stat4u

czwartek, 27 kwietnia 2017

MIKROBIOLOGIA: ODDYCHANIE BAKTERII


Oddychanie bakterii     
Pod względem oddychania i tolerancji tlenu bakterie dzielimy na:

 • bezwzględne tlenowce- wymagają do wzrostu tlenu atmosferycznego , należą do nich Micrococcus spp (Gramm +), Pseudomonas (tlenowce Gram -)
 • względne beztlenowe – bakterie te mogą wzrastać zarówno w obecności tlenu jak i bez niego : E. coli , S. aureus
 • bakterie beztlenowe- giną w obecności tlenu, a ich źródło energii stanowią dla nich procesy fermentacyjne , np. Clostridium haemolyticum
 • mikroaerofile- bakterie potrzebujące tlenu, jednak w obniżonym stężeniu. W warunkach beztlenowych rosną słabo lub wcale, np. Helicobacter pyroli
 • kapnofilne bakterie- potrzebują do optymalnego wzrostu dwutlenku węgla w stężeniu 5-15 %, np. Haemophilus influenzae, Nisseria meningitidis

Poza materiałem budulcowym, do wszystkich syntez potrzebna jest siła napędowa, czyli energia ATP (komórkowy magazyn energetyczny) i tak zwana siła redukująca (NADH+ H+)
REDUKCJA to przyłączenie elektronów

Podstawowym źródłem energii dla bakterii jest energia chemiczna, zawarta w wiązaniach chemicznych związków organicznych.

Oddychanie- procesy biologiczne, w których ta ukryta w substratach organicznych energia jest „wyzwalana” i magazynowana w postaci wysokoenergetycznych wiązań ATP, w celu wykorzystania jej we wszelkich reakcjach wymagających nakładu energii.

Podstawowym źródłem energii dla bakterii jest energia chemiczna, zawarta w wiązaniach chemicznych związków organicznych.

Oddychanie- procesy biologiczne, w których ta ukryta w substratach organicznych energia jest „wyzwalana” i magazynowana w postaci wysokoenergetycznych wiązań ATP, w celu wykorzystania jej we wszelkich reakcjach wymagających nakładu energii.

Wyzwalanie energii ze związków organicznych to stopniowe utlenianie w toku różnych procesów:
 • glikoliza – powstają 2 cząsteczki ATP oraz substraty do cyklu cytrynowego i fosforylacji oksydacyjnej, gdzie wytwarzana jest większość ATP. Powstają także mediatory do różnych szlaków biosyntetycznych/
 • cykl kwasów trójkarboksylowych (cykl kwasu cytrynowego, cykl Krebsa)- metabolizm tlenowców (aerobów) – powstaje 12 wiązań wysokoenergetycznych
 • cykl pentozowofosforanowy - Głównym celem jest dostarczanie komórce NADPH niezbędnego do przeprowadzania reakcji redukcji w cytoplazmie oraz synteza pentoz. Zachodzi tu utlenianie związków i wytworzenie NADPH.

Dodatkowo, bakterie: szlak Entnera- Doudoroffa – zastępuje glikolizę

Utlenianie to odwodorowanie

 • oddychanie tlenowe- akceptor elektronów w reakcji utleniania to tlen
 • oddychanie beztlenowe- akceptor elektronów to związek nieorganiczny (np.azotan lub siarczan)
 • fermentacja- akceptorem elektronów jest pośredni produkt np. kwas pirogronowy (powstały z glukozy)
Zysk energetyczny określa sposób tworzenia ATP

Łańcuch oddechowy- droga przenoszenia elektronów (ułożony w poprzek błony komórkowej system przekaźników)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz