stat4u

czwartek, 18 czerwca 2015

TEST DO EGZAMINU OPIEKUN MEDYCZNY NR 4 (z kluczem odpowiedzi)

zadanie 1

ruchomą kością czaszki jest

a. żuchwa
b. szczęka
c. kość czołowa
d. kość skroniowa

zadanie 2.

podstawową jednostką czynnościową i strukturalną nerki jest
a. nefron
b. neuryt
c. neuron
d. moczowód

zadanie 3.

wartości prawidłowe oddechu zdrowego dorosłego człowieka w spoczynku wynoszą
a. 12-20 razy na minutę
b. 22-30
c. 32-40
d. 42-50

zadanie 4.

choroba Parkinsona to przewlekła postępująca choroba układu
a. moczopłciowego
b. pokarmowego
c. wydalniczego
d. nerwowego

zadanie 5.

zgodnie z koncepcją zdrowia- na obniżenie umieralności w głównej mierze wpływa
a. system opieki zdrowotnej
b. styl życia i edukacja człowieka
c. potrzeby biologiczne człowieka
d. ochrona środowiska naturalnego

zadanie 6.

w pielęgnacji kompensacyjnej opiekun medyczny zobowiązany jest do:
a. wyręczania pacjenta w wykonywaniu każdej czynności osobistej
b. nadmiernej opiekuńczości w stosunku do osoby chorej i niesamodzielnej
c. asystowania, wspierania i wyręczania pacjenta w czynnościach , których sam nie jest w stanie         wykonać
d. nadmiernej opiekuńczości w stosunku do osoby chorej i wyręczania jej w każdej czynności

zadanie 7

toaletę ciała nadmiernie pocącemu się pacjentowi nalezy wykonać
a. 1 raz dziennie
b. 2-3 razy dziennie
c. 2-3 razy w tygodniu
d. w zalezności od potrzeby

zadanie 8

celem wykonywania toalety ciała pacjenta jest
a. utrzymanie skóry w czystości i pogorszenie samopoczucia pacjenta
b. utrzymanie skóry w czystości i polepszenie samopoczucia pacjenta
c. pobudzenie ukrwienia włośniczkowego i pogorszenie samopoczucia pacjenta
d. pobudzenie ukrwienia włośniczkowego i polepszenie samopoczucia pacjenta

zadanie 9.

mycie kończyny górnej pacjenta podczas wykonywania toalety w łóżku należy rozpocząć od
a. dłoni
b. pachy
c. ramienia
d. przedramienia

zadanie 10

temperatura w sali chorych podczas wykonywania toalety całego ciała pacjenta w łóżku, powinna wynosić
a. 16 st. C
b. 18 st. C
c. 22 st. C
d. 27 st. C

zadanie 11

materace przeciwodleżynowe dynamiczne (zmiennociśnieniowe) pozwalają na podpieranie
a. równomierne ciała pacjenta
b. równomierne ciała, ale wolne od nacisku są kończyny
c. naprzemiennie w różnych punktach części ciała pacjenta
d. naprzemiennie ale tylko w pozycji ułożenia pacjenta  na boku

zadanie 12

podczas zmiany bielizny pościelowej pacjenta, należy
a. unikać kontaktu czystej bielizny pościelowej z brudną
b. zmienić poszewki na poduszkach po zmianie poszwy
c. umieścić brudną bieliznę pościelową na tacy
d. wymieść okruchy z prześcieradła

zadanie 13

zakładanie koszuli nocnej podopiecznej leżącej w łóżku , z dolegliwościami bólowymi w obrębie kończyny górnej należy rozpocząć od kończyny
a. zdrowej
b. chorej
c. bliższej
d. dalszej

zadanie 14

pieluchomajtki nalezy założyć tak aby indykator wilgotności znajdował się
a. pod pośladkami i na linii przedłużenia kręgosłupa
b. w dowolnej okolicy tułowia
c. pod prawym pośladkiem
d. pod lewym pośladkiem

zadanie 15

podopieczny, którego wskaźnik BMI wynosi 26, cierpi na
a. nadwagę
b. niedowagę
c. otyłość
d. otyłość olbrzymią

zadanie 16

po wykonaniu zabiegu pędzlowania jamy ustnej Aphtinem , pacjentowi u którego występują pleśniawki , pierwszy posiłek można podać
a. bezpośrednio po zabiegu
b. najwcześniej pół godziny po zabiegu
c. najwcześniej 2 godziny po zabiegu
d. najwcześniej 4 godziny po zabiegu

zadanie 17

witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to
a. A D M C
b. A D E K
c. D E B K
d. E K B C

zadanie 18

łóżko pielęgnacyjne niezbędne podczas pielęgnowania osób obłożnie chorych musi spełniać warunki
a. powinno być segmentowe, mobilne, stabilne, bezpieczne
b. powinno być segmentowe, stabilne, niebezpieczne, mobilne
c. powinno być segmentowe, mobilne, niestabilne , bezpieczne
d. powinno być segmentowe, bezpieczne, niestabilne, niemobilne

zadanie 19

poziom samodzielności u podopiecznego . określamy na podstawie skali Barthel, wynoszący 0 pkt. oznacza
a. w pełni samodzielnego
b. w pełni niesamodzielnego
c. potrzebującego minimalnej pomocy
d. potrzebującego minimalnego nadzoru

zadanie 20

afazja ruchowa , na którą często cierpią pacjenci po udarze mózgowym jest następstwem uszkodzenia ośrodków
a. mowy
b. czucia
c. słuchu
d. wzroku

zadanie 21

podczas zmiany pozycji pacjenta leżącego w łóżku , z pleców na boki, opiekun powinien zachować kierunek odwracania zawsze
a. do siebie
b. od siebie
c. na lewą stronę pacjenta
d. na prawą stronę pacjenta

zadanie 22

przedmioty, z których korzysta pacjent po przebytym udarze mózgu z niedowładem kończyny górnej , nalezy umieścić po jego stronie
a. lewej
b. prawej
c. zdrowej
d. z niedowładem

zadanie 23

zgodnie z zasadą segregacji odpadów, po wykonaniu zadania pielęgnacyjnego powstałe odpady należy posegregować
a. na korytarzu
b. w brudowniku
c. w dezynfektorni
d. w miejscu powstania

zadanie 24

brudną bieliznę należy umieścić w worku koloru
a. białego
b. czarnego
c. czerwonego
d. niebieskiego

zadanie 25

u pacjenta leżącego, w celu zapobiegania powstawaniu odleżyn opiekun medyczny powinien
a. smarować ciało pacjenta kremem nawilżającym co 6 godzin
b. smarować ciało pacjenta kremem tłustym co 4 godziny
c. zmieniać pozycję ciała pacjenta co 2 godziny
d. zmieniać bieliznę pacjenta co 2 godziny

zadanie 26

wskazaniem do stosowania u pacjenta worka z lodem jest
a. odmrożenie
b. wychłodzenie
c. podrażnienie skóry
d. stan zapalny jamy brzusznej

zadanie 27

który rodzaj zabiegu przeciwzapalnego nalezy zastosować w celu przyspieszenia gojenia ran, poprawienia miejscowego krążenia , złagodzenia bólu, ustąpienia skurczów mięśni, ocieplenia ciała?
a. zimno suche
b. ciepło suche
c. zimno wilgotne
d. ciepło wilgotne

zadanie 28

pitogramami ostrzegawczymi nazywa się rysunki na opakowaniach
a. substancji bezpiecznej informującej o sposobie jej stoswania
b. substancji bezpiecznej informującej o sposobie jej utylizowania
c. substancji niebezpiecznej informującej o sposobie jej stosowania
d. substancji niebezpiecznej informującej o rodzaju zagrożenia tą substancją

zadanie 29

symbol Tbc na opakowaniu środka dezynfekcyjnego informuje o jego działaniu
a. grzybobójczym
b. wirusobójczym
c. prątkobójczym
d. bakteriobójczym

zadanie 30

pierwszą czynnością jaką nalezy wykonać w wypadku porażenia prądem elektrycznym  jest
a. wezwanie pomocy medycznej
b. wykonanie sztucznego oddychania
c. odcięcie porażonego od źródła prądu
d. podanie porażonemu zimnej wody do picia

zadanie 31

łańcuch epidemiczny składa się z następujących po sobie elementów
a. dróg szerzenia zarazków bezpośrednich i pośrednich
b. źródła zakażenia i rezerwuaru zarazków w populacji
c. źródła zakażenia , rezerwuaru zarazków i dróg szerzenia
d. źródła zakażenia , dróg szerzenia i organizmu wrażliwego

zadanie 32

najskuteczniejszą ochroną przed zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B jest
a. mycie rąk
b. szczepienie ochronne
c. dezynfekcja rąk po zabiegu
d. praca w rękawiczkach ochronnych

zadanie 33

prawidłowa dobowa objętość wydalanego moczu wynosi około
a. 300ml
b. 500ml
c. 1000ml
d. 1500ml

zadanie 34

u pacjenta korzystającego z pieluchomajtek , w celu określenia objętości płynów wydalonych niezbędne jest ważenie
a. pieluchomajtek po zdjęciu
b. pieluchomajtek przed założeniem
c. pieluchomajtek przed założeniem i po zdjęciu
d. płynu przed wypiciem i pieluchomajtek po zdjęciu

zadanie 35

przy oparzenie ręki gorącą wodą należy
a. czekać aż powstaną pęcherze
b. przemyć miejsce oparzenia woda utlenioną
c. schłodzić oparzone miejsce strumieniem bieżącej wody
d. posmarować oparzone miejsce tłustym kremem lub tłuszczem

zadanie 36

w warunkach szpitalnych pomiar temperatury ciała pacjenta wykonywany jest
a. jeden raz dziennie w godz. rannych 5 :00- 7 :00
b. jeden raz dziennie w godz. wieczornych 16:00- 17:00
c. dwa razy dziennie w godz. rannych 5:00-7:00 i wieczorem 16:00-17:00
d. dwa razy dziennie w godz. rannych 5:00-7:00 i południowych 12:00-13:00

zadanie 37

w trakcie zmiany bielizny pościelowej pacjentowi leżącemu nalezy
a. wykonać toaletę całego ciała
b. nałożyć czystą bieliznę osobistą
c. wykonać masaż pleców i pośladków
d. wymieść suchą myjką okruchy z materaca

zadanie 38

które z działań opiekuna medycznego zapewniają pacjentowi przebywającemu w sali wieloosobowej warunki intymności w czasie zabiegu mycia ciała?
a. zamknięcie dzrwi
b. zamknięcie okien
c. osłonięcie łóżka parawanem
d. prośba skierowana do innych pacjentów o nieprzyglądanie się

zadanie 39

do preparatów przeciwwszawiczych należą
a. delacet, owanol, artemisol
b. atrax, owanol, jacutin
c. delacet, atrax, hedin
d. jacutin, atrax, hedrin

zadanie 40

termofor należy napełniać wodą o temperaturze
a. 50-70 st. C
b. 70-80 st. C
c. 80-90 st. C
d. 90-100 st. C

klucz do odpowiedzi


22 komentarze:

 1. w pyt.22 chyba jest bład

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. w podręczniku " Pielęgniarstwo neurologiczne" i w innych, wszędzie jest opis, że przedmioty kładziemy po chorej stronie. Mobilizujemy tę stronę do pracy, a mózg do nakazu wykonania czynności, poza tym stajemy po chorej stronie pacjenta.Jeśli chory nie daje rady to wtedy pomagamy - opiekun jest jako sprawność w porażonej ręce

   Usuń
  2. Wystarczy samemu sobie to sytuację wyobraziź. I dojdziemy do wniosku , że łatwiej nam jest sięgać po coś jeżeli ta rzecz jest po przeciwnej stronie, no chyba , że mamy zdolności cyrkowe:))

   Usuń
  3. Też uważam że jest błąd bo jak może osoba z niedowładem wziąć do ręki np. szczotkę do włosów i uczesać się? Trochę logiki :D

   Usuń
  4. zrób sobie doświadczenie: połóż się na łóżku na plecach,masz prawą rękę z niedowładem, a lewą sprawną, u wezgłowia po Twojej prawej stronie postaw stolik i na nim szczotkę do włosów. Sięgnij sprawną ręką czyli lewą do stolika po prawej stronie, po szczotkę. Teraz zrób odwrotnie: postaw stolik po zdrowej (lewej ) stronie) i lewą zdrową ręką sięgnij po szczotkę. Łatwiej chyba jest sięgnąć zdrową ręką do przeciwnej strony niż wyginać rękę zdrową by dostać do stolika. Opiekun staje po chorej stronie bo w razie czego zastępuje nieczynną rękę

   Usuń
 2. podczas zmiany pozycji pacjenta leżącego w łóżku , z pleców na boki, opiekun powinien zachować kierunek odwracania zawsze
  a. do siebie
  b. od siebie
  c. na lewą stronę pacjenta
  d. na prawą stronę pacjenta
  moja odpowiedź A możemy asekurować pacjenta aby nie padł z łóżka jak nie ma zabezpieczeń łóżkowych

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. mnie też uczono i to stosuję, że do siebie, ale odpowiedź B jest w kluczu. Nigdy nie wiemy co egzaminator ma w głowie

   Usuń
 3. Witam. U góry jest napisane,że jest to test 4 a odpowiedzi są do testu 2?

  OdpowiedzUsuń
 4. W pyt.29 chyba chodzi o symbol Tbc,a nie Tbe?

  OdpowiedzUsuń
 5. Fajny test. Choć odnoszę wrażenie, że na przynajmniej dwa pytania da się odpowiedzieć dwoma wyborami.

  Dobrze zdywersyfikowana forma pytań i różnorodność spraw, których dotyczą pytania.

  Zrobiłem sobie na szybko dla rozrywki i chyba nie porobiłem nazbyt wielu błędów jak teraz sprawdzam na spokojnie.

  OdpowiedzUsuń
 6. nie rozumiem pytania 29 - jesli to literowka i ma byc Tbe todlaczego odpowiedz jest C
  jakby to jedna było Tbc ??? prątki

  OdpowiedzUsuń
 7. A ja mam pytanko do 9. Pamiętam procedurę z zajęć i mówi ona że
  kończynę górną myjemy od : pacha, ramię, przedramię, dłoń. A w odp. jest podane przedramię.

  OdpowiedzUsuń
 8. A ja na zajęciach uczyłam się, że kończynę górną myjemy przedramię,ramię,pacha - logiczne, bo tam jest pot, na końcu dłoń zanurzona w misce z wodą i czyścimy paznokcie szczoteczką.

  OdpowiedzUsuń
 9. Ktoś ma odpowiedzi na dzisiejszy test opiekuna medycznego?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jestem w trakcie pisania, będzie na blogu gdzieś za pół godziny

   Usuń
 10. Czy w tym pytaniu odpowiedz A jest na pewno poprawna??
  afazja ruchowa , na którą często cierpią pacjenci po udarze mózgowym jest następstwem uszkodzenia ośrodków
  a. mowy
  b. czucia
  c. słuchu
  d. wzroku

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. uszkodzenie ośrodka mowy powoduje jednostronny niedowład

   Usuń
 11. Czesc Aga,diękujemy za pomoc,ale jutro mamy dien egzaminow,czy moglas by pomoc w trudnych pytaniach jak się uda ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. żeby tak się dało.....przy wejściu na egzamin torby, telefony i torebki zostawia się przy wejściu, na salę wchodzi się tylko z długopisem i dowodem osobistym. Przepraszam, że pisze jako anonim ale nie wchodzą moje komentarze z konta Google. Pozdrawiam
   Agnieszka Rucińska

   Usuń