stat4u

poniedziałek, 15 czerwca 2015

TEST DO EGZAMINU PISEMNEGO NR1 (z kluczem)

TEST PISEMNY NR 1
zad.1.
kość łódeczkowata należy do kości

a)stępu
b)czaszki
c)nadgarstka
d)przedramienia

zad.2
narządem pełniącym funkcję odtruwającą i oczyszczającą w organizmie człowieka jest

a)trzustka
b)żołądek
c)wątroba
d)jelito cienkie

zad.3
podczas reanimacji dorosłego człowieka stosunek uciśnięć klatki piersiowej do ilości oddechów to

a)15:2
b)15:1
c)30:1
d)30:2

zad.4
w postępowaniu ratowniczym podczas tamowania krwotoku z kończyny dolnej, zalecane jest zastosowanie:

a) opatrunku Aschermana
b)opatrunku uciskowego
c)opaski uciskowej
d)opaski hydrostatycznej

zad. 5
odleżyna powstaje w wyniku

a)martwicy tkanek przylegających do kości u ludzi wychudzonych
b)miejscowego niedokrwienia spowodowanego zbyt długim uciskiem na naczynia krwionśne
c)niedotlenienia tkanki podskórnej spowodowanego zbyt dużym jej rozrostem
d) przewlekłego stanu zapalnego rozwijającego się na skutek niedotlenienia

zad.6
powstawaniu odleżyny szczególnie sprzyja:

a)długotrwałe przebywanie w jednej pozycji , zaburzenia ze strony ukł. nerwowego i krążenia oraz zaniedbania higieniczne
b)zaburzenia ze strony ukł. pokarmowego, długotrwałe leżenie, stosowanie niewłaściwych środków do pielęgnacji skóry
c)choroby przewlekłe ograniczające samodzielność pacjenta, zaniedbania higieniczne, za burzenia w odżywianiu
d)spożywanie zbyt tłustych pokarmów, długie leżenie w łóżku, choroby ukł. moczowego

zad.7
nauczenie pacjenta samodzielnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi jest udzieleniem mu wsparcia:

a)informacyjnego
b)emocjonalnego
c)instrumentalnego
d)materialnego

zad.8

opiekun medyczny traktuje pacjenta podmiotowo, jeżeli

a) widzi w nim przede wszystkim człowiek
b)pozwala mu na samodzielne wykonywanie niektórych czynności
c)rozmawia z nim na tematy zdrowia i choroby
d) decyduje o tym, co jest dla pacjenta najlepsze w zakresie odżywiania


zad.9

profilaktyka właściwa faza 1 to działania prowadzone wobec osób

a)zdrowych, nie narażonych na czynniki ryzyka
b)zdrowych narażonych na czynniki ryzyka
c)chorych w okresie diagnozowania
d)chorych w okresie zdrowienia

zad 10
skrót HR dotyczy wartości pomiaru:

a)ciśnienia krwi
b)oddechu
c)tętna
d)saturacji

zad. 11
gorączką wysoką określa się temperaturę ciała

a)powyżej 38 st. C
b)powyżej 39 st. C
c)powyżej 40 st. C
d)powyżej 41 st. C

zad. 12
 trzeci etap procesu  pielęgnowania to:

a)planowanie opieki
b)realizowanie planu opieki
c)ocena stanu pacjenta
d)ocena realizacji celów opieki


zad. 13.
Dorothei Orem jest autorką modelu pielęgnowania opartego na:
a) określenia deficytu samoopieki
b)modelu środowiskowym
c)określenia możliwości komunikacji
d)modelu rozpoznania problemówzad. 14

nauka stosowana wykorzystywana w pracy opiekuna medycznego / asystenta pielęgniarskiego, zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi , maszyn, technologii do wymagań i potrzeb człowieka to:

a)higiena pracy
b)fizjologia
c)ergonomia
d)biologia


zad 15
Ustawa zwana Kartą Praw Pacjenta została  uchwalona w roku

a)1991
b)1998
c)2008
d)2009


zad. 16
najważniejszym narządem zmysłów, za pomocą którego człowiek zdobywa najwięcej informacji o otaczającym go świecie, jest:

a)wzrok
b)słuch
c)dotyk
d)węch


zad. 17
komunikaty niewerbalne obejmują:

a)zmiany w wyrazie oczu, twarzy, głosu, porozumiewanie się określonymi znakami dźwiękowymi
b)zmiany w mimice, w wysokości głosu, gestykulację, porozumiewanie się krótkimi zdaniami
c) mimikę, kontakt wzrokowy, gestykulację, postawę ciała
d)kontakt wzrokowy, postawę ciała, mowę zsynchronizowaną z mimiką twarzy


zad. 18.
opiekun medyczny , karmiąc pacjenta powinien przerwać tę czynność i wykonać inną , jeśli dotyczy to:

a) słania łóżka u osoby , która chce spać
b)konieczność dostarczenia koncentratu tlenu dla pacjenta z dusznością
c)umycia pacjenta , który się zanieczyścił
d)porozmawiania z rodziną pacjenta


zad. 19.
Skala Bartahel służy do:

a)oceny prostych czynności życia codziennego
b)oceny złożonych czynności życia codziennego
c)oceny świadomości pacjenta
d)oceny ryzyka wystąpienia odleżyn


zad. 20
najbardziej korzystne z zabiegów higienicznych związanych z utrzymaniem czystości ciała jest:

a)mycie ciała pod bieżącą wodą
b)mycie całego ciała w łózku
c)wykonanie toalety wieczornej
d)codzienne mycie ciała w łóżku, a raz na tydzień w wannie


zad. 21.
wykonując toaletę całego ciała pacjenta w łóżku, klatkę piersiową pacjenta myje się bezpośrednio po umyciu:

a)kończyn górnych
b)szyi i dekoldu
c)brzucha
d)zębów

zad. 22
mycie kończyny dolnej wykonuje się w następującej kolejności:

a)podudzie, udo, pachwina, stopa
b)pachwina, udo, podudzie, stopa
c)stopa, pachwina, udo, podudzie
d)udo, stopa, podudzie, pachwina


zad. 23
pielęgnacja stóp pacjentów w cukrzycą i obcinanie paznokci chorobowo zmienionych nalezy do kompetencji:

a)opiekuna medycznego
b)pielęgniarki
c)opiekuna i pielęgniarki
d)wyłącznie kosmetyczki


zad. 24
składniki odżywcze wykorzstywane przez organizm jako materiał budulcowy to:

a) tłuszcze
b)węglowodany
c)białka
d)witaminy


zad. 25
wartość BMI, która wynosi 18,5 oznacza:

a)niedowagę
b)prawidłową mase ciała
c)nadwagę
d)otyłość


zad. 26
PEG służy do:

a)Karmienia pacjenta przez sondę
b)bezpośredniego podawania pokarmu do żołądka
c)bezpośredniego podawania pokarmu do dwunastnicy
d)żywienia pozajelitowego


zad. 27.
utrata, w wyniku odwodnienia , ponad 11%wody w stosunku do ogólnej masy ciała powoduje u chorego:

a)wzmożone pragnienie, osłabienie, suchość w ustach
b)uczucie zmęczenia, przyspieszenie tętna, nudności
c)zawroty głowy, duszność, zaburzenia chodu
d)splątanie, dezorientację, drgawki


zad.28
w terminologii medycznej określenie MIKCJA oznacza wydalanie:

a) moczu
b)kału
c)potu
d)śliny

zad. 29
Oliguria to zmniejszenie (u dorosłych) ilości moczu oddanego w ciągu doby do:

a)100ml
b)100-200ml
c)400-500ml
d)800-1000ml

zad. 30
Potrzebę częstszego oddawania moczu w nocy niż w dzień określa się terminem:

a)anuria
b)poliuria
c)oliguria
d)nykturia


zad. 31
ileoostomia to przetoka wyłoniona w obrębie:

a) jelita cienkiego
b)żołądka
c)jelita grubego
d)moczowodu

zad. 32

układając pacjenta w pozycji neutralnej stawy kolanowe powinny być:

a)lekko ugięte pod kątem 5-10 stopni
b)ugięte pod kątem ok. 30 st
c)ugiete pod kątem 45 st
d)wyprostowane


zad. 33

Skala Norton słuzy do:

a)oceny parametrów zyciowych pacjenta
b)określenia samodzielności w życiu codziennym
c)oceny ryzyka rozwoju odlezyn
d)planowania działań prozdrowotnych


zad. 34
przedstawiony na rysunku sprzęt to:

a) kula
b)laska wielopunktowa
c)podpórka
d)balkonikzad. 35
porażenie lub niedowład połowiczny jest najbardziej charakterystycznym objawem ogniskowym:

a)udaru mózgu
b)zapalenia opon mózgowych
c)urazu mózgu
d)choroby Parkinsona

zad. 36
 w drugim etapie rozwoju otępienia występują objawy:

a)trudności z zapamiętywaniem miejsc, trudności z doborem słów, nieradzenie sobie z zarządzaniem finansami
b)trudności z zapamiętywaniem ostatnich wydarzeń i rozmów, zanikanie spontaniczności w działaniu, powolone wycofywanie się z  kontaktów społecznych
c)trudności z rozpoznawaniem osób bliskich, brak koncentracji, dezorientacja w czasie i przestrzeni
d)powolny chód z pochyleniem do przodu, brak kontroli nad czynnościami fizjologicznymi, zanik aktywności ruchowej

zad. 37
 najlepszą formą kontaktu z umierejącym jest:

a)werbalizowanie i przekazywanie swoich yśli
b)motywowanie do wspólnego dialogu
c)przyciszenie głosu i gestykulacja
d)czuwanie i dotyk

zad. 38
proces, w wyniku którego całkowitemu zniszczeniu ulegają wszystkie drobnoustroje  i ich formy przetrwalnikowe to:

a)dezynfekcja
b)sterylizacja
c)aseptyka
d)sanityzacja

zad. 39
higieniczne mycie rąk stosuje się:

a)przed kontaktem z żywnością
b)po karmieniu chorych
c)przed zabiegami chirurgicznymi
d)po każdym kontakcie z wydzielinami pacjenta

zad. 40
myjki jednorazowe używane podczas toalety u chorego należy wyrzucić do worka ? pojemnika z odpadami:

a)komunalnymi
b)specyficznymi
c)medycznymi
d)niebezpiecznymi


klucz do odpowiedzi
33 komentarze:

 1. gdzie są prawidłowe odp?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mam pytanie: Co to jest kość łódeczkowata? (pytanie nr 1)
   A tak w ogóle jest pani niesamowita, a te testy są super.
   Bardzo mi się to przydaje.

   Usuń
  2. jest to kość nadgarstka po stronie boczne promieniowej

   Usuń
 2. w dalszych częściach bloga są odpowiedzi

  OdpowiedzUsuń
 3. Mam pytanie do zadania 31! W kluczu odpowiedzi jest,że Gastrostomia to przetoka wyłoniona w obrębie jelita cienkiego, a nie przypadkiem żołądka?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. sorki, tu powinna być Ileostomia, dzięki za zwrócenie uwagi i baczne czytanie

   Usuń
  2. ileostomia napisała Pani Agnieszka dobrze

   Usuń
 4. Jeśli chodzi o testy to te klucze odpowiedzi pod każdym testem są odpowiednie do tych testów? Bo numer testu jest inny, a w odpowiedziach jest inny.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. test w tytule jest numerem na blogu, klucz odpowiedzi jest z numerem do tego testu według książki, z której testy są przepisane

   Usuń
 5. Dziękuję bardzo za pomoc i odpowiedź :) A blog jest bardzo przydatny w nauce, a pani wspaniałą kobietą, która pomaga innym.

  OdpowiedzUsuń
 6. zgodnie z tym czego sie uczylismy to co do pyt 22. moim zdaniem odp B jest prawidlowa, po kolei myjemy od gory do dołu do stopy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. to pytanie pojawia się na każdych testach od kilku lat i zawsze każdy na tym się wykłada, bo wszyscy myślą, że myjemy pacjenta(tak jak siebie)od uda i pachwiny w dół

   Usuń
 7. zgodnie z tym czego sie uczylismy to co do pyt 22. moim zdaniem odp B jest prawidlowa, po kolei myjemy od gory do dołu do stopy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. no niestety. Zawsze zaczynamy myć od najczystszej części kończyny dolnej. W przypadku pacjenta leżącego, niesamodzielnego stopa i podudzie jest czystą częścią, a pachwina i udo najbrudniejszą. Ten człowiek nie chodzi więc stóp nie używa, natomiast w okolicy pachwin jest zawsze skóra przepocona i brudna np. od pampersa. Poza tym pierwszą czynnością jaką robimy przy myciu kończyny dolnej jest zanurzenie stopy w wodzie w misce a to już jest pierwsza część mycia. Do tego w czasie mycia jednocześnie robimy masaż, który robi się w kierunku serca czyli od stopy w górę

   Usuń
 8. więc odpowiedź na pytanie 22 powinna brzmieć: stopa, podudzie, udo, pachwina...a tu jest wprowadzony jeden wielki chaos i dezorientacja;(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. nie wiemy z jakich książek korzysta osoba układająca testy...niestety

   Usuń
 9. Podczas toalety kończyny dolnej zaczynamy od łydki, następnie udo,na końcu stopa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. u pacjenta leżącego stopa jest najczystszą częścią kończyny dolnej, a zaczynamy od czystej ...poza tym pytania i odpowiedzi układał egzaminator Państwowej Komisji w Krakowie i to jemu nalezy przedstawić argumenty, że się myli

   Usuń
 10. Reanimacja dorostłego
  nie ma być stosunek 30 do 2????

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. przecież jest 30:2, pytanie 3 odpowiedź D

   Usuń
  2. przepraszam, miałam dwa testy równolegle otworzone i się zakręciłam ;)

   Usuń
 11. Mam zastrzeżenie co do pytania 25 ponieważ niedowaga jest gdy BMI wynosi mniej niż 18,5 a waga prawidłowa to gdy BMI jest od 18,5 do 24,99 więc osoba układająca ten test źle zaznaczyła odpowieź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. czasem tak właśnie bywa, nie wiemy jaką wiedzę ma osoba układająca test

   Usuń
 12. uh 32/ 40 :P chyba nie najgorzej :)

  OdpowiedzUsuń
 13. Blog doskonały, takiej pomocy poszukiwałam w gąszczu internetowych portali. Pani Agnieszko jest Pani "wielka" :) Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 14. Bardzo przydatne informacje. Dziękuję. W czerwcu mam egzamin. Mam nadzieję, że z Pani pomocą w sensie informacyjnym wszystko uda się:) Dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 15. Dziękujemy ślicznie za materiały umożliwiające Nam edukację i stawanie się lepszymi opiekunami!

  OdpowiedzUsuń
 16. Witam ,zdaję jutro.Cały czas korzystam z Pani bloga,jest doskonały i bardzo pomocny.Myślę,że będzie dobrze.

  OdpowiedzUsuń
 17. Witam;zdaję egzamin w czerwcu tego roku i bardzo często korzystam z Pani bloga.

  OdpowiedzUsuń