stat4u

poniedziałek, 29 maja 2017

SKALE: SKALA GLASGOW ( GCS )SKALA GCS Glasgow Coma Scale ) czyli Glasgow używana jest do oceny poziomu świadomości pacjenta  (stan przytomności) . 

Na podstawie tej skali zaburzenia przytomności najczęściej dzieli się na

 • łagodne 13-15 pkt.
 • umiarkowane 9-12 pkt
 • brak przytomności  6-8 pkt
 • odkorowanie  5 pkt
 • odmóżdżenie  4 pkt
 • śmierć mózgu 3 pkt
Skala Glasgow może być stosowana u dzieci, które już dobrze mówią, to znaczy od 4 roku życia. U mniejszych dzieci stosuje się pediatryczną skalę Glasgow.


Ocenie podlega:
Otwieranie oczu

  • 4 punkty – spontaniczne
  • 3 punkty – na polecenie
  • 2 punkty – na bodźce bólowe
  • 1 punkt – nie otwiera oczu


  • Kontakt słowny:
  • 5 punktów – odpowiedź logiczna, pacjent zorientowany co do miejsca, czasu i własnej osoby
  • 4 punkty – odpowiedź splątana, pacjent zdezorientowany
  • 3 punkty – odpowiedź nieadekwatna, nie na temat lub krzyk
  • 2 punkty – niezrozumiałe dźwięki, pojękiwanie
  • 1 punkt – bez reakcji

  • Reakcja ruchowa:
  • 6 punktów – spełnianie ruchowych poleceń słownych, migowych
  • 5 punktów – ruchy celowe, pacjent lokalizuje bodziec bólowy
  • 4 punkty – reakcja obronna na ból, wycofanie, próba usunięcia bodźca bólowego
  • 3 punkty – patologiczna reakcja zgięciowa, odkorowanie (przywiedzenie ramion, zgięcie w stawach łokciowych i ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych)
  • 2 punkty – patologiczna reakcja wyprostna, odmóżdżenie (odwiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, nawrócenie przedramion i zgięcie stawów ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych, odwrócenie stopy)
  • 1 punkt – bez reakcji

            Uwzględnia się najlepszą uzyskaną odpowiedź w każdej kategorii. Łącznie można uzyskać od 3 do 15 punktów, ale należy zaznaczyć z jakich składowych powstał wynik (np. GCS 12: 3/4 + 4/5 + 5/6).


            Można również interpretować tak;

            • 14 - 15 - poszkodowany, ma zachowaną przytomność z obniżoną reaktywnością 
            • 11 - 13 - półśpiączka, półprzytomny 
            • 5 - 7 - nieprzytomność umiarkowana 
            • 3 - 4 - głęboka nieprzytomność, odmóżdżenie 


            Skala Glasgow dla dorosłych


            1. Otwieranie oczu:

            · spontaniczne - 4 pkt.

            · na polecenie słowne - 3 
            · na bodziec bólowy - 2
            · brak reakcji - 1

            2. Reakcja ruchowa:
            · reaguje na polecenie - 6 pkt.
            · lokalizuje ból - 5
            · ucieczka od bólu - 4
            · zgięciowa na ból - 3
            · wyprostna na ból - 2
            · brak reakcji - 1

            3. Odpowiedź słowna (werbalna):
            · zorientowany - 5 pkt.
            · splątany - 4
            · niewłaściwe słowa - 3
            · niezrozumiałe dźwięki - 2
            · brak reakcji - 1

            Skala Glasgow dla niemowląt i małych dzieci

            1. Otwieranie oczu:
            · spontaniczne - 4 pkt.
            · na polecenie słowne - 3
            · na bodziec bólowy - 2
            · brak reakcji - 1

            2. Reakcja ruchowa:
            · spontaniczna aktywność - 6 pkt.
            · cofanie na dotyk - 5
            · cofanie na ból - 4
            · sztywność typu odkorowania - 3
            · sztywność odmóżdżeniowa - 2
            · brak reakcji - 1

            3. Odpowiedź słowna
            · gaworzy - 5 pkt.
            · pobudzone - 4
            · płacze - 3
            · jęczy - 2
            · brak reakcji - 1 

            źródło: podstawy pielęgniarstwa- podręcznik
            informacje uzyskane na wykładach 

            Brak komentarzy:

            Prześlij komentarz