stat4u

poniedziałek, 15 czerwca 2015

KWALIFIKACJA ZAWODOWA 1 - OPIEKUN MEDYCZNY styczeń 2015 (odp)

znaczek * oznacza poprawną odpowiedź

1. Pacjentka chorująca na reumatoidalne zapalenie stawów z widocznymi zmianami w obrębie stawów rąk, ma największe problemy


z organizowaniem czasu wolnego.

*z wykonywaniem czynności samoobsługowych.

z nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych.

z poruszaniem się.
2. Znużenie, senność, zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi mogą świadczyć o zaburzeniu potrzeby

ruchu.


*snu.

oddychania.

bezpieczeństwa.
3. Jaka powinna być kolejność postępowania z odebranym od pacjenta basenem lub kaczką?

Opróżnić z zawartości, dokładnie umyć, zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w aerozolu, wypłukać, osuszyć.


*Opróżnić z zawartości, umyć, całkowicie zanurzyć w roztworze dezynfekcyjnym, przestrzegać czasu dezynfekcji, wypłukać i osuszyć.

Opróżnić z zawartości, umyć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekcyjnym, wypłukać, osuszyć.

Włożyć z zawartością do wanny ze środkiem dezynfekcyjnym, przestrzegać czasu dezynfekcji, po czym dokładnie umyć, wypłukać i osuszyć.
4. Oklepywania klatki piersiowej nie należy wykonywać w przypadku


odoskrzelowego zapalenia płuc,

wirusowego zapalenia płuc.

*zawału mięśnia sercowego.

przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

 1. Temperatura ciała pacjenta wzrosła do wartości 39,4°C Informując pielęgniarkę o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia pacjenta, należy zakwalifikować ten wynik pomiaru jako
  trawiącą gorączkę.


  niską gorączkę.

  *wysoką gorączkę.

  stan podgorączkowy.
 2. W celu ćwiczenia pamięci, podopiecznemu w początkowym okresie choroby Alzheimera opiekun powinien zaproponować
  słuchanie muzyki.


  *rozwiązywanie krzyżówek.

  malowanie obrazów.

  słuchanie radia.
  7. Odbierając basen od pacjenta opiekun stwierdza, że stolec jest czarny. Pielęgniarce należy przekazać informacje, że jest to stolec

węglisty.


*smolisty.

fusowaty.

uformowany.
 1. W celu zmniejszenia obrzęku po stłuczeniu stopy należy zastosować


*okład zimny.

okład rozgrzewający.

chłodzącą kąpiel całego ciała.

ciepłą kąpiel całego ciała.
 1. Co należy zrobić w sytuacji, gdy pacjent zakrztusił się i ma trudności w oddychaniu?


Polecić pacjentowi unieść ręce i oklepać plecy.

*Polecić kasłać i uderzyć dłonią w okolicę międzyłopatkową.

Położyć pacjenta i zastosować ucisk klatki piersiowej.

Podać płyn do picia i prowokować wymioty.
 1. Osobie lubiącej taniec i zabawy ruchowe przy muzyce należy zalecić w ramach organizacji czasu wolnego

silwoterapię.


talasoterapię.

*choreoterapię.

muzykoterapię receptywną.
 1. Założenie okładu rozgrzewającego na przedramię powinno przebiegać w następującej kolejności: natłuszczenie skóry, założenie warstwy wilgotnej, założenie


warstwy suchej i ceratki.

ceratki i warstwy mocującej.

warstwy suchej i warstwy mocującej.

*ceratki, warstwy suchej i warstwy mocującej.
 1. Pacjent długotrwale unieruchomiony w pozycji grzbietowej jest szczególnie narażony na powstanie odleżyn w okolicach:


mostka, barków i pięt.

kości krzyżowej, kolan i pięt.

*kości krzyżowej, pięt i łopatek.

mostka, kości przedramienia i pięt.
13. Do pielęgnacji skóry wokół stomii należy zastosować


*wodę z mydłem.

wodę utlenioną.

roztwór nadmanganianu potasu.

spirytus etylowy 70%.
 1. Osoba chora na cukrzycę typu 1 (insulinozależną) potrafi zmierzyć poziom cukru, obliczyć i wstrzyknąć dawkę insuliny, ale nie stosuje diety. Zgodnie z teorią samoopieki oznacza to, że osoba ta wymaga


kompensowania ograniczeń w samoopiece.

wykonywania za nią działań.

*asystowania w rozwoju samoopieki.

kompensowania niezdolności do samoopieki.
 1. Temperatura mieszanki odżywczej stosowanej do karmienia pacjenta przez zgłębnik nie powinna przekraczać


25°C

*30°C

18°C

15°C
 1. Pacjent odksztusza ropną wydzielinę. W jakim kolorze powinien być worek, do którego należy wrzucić zużytą przez niego ligninę?


Żółtym.

Czarnym.

Niebieskim.

*Czerwonym.
 1. Które z działań związanych z myciem głowy w łóżku zagraża bezpieczeństwu chorego?


Niedokładne spłukanie włosów.

Nadmierne użycie szamponu.

*Trzymanie dzbanka nad twarzą chorego,

Suszenie włosów w ręczniku.
 1. Na oddziale urazowym przebywa pacjentka ze złamaną miednicą. Przy słaniu łóżka opiekun medyczny powinien zrezygnować


*z obracania pacjentki na boki.

z wyjęcia poduszki spod głowy pacjentki.

z naciągnięcia prześcieradła.

z założenia dodatkowego koca na nogi pacjentki.
 1. Pacjentka po udarze mózgu z afazją ruchową, w kontakcie z opiekunem denerwuje się i jest agresywna. Taki stan wynika


z dolegliwości bólowych.

*z trudności w porozumiewaniu się.

z temperamentu sangwinika.

z braku opieki.
 1. Po zastosowaniu środka do dezynfekcji w sprayu miednicę użytą do wykonania toalety ciała chorego należy

wytrzeć i odstawić do brudownika.


odstawić do brudownika.

*odstawić do magazynu.

wypłukać i odstawić do magazynu.
 1. 72-letni podopieczny waży 148 kilogramów i większość czasu spędza w łóżku. Która z wymienionych czynności najskuteczniej przeciwdziała wystąpieniu odleżyn?

Zmiana pozycji w łóżku co 4 godziny, nacieranie pleców.


*Zmiana pozycji w łóżku co 2 godziny, stosowanie udogodnień.

Zmiana bielizny pościelowej i oklepywanie klatki piersiowej.

Drenaż ułożeniowy, oklepywanie pośladków.
 1. 90-letni pacjent codziennie domaga się śniadania w niedługim czasie po jego spożyciu. Takie zachowanie wynika z zaburzeń


*pamięci krótkotrwałej.

spostrzegania.

wzroku.

pamięci długotrwałej.
23. U pacjenta po operacji pęcherzyka żółciowego z zaleceniem leżenia w pozycji płaskiej wystąpiła duszność. W pierwszej kolejności wskazana jest pomoc opiekuna w realizacji potrzeb

*oddychania i ruchu.


odżywiania i ruchu.

wydalania i odżywiania.

oddychania i wydalania.
 1. W celu ułatwienia choremu adaptacji do warunków panujących w szpitalu, opiekun powinien przede wszystkim wskazać pacjentowi


łóżko i zapoznać z planem leczenia.

*łóżko i zapoznać z topografią oddziału.

salę i zapoznać z lekarzem.

toaletę i zapoznać z regulaminem szpitala.
 1. Jakie działania powinien podjąć opiekun medyczny w celu zapewnienia higieny leżącej w łóżku podopiecznej, która ma wysoką gorączkę i obficie się poci?

Zapewnić podopiecznej płyny do picia i podać leki przeciwgorączkowe.


Wywietrzyć pokój, podać płyny do picia.

Umyć podopieczną i podać posiłek.

*Zmienić bieliznę osobistą i umyć podopieczną.
 1. Która z wymienionych osób jest zdolna do samoopieki?

Chora onkologicznie w stanie terminalnym


*Chora na wirusowe zapalenie wątroby typu C

Chora na schizofrenię w okresie zaostrzenia choroby

Chora na chorobę Alzheimera w fazie zaawansowania
 1. Na oddziale gastrologii przebywa 75-letnia kobieta. Po przebyciu badania kolonoskopii z niepomyślną diagnozą, zachowanie pacjentki zmieniło się. Stała się smutna, małomówna, apatyczna. Jak należy określić stan emocjonalny, który pojawił się u pacjentki?

Niepokój.


*Przygnębienie.

Oburzenie.

Irytacja. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa unieruchomionemu w łóżku pacjentowi, który jest zdezorientowany i chce wyjść z łóżka, opiekun powinien zastosować


pasy bezpieczeństwa.

pasy na nogi.

lejce przyłóżkowe.

*barierki ochronne.
 1. Pacjent po przebytym 2 miesiące temu zawale mięśnia sercowego powinien zrezygnować z niektórych dotychczasowych form aktywności, a szczególnie


z pływania rekreacyjnego na pływalni.

ze spotkań z kolegami.

*z gry w piłkę nożną.

z przesadzania niewielkich roślin doniczkowych.
 1. Pacjent z afazją ruchową i prawostronnym niedowładem po udarze mózgu ma trudności z komunikowaniem opiekunowi swoich potrzeb. W celu ułatwienia wzajemnego porozumienia, opiekun powinien zaproponować choremu posługiwanie się przez niego


językiem migowym.

*kartonikami z literami alfabetu.

komunikatami werbalnymi.

pismem Braille'a.
 1. Wskaż właściwą kolejność wykonania czynności przy zakładaniu koszuli nocnej pacjentce z lewostronnym porażeniem.

Założenie koszuli na głowę i następnie na obie kończyny górne jednocześnie.


Założenie koszuli na głowę, założenie na prawą kończynę górną, założenie na lewą kończynę górną.

Założenie koszuli na prawą kończynę górną, przełożenie przez głowę, założenie na lewą kończynę górną.

*Założenie koszuli na lewą kończynę górną, przełożenie przez głowę, założenie na prawą kończynę górną.
 1. Do skutków długotrwałego unieruchomienia pacjenta w łóżku zalicza się

obrzęk.


porażenie.

wielomocz.

*zapalenie płuc.
 1. Które zmiany w układzie kostnym powoduje proces starzenia się człowieka?

Zwiększenie masy kostnej.


Pogrubienie kości.

Uelastycznienie kości.

*Ubytek masy kostnej.
 1. W kontakcie z osobą kompensującą niedosłuch aparatem słuchowym, przekazując komunikat werbalny należy mówić

przyciszonym głosem, stojąc na wprost pacjenta.


*wyraźnie, stojąc od strony ucha lepiej słyszącego.

głośno, stojąc za pacjentem.

wyraźnie, stojąc od strony ucha słabiej słyszącego.
35. Podczas wykonywania toalety krocza kobiety należy zachować kolejność

od pachwin do odbytu.


od odbytu do spojenia łonowego.

*od spojenia łonowego do odbytu.

od pachwin do spojenia łonowego.
 1. Przeciwwskazaniem do stosowania ciepłych okładów jest


przykurcz.

nerwoból.

*krwotok.

ból mięśniowy.
 1. 93-letnia podopieczna jest sprawna ruchowo, ale ma zawroty głowy i zaburzenia równowagi. W tej sytuacji opiekun powinien zaproponować podopiecznej

kule pachowe.


laskę.

*balkonik.

wózek inwalidzki.
 1. Których sprzętów ortopedycznych należy użyć w celu przemieszczenia osoby z porażeniem kończyn dolnych?


*Podnośnika i wózka inwalidzkiego.

Kul łokciowych i chodzika.

Laski i trójnogu.

Wózka inwalidzkiego i balkonika.
39. W celu ułatwienia pacjentowi odksztuszania zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych, oklepywanie klatki piersiowej należy wykonać po

podaniu płynu do picia.


posiłku.

toalecie jamy ustnej.

*inhalacji.
 1. Jakie ułożenie w łóżku jest najbardziej wskazane w czasie spożywania posiłku przez chorego?

Półwysokie na boku.

Płaskie na plecach.

*Półwysokie na plecach.

Na boku.
................................................................................................................................................................

6 komentarzy:

 1. Hej. A gdzie sa klucze?? :-(

  OdpowiedzUsuń
 2. A mam. Są "gwiazdeczki obok " :-)

  OdpowiedzUsuń
 3. witam.mam prośbę czy może pani dać kilka przykładów z egzaminu praktycznego.bo to jest bardzo ważne.dziękuję

  OdpowiedzUsuń
 4. nie ma sprawy, jak znajdę chwilę to napiszę

  OdpowiedzUsuń
 5. Witam. Jaka będzie odpowiedź do pytania 39?

  OdpowiedzUsuń