stat4u

poniedziałek, 29 maja 2017

SKALE: SKALA SWLS


Skala satysfakcji z życia SWLS (Satisfaction With Life Scale)

SWLS jest przeznaczona do indywidualnego i grupowego badania zdrowych i chorych osób dorosłych. Skala zawiera pięć stwierdzeń. Badany ocenia, w jakim stopniu każde z nich odnosi się do jego dotychczasowego życia. Wynikiem pomiaru jest ogólny wskaźnik poczucia zadowolenia z życia

1..Często moje życie było bliskie ideału jakie sobie wyobraziłem/łam wchodząc 
w dorosłe życie

zdecydowanie zgadzam się - 7
zgadzam się - 6
raczej zgadzam się - 5
nie mam zdania - 4
raczej nie zgadzam się -3 
nie zgadzam się - 2
zdecydowanie nie zgadzam się -1

2. Jestem zadowolony/a ze swojego dotychczasowego zdrowia

zdecydowanie zgadzam się - 7
zgadzam się - 6
raczej zgadzam się - 5
nie mam zdania - 4
raczej nie zgadzam się - 3
nie zgadzam się - 2
zdecydowanie nie zgadzam się - 1

3. Jestem usatysfakcjonowany/a swoim dotychczasowym życiem

zdecydowanie zgadzam się - 7
zgadzam się - 6
raczej zgadzam się - 5
nie mam zdania - 4
raczej nie zgadzam się - 3
nie zgadzam się - 2

zdecydowanie nie zgadzam się - 1

4. W dalszym ciągu obecne są w moim życiu rzeczy, ważne nadające sens mojemu życiu

zdecydowanie zgadzam się - 7
zgadzam się - 6
raczej zgadzam się - 5
nie mam zdania - 4
raczej nie zgadzam się - 3
nie zgadzam się - 2
zdecydowanie nie zgadzam się - 1

5. Jeśli mogłabym/mógłbym przeżyć swoje życie raz jeszcze, 
chciałabym/chciałbym aby było takie jak jest teraz

zdecydowanie zgadzam się - 7
zgadzam się - 6
raczej zgadzam się - 5
nie mam zdania - 4
raczej nie zgadzam się - 3
nie zgadzam się - 2
zdecydowanie nie zgadzam się - 1


Podsumowanie:
Bardzo zadowolony:  31-35 pkt
Zadowolony:  26-30 pkt
Raczej zadowolony: 21-25 pkt 
Obojętny:  20 pkt
Raczej niezadowolony: 15-19 pkt
Niezadowolony:  10-14 pkt
Bardzo niezadowolony: 5-9 pkt 


źródło: pracownia testów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz