stat4u

sobota, 18 czerwca 2016

TEST PISEMNY Z 04 OPIEKUN MEDYCZNY CZERWIEC 2016 z kluczem odpowiedzizadanie 1
Jaka jest fizjologiczna przyczyna braku stabilności chodu u osoby w wieku podeszłym ?

a. utrata sprężystości tkanki kostnej
b. zmniejszenie masy mięśniowej
c. zwiększenie masy mięśniowej
d. zwiększenie masy kostnej

zadanie 2
U podopiecznego występuje uporczywy  lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami istniejącymi w rzeczywistości, drżenie rąk, przyspieszone bicie serca, potliwość, duszność, nudności. Objawy te utrudniają podopiecznemu funkcjonowanie w społeczeństwie i są charakterystyczne dla

a. fobii
b. iluzji
c. urojeń
d. halucynacji

zadanie 3
wskaż na podstawie danych zawartych w tabeli obszary, w których podopieczny najbardziej potrzebuje pomocy

a. higiena, ubieranie się
b. poruszanie się aktywność
c. organizowanie czasu wolnego
d. spożywanie posiłków, wydalanie

zadanie 4.
codzienne mycie całego ciała pacjenta unieruchomionego w łóżku służy zaspokajaniu potrzeby

a. uznania
b. bliskości
c. czystości
d. bezpieczeństwa

zadane 5
na oddziale wewnętrznym przebywa 67 letnia pacjentka niekontrolująca oddawania moczu. Kobieta swobodnie porusza się , jest aktywna, ale krępuje się z powodu swojej dolegliwości . Opiekun medyczny powinien zaproponować zastosowanie

a. waty
b. ligniny
c. majtek chłonnych
d. podkładu jednorazowego

zadanie 6
u którego z pacjentów występuje największe ryzyko powstawania miażdżycy tętnic ?

a. pacjent 1- zwiększone stężenie cholesterolu we krwi, zwiększona aktywność fizyczna
b. pacjent 2 - zwiększone stężenie cholesterolu we krwi, nadciśnienie tętnicze, stres
c. pacjent 3- obniżone ciśnienie krwi, dieta wysoko węglowodanowa
d. pacjent 4- zwiększona aktywność fizyczna, otyłość, stres

zadanie 7.
pacjentowi chorującemu na nadciśnienie należy zalecić ograniczenie

a. ilości posiłków
b. aktywności fizycznej
c. ilości soli w posiłkach
d. wyjazdów na dłuższy czas

zadanie 8
cele czynności higienicznych są uzyskiwane w trakcie wykonywania

a. okładu zimnego
b. podmycia krocza
c. zmiany opatrunku
d. mierzenia temperatury

zadanie 9
pacjentka przebywająca na oddziale wewnętrznym ma zleconą inhalację dwa razy dziennie. Po jakim czasie od inhalacji nalezy wykonywać oklepywanie klatki piersiowej?

a. po 15 minutach
b. po 30 min
c. po 45 min
d. po 60 min.

zadanie 10
w ramach postępowania profilaktycznego przeciw zakrzepicy kończyny dolnej prawej , opiekun medyczny asystuje pielęgniarce przy zakładaniu opasek elastycznych. Co najmniej ile razy dziennie nalezy je zmieniać aby móc ocenić wygląd skóry i ukrwienie palców stopy?

a. 1 raz dziennie
b. 2 razy dziennie
c.  3 razy dziennie
d.  4 razy dziennie

zadanie 11
podczas podawania pacjentowi leżącemu kaczki nalezy kolejno:

a. osłonić łożko parawanem, umieścić kaczkę między udami pacjenta, opróżnić kaczkę, usunąć parawan, przygotować przybory do mycia
b. umieścić kaczkę między udami pacjenta,osłonić łożko parawanem,umyć ręce pacjenta, opróżnić kaczkę wywietrzyć salę, usunąć parawan
c. osłonić łóżko parawanem, umieścić kaczkę między udami pacjenta, podać pacjentowi dzwonek, opróżnić kaczkę, umyć ręce pacjenta, usunąć parawan
d. wywietrzyć salę, umieścić kaczkę między udami pacjenta, opróżnić kaczkę, umyć ręce pacjenta

zadanie 12
podczas całkowitej zmiany bielizny pościelowej u leżącej w łóżku podopiecznej ostatnią czynnością wykonywaną przez opiekunkę jest wymiana

a. prześcieradła
b. podkładu
c.  poszewki
d. poszwy

zadanie 13
bieliznę pościelową i osobistą chorego zmienia się w celu

a. zapewnienia mu czystości
b. zapobiegania otarciu naskórka
c. zapewnienia komfortu cieplnego
d. zapobiegania odparzeniom skóry

zadanie 14
do wykonania okładu ciepłego rozgrzewającego u pacjenta, nalezy użyć wazeliny, wody o temp. pokojowej 70% alkoholu etylowego, oraz:

a. dwóch flaneli, gazy, bandaża dzianego
b. dwóch flaneli, ceratki, opaski elastycznej
c. dwóch gazików, flaneli, opaski elastycznej
d. dwóch gazików, ceratki, bandaża dzianego

zadanie 15
Pacjent przebywający na oddziale wewnętrznym ma zlecony okład zimny wilgotny. Na ile godzin należy go założyć?

a. 0,5- 1 godziny
b. 2-3 godz.
c. 4-5 godz.
d. 6-8 godz.

zadanie 16
zapobiegają powstawaniu odleżyn u 69 letniego pacjenta unieruchomionego w łóżku z kończyną dolną na wyciągu, nalezy stosować przede wszystkim

a. ćwiczenia bierne
b. dietę lekkostrawną
c. talk na narażoną skórę
d. materac zmiennociśnieniowy


zadanie 17
w celu zapobiegania powstawaniu odleżyn u chorego leżącego na prawym boku należy

a. zastosować na skórę środki rozgrzewające
b. zastosować na skórę środki natłuszczające
c. zmieniać pozycję nie rzadziej niż co 3 godziny
d. ustawić wezgłowie łóżka powyżej poziomu 30 stopni

zadanie 18.
skala Norton przewiduje ocenę

a. zdolności odczuwania bodźców
b. zdolności przemieszczania się
c. ryzyka upadku
d. poziomu bólu

zadanie 19
upadkowi pacjenta dorosłego , przenoszonego z łóżka na wózek do transportu w pozycji leżącej należy przeciwdziałać

a. obniżając łóżko poniżej poziomu wózka
b. zapewniając dwie opiekunki do przenoszenia
c. ustalając najkrótszą drogę przenoszenia pacjenta
d. unosząc najpierw tułów pacjenta, a następnie kończyny dolne

zadanie 20
Podopieczna niesamodzielna z nowotworem mózgu ma trudności z połykaniem pokarmu.
Które działanie opiekuna medycznego ułatwi jej tę czynność?

a. karmienie podopiecznej pokarmami o stałej konsystencji
b. karmienie podopiecznej łyżką pokarmami papkowatymi
c. ułożenie podopiecznej w pozycji płaskiej na wznak
d. ułożenie podopiecznej w pozycji na lewym boku

zadanie 21.
zapewnienie intymności podopiecznemu stale leżącemu w łóżku jest szczególnie wskazane podczas

a. zamiany poszewek na poduszki
b. podawania doustnego posiłków
c. wymiany podkładu płóciennego
d. zakładania okładu na kończynę górną

zadanie 22.
upadkowi podopiecznego podczas wychodzenia z wanny po kąpieli można zapobiegać stosując

a. balkonik niski
b. balkonik wysoki
c. matę antypoślizgową
d. laskę wielopunktową

zadanie 23.
przed wykonaniem okładu ciepłego opiekun medyczny poprosił podopiecznego o zgodę na to działanie, dzięki czemu umożliwił podopiecznemu skorzystanie z prawa do

a. poszanowania jego godności
b. uzyskania informacji o stanie swojego zdrowia
c. decydowania o udzielaniu świadczeń zdrowotnych
d. wyrażania zgody na wykonanie badania diagnostycznego

zadanie 24.
pacjentka po przebytym zawale mięśnia sercowego nie wyraża zgody na wykonanie mycia całego ciała w łóżku i jest zdezorientowana koniecznością korzystania z pomocy opiekuna medycznego. Który sposób postępowania opiekuna medycznego będzie w tej sytuacji najwłaściwszy?

a. odstąpienie od wykonania zaplanowanych czynności
b. osłonięcie łóżka pacjentki parawanem i wykonanie czynności higienicznych
c. uzyskanie zgodny na wykonanie zaplanowanych czynności od rodziny pacjentki
d. zabieganie o uzyskanie zgody pacjentki na wykonanie zaplanowanych czynności

zadanie 25.
prowadząc edukację dla podopiecznego chorego na cukrzycę, należy w szczególności zapoznać go z tematyką

a. pielęgnacji stóp
b. higieny otoczenia
c. pielęgnacji włosów
d. organizacji wypoczynku


zadanie 26.
dezynfekcja według schematu Ayliffe'a dotyczy

a. wyjaławiania narzędzi
b. higienicznego mycia rąk
c. unieszkodliwiania odpadów
d. odkażania używanego sprzętu

zadanie 27.
mycie intymnych częsci ciała u pacjentki z założonymi pieluchomajtkami, długotrwale przebywającej w łóżku należy przeprowadzać

a. codziennie rano
b. dwa razy na dobę
c. codziennie wieczorem
d. w zależności od potrzeb

zadanie 28.
podopieczny przebywa drugą noc w zakładzie opiekuńczo pielęgnacyjnym, w pokoju trzy osobowym. Ponieważ boi się ciemności , w celu zapewnienia mu w nocy poczucia bezpieczenstwa , należy

a. włączyć oświetlenie górne
b. włączyć oświetlenie nocne
c. podać mu lek nasenny
d. siedzieć obok niego

zadanie 29
Opiekun medyczny wykonuję zmianę worka stomijnego jednoczęściowego. Po odklejeniu woreczka i usunięciu resztek kału , skórę wokół przetoki jelitowej powinien umyć

a. naparem z rumianku
b. nadmanganianem potasu
c. ciepłą wodą z mydłem o pH  4,5
d. ciepłą wodą z mydłem o pH 5,5

zadanie 30.
Aby ułatwić podopiecznemu z reumatoidalnymi zmianami w stawach kończyn górnych spożywanie posiłków opiekun medyczny powinien zapewnić mu

a. sztućce z pogrubioną rączką
b. podkładkę plastikową
c. sztućce plastikowe
d. filiżankę z uchem

zadanie 31.
w celu ćwiczenia pamięci podopiecznej ZOL w poczatkowym stadium choroby Alzheimera opiekun powinien zaproponować

a. słuchania muzyki poważnej
b. rozwiązywanie krzyżówek
c. malowanie obrazów
d. oglądanie telewizji

zadanie 32.
do płukania jamy ustnej u przytomnej podopiecznej , u której zaobserwowano przykry zapach z ust nalezy użyć

a. 3% wody utlenionej i septosanu
b. 10 % wody utlenionej i septosanu
c. roztworu nadmanganianu potasu i aphtinu
d. naparu z mięty i wody z sokiem z cytryny

zadanie 33.
przed podaniem pacjentowi płynu opiekun medyczny musi przede wszystkim sprawdzić jego

a. smak
b. zapach
c. gęstość
d. temperaturę

zadanie 34.
Do domu pomocy społecznej została przyjęta 72 letnia podopieczna. Niechętnie mówi o sobie, czesto płacze. Które działania powinien podjąć opiekun medyczny w celu ułatwienia podopiecznej adaptacji w placówce?

a. zaproponować spacer w parku na terenie placówki, ustalając czas jego trwania
b. zapoznać z  pensjonariuszami i planem zajęć w ciągu dnia, tworząc miłą atmosferę
c. zachęcić podopieczną do czytania książek lub czasopisma, uśmiechając się do niej
d. zaproponować oglądanie telewizji lub słuchanie radia, włączając wybrany program

zadanie 35.
Na zlecenie lekarza opiekun pomaga podopiecznej zamieszkałej w domu pomocy społecznej cierpiącej na zwyrodnienie stawów kończyn dolnych , w przybyciu na basen. Ćwiczenia w wodzie wykonywane przez podopieczną należą do ćwiczeń

a. w odciążeniu
b. izometrycznych
c. izokinetycznych
d. synergistycznych

zadanie 36.
Którą z wymienionych informacji o chorym nalezy bezwzględnie przekazać pielęgniarce

a. ma zabrudzoną bieliznę osobistą
b. chętnie spożywa wszystkie posiłki
c. łatwo nawiązuje kontakt z personelem
d. na piętach pojawiło się zaczerwienienie skóry

zadanie 37
opiekun pomaga podopiecznej w przemieszczaniu się na wozek inwalidzki i korzystaniu z toalety. Foliowy fartuch ochronny , w który jest ubrany , po zakończeniu tych czynności powinien

a. osuszyć i złozyć
b. odłożyć do wyschnięcia
c. umieścić w niebieskim worku
d. umieścić w czerwonym worku

zadanie 38
które środki ochrony indywidualnej powinien zastosować opiekun wykonujący u podopiecznego unieruchomionego w łóżku nacieranie i oklepywanie pleców?

a. fartuch ochronny i rękawiczki jednorazowe
b. rękawiczki jałowe i maseczkę chirurgiczną
c. fartuch ochronny i maseczkę chirurgiczną
d. rękawiczki jałowe i fartuch ochronny

zadanie 39
po wykonaniu obcinania paznokci u podopiecznej ogólnodostępne nożyczki należy

a. umyć i przetrzeć spirytusem salicylowym
b. umyć i przetrzeć 70 % spirytusem etylowym
c. spryskac środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu i spłukać wodą
d. spryskać środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu , pozostawić do wyschnięcia

zadanie 40
Pieluchomajtki o d pacjentki z infekcją dróg moczowych nalezy umieścić w pojemniku przeznaczonym na odpady

a. zakaźne , bezpośrednio po użyciu
b. komunalne, bezpośrednio po użyciu
c. specjalne, w ciągu godziny po użyciu
d. medyczne, w ciągu godziny po uzyciu


KLUCZ ODPOWIEDZI


17 komentarzy:

 1. Witam.Wczorajsze zadania były podchwytliwe.Skala Nortona np.czy czas oklepywania po inhalacji.Wcześniej w odpowiedziach było ,że po inhalacji można bezpośrednio ,więc zasugerowałam się 15 minutami.Jak pani ocenia poziom ?
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. test jak zwykle pełen pułapek, kilka pytań trzeba było rozpatrywać na logikę. Z tym oklepywaniem ja bym się wahała pomiędzy 15- 30 minut

   Usuń
  2. witam były pułapki. Ja też się wahałam i zaznaczyłam 15 minut. Zła odpowiedź. Ale i tak udało sie zdać. Jeszcze tylko praktyczny. Ale to dopiero 1 lipca. Wiadomo już mniej więcej co było. Z góry dziękuję za odpowiedź Monika

   Usuń
  3. praktyczny też jest z ciekawymi haczykami

   Usuń
 2. Jak umyć pacjenta który jest po wypadku samochodowym,ze złamanym kręgosłupem iniedowladem kończyn dolnych?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ręce ma sprawne więc pomagamy mu w myciu, może umyć się sam, chyba, że poprosi o to by zrobić to za niego

   Usuń
 3. A więc jak mowimy tylo zgodnie z algorytmrm ze tera oczy zaczynany od czoła twarz czy sami myjemy i jak zeby

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. wszystkie czynności omawiamy z pacjentem, mówimy mu co za chwilę zrobimy i w jakim celu

   Usuń
 4. Test - najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie ma czegoś takiego jak podręcznik dla OM - jakieś opasłe tomisko - w którym będzie od A do Z teoria omówiona. Przeczytałam sumiennie dwie najnowsze pozycje dla OMów i nie było wspomniane ani o oklepywaniu - jaki czas, ani o opasce uciskowej przy zakrzepicy, czy czym odświeżać oddech u pacjenta (w dobie dostępnych gotowych płynów bezreceptowych w drogeriach). Norton - czy duża jest różnica w odpowiedzi - ocena ryzyka upadku, czy zdolność przemieszczania się? też naciągane. A pytanie (mając za sobą BHP i info jakie obciążenia możemy max osiągać, i powyżej już w dwie osoby należy pracować) - jak przemieścić pacjenta w pozycji leżączej - to już bezczelność ze strony osoby układającej. Ale stety nie tylko w tych testach złośliwość jest widoczna. Absurdów wiecej jest na testach na PRawo jazdy ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. zgadza się, jest kilka podręczników z pielegniarstwa i dla OM , nauczyciele i egzaminatorzy układający zadania i testy korzystają z różnych wydań, a osoby zdające muszą dosłownie strzelać jak na loterii z odpowiedziami. Poza tym niektóre pytania i odpowiedzi są absurdalne- to widać od lat.

   Usuń
 5. Pani Agnieszko ,przy zadaniu z podmyciem ,mysle zrobic podmycie na pampersie i umycie posladków przy tej czynności ,bez basenu ,dobrze zrobie??,egzamin mam jutro na 8 ,a dzisiaj dziewczyny zaczęły od przesadzania to ja mysle ,ze bede miała ten drugi:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ja też nie użyłabym basenu,w przypadku tego pacjenta jest to niewskazane, można natomiast na pampersie lub na podkładzie jednorazowym. W razie pytań podaję swój adres mailowy aga23034@gmail.com

   Usuń
 6. Pani Agnieszko. Jestem już po obu egzaminach. Przygotowywałam się do nich analizując Pani rady i sugestie. W istocie przerobiłam wszystkie testy w których były różne podchwytliwe pytania, no niestety w tegorocznym znalazły się nowe "brzydale". Bardzo Pani dziękuję za Pani BLOG. Piszę pierwszy raz, do tej pory tylko czytałam.Jest Pani bardzo pomocna. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 7. Dużo pułapek w testach.Niektóre pytania kosmos.pasują dwie odpowiedzi.Pyt.17 może być 2 odpow.pyt.9 lekarz zleca czas inhalacji pomiedzy 15-30minut,i jeszcze ta woda utleniona .Znajoma pielęgniarka mówiła że odchodzi się już od płukania ust wodą utlenioną .test 2016 na logikęBardzo krzywdzący w stosunku do poprzednich lat

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. wody utlenionej to się juz dawno nie używa, nie wiem kto układał testy ale są dość dyskusyjne tak jak i zeszłoroczny. Te testy "po nowemu" są tragiczne.

   Usuń
 8. Dziękuję Pani Agnieszko za wspaniały BLOG �� Jest bardzo przydatny ☺

  OdpowiedzUsuń
 9. Witam. Kiedy zostanie udostępnione przez Panią wykonanie zadania praktycznego z 2016 roku?

  OdpowiedzUsuń