stat4u

piątek, 15 stycznia 2016

TESTY PISEMNE- EGZAMIN ZAWODOWY OPIEKUN MEDYCZNY STYCZEŃ 2016
zad. 1
zmniejszenie sprawności fizycznej u ludzi starszych wynika ze

a. zwiększenia siły mięśni
b. zwiększenia mocy mięśni
c. zmniejszenia ruchomości w stawach
d. zmniejszenia zawartości tkanki tłuszczowej

zad. 2.
wraz ze starzeniem się organizmu bardzo często następuje

a. poprawa pamięci krótkotrwałej
b. gorsza percepcja tonów wysokich
c. zwiększenie ilości mazi stawowej
d. gorsze widzenie w oddali niż z bliży

zad. 3
pacjentka chorująca na reumatoidalne zapalenie stawów ponownie została przyjęta na oddział z powodu zaostrzenia choroby. Ma obniżony nastrój, jest pesymistycznie nastawiona do leczenia , płacze, nie ma apetytu. Można podejrzewać, że u pacjentki występuje

a. mania
b. regresja
c. depresja
d. psychoza

zad. 4.
podstawowymi metodami wykorzystywanymi przez opiekuna do zbierania danych o pacjencie leżącym w celu rozpoznania jego problemów i potrzeb są:

a. pomiar masy ciała i ciśnienia krwi
b. obserwacja, wywiad, analiza dokumentacji
c. przeprowadzenie ankiety, badanie wzroku i słuchu
d. wyniki badań podstawowych, zebranie informacji na temat chorób przewlekłych w rodzinie

zad. 5.
aby rozpoznać u pacjenta leżącego z logicznym kontaktem słownym niezaspokojoną potrzebę wydalania najlepszymi metodami będą

a. obserwacja i wywiad z rodziną
b. obserwacja i wywiad z chorym
c. rozmowa z pielęgniarka i analiza  skali Lawtona
d. analiza historii choroby pacjenta i rozmowa z lekarzem prowadzącym

zad. 6.
u osoby chorej na cukrzycę typu drugiego mogą pojawić się problemy dotyczące

a. skóry, typu czyraki
b. przyswajania żelaza
c. układu ruchu ,typu zwyrodnienia
d. zmniejszonego przyjmowania płynów

zad. 7
mężczyzna aktywny zawodowo uległ wypadkowi, w wyniku którego stał się w dużej mierze zależny od osób opiekujących się nim. Często gdy opiekun proponuje mu wykonanie określonych działan czy zabiegów , podopieczny odmawia twierdząc , że nie ma w tej chwili ochoty na daną czynność. Czasem próbuje wykonać ją samodzielnie, a przy niepowodzeniu złości się. Takie postępowanie się z niezaspokojoną potrzebą

a. bezpieczeństwa fizycznego
b. rozwoju zainteresowań
c. autonomii
d. dominacji

zad. 8
w przypadku osłabienia jednej kończyny, bełkotliwej mowy i zaburzeń równowagi u pacjenta, opiekun medyczny powinien

a. zgłosić lekarzowi podejrzenie udaru mózgu
b. połozyć pacjenta do łóżka zapewniając ciszę i spokój
c. zgłosić pielęgniarce oddziałowej nietrzeźwość pacjenta
d. dostarczyć pacjentowi wózek inwalidzki do poruszania się

zad. 9
pani Janina dwa dni temu została przyjęta na oddział neurologiczny z przetoką jelitową. Samodzielnie zmienia woreczki stomijne, ale zabieg ten wykonuje nieprawidłowo. W tej sytuacji opiekun medyczny powinien poinformowac pacjentkę , że zdejmując worek stomijny powinna go odklejać od

a. prawego boku do lewego boku
b. od lewego boku do prawego
c. góry do dołu
d. z dołu do góry

zad. 10
toaletę jamy ustnej u pacjentki obłożnie chorej lub nieprzytomnej wykonuje się głównie w celu

a. zapewnienia czystości zębów pacjentki
b. obserwacji zmian patologicznych występujących na błonie śluzowej w jamie ustnej
c. zapobiegania zmianom patologicznym w jamie ustnej pacjentki lub ich pielęgnacji
d. zapewnienia prawidłowego poziomu higieny przedsionka jamy ustnej lub języka pacjentki

zad. 11
dokładne osuszanie skóry po toalecie ciała i zastosowanie zasypki w miejscach między fałdami skórnymi szczególnie u osób z nadwagą , ma na celu

a. zapobieganie odparzeniom
b. poprawę funkcjonowania skóry
c. poprawę komfortu psychicznego
d. zapobieganie atopowemu zapaleniu skóry

zad. 12
jednym ze wskazań do ułożenia pacjenta w pozycji wysokiej jest

a. duszność
b. owrzodzenie podudzi
c. niedowład połowiczny
d. ból kręgosłupa lędźwiowego

zad. 13
niewłaściwe przemieszczanie chorego w łóżku , typu przeciąganie chorego zamiast unoszenia może

a. spowodować niedkrwienie skóry
b. przyczynić się do powstania odleżyny
c. utrudnić właściwą pielęgnację chorego
d. przyczynić się do powstania przykurczy

zad. 14
pacjent z niedowładem lewostronnym i niewielkimi trudnościami samoobsługowymi jest spocony. Najlepszym sposobem utrzymania skóry w czystości będzie

a. zachęcanie go do samodzielnej kąpieli w wannie
b. samodzielne umycie sie pacjenta przy umywalce
c. pomoc pacjentowi podczas kąpieli pod prysznicem
d. toaleta ciała pacjenta wykonana w łóżku przez opeikuna

zad. 15
w zestawie do wymiany worka na mocz oprócz czystego worka na tacy , powinny znajdować się co najmniej

a. miska, gazik, 2 miski nerkowate, rękawiczki jednorazowe
b. 2 miski nerkowate, 3 pary rękawiczek, pean
c. pean, serweta jednorazowa , miska nerkowata, rękawiczki jednorazowe
d. miska nerkowata, 2 pary rękawiczek, serweta jednorazowa, gazik, miska

zad. 16
jedną z zasad obwiązujących w trakcie wykonywania toalety ciała chorego w łóżku jest

a. mycie ciała pacjenta od części brudniejszych do czystszych
b. mycie ciała pacjenta od części czystszych do brudniejszych
c. uniesienie wezgłowia łóżka na czas trwania zabiegi
d. każdorazowa zmiana bielizny osobistej chorego

zad. 17
aby poprawić pozycję zsuwającego się z wózka pacjenta opiekun powinien stanąć

a. z boku wózka, podłozyć jedną rękę pod udo, a drugą pod przeciwległą pachę pacjenta i podciągnąć do góry
b. z przodu wózka, ustabilizować swoimi kolanami kolana pacjenta, podkładając ręce pod pachami pacjenta przesunąć go
c. z tyłu wózka, przełożyć swoje ręce pod pachami pacjenta, przytrzymując przedramiona pacjenta podciągnąć go do siebie
d. z przodu wózka, pochylić lekko tułów pacjenta ku sobie, przełozyć swoje ręce pod pachami pacjenta, splatając je na plecach przesunąć pacjenta

zad. 18
w trakcie wykonywania toalety jamy ustnej u przytomnego ale niesamodzielnego pacjenta nalezy

a. podłożyć pod brodę pacjenta ręcznik
b. posadzić pacjenta z pochyleniem do przodu
c. podtrzymywać głowę pacjenta w trakcie mycia zębów
d. zabezpieczyć poduszkę przed zamoczeniem rozkładając na niej ręcznik

zad. 19
wykonując zgodnie z algorytmem toaletę całego ciała u pacjenta leżącego w łóżku , po umyciu brzucha należy

a. podmyć pacjenta
b. umyć jego plecy i pośladki
c. założyć pacjentowi górną część piżamy
d. założyć pacjentowi dolną część piżamy

zad. 20
w trakcie rozmowy z 85-letnią , nowo przyjętą do szpitala pacjentką, opiekun usłyszał, że jej syn czesto ją bije. Na odsłoniętych częściach ciała pacjentki nie widać uszkodzeń ani siniaków. W tej sytuacji opiekun powinien

a. spróbować wytłumaczyć pacjentce że to nieprawda i że zawodzi ją pamięć
b. przekazać informację pielęgniarce lub lekarzowi prowadzącemu
c. jak najszybciej porozmawiać z synem oczekując wyjaśnień
d. natychmiast zgłosić sprawę do prokuratury

zad. 21.
ścieląc puste łóżko nalezy odłożyć na krzesło

a. poduszki, kołdrę, podkłady, prześcieradło, usunąć okruchy z materaca, nałozyć kolejno dolne warstwy pościeli , kołdrę i poduszki
b. kołdrę, usunąć okruchy z prześcieradła i z podkładów, poprawić ułożenie podkładów i poduszek, nałożyć kołdrę
c. poduszki, przesunąć kołdrę, usunąć okruchy z prześcieradła, poprawić ułożenie kołdry , połozyć poduszki
d. kołdrę i podkłady, usunąc okruchy z prześcieradła, poprawić prześcieradło i poduszki, nałozyć podkłady i kołdrę

zad. 22
zakładanie koszuli nocnej osobie z niedowładem połowicznym prawostronnym nalezy zacząć od

a. kończyny górnej lewej
b. kończyny górnej prawej
c. głowy, a następnie załozyć rękaw na kończynę górną lewą
d. głowy, a następnie założyć rękaw na kończynę górną prawą

zad. 23.
przed przystąpieniem założenia czepca przeciwwszawiczego nalezy

a. umyć głowę podopiecznej
b. obciąc włosy na długość 1 cm
c. ocenić stan skóry głowy podopiecznej
d. poinformować inne chore o wszawicy u podopiecznej

zad. 24
osoba aktywna poruszająca się samodzielnie u której występuje lekki stopień nietrzymania moczu
powinna stosować

a. woreczki urostomijne
b. wkładki urologiczne
c. pieluchomajtki
d. tampony

zad. 25
zamocowanie podłączonego do cewnika worka na mocz powyżej poziomu pęcherza moczowego, może spowodować

a. cofanie się moczu i niebezpieczeństwo zakażenia dróg moczowych
b. trudności w odpływie moczu i krwawienie z pęcherza moczowego
c. odpływ moczu do miedniczki nerkowej i jego zaleganie
d. nieszczelnośc cewnika i wyciekanie moczu z cewki

zad. 26
wskazaniem do zastosowania ciepłego zabiegu przeciwzapalnego u pacjenta są

a. krwiaki
b. obrzeki
c. bóle głowy
d. nerwobóle

zad. 27
pacjent niesamodzielny, któremu opiekun ma pomóc w przyjmowaniu leków odmawia ich przyjęcia. W tej sytuacji opiekun powinien

a. w trybie natychmiastowym podać leki uzywając do tego siły
b. bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym
c. uszanować wolę pacjenta i nie podawać leków
d. podać leki bez informowania pacjenta

zad. 28
duże znaczenie w profilaktyce przeciwodleżynowej u osób starszych unieruchomionych w łóżku odgrywa dieta, w której nalezy zwiększyć ilość

a. soli
b. białka
c. tłuszczów
d. węglowodanów

zad. 29 
pacjent po kilku dniach unieruchomienia w łóżku powinien zacząć je opuszczać. Przed wstaniem pacjenta z łóżka (uzyskaniem pozycji pionowej) opiekun powienien przede wszystkim

a. ocenić stan higieniczny chorego
b. wykonać ćwiczenia bierne kończyn dolnych
c. posadzić pacjenta na łóżku ze spuszczonymi nogami
d. wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywa pacjent

zad. 30
o zastosowaniu przymusu bezpośredniego wobec pacjenta z zaburzeniami psychicznymi , przebywającego w szpitalu , może zadecydować

a. pielęgniarka, gdy pacjent nie chce przyjąć leków nasercowych
b. lekarz, gdy pacjent dopuszcza się zamachu przeciwko własnemu zdrowiu
c. opiekun medyczny gdy pacjent zachowuje się agresywnie , niszczy przedmioty znajdujące się w pobiżu
d. każda osoba z personelu medycznego , gdy pacjent nie współpracuje i zachowuje się agresywnie wobec innych

zad. 31
pacjentowi, u którego zdiagnozowano grzybicę stóp i zastosowano leczenie , opiekun medyczny powinien zasugerować

a. dokładne nawilżanie skóry
b. noszenie gumowego obuwia
c. używanie bawełnianych skarpet
d. zwiększenie w diecie ilości płynów

zad. 32
przeciwwskazaniem do samodzielnego wyjścia pacjenta na spacer do pobliskiego parku będzie przede wszystkim

a. powtarzające się u niego zaburzenie równowagi
b. poruszanie się pacjenta na wózku inwalidzkim
c. utrudniony kontakt z pacjentem
d. wyciszone zachowanie pacjenta

zad. 33
jeżeli pacjentowi, u którego lekarz podejrzewa zakrzepowe zapalenie żył głębokich , lekarz zlecił wykonanie badania rentgenowskiego w pracowni mieszczącej się w innej części szpitala, to opiekun powinien poiformować pacjenta o badaniu oraz

a. przeanalizować wyniki badania
b. towarzyszyć mu podczas przebiegu badania
c. zaprowadzić go do pracowni rentgenowskiej
d. przewieźć go na wózku inwalidzkim do pracowni Rtg

zad. 34
sprzętem ortopedycznym, który ułatwi przemieszczenie się podopiecznej ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego jest

a. kula
b. rotor
c. orbitek
d. pionizator statyczny

zad. 35
pani Janina jest w 5 dobie po przebytym niepowikłanym zawale serca. W celu aktywizacji ruchowej podopieczna powinna stosować przede wszystkim

a. biblioterapię
b. muzykoterapię bierną
c. preorientację zawodową
d. stopniowane ćwiczenia ruchowe

zad. 36
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi przytomnemu w trakcie karmienia , opiekun powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na

a. ułożenie pacjenta do karmienia w pozycji płaskiej na wznak
b. sprawdzenie czy posiłek zapewnia odpowiednią ilość białka
c. sprawdzenie czy pokarm ma odpowiednią temperaturę
d. używanie do każdej porcji pokarmu czystej łyżeczki

zad. 37
pacjentka będzie miała nazajutrz wykonaną planową operację usunięcia pęcherzyka żółciowego. Opiekun medyczny w trakcie rozmowy z pacjentką powinien

a. dowiedzieć się czy nie jest uczulona na leki
b. zadbać o bezpieczeństwo psychiczne pacjentki
c. omówić zagrożenia związane z wykonywanym zabiegiem
d. ustalić i omówić zakres czynności higienicznych po zabiegu

zad. 38
nowo przyjęta podopieczna po nocy spędzonej w szpitalu skarży się na to, że nie może spać z powodu chrapania osoby leżącej obok na łóżku. Opiekun powienien

a. porozmawiać z osobą, która chrapie uświadamiając, że jest uciążliwa dla innych
b. przekonać podopieczną żeby nie robiła niepotrzebnej awantury
c. zaproponować, jeśli to możliwe, przeniesienie do innej sali
d. zasugerować wietrzenie sali przed snem

zad. 39
po zdjęciu okładu rozgrzewającego gaziki stanowiące warstwę mokrą opiekun powinien

a. wrzucić do niebieskiego worka
b. wyrzucić do czerwonego worka
c. wysuszyć i pozostawić do założenia następnego okładu dla tego samego pacjenta
d. zdezynfekować, wysuszyć i pozostawić do założenia następnego okładu dla tego samego pacjenta

zad. 40 
drewniane szpatułki użyte podczas wykonywania toalety jamy ustnej u pacjenta obłożnie chorego opiekun powienien

a. wrzucić do czarnego worka
b. wyrzucić do czerwonego worka
c. umyć, moczyć w środku dezynfekcyjnym, wysuszyć
d. spryskać środkiem dezynfekcyjnym, umyć, wysuszyć

KLUCZ ODPOWIEDZI 

  Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Oznaczenie arkusza: Z.04-X-16.01 
Oznaczenie kwalifikacji: Z.04 Wersja arkusza: X
Klucz odpowiedzi
1 C              21 A
2 B              22 B
3 C              23 C
4 B              24 B
5 B              25 A
6 A              26 D
7 C              27 B
8 A              28 B
9 C              29 C
10 C            30 B
11 A            31 C
12 A            32 A
13 B            33 D
14 C            34 A
15 C            35 D
16 B            36 C
17 C            37 B
18 A            38 C
19 B            39 B
20 B            40 BBrak komentarzy:

Prześlij komentarz