stat4u

sobota, 29 kwietnia 2017

MIKROBIOLOGIA: GRONKOWIEC ZŁOCISTY

ZIARENKOWCE GRAMM+ DODATNIE / rodzaj Staphylococcus- gronkowce

wymiar komórek 1 mikrometr

Układają się w gronka ze względu na podział komórki wielopłaszczyznowy.
Należą do tlenowców ale mogą zachowywać się jak bezwzględne beztlenowce.
Wytwarzają KATALAZĘ ( enzym rozkładający H2O2 do zwykłej wody i tlenu), wzrastają w środowisku chlorku sodu – 7,5 %. W rodzaju Staphylococcus występuje kilkadziesiąt gatunków . Dla człowieka patogenne są:

 1. Staphylococcus aureus- gronkowiec złocisty
 2. Staphylococcus epidermidis – wywołuje zakażenia oportunistyczne ( endogenne zakażenia u osób z obniżoną odpornością, np. spowodowane przez AIDS, po przeszczepach)
 3. Staphylococcus saprophyticus- stanowi fizjologiczną florę. Stanowi drugi pod względem częstości czynnik etiologiczny infekcji dróg moczowych, zwłaszcza u młodych kobiet.
Staphylococcus aureus / gronkowiec złocistyJest bakterią o dużej zjadliwości ponieważ posiada możliwość wytwarzania:
 • egzotoksyny pirogennej:
  enterotoksyna A-F czynnik patogenny w zatruciach pokarmowych odpowiedzialny za biegunkę i wymioty
  toksyna 1 – powoduje wstrząs toksyczny (gorączkę, niewydolność wielonarządową, wstrząs)
 • enzymów egzotoksycznych epidermolitycznie- ( eksfoliatyna 1i 2)- toksyny złuszczające poprzez odłączenie powierzchniowej warstwy skóry ( uszkadzają warstwę ziarnistą naskórka)
 • hemolizyny: alfa, beta, gamma,
  Wytwarzają hemolizę erytrocytów, ułatwiają destrukcję tkanki.
  HEMOLIZA – niszczenie erytrocytów, przez to hemoglobina przechodzi do osocza krwi.
 • Białka A- w wyniku przyłączenia immunoglobuliny IgG aktywuje się dopełniacz odpowiedzialny za silną reakcję zapalną.
 • Enzymy beta- laktamaza, fibrynolizyna, DNA-aza, hialuronidaza – odpowiedzialne za inaktywację antybiotyków oraz umożliwiają wnikanie bakterii do tkanki.
CHOROBOTWÓRCZOŚĆ Staphylococcus aureus

Gronkowiec złocisty jest czynnikiem chorobotwórczym:
 • zakażeń skóry, z dużym odczynem zapalnym, ropnym zapaleniem, martwica tkanki, wytworzeniem ropnia. Postacie zakażeń skóry: zapalenie mieszków włosowych, czyraki mnogie, czyraki jęczmienne, ropnie.
 • Zakażeń głębokich- dotyczy szpiku, kości, przebiegające w postaci ostrej lub przewlekłej : zapalenie płuc z wytworzeniem ropni tkanki płucnej ( zachłystowe zapalenie płuc, osoby z osłabioną odpornością)

Chorobotwórczość gronkowca złocistego związana z wytwarzaniem toksyn:
 • gronkowcowe zatrucie pokarmowe- spożycie pokarmu skażonego gronkowcem, który zdążył wytworzyć enterotoksyny. Objawy: biegunka (pojawiające się w 1-5 godzin po spożyciu pokarmu) Choroba ustępuje samoistnie po 2-3 dobach, wymaga kontroli wodno-elektrolitowej organizmu.
 • Gronkowcowe zapalenie złuszczające skóry (SSSS)
  Eksfoliatyna gronkowcowa powoduje powstanie dużych ilości pęcherzy na skórze, które pękają i odsłaniają skórę właściwą. Postacią łagodną jest LISZAJEC PĘCHERZOWY i PŁONNICA GRONKOWCOWA.
 • Zespół wstrząsu toksycznego (TSS)- związane z wytworzeniem toksyny 1 powodujące wstrząs toskyczny (wymioty, gorączka, biegunka, wysypka rumieniowa, złuszczenie skóry dłoni i stóp, bóle mięśniowe, zapaść i niewydolność wielonarządowa, wstrząs)


EPIDEMIOLOGIA S. aureus

Gronkowiec złocisty bardzo łatwo kolonizuje skórę i błony śluzowe. W związku z czym występuje łatwe nosicielstwo, dotyczące przedsionka nosa, okolicy odbytu, zwłaszcza pracowników opieki zdrowotnej (60%)
Wśród gronkowców złocistych łatwo wytwarza się oporność na metycylinę i wszystkie antybiotyki beta-latktamowe. Szczepy MRSA szcególnie w przypadku nosicielstwa wśród personelu medycznego stanowią problem w zakażeniach szpitalnych.

Drogi przenoszenia są różne, lecz podstawową jest droga kontaktowa z udziałem rąk.

LECZENIE

Leczenie zakażeń Staphylococcus aureus jest trudne, ponieważ szybko i łatwo powstaje lekooporność. Nie ma szczepionki.

PROFILAKTYKA

 • zwrócenie uwagi na problem nosicielstwa wśród pacjentów i personelu medycznego
 • izolacja chorych
 • aseptyka
 • HIGIENIA RĄK   


Staphylococcus epidermidis / gronkowiec skóry

Jest bakterią o małej zjadliwości, ponieważ nie wytwarza toksyn (jest koagulazo ujemny). Wchodzi w skład flory bakteryjnej skóry człowieka. U osób z osłabioną odpornością, z wszczepionymi inplantami, zastawkami- może być przyczyną zapaleń.
S. epidermidis wytwarza biofilm na powierzchniach sztucznych ( cewniki, protezy, zastawki).Staphylococcus saprophytius / saprofityczny

Jest bakterią oportunistyczną o małej zjadliwości, nie wytwarza toksyn. Wchodzi w skład flory skóry człowieka. Najczęściej jest czynnikiem etiologicznym zakażeń dróg moczowych , zwłaszcza u młodych kobiet.

Staphylococcus sp. - liczne gatunki

Rodzaj Staphylococcus to chorobotwórczy gatunek (gronkowiec) wywołujący ropnie skóry, anginy, zatrucia pokarmowe.
Staphylococcus sp. mogą być patogenami oportunistycznymi.  

KOAGULAZA- enzym powodujący krzepnięcie osocza

PATOGENICZNOŚĆ- chorobotwórczość

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz