stat4u

piątek, 19 czerwca 2015

TEST PISEMNY NR 5 (z kluczem odpowiedzi)

 Z.4 (według ksiązki z nowej podstawy programowej jest to test nr 3)


" ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ"

zadanie 1

warstwę zewnętrzną skóry tworzy
a. naskórek
b. skóra właściwa
c. tkanka podskórna
d. podściółka tłuszczowa

zadanie 2. 

funkcją trombocytów jest udział w procesie
a. krzepnięcia krwi
b.transporcie tlenu
c. produkcji przeciwciał
d. transporcie dwutlenku węgla

zadanie 3.

temperatura ciała w ciągu cyklu miesiączkowego u kobiet
a. jest stała
b. spada w czasie owulacji
c. spada w drugiej połowie cyklu
d. podwyższa się w czasie owulacji

zadanie 4 

w komunikacji z pacjentem z postępującą chorobą Parkinsona opiekun zauważy
a. brak mimiki
b. płynną mowę
c. podzielność uwagi
d. bogatą gestykulację

zadanie 5

do działań profilaktycznych swoistych zalicza się
a. karmienie piersią
b. racjonalne żywienie
c. szczepienia ochronne
d. ochronę środowiska naturalnego

zadanie 6

w czasie mycia krocza pacjenta opiekun medyczny zachowuje kierunek
a. od przodu do tyłu
b. od tyłu do przodu
c. od boku prawego do lewego
d. od boku lewego do prawego

zadanie 7

podczas mycia pleców i pośladków nalezy pacjenta
a. ułozyć na brzuchu
b. ułozyć pacjenta na plecach
c. ułożyć na boku
d. posadzić

zadanie 8

zdejmowanie brudnej bielizny osobistej pacjentowi z założonym okładem rozgrzewającym na okolicę łokciową prawą, należy rozpocząć od kończyny górnej
a. lewej
b. prawej
c. bliższej
d. dalszej

zadanie 9

aktywacja pieluchomajtek polega na ich
a. skręceniu przed założeniem
b. nasączeniu płynem wchłaniającym
c. złożeniu po zdjęciu przed wyrzuceniem
d. umocowaniu przylepcami na bieliźnie pacjenta

zadanie 10

optymalna liczba posiłków, którą powinien otrzymać pacjent w ciągu doby wynosi
a. 1-2
b. 2-3
c. 3-5
d. 5-7

zadanie 11

powikłaniem mechanicznym, które może wystąpić podczas karmienia pacjenta za pomocą zgłębnika żołądkowego jest
a. pęknięcie śluzówki jamy ustnej
b. przewodnienie
c. odwodnienie
d. hipoglikemia

zadanie 12

wskazaniem do wysokiego ułożenia kończyn dolnych pacjenta jest
a. zwolnienie krążenia tętniczego kończyn górnych
b. pobudzenie krążenia żylnego kończyn dolnych
c. zwolnienie krążenia zylnego kończyn dolnych
d. pobudzenie krążenia ogólnoustrojowego

zadanie 13

piankę termoaktywną stosowaną w materacach charakteryzuje
a. zmienna twardość zależna od nacisku
b. zmienna twardość zależna od temeratury
c. zmienna wytrzymałość zależna od nacisku
d. zmienna wytrzymałość zależna od temperatury

zadanie 14

narzędziem do oceny sprawności funkcjonalnej człowieka w zakresie 10 podstawowych funkcji życiowych jest skala
a. apgar
b. barthel
c. wechslera
d. pitagorasa

zadanie 15

u pacjenta z cewnikiem założonym do pęcherza moczowego , worek do zbiórki moczu umieszcza się
a. zawieszając na ramie łóżka powyżej poziomu spojenia łonowego pacjenta
b. zawieszając na ramie łóżka poniżej poziomu spojenia łonowego
c. układając na podłodze poniżej poziomu spojenia łonowego
d. układając na łóżku na poziomie spojenia łonowego

zadanie 16

przystępując do wykonania toalety całego ciała pacjenta leżącego w łóżku w pierwszej kolejności opiekun medyczny powinien
a. założyć rękawiczki ochrone
b. higienicznie zdezynfekować ręce
c. odpowiednio ułozyć pacjenta w bezpiecznej i wygodnej pozycji
d. poinformować pacjenta o planowanym myciu i uzyskać jego zgodę na wykonanie toalety

zadanie 17

po pomiarze temperatury ciała pod pachą , termometr elektroniczny nalezy
a. umyć woda bieżącą
b. włożyć do suchego pojemnika
c. przetrzeć środkiem dezynfekcyjnym
d. zanurzyć w roztworze soli fizjologicznej

zadanie 18

w skład prawidłowo przygotowanego zestawu do mycia głowy pacjentowi w łóżku wchodzą:
a. folia jednorazowa, dwa ręczniki, szampon odżywka, grzebień, dwa dzbanki, dwa wiadra, wanienka pneumatyczna, suszarka
b. dwa ręczniki, szampon, odżywka, grzebień, dzbanek, dwa wiadra, wanienka pneumatyczna, suszarka
c. szampon odżywka, grzebień, dwa dzbanki, dwa wiadra, wanienka pneumatyczna, suszarka
d. folia jednorazowa, grzebień, dwa dzbanki, dwa wiadra, wanienka pneumatyczna, suszarka

zadanie 19

który zabieg jest zabiegiem niszczącym wszy
a. dezynfekcja
b. dezynsekcja
c. deratyzacja
d. sterylizacja

zadanie 20

rozpoczynając i kończąc bandażowanie najczęściej zakłada się opaskę , tak by każda warstwa następna pokrywała poprzednią, stosując obwój
a. żółwiowy
b. śrubowy
c. kłosowy
d. kolisty

zadanie 21

stosując okład chłodzący nalezy go zmieniać co
a. 1-2 minuty
b. 2-3 minuty
c. 5-6 minut
d. 8-9 minut

zadanie 22

prawidłowy poziom glukozy we krwi człowieka na czczo wynosi
a. 20-30 mg/100ml
b. 30-40 mg/100ml
c. 40-50 mg/100ml
d. 60-100 mg/100ml

zadanie 23

podczas gorączki w pomiarze tętna u pacjenta obserwuje się
a. prawidłową częstotliwość i rytm
b. niemiarowość i zwolnienie
c. zwolnienie i przyspieszenie
d. przyspieszenie i niemiarowość

zadanie 24

w pracy z osobami chorymi i niesamodzielnymi opiekun medyczny wykazywać
a. niecierpliwość, wyrozumiałość, uległość
b. cierpliwość, niewyrozumiałość, empatię
c. cierpliwość, wyrozumiałość, empatię
d. cierpliwość, wyrozumiałość, uległość

zadanie 25

podczas sadzania pacjenta po przebytym udarze mózgu wózek nalezy ustawić
a. po stronie porażonej
b. po stronie zdrowej
c. z przodu łóżka
d. z  tyłu łóżka

zadanie 26

wskaźnik masy ciała pacjenta z niedowagą nalezy sprawdzać i dokumentować
a. codziennie
b. co tydzień
c. co miesiąc
d.co rok

zadanie 27

do najczęstzrych przyczyn zaparć u osób w podeszłym wieku należą
a. brak aktywności ruchowej, zbyt mało błonnika w diecie, duża ilość płynów wypijana w ciągu dnia
b. duża atywność ruchowa, zbyt mało błonnika w diecie, mała ilość płynów wypijana w ciągu dnia
c. brak aktywności ruchowej, zyt mało błonnika w diecie, mała ilość płynów wypijana w ciągu dnia
d. brak aktywności ruchowej, dużo błonnika w diecie, mała ilość płynów wypijana w ciagu dnia

zadanie 28

u osób z lekkim natężeniem nietrzymania moczu zaleca się stosowanie
a. pieluchomajtek
b. pieluch anatomicznych
c. wkładek urologicznych
d. pieluch i wkładów nantomicznych

zadanie 29

miejscowy brak naskórka lub zewnętrznej warstwy skóry właściwej przypominający płytką ranę lub pęcherz wypełniony płynem surowiczym bez rozpadu tkanek to odleżyna stopnia
a. I
b. II
c III
d. IV

zadanie 30 

najczęstsza droga rozprzestrzeniania się drobnoustrojów w zakłądach opieki zdrowotnej to
a. leki
b. sterylny sprzęt
c. ręce personelu
d. ręczniki jednorazowego użytku

zadanie 31

czas przeznaczony na higieniczne mycie rąk techniką Ayliffe'a wynosi minimum
a. 5 minut
b. 2 minuty
c. 10 sekund
d. 30 sekund

zadanie 32

opakowania po cytostatykach należą do odpadów medycznych niebezpiecznych i zbiera się je do worków koloru
a. niebieskiego
b. czerwonego
c. czarnego
d. żółtego

zadanie 33

basen ze stali nierdzewnej bezpośrednio po jego opróżnieniu należy
a. umyć
b. wytrzeć
c.  wyszorować
d. zdezynfekować

zadanie 34

naparem ziołowym stosowanym w pielęgnacji skóry w profilaktyce odlezyn u pacjentów leżących jest
a. szałwia
b. pokrzywa
c. rumianek
d. dziurawiec


zadanie 35


opaskę kohezyjną wykorzystywaną do podtrzymywania opatrunku charakteryzuje
a. łamliwość
b. kurczliwość
c. rozciagliwość
d. samoprzyczepność

zadanie 36

łatwiej jest połknąć duży lek pacjentowi jesli umieści się go
a. na koniuszku języka
b. na nasadzie języka
c. pod językiem
d. z boku języka

zadanie 37

w celu zapobiegania lub zahamowania krwawienia można stosować
a. termofor
b. okład chłodzacy
c. okład wysychający
d. okład rozgrzewający

zadanie 38

do ręcznych metod wspomagania odksztuszania wydzieliny z dróg oddechowych zalicza się
a. hiperwentylacje i efektywny kaszel
b. oklepywanie, wstrzącanie klatki piersiowej
c. efektywny kaszel i wstrząsanie klatki piersiowej
d. stosowanie aparatu typu Fluter i hiperwentylację

zadanie 39

występujące w środowisku pracy czynniki niebezpieczne mogą skutkować
a. wypaleniem zawodowym
b. zatruciem pokarmowym
c. wypadkiem przy pracy
d. chorobą zawodową

zadanie 40 

w przypadku zanieczyszczenia uszkodzonej skóry krwią podopiecznego nalezy w kolejności
a. udokumentować zdarzenie, przemyć zanieczyszczoną skórę zimną wodą i mydłem
b. udokumentować zdarzenie, przemyć zanieczyszczoną skórę ciepłą wodą i mydłem
c. przemyć zimną wodą i mydłem zanieczyszczoną okolicę, a następnie zdezynfekować szybko działającym środkiem do dezynfekcji skóry
d. przemyć ciepłą wodą i mydłem zanieczyszczoną okolicę , a następnie zdezynfekować szybko działającym środkiem do dezynfekcji skóry

KLUCZ ODPOWIEDZIBrak komentarzy:

Prześlij komentarz