stat4u

czwartek, 27 kwietnia 2017

MIKROBIOLOGIA: ODŻYWIANIE BAKTERIIFIZJOLOGIA BAKTERII

Każdy żywy organizm przez całe życie nieustannie syntetyzuje nowe składniki swojego ciała. Najbardziej jest to widoczne w czasie wzrostu i rozmnażania. Organizm ciągle wymienia i odnawia swoje elementy strukturalne. Materiały budulcowe niezbędne do tych syntez pobiera ze środowiska. Największe zapotrzebowanie jest zawsze na węgiel, tlen, azot, wodór, fosfor i siarkę. Te elementy muszą być pobrane z zewnątrz, przetworzone i wbudowane do własnych makrocząsteczek, które utworzą struktury według potrzeb komórki zawartych w jej genomie.

Synteza składników z substancji pobranych ze środowiska jest procesem energochłonnym. Organizm bakteryjny musi więc korzystać z energii zewnętrznej. Może to być energia pochodząca ze światła słonecznego lub energia chemiczna.
Energia z naturalnych źródeł musi najpierw ulec przekształceniu i zmagazynowaniu w postaci wysokoenergetycznych wiązań ATP i dopiero w takiej formie może być wykorzystywana.
Ten skomplikowany proces reakcji chemicznych (biochemicznych) to jest właśnie METABOLIZM (przemiana materii).


Biosyntetyczna część metabolizmu wymagająca odpływu energii to ANABOLIZM , zaś reakcje związane z uzyskaniem biologicznie zużytej energii przez rozkład złożonych związków chemicznych to KATABOLIZM.  
Metabolizm to odżywianie (dostarczanie organizmowi substancji budulcowych) oraz oddychanie (zdobywanie energii poprzez utlenianie organicznych substratów oddechowych).

Odżywianie

Odżywianie się bakterii to pobieranie z otoczenia potrzebnych im do wzrostu składników substancji odżywczych , czyli pożywienia. Składniki te są niezbędne do biosyntez i jako surowiec energetyczny.
Dla bakterii, najbardziej niezbędnym jest węgiel. To właśnie ze względu na rodzaj związku chemicznego będącego dla bakterii źródłem węgla , dzielimy je na dwie podstawowe grupy fizjologiczne:
  • heterotrofy (cudzożywne)
  • autotrofy (samożywne)

AUTOTROFY – bakterie, które same syntetyzują wszystkie niezbędne im do życia składniki z prostych związków organicznych tj. woda, dwutlenek węgla, azot atmosferyczny, amoniak

HETEROTROFY – bakterie, które nie syntetyzują wszystkich składników, a uzyskują je ze środowiska zewnętrznego. Dotyczy to składników tj. aminokwasy, kwasy tłuszczowe.
Heterotrofy są bakteriami patogennymi dla człowieka.


Niektóre bakterie są fotosyntetyzującymi komórkami i czerpią energię ze światła.

Fotosynteza – uzyskiwanie CO2 i energii w procesie wykorzystującym energię świetlną (organizmy roślinne)

Chemosynteza – utlenianie zredukowanych związków nieorganicznych (np. soli amonowych, azotynów, zredukowanych związków siarki) do uzyskania energii. Chemosynteza to zdolność należąca wyłącznie do bakterii.

Azot- składnik aminokwasów, kwasów nukleinowych, nukleotydów i koenzymów. Źródłem dla bakterii zwierzęcych jest azot organiczny pochodzący z wolnych aminokwasów lub z rozkładu białek. Bakterie wykorzystują też azot atmosferyczny. Najlepiej jednak przyswajają amoniak.

Siarka- niezbędna do syntezy białek (t. metionina, cysteina) i witamin (tiaminy, biotyny) oraz do tworzenia transportu elektronów. Bakterie czerpią siarkę z jonów siarczanowych. Utleniona siarka jest ważna w oddychaniu niektórych bakterii.

Fosfor – składnik kwasów nukleinowych, nukleotydów, fosfolipidów ( z fosforanów)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz