stat4u

środa, 17 czerwca 2015

TESTY STYCZEŃ 2011 z odpowiedziami

Zadanie 1.

Które z podanych grup czynników są głównymi determinantami zdrowia człowieka?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 2.

Homeostaza to pojęcie, które oznacza
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 3.

Na której z tętnic nie wykonujesię pomiaru tętna
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 4.

Umiejętnść odmawiania w sposób stanowczy, ale nieraniący innych oraz wyrażania własnych opinii to charakterystyczne zachowania właściwe dla postawy
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 5.

Jak nazywa się proces wyjaławiania sprzętu, narzędzi, bielizny operacyjnej oraz materiałów opatrunkowych?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 6.

Krążenie duże to obieg krwi
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź
 
 

Zadanie 7.

Zaznaczony na rysunku fragment układu pokarmowego to
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź
 
 
 

Zadanie 8.

Postęp cywilizacyjny wiąże się ze wzrastającą emisją do atmosfery związków siarki, azotu, szkodliwych pyłów. Przyczynia się to do wzrostu zachorowań głównie na choroby
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 9.

Jakie są najczęstsze skutki długotrwałego oddziaływania hałąsu na zdrowie człowieka?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 10.

Wśród przyczyn szerzenia się zakażeń wewnątrzszpitalnych na pierwsze miejsce wysuwa się nieprzestrzeganie
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 11.

W jakiej sytuacji może dojść do zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu C?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź
 

Zadanie 12.

Do jakich czynności wykonywanych u chorego leżącego w łóżku jest przeznaczony sprzęt pokazany na rysunku?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź
 
 

Zadanie 13.

Przedstawiony na rysunku sprzęt służy do
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź
 
 

Zadanie 14.

U 62-letniej podopiecznej po przebytym udarze mózgu utrzymuje się niedowład prawej kończyny dolnej. Który z przedstawionych sprzętów powinno zastosować się w celu ułatwienia jej poruszania się w obrębie mieszkania?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
 
 
  


Poprawna odpowiedź to:

Zadanie 15.

Jakie zastosowanie w rehabilitacji osób niepełnosprawnych ma sprzęt przedstawiony na rysunku?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 16.

Wysokie spożycie tłuszczów, głównie nasyconych zwiększa ryzyko zachorowania na
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 17.

Po przebytym urazie mózgu u pana Kowalskiego występuje afazja motoryczna. Oznacza to, że cierpi on na
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 18.

Badanie lekarskie podopiecznej wykazało ubytek nabłonka na błonie śluzowej szyjki macicy. Jest to najprawdopodobniej
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 19.

Który z wymienionych zabiegów jest zabiegiem pielęgnacyjnym?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 20.

Opiekun medyczny wykonał poranną kąpiel chorego w wannie. Był to zabieg
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 21.

Objęto opieką 62-letnią kobietę, mieszkającą samotnie, po przebytej przed dwoma tygodniami operacji wszczepienia zastawki serca. Z wywiadu wynika, że podopieczna nie posiada rodziny. Kobieta lubi czytać i szyć. Które z wymienionych działań opiekuńczych jest jej najbardziej potrzebne?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 22.

Samotna 85-letnia pacjentka oddziału ortopedycznego, po operacji wymiany stawu kolanowego okazuje zaniepokojenie w związku ze zbliżającym się terminem jej wypisu ze szpitala. Które z wymienionych działań będą najkorzystniejsze w tym przypadku?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 23.

Na oddziale chirurgicznym hospotalizownay jest pacjent po wypadku samochodowym. Do oceny jego stanu zastosowano skalę Norton, na której pacjent uzyskał 10 punktów. Wynik ten świadczy o
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 24.

Który ze sposobów postępowania należy zastosować w celu zidentyfikowania miski po wykonaniu toalety u chorego?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 25.

Który z opisanych w tabeli preparatów należy zastosować do dezynfekcji zacisków zgłebnika żołądkowego?
Nazwa i opis preparatu
Bakta
Preparat w tabletkach o działaniu dezynfekcyjnym do sanitariatów, basenów kąpielowych. Zawiera aktywny chlor, jest łatwy w zastosowaniu, ma szybkie i skuteczne działanie dezynfekujące obejmujące bakterie, wirusy, grzyby.
Incidin Liquid SpraySzybko działający alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego i innych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Ma szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, grzyby i wirusy.
Sekusept Plus
Preparat do dezynfekcji narzędzi.
Jest aktywny w stosunku do bakterii, grzybów i wirusów.
Ma zastosowanie do dezynfekcji i mycia instrumentów medycznych oraz endoskopów.
Skinsept Pur
Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami.
Ma szeroki zakres działania wobec mikrooorganizmów występujących na powierzchni skóry: bakterii, grzybów i wirusów.
Wybierz prawidłową odpowiedź:
    
     Poprawna odpowiedź

Zadanie 26.

Którym z wymienionych aktów prawnych należy posłużyć się w celu określenia praw podopiecznych w zakładach opieki zdrowotnej?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 27.

Jaką funkcję pełni tarczyca w organizmie człowieka?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 28.

Który z wymienionych czynników w największym stopniu przyczynia się do powstawania obturacyjnej choroby płuc?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 29.

W jaki sposób należy pomóc podopiecznemu z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów w okresie remisji w zachowaniu pełnego zakresu ruchów w stawach?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 30.

Które z wymienionych czynności mają podstawowe znaczenie w zapobieganiu powstawania odleżyn?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 31.

Zaplanowano prześcielenie łóżka choremu leżącemu, który zgłasza duszność. Z jakich elementów wchodzących w zakres słania łóżka można w tym przypadku zrezygnować?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 32.

W jakim kierunku należy wykonać toaletę krocza i zewnętrznych narządów płciowych?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 33.

Opiekun medyczny sprawuje opiekę nad chorym po urazie kręgosłupa z porażeniem czterokończynowym, leżącym płasko, z zachowaną przytomnością. Która z wymienionych technik pojenia chorego jest w tym przyadku najbardziej właściwa?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 34.

Jaka kolejność czynności obowiązuje podczas wykonywania karmienia chorego przez zgłębnik?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
 Poprawna odpowiedź Zadanie 35.

Opiekun m wykonać całkowitą zmianę bielizny pościelowej u chorego leżącego. Przygotował już niezbędne materiały, umył ręce i założył rękawiczki. Jaka powinna być kolejność dalszych czynności?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 36.

Mydło przeznaczone do mycia skóry wokół kolostomii powinno mieć pH równe
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 37.

W którym wierszu tabeli wymienione są wszystki śrdoki i materiały niezbędne do wykonania okładu zimnego wysychającego?
  Środki i materiały do zabiegów pielęgnacyjnych
 A  zimna woda, warstwa flaneli, ceratka, 70% alkohol etylowy, wazelina, waciki, zapinki
 B  zimna woda, dwie warstwy flaneli, środek dezynfekcyjny, wazelina, waciki, agrafki
 C  woda o temperaturze pokojowej, dwie warstwy flaneli, 70% alkohol etylowy, wazelina, waciki, zapinki
 D  woda o temperaturze pokojowej, warstwa flaneli, folia polietylenowa, 70% alkohol etylowy, wazelina, waciki, zapinki
Wybierz prawidłową odpowiedź:
 
Poprawna odpowiedź

 

Zadanie 38.

Które z wymienionych środków można zastosować do nacierania rozgrzewającego?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 39.

Przestrzeganie zasad higienicznego przygotowywania posiłków zapobiega
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 40.

Które z wymienionych zachowań prozdrowotnych należy uznać za najbardziej wskazane działanie w przypadku pacjenta zagrożonego wystąpieniem osteoporozy?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 41.

Pani Magdalena, lat 59, przeszła rok temu zawał mięśnia sercowego. Który z wymienionych sposoób spędzania wolnego czasu jest dla niej najbardziej wskazany?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 42.

Noszenie obuwia profilaktycznego z wkładką ortopedyczną zapobiega przede wszystkim
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 43.

Pacjent, lat 28, jest po amputacji kończyny dolnej na poziomie stawu skokowego z powodu raka kości. Jest niepogodzony z tą sytuacją, ma pretensje do losu, jest skryty, zamknięty w sobie, kontakt nawiązuje niechętnie, odpowiada na pytania niechętnie, zdawkowo. Pacjent w opisanej sytuacji wymaga w ramach aktywizowania przede wszystkim
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 44.

W jaki sposób należy rozmawiać z podopiecznym z upośledzeniem słuchu, który używa tylko jednego aparatu słuchowego?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 45.

W wyniku zaprószenia ognia z niedopałka papierosa na leżącym podopiecznym zapaliło się ubranie. Co należy zrobić w celu zgaszenia ognia?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 46.

Po wykonaniu zmiany opatrunku przez pielęgniarkę aystujący jej opiekun medyczny powinien używane narzędzia chirurgiczne
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 47.

Do jakiej objętości należy napełnić pojemnik na odpady zakaźne?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 48.

Jeżeli opiekun podczas wymiany worka na mocz unosi go powyżej poziomu pęchęrza moczowego pacjenta, to występuje zagrożenie
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 49.

Pensjonariusz domu opieki nagle stracił przytomność i osunął się na fotel. Udzielając mu pierwszej pomocy opiekun powinien rozpocząć od
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 50.

Opiekun medyczny zauważył, że podopieczny dostał krwotoku z nosa. Co powinien zrobić w pierwszej kolejności udzielając mu pierwszej pomocy?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz