stat4u

poniedziałek, 22 czerwca 2015

TESTY CZERWIEC 2015 (z kluczem odpowiedzi)1.Choroba niedokrwienna serca występuje szczególnie u osób starszych, u których stwierdza się problemy:
A. obniżonego poziomu cholesterolu, podwyższonego stężenia glukozy we krwi, zaparć.
B. podwyższonego poziomu cholesterolu, nadciśnienia tętniczego, palenia papierosów.
C. astmy oskrzelowej, podwyższonego poziomu cholesterolu, palenia papierosów
D. otyłości, obniżonego poziomu cholesterolu, alergii pokarmowej.

2. Jak nazywa się dział psychologii zajmujący się przemianami człowieka w różnych fazach życia?
A. społeczna
B. stosowana
C. rozwojowa
D. behawioralna

3. społecznym przejawem starzenia się człowieka jest
A. zmniejszenie się jego aktywności społecznej
B. pogorszenie się wzroku i słuchu
C. wydłużenie czasu jego reakcji
D. problem z samoobsługą

 4. 80 letnia chora przebywa drugi tydzień na oddziale reumatologicznym. Nikt z rodziny nie odwiedza pacjentki. Większość wolnego czasu spędza na oglądaniu TV i logicznych rozmowach z innymi chorymi o swojej rodzinie. Zachowanie to świadczy
A. o zaburzeniach pamięci krótkotrwałej podopiecznej
B. o zaburzeniach świadomości podopiecznej
C. o braku zainteresowań podopiecznej
D. o tęsknocie podopiecznej za rodziną

5. Do przemieszczania się po oddziale 70 leniej podopiecznej po operacji stawu kolanowego , która nie ma zaburzeń równowagi i może stawać na stopie operowanej kończyny, opiekun powinien zaopatrzyć ją
A. w balkonik z kółkami
B. wózek inwalidzki
C. kulę pachową
D. kulę łokciową

 6. 75 l pacjentka z powodu zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn dolnych z trudnością porusza się . Wskaż sprzęt, który pomoże pacjentce w przemieszczaniu się na dalszą odległość.
A. kula łokciowa
B. sprzęt ślizgowy
C. Wózek inwalidzki
D. obuwie ortopedyczne

7. Toaleta całego ciała i dokładne osuszanie skóry u osoby leżącej, szczególnie w przylegających do ciebie fałdach skórnych, wykonywana jest w celu zapobiegania
A. ranom
B. zakrzepom
C. odparzeniom
D. otarciom naskórka

8. W celu wykonania mycia pośladków w łóżku, należy chorą ułożyć na boku podkładając
A. podkład płócienny
B. ręcznik
C. miskę
D. basen

 9. Wykonując ćwiczenia oddechowe u chorego na astmę, należy zwrócić uwagę na zwiększenie ruchomości przepony. Można to uzyskać poprzez wykonywanie
A. głębokiego wdechu z uwypukleniem mięśni brzucha
B. wolnego wydechu przez nos z równoczesnym kaszlem
C. wdechu przez usta z równoczesnym skrzyżowaniem ramion
D. wydechu przez nos z równoczesnym pochyleniem do przodu

 10. Do wykonania okładu ciepłego(rozgrzewającego) należy zastosować: 70% alkohol etylowy, dwie warstwy flaneli oraz
A. zimną wodę i opaskę elastyczną
B. ciepłą wodę wazelinę i opaskę elastyczną
C. ceratkę ciepłą wodę Sudocrem i opaskę dzianą
D. ceratkę, wazelinę ciepłą wodę i opaskę elastyczną

11.  Aby móc bezpiecznie wykonać kąpiel pacjenta w wannie opiekun powinien zadbać przede wszystkim.
a o wyposażenie wanny w uchwyty i matę antypoślizgową
b o odpowiednie oświetlenie i wywietrzenie łazienki
c o zabezpieczenie odzieży ochronnej opiekuna
d o zabezpieczenie bielizny osobistej chorego
12. udzielając podopiecznemu pomocy przy przemieszczaniu się z łóżka na wózek opiekun powinien
a. jedną stopę ustawić za kołem wózka i wyprostować kręgosłup
b. jedno kolano położyć na łóżku pochylając się do przodu
c. na wyprostowanych nogach pochylić się do przodu
d. lekko ugiąć kolana zachowując prosty kręgosłup

 13 myjkę jednorazową użytą podczas wykonywania toalety ciała pacjenta leżącego w łóżku po wykonaniu zabiegu opiekun powinien
a. odnieść do magazynu
b. zostawić przy łóżku chorego
c. wyrzucić do worka na odpady zakaźne
d. wyrzucić do worka na odpady komunalne

14 w worku koloru czerwonego należy umieścić
a. odpady zakaźne
b. bieliznę osobistą
c. odpady komunalne
d. bieliznę pościelową

15 pacjent z niedowładem połowiczym prawostronnym ma trudności z siadaniem. W celu umożliwienia pacjentowi leżącemu przyjęcia pozycji siedzącej na łóżku z opuszczonymi nogami opiekun medyczny powinien.
a. chwycić jedną ręką pod barki, drugą pod kolana i obracając posadzić go
b. ułożyć jedną rękę pod kark i pociągając go do przodu pomóc mu usiąść
c. chwycić jedną ręką za kark, drugą za podudzie i obracając posadzić go
d. ułożyć obie ręce na barki i pociągając je do przodu pomóc mu usiąść


16.  środkiem leczniczym stosowanym do płukania jamy ustnej podczas toalety jamy ustnej podczas toalety jamy ustnej u przytomnego ciężko chorego pacjenta jest
a. rozcieńczony Altacet
b. przegotowana woda
c. napar z rumianku
d. roztwór Rivanolu

17 przy podmywaniu pacjentki na basenie obowiązuje kierunek
a. od wewnętrznej powierzchni prawego uda do uda lewego
b. od wewnętrznej powierzchni lewego uda do uda prawego
c. od wzgórka łonowego w kierunku odbytu
d. od odbytu w kierunku wzgórka łonowego

 18 w celu sprawdzenia czy temperatura wody przeznaczonej do podmywania pacjentki jest odpowiednia opiekun powinien
a. polać wodę na wewnętrzną na wewnętrzną stronę dłoni i uda pacjentki
b. polać wodę na wewnętrzną stronę przedramienia i uda pacjentki
c. nalać wodę do miski i pozwolić by pacjentka sprawdziła jej temperaturę
d. zanurzyć w wodzie swoje przedramię a potem polać wewnętrzną stronę uda pacjentki

19.  mycie kończy dolnych u pacjenta opiekun powinien wykonać według kolejności
a. udo pachwina stopa podudzie
b. stopa podudzie udo pachwina
c. podudzie udo pachwina stopa
d. pachwina udo podudzie stopa

 20. zapewniając intymność chorej leżącej w łóżku, w trakcie wykonywania toalety jej ciała opiekun zaspakaja odczuwaną przez pacjentkę potrzebę
a. uznania
b. czystości
c. poczucia estetyki
d. poszanowania godności

21. do wykonania u podopiecznej mycia głowy w łóżku, oprócz wanienki pneumatycznej należy przygotować
a. szampon folię dzbanek suszarkę grzebień
b. odżywkę dwa ręczniki dwa dzbanki dwa wiadra grzebień
c. szampon folię dwa ręczniki dwa dzbanki wiadro suszarkę grzebień
d. duży ręcznik szampon odżywkę dwa dzbanki wiadro suszarkę grzebień

 22.  przed przystąpieniem do założenia czepca przeciwwszawicznego należy
a. poinformować inne chore o wszawicy u podopiecznej
b. ocenić stan skóry głowy podopiecznej
c. obciąć włosy na długość 1 cm
d. umyć głowę podopiecznej

23 całkowitą zmianę bielizny pościelowej należy rozpocząć od zmiany
a. poszwy
b. poszewek
c. podkładów
d. prześcieradła

24 zmianę dolnych warstw pościeli opiekun powinien rozpocząć od zakładania
a. prześcieradła z obu stron łóżka potem kolejno obu podkładów
b. podkładu gumowego płóciennego i prześcieradła po jednej stronie łóżka
c. prześcieradła podkładu gumowego i płóciennego po jednej stronie łóżka
d. podkładu płóciennego z obu stron potem kolejno podkładu gumowego i prześcieradła

25 wykonanie zmiany bielizny osobistej opiekun powinien udokumentować
a. w historii choroby
b. w raporcie dziennym
c. w karcie gorączkowej chorego
d. w karcie indywidualnej chorego

 26. do fizycznych środków przeciwzapalnych ciepłych, wilgotnych należy:
a. lampa Sollux
b. gorąca kąpiel
c. kąpiel słoneczna
d. zawijanie przeciwgorączkowe

27. Wskazaniem do stosowania zabiegów przeciwzapalnych ciepłych są:
a. krwotoki
b. oparzenia
c. przykurcze
d. zwichnięcia

28. Jak często należy zmieniać ciepły okład przeciwzapalny u pacjenta?
a. Co 0,5 - 1 godziny
b. Co 2 - 4 godziny
c. Co 6 - 8 godzin
d. Co 9 - 12 godzin

29. Aby sprawdzić położenie zgłębnika w żołądku należy przyłożyć stetoskop w okolice nadbrzusza i wprowadzić
a. 50 mililitrów wody
b. 50 mililitrów pokarmu
c. 90 mililitrów pokarmu
d. 20 mililitrów powietrza

30.Przed wykonaniem karmienia pacjenta przez zgłębnik opiekun powinien ułożyć chorego
a. w pozycji siedzącej
b. w pozycji płaskiej
c. na prawym boku
d. na lewym boku

31. Podczas karmienia chorego leżącego w łóżku opiekun przede wszystkim powinien zwrócić uwagę na
a. temperaturę otoczenia
b. temperaturę pokarmu
c. estetykę otoczenia
d. estetykę pokarmu

32 . W przypadku podrażnienia skóry wokół stomii u pacjenta należy zastosować
a. balsam do ciała
b. spirytus salicylowy
c. pastę gojąco-uszczelniającą
d. roztwór nadmanganianu potasu

33. Woreczek stomijny założony pacjentowi opiekun powinien zdjąć
a. od dołu do góry
b. od góry do dołu
c.  od boku do środka brzucha
d. od środka brzucha do boku

34. Podopieczna cierpi na przewlekłą chorobę reumatyczną. Z powodu deformacji w obrębie stawów dłoni ma problemy z przygotowaniem i spożyciem posiłków. W celu podtrzymania jej samodzielności w spożywaniu posiłków opiekun powinien zaplanować podanie jej
a. sztućców z pogrubionymi uchwytami
b. szklanki bez uchwytu
c. odzieży ochronnej
d. szerokich talerzy 

 35. Jak często należy zmieniać pozycję ułożeniową choremu, który ma trudności w poruszaniu się w obrębie łóżka?
a. Co 2 godziny
b. Co 4 godziny
c. Co 6 godzin
d. Co 8 godzin

36. Pacjent z niedowładem połowiczym prawostronnym samodzielnie wykonuje ćwiczenia polegające na swobodnym zginaniu i prostowaniu prawej kończyny dolnej i górnej. Ćwiczenia te zalicza się do grupy
a. biernych
b. czynnych
c. oporowych
d. samowspomaganych

37. Które z wymienionych sprzętów należy zastosować w celu zabezpieczenia chorego przed wypadnięciem z łóżka?
a. Lejce
b. Barierki
c. Drabinki
d. parawany

38. Po wykonaniu częściowej toalety chorego leżącego w łóżku opiekun powinien tacę użytą na przybory.
a. umyć i osuszyć
b. wytrzeć, zdezynfekować środkiem w sprayu, osuszyć
c. umyć, osuszyć zdezynfekować środkiem w sprayu, pozostawić do wyschnięcia
d. włożyć do pojemnika ze środkiem dezynfekcyjnym na 45 minut, pozostawić do wyschnięcia

39.W celu nie dopuszczenia do powstania odleżyn na pośladkach młodej wysportowanej, poruszającej się na wózku inwalidzkim kobiety, u której na skutek wypadku nastąpiło uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku lędźwiowym najlepszym sposobem będzie
a. częste unoszenie się podopiecznej na rękach w czasie przebywania na wózku
b. dostosowanie rozmiarów wózka do wymiarów podopiecznej
c. przebywanie na wózku nie dłużej niż 3 godziny dziennie
d. stosowanie poduszki z pierza na siedzisko wózka

40. Podstawowym celem toalety całego ciała pacjenta leżącego w łóżku jest
a. poprawienie funkcji skóry
b. zapewnienie czystości bielizny osobistej i pościelowej
c. niwelowanie nieprzyjemnego zapachu w otoczeniu chorego
d. prowadzenie dla rodziny edukacji zdrowotnej w zakresie higieny osobistej

KLUCZ odpowiedzi do testu4 komentarze:

 1. Pytanie do pkt 19 :tu jest odp "b":stopa,podudzie,udo,pachwina. W teście nr 1 z 15 czerwca 2015 jest to samo pytanie ( nr 22 ) a odpowiedż inna :podudzie ,udo ,pachwina ,stopa . ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. nie odpowieadam za to jak egzaminator układa pytania i odpowiedzi i z jakich książek korzysta. Tu jest w tym pytaniu loteria...niestety

   Usuń
 2. Witam :) Kiedy można liczyć na Panią w sprawie dzisiejszych testów ? Kilka pytań podchwytliwych było.Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jeśli dziś dostanę arkusze to opublikuję razem z kluczem odpowiedzi. Sama jestem ciekawa tych testów, bo dużo ludzi napisało, że trudne były

   Usuń