stat4u

poniedziałek, 23 listopada 2015

WYMIANA WORKA DWUCZĘŚCIOWEGO STOMIJNEGO (ALGORYTM CZYNNOŚCI PIELEGNACYJNYCH WEDŁUG PROCEDUR PIELEGNIARSKICH)

Procedura wymiany dwuczęściowego sprzętu stomijnego


Jakość życia pacjentów po operacji wyłonienia stomii w znacznym stopniu zależy do właściwego jej zabezpieczenia.
Optymalne zabezpieczenie stomii dwuczęściowym sprzętem stomijnym powinno spełniać następujące warunki:
 • całkowita szczelność dla gazów oraz treści jelitowej lub moczu
 • całkowita izolacja wydalanej treści od rany pooperacyjnej
 • skuteczna ochrona skóry wokół stomii
 • zapewnienie pacjentowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa
Szczególną zaletą dwuczęściowego sprzętu stomijnego jest możliwość przyklejenia płytki na kilka dni. Dzięki temu unika się drażnienia skóry przez częste odklejanie przylepca.
Sprzęt dwuczęściowy zapewnia pewniejsze zabezpieczenie stomii.
CEL PROCEDURY
Prawidłowa wymiana sprzętu dwuczęściowego z zachowaniem kolejności działań połączona z edukacją pacjenta.
ZAKRES DZIAŁANIA
Pacjenci z wyłonioną stomią jelitową lub moczową.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Pielęgniarka lub opiekun medyczny z uprawnieniami do opieki stomijnej - jest odpowiedzialna za:
 • prawidłową wymianę dwuczęściowego sprzętu stomijnego
 • przygotowanie sprzętu oraz potrzebnych akcesoriów pomocniczych
 • przekazywanie informacji w sposób jasny i zrozumiały dla pacjenta
 • zapewnienie życzliwej atmosfery oraz intymności w czasie wymiany sprzętu
PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA
/ w zależności od warunków danego oddziału /

 • sala chorych, gabinet zabiegowy, łazienka
 • lusterko /umieszczone na stałe lub przenośne/
 • dostęp do bieżącej ciepłej wody
 • kozetka
PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU STOMIJNEGO I DODATKOWYCH MATERIAŁOW POMOCNICZYCH
 • sprzęt dwuczęściowy składający się z płytki i odpowiedniego rodzaju worka
 • akcesoria do pielęgnacji skóry wokół stomii
 • nożyczki
 • długopis
 • miarka do stomii
 • gaza, ręcznik papierowy, papier toaletowy
 • rękawiczki
 • kosz na odpady medyczne
PRZYGOTOWANIE PACJENTA
Pielęgniarka/ opiekun medyczny- informuje pacjenta o potrzebie wymiany sprzętu stomijnego i uzgadnia z nim czas i miejsce.
PRZEBIEG PROCEDURY
Pielęgniarka:
 • ocenia bieżące możliwości psychofizyczne pacjenta w zakresie możliwości wykonywania wymiany worka oraz przyswajania wiedzy uwzględniając:
  • dobę pooperacyjną
  • stan psychiczny
  • stopień świadomości
  • wiek
  • aktywność fizyczną
  • percepcję wzrokową
  • sprawność manualną
 • przygotowuje odpowiedni zestaw dwuczęściowy
 • zakłada rękawiczki
 • ustala pozycję ciała jaką przyjmie pacjent w trakcie wymiany sprzętu stomijnego /leżąca, siedząca, stojąca/ i pomaga przyjąć wybraną pozycję
 • odsłania brzuch
 • o ile jest taka potrzeba opróżnia worek stomijny / dotyczy to rodzaju worka- ileo i uro/ ze zgromadzonej treści jelitowej lub moczu
 • gdy jest to możliwe oraz gdy istnieje taka potrzeba udostępnia pacjentowi lusterko celem uzyskania lepszej widoczności stomii
 • delikatnie, zaczynając od górnej części, odkleja palcami jednej ręki zużytą płytkę , przytrzymując jednocześnie palcami drugiej ręki skórę tak aby uniknąć jej nadmiernego pociągania; dodatkowo używa chusteczki/gaziki zmywające które ułatwiają i zmniejszają ból skóry przy usuwaniu płytki
 • zużyty sprzęt wyrzuca do kosza na odpady medyczne
 • gazą wyciera resztki kału, śluzu z powierzchni śluzówki stomii oraz skóry wokół niej i wyrzuca zużyty materiał do kosza na odpady medyczne
 • zmywa skórę wokół stomii oraz śluzówkę stomii za pomocą gazy, ciepłej wody oraz mydła
 • ręcznikiem papierowym delikatnie osusza skórę i stomię
 • przykłada miarkę do stomii aby odrysować odpowiedni kształt
 • nożyczkami wycina w miarce otwór w przybliżeniu odpowiedni do wielkości i kształtu stomii
 • przykłada szablon do stomii i sprawdza czy nie trzeba nanieść poprawek
 • przykłada miarkę z ostatecznie opracowanym szablonem do płytki i długopisem odrysowuje wzór
 • nożyczkami wycina otwór w płytce
 • jeszcze raz osusza skórę wokół stomii
 • stosując chusteczki/gaziki z płynem ochronnym przygotowuje powierzchnię skóry do przyklejenia woreczka
 • zdejmuje papier lub folię zabezpieczającą część przylepną płytki
 • zabezpiecza okolicę stomii pastą uszczelniająco – gojącą:
  pierwsza wersja:
  • wyciska wianuszek pasty wokół śluzówki stomii bezpośrednio z tubki
  • wilgotnym palcem modeluje pastę tak aby dotykała do śluzówki stomii
  • czeka do momentu zgęstnienia pasty, około 2-3 minuty

  druga wersja:
  • wyciska wianuszek pasty bezpośrednio na płytkę, wokół wyciętego otworu
  • wilgotnym palcem modeluje pastę przesuwając ją w kierunku brzegu otworu
  • czeka do momentu zgęstnienia pasty, około 2-3 minuty

 • przykleja płytkę do lekko naciągniętej skóry wokół stomii
 • dociska palcem powierzchnię płytki między śluzówką stomii a pierścieniem
 • przygotowuje odpowiedni rodzaj worka, końcówkę worka ileo zapina odpowiednią zapinką, w worku uro zamyka kranik
 • dopina do płytki odpowiedni rodzaj worka prosząc jednocześnie pacjenta o napięcie powłok brzusznych; dużym ułatwieniem jest posmarowanie wystającej części pierścienia płytki chusteczką/gazikiem zmywającym
 • pociągając delikatnie worek w dół sprawdza czy jest on prawidłowo przypięty
 • zasłania pacjentowi brzuch
 • zdejmuje rękawiczki i wyrzuca je do kosza na odpady medyczne
 • wykonuje higieniczne mycie rąk
 • uzupełnia dokumentację pacjenta
ALGORYTM POCHODZI Z PODRĘCZNIKA DLA PIELĘGNIAREK "PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA TOM 2 "

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz