmie (patrz Fundacja Opiekun Medyczny) odpowiedział, że karmienie przez zgłębnik należy do czynności specjalistycznych pielęgniarskich , jednak nie wykluczył karmienia pacjenta przez gastrostomię pod nadzorem pielęgniarki z kompetencji OM. Opiekun medyczny w/g ostatniego pisma od Ministra nie może jedynie : cyt. "...podawanie leków drogą inną niż doustna, podskórnego podawania insuliny, zakładania zgłębników do żołądka, zakładania cewników do pęcherza, leczenia ran, itp., do wykonywania których nie zostali oni przygotowani w toku kształcenia. W tych czynnościach opiekun medyczny jedynie pomaga pielęgniarce...." Obecnie kompetencje OM są oparte na programie nauczania w uczelniach , a karmienie przez zgłębnik i gastrostomię jest uwzględnione.

   Usuń
  3. witam pytanie nr 21 jest nie jasne napisane jest że amputowane są kończyny dolne a nie kończyna dolna a w kluczu umieszczona jest odp D pielęgnacja stóp i stosowanie skarpet bez uciskowych.Tylko na co?

   Usuń
  4. trzeba dokładnie czytać pytania: ZADANIEM OPIEKUNA W PROFILAKTYCE AMPUTACJI....tu chodzi o profilaktykę, czyli to by uniknąć amputacji u chorego na cukrzycę

   Usuń