stat4u

poniedziałek, 15 czerwca 2015

TEST DO EGZAMINU PISEMNEGO styczeń 2015 z odpowiedziami

zad1. 
Pacjent po przebytym 2 miesiące temu zawale mięśnia sercowego powinien zrezygnować z niektórych dotychczasowych form aktywności, a szczególnie

    a)z_pływania_rekreacyjnego_na_pływalni.


b)ze spotkań z kolegami.

c)z gry w piłkę nożną.Poprawna odpowiedź

d)z przesadzania niewielkich roślin doniczkowych.
zad 2. 
Na oddziale gastrologii przebywa 75-letnia kobieta. Po przebyciu badania kolonoskopii z niepomyślną diagnozą, zachowanie pacjentki zmieniło się. Stała się smutna, małomówna, apatyczna. Jak należy określić stan emocjonalny, który pojawił się u pacjentki?

a)Irytacja.

b)Niepokój.

c)Oburzenie.

d)Przygnębienie.Poprawna odpowiedź
zad 3.
Co należy zrobić w sytuacji, gdy pacjent zakrztusił się i ma trudności w oddychaniu?

a)Polecić pacjentowi unieść ręce i oklepać plecy.


b)Polecić kasłać i uderzyć dłonią w okolicę między łopatkową.Poprawna odpowiedź

c)Położyć pacjenta i zastosować ucisk klatki piersiowej.

d)Podać płyn do picia i prowokować wymioty.
zad4. 
72-letni podopieczny waży 148 kilogramów i większość czasu spędza w łóżku. Która z wymienionych czynności najskuteczniej przeciwdziała wystąpieniu odleżyn?
a) Drenaż ułożeniowy, oklepywanie pośladków.


b)Zmiana pozycji w łóżku co 4 godziny, nacieranie pleców.

c)Zmiana bielizny pościelowej i oklepywanie klatki piersiowej.

d)Zmiana pozycji w łóżku co 2 godziny, stosowanie udogodnień.Poprawna odpowiedź
zad5. 
U pacjenta po operacji pęcherzyka żółciowego z zaleceniem leżenia w pozycji płaskiej wystąpiła duszność. W pierwszej kolejności wskazana jest pomoc opiekuna w realizacji potrzeb
a) wydalania i odżywiania.


b) odżywiania i ruchu.

c) oddychania i wydalania.

d)oddychania i ruchu.Poprawna odpowiedź
zad6. 
93-letnia podopieczna jest sprawna ruchowo, ale ma zawroty głowy i zaburzenia równowagi. W tej sytuacji opiekun powinien zaproponować podopiecznej


a) kule pachowe.

b) laskę.

c)balkonik.Poprawna odpowiedź

d)wózek inwalidzki.
zad7. 
W kontakcie z osobą kompensującą niedosłuch aparatem słuchowym, przekazując komunikat werbalny należy mówić
a) głośno, stojąc za pacjentem.


b)przyciszonym głosem, stojąc na wprost pacjenta.

c) wyraźnie, stojąc od strony ucha lepiej słyszącego.Poprawna odpowiedź

d) wyraźnie, stojąc od strony ucha słabiej słyszącego.
zad 8.
 Która z wymienionych osób jest zdolna do samoopieki?


a)Chora onkologicznie w stanie terminalnym

b)Chora na wirusowe zapalenie wątroby typu CPoprawna odpowiedź

c)Chora na schizofrenię w okresie zaostrzenia choroby

d)Chora na chorobę Alzheimera w fazie zaawansowania

zad 9. 
Przeciwwskazaniem do stosowania ciepłych okładów jest

a) ból mięśniowy.


b) nerwoból.

c) przykurcz.

d) krwotok.Poprawna odpowiedź
zad 10. 
Temperatura ciała pacjenta wzrosła do wartości 39,4°C Informując pielęgniarkę o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia pacjenta, należy zakwalifikować ten wynik pomiaru jako

a)wysoką gorączkę.Poprawna odpowiedź

b)niską gorączkę.

c)stan podgorączkowy.

d)trawiącą gorączkę.
zad 11. 
Założenie okładu rozgrzewającego na przedramię powinno przebiegać w następującej kolejności: natłuszczenie skóry, założenie warstwy wilgotnej, założenie
a)ceratki,warstwy suchej i warstwy mocującej.Poprawna odpowiedź


b)ceratki i warstwy mocującej.

c)warstwy suchej i ceratki.

d) warstwy suchej i warstwy mocującej.
zad 12. 
Temperatura mieszanki odżywczej stosowanej do karmienia pacjenta przez zgłębnik nie powinna przekraczać

a) 15°C


b) 25°C

c) 18°C

d) 30°CPoprawna odpowiedź
zad 13. 
Osoba chora na cukrzycę typu 1 (insulinozależną) potrafi zmierzyć poziom cukru, obliczyć i wstrzyknąć dawkę insuliny, ale nie stosuje diety. Zgodnie z teorią samoopieki oznacza to, że osoba ta wymaga
a)wykonywania za nią działań.


b) asystowania w rozwoju samoopieki.Poprawna odpowiedź

c) kompensowania ograniczeń w samoopiece.

d) kompensowania niezdolności do samoopieki.
zad 14.
 W celu ćwiczenia pamięci, podopiecznemu w początkowym okresie choroby Alzheimera opiekun powinien zaproponować
a) malowanie obrazów.


b) słuchanie muzyki.

c) rozwiązywanie krzyżówek.Poprawna odpowiedź

d) słuchanie radia.
zad 15. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa unieruchomionemu w łóżku pacjentowi, który jest zdezorientowany i chce wyjść z łóżka, opiekun powinien zastosować

a)barierki ochronne.
Poprawna odpowiedź

b) pasy na nogi.

c) pasy bezpieczeństwa.

d) lejce przyłóżkowe.
zad 16. 
Wskaż właściwą kolejność wykonania czynności przy zakładaniu koszuli nocnej pacjentce z lewostronnym porażeniem.


a) Założenie koszuli na lewą kończynę górną, przełożenie przez głowę, założenie na prawą kończynę górną.Poprawna odpowiedź

b) Założenie koszuli na głowę, założenie na prawą kończynę górną, założenie na lewą kończynę górną.

c) Założenie koszuli na głowę i następnie na obie kończyny górne jednocześnie.

d) Założenie koszuli na prawą kończynę górną, przełożenie przez głowę, założenie na lewą kończynę górną.
zad 17.
 Odbierając basen od pacjenta opiekun stwierdza, że stolec jest czarny. Pielęgniarce należy przekazać informacje, że jest to stolec
a) uformowany.


b) węglisty.

c) fusowaty.

d) smolisty.Poprawna odpowiedź
zad 18. 
Pacjentka po udarze mózgu z afazją ruchową, w kontakcie z opiekunem denerwuje się i jest agresywna. Taki stan wynika

a) z braku opieki.


b) z dolegliwości bólowych.

c) z temperamentu sangwinika.

d) z trudności w porozumiewaniu się.Poprawna odpowiedź
zad 19. 
Pacjent odksztusza ropną wydzielinę. W jakim kolorze powinien być worek, do którego należy wrzucić zużytą przez niego ligninę?


a) Niebieskim.

b) Czarnym.

c) Czerwonym.Poprawna odpowiedź

d) Żółtym.
zad 20. 
Jakie działania powinien podjąć opiekun medyczny w celu zapewnienia higieny leżącej w łóżku podopiecznej, która ma wysoką gorączkę i obficie się poci?
a) Zmienić bieliznę osobistą i umyć podopieczną.
Poprawna odpowiedź

b) Wywietrzyć pokój, podać płyny do picia.

c) Zapewnić podopiecznej płyny do picia i podać leki przeciwgorączkowe.

d) Umyć podopieczną i podać posiłek.
zad 21
Pacjent długotrwale unieruchomiony w pozycji grzbietowej jest szczególnie narażony na powstanie odleżyn w okolicach:
a) kości krzyżowej, kolan i pięt.


b) kości krzyżowej, pięt i łopatek.Poprawna odpowiedź

c) mostka, barków i pięt.

d) mostka, kości przedramienia i pięt.
zad 22. 
Do skutków długotrwałego unieruchomienia pacjenta w łóżku zalicza się

a) zapalenie płuc.Poprawna odpowiedź

b) porażenie.

c) obrzęk.

d) wielomocz.

zad 23. 
Znużenie, senność, zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi mogą świadczyć o zaburzeniu potrzeby
a) bezpieczeństwa.


b) ruchu.

c) oddychania.

d) snu.Poprawna odpowiedź
zad 24.
 Po zastosowaniu środka do dezynfekcji w sprayu miednicę użytą do wykonania toalety ciała chorego należy

a) wypłukać i odstawić do magazynu.

b) odstawić do brudownika.

c) wytrzeć i odstawić do brudownika.

d) odstawić do magazynu.Poprawna odpowiedź
zad 25. 
Na oddziale urazowym przebywa pacjentka ze złamaną miednicą. Przy słaniu łóżka opiekun medyczny powinien zrezygnować

a) z naciągnięcia prześcieradła.

b) z wyjęcia poduszki spod głowy pacjentki.

c) z założenia dodatkowego koca na nogi pacjentki.

d) z obracania pacjentki na boki.Poprawna odpowiedź
zad 26. 
90-letni pacjent codziennie domaga się śniadania w niedługim czasie po jego spożyciu. Takie zachowanie wynika z zaburzeń

a)pamięci długotrwałej.

b)spostrzegania.

c)pamięci krótkotrwałej.Poprawna odpowiedź

d)wzroku.
zad 27. 
Osobie lubiącej taniec i zabawy ruchowe przy muzyce należy zalecić w ramach organizacji czasu wolnego
a)talasoterapię.


b)choreoterapię.Poprawna odpowiedź

c)silwoterapię.

d)muzykoterapię receptywną.
zad 28.
 Do pielęgnacji skóry wokół stomii należy zastosować

a) spirytus etylowy 70%.


b) wodę utlenioną.

c) wodę z mydłem.Poprawna odpowiedź

d) roztwór nadmanganianu potasu.
zad 29. 
Oklepywania klatki piersiowej nie należy wykonywać w przypadku
a)odoskrzelowego zapalenia płuc,


b)wirusowego zapalenia płuc.

c)zawału mięśnia sercowego.Poprawna odpowiedź

d)przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
zad 30. 
Pacjentka chorująca na reumatoidalne zapalenie stawów z widocznymi zmianami w obrębie stawów rąk, ma największe problemy
a) z nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych.


b)z organizowaniem czasu wolnego.

c)z wykonywaniem czynności samoobsługowych.Poprawna odpowiedź

d)z poruszaniem się.
zad 31. 
Podczas wykonywania toalety krocza kobiety należy zachować kolejność

a) od odbytu do spojenia łonowego.

b) od spojenia łonowego do odbytu.Poprawna odpowiedź

c) od pachwin do odbytu.

d) od pachwin do spojenia łonowego.
zad 32. 
Jaka powinna być kolejność postępowania z odebranym od pacjenta basenem lub kaczką?

a) Opróżnić z zawartości, umyć, całkowicie zanurzyć w roztworze dezynfekcyjnym, przestrzegać czasu dezynfekcji, wypłukać i osuszyć.
Poprawna odpowiedź

b) Opróżnić z zawartości, dokładnie umyć, zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w aerozolu, wypłukać, osuszyć.

c) Włożyć z zawartością do wanny ze środkiem dezynfekcyjnym, przestrzegać czasu dezynfekcji, po czym dokładnie umyć, wypłukać i osuszyć.

d) Opróżnić z zawartości, umyć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekcyjnym, wypłukać, osuszyć.
zad 33. 
Pacjent z afazją ruchową i prawostronnym niedowładem po udarze mózgu ma trudności z komunikowaniem opiekunowi swoich potrzeb. W celu ułatwienia wzajemnego porozumienia, opiekun powinien zaproponować choremu posługiwanie się przez niego


a) komunikatami werbalnymi.

b) językiem migowym.

c) kartonikami z literami alfabetu.Poprawna odpowiedź

d) pismem Braille'a.
zad 34.
 W celu ułatwienia pacjentowi odksztuszania zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych, oklepywanie klatki piersiowej należy wykonać po
a)inhalacji.
Poprawna odpowiedź

b) posiłku.

c) podaniu płynu do picia.

d) toalecie jamy ustnej.
zad 35. 
W celu zmniejszenia obrzęku po stłuczeniu stopy należy zastosować

a)chłodzącą kąpiel całego ciała.


b) okład rozgrzewający.

c) ciepłą kąpiel całego ciała.

d) okład zimny.Poprawna odpowiedź
zad 36.
 Których sprzętów ortopedycznych należy użyć w celu przemieszczenia osoby z porażeniem kończyn dolnych?

a) Laski i trójnogu.

b) Kul łokciowych i chodzika.

c) Wózka inwalidzkiego i balkonika.

d) Podnośnika i wózka inwalidzkiego.Poprawna odpowiedź


zad 37. 
Jakie ułożenie w łóżku jest najbardziej wskazane w czasie spożywania posiłku przez chorego?
a) Płaskie na plecach.


b) Półwysokie na plecach.Poprawna odpowiedź

c) Półwysokie na boku.

d) Na boku.
zad 38.
 Które zmiany w układzie kostnym powoduje proces starzenia się człowieka?
a) Pogrubienie kości.


b) Ubytek masy kostnej.Poprawna odpowiedź

c) Uelastycznienie kości.

d) Zwiększenie masy kostnej.
zad 39
Które z działań związanych z myciem głowy w łóżku zagraża bezpieczeństwu chorego?


a) Trzymanie dzbanka nad twarzą chorego, Poprawna odpowiedź

b) Nadmierne użycie szamponu.

c) Suszenie włosów w ręczniku.

d) Niedokładne spłukanie włosów.
zad 40. 
W celu ułatwienia choremu adaptacji do warunków panujących w szpitalu, opiekun powinien przede wszystkim wskazać pacjentowi

a) łóżko i zapoznać z topografią oddziału.Poprawna odpowiedź

b) łóżko i zapoznać z planem leczenia.

c) toaletę i zapoznać z regulaminem szpitala.

d) salę i zapoznać z lekarzem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz