stat4u

środa, 17 czerwca 2015

TESTY CZERWIEC 2009 (z kluczem odpowiedzi) OPIEKUN MEDYCZNY

Zadanie 1.
Przerwanie ciągłości skóry połączone z uszkodzeniem głębszych tkanek lub narządów powstałe na skutek urazu mechanicznego, to
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.oparzenie
b.krwotok
c.rana
d.odmrożenie

Zadanie 2.
Jakim terminem określamy działania mające na celu zapobieganie konsekwencjom chorób, przez ich wczesne wykrywanie i leczenie?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.leczenie sanatoryjne
b.profilaktyka zdrowotna
c.świadczenia zdrowotne
d.wychowanie zdrowotne

.
Zadanie 3.
Na której z wymienionych tętnic dokonuje się najczęściej pomiaru ciśnienia tętniczego krwi?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.promieniowej
b.udowej
c.szyjnej
d.ramiennej

Zadanie 4.

Wymiana informacji między ludźmi za pomocą słów, gestów, mimiki to
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.ekspresja
b.percepcja
c.komunikacja interpersonalna
d.proces poznawczy

Zadanie 5.
Postawa objawiająca się między innymi odmawianiem w sposób stanowczy, ale nieraniący innych oraz umiejętnością wyrażania własnych opinii, potrzeb i życzeń, to
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.altruizm
b.akceptacja
c.asertywność
d.asymilacja

.
Zadanie 6.
Jaką nazwą określa się takie oddziaływania pedagogiczno-psychologiczne, których celem jest zmiana motywacji oraz zachowań ludzi zdemoralizowanych, z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.integracja społeczna
b.aktywność społeczna
c.resocjalizacja
d.adaptacja
 
Zadanie 7.
Jaki narząd wewnętrzny wskazano strzałką na załączonym rysunku?

Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.żołądek
b.wątrobę
c.trzustkę
d.śledzionę

.
Zadanie 8.
Który układ organizmu człowieka jest odpowiedzialny za pobieranie tlenu z otoczenia i utrzymywanie stałej wymiany gazów między organizmem a środowiskiem?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.nerwowy
b.hormonalny
c.krwionośny
d.oddechowy

Zadanie 9.
Jaki układ organizmu człowieka przedstawiono na rysunku?


Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.pokarmowy
b.rozrodczy
c.limfatyczny
d.moczowy

Zadanie 10.
Długotrwałe przebywanie ludzi w warunkach, w których są narażeni na wdychanie drobnego pyłu węglowego, jest podstawową przyczyną zachorowań na
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.ostre zapalenie zatok
b.astmę oskrzelową
c.przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
d.pylicę płuc

Zadanie 11.
Określ na podstawie tabeli, jaki wpływ na zdrowie człowieka wywiera hałas na poziomie 40-65dB


Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.powoduje zaburzenia układu krążenia
b.wywołuje uczucie zmęczenia
c.powoduje pogorszenie słuchu
d.zaburza pracę układu pokarmowego

Zadanie 12.
Które z wymienionych zachowań sprzyja rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem HIV?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.używanie wspólnych naczyń z osobą zakażoną
b.przypadkowe kontakty seksualne
c.częste kontakty towarzyskie
d.korzystanie z toalet publicznych
 Zadanie 13.
Który z wymienionych sposobów przenoszenia zakażeń jest najczęstszą przyczyną rozprzestrzeniania się chorób grzybiczych skóry?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.droga pokarmowa
b.droga kropelkowa
c.przetoczenie zakażonej krwi
d.bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną
Zadanie 14.
Sprzęt przedstawiony na rysunku służy do


Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.wykonywania lewatywy
b.cewnikowania pęcherza moczowego
c.karmienia pacjenta
d.usuwania wydzieliny z nosaZadanie 15.
Do czego przeznaczony jest sprzęt przedstawiony na rysunku?

Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.pobierania plwociny
b.zbiórki moczu
c.przechowywania gazików
d.zabezpieczenia stomii

Zadanie 16.
Przedstawiony na rysunku sprzęt rehabilitacyjny służy do


Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.utrzymywania kończyn pacjentów w określonym położeniu
b.masażu ciała pacjenta
c.ułatwienia siadania pacjenta w łóżku
d.pionizacji pacjentów z niedowładami kończyn dolnych

Zadanie 17.
Najczęstszą przyczyną zachorowań na zapalenie płuc jest
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.ostra niewydolność oddechowa
b.przerost migdała podniebiennego
c.zakażenie bakteryjne
d.rozedma płuc

.
Zadanie 18.
Który z wymienionych czynników najbardziej sprzyja zachorowaniu na cukrzycę?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.częsty stres
b.otyłość
c.ciężka praca fizyczna
d.siedzący tryb życia


Zadanie 19.
Który z wymienionych zabiegów zaliczany jest do zabiegów pielęgniarskich?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.zmiana bielizny pościelowej
b.iniekcja domięśniowa
c.higieniczne mycie rąk
d.toaleta ciała

.
Zadanie 20.
Który z wymienionych zabiegów jest zabiegiem higienicznym?
.Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.kąpiel chorego
b.pomiar tętna
c.płukanie ucha
d.iniekcja śródskórna

.
Zadanie 21.
Jakie działania powinien podjąć opiekun zajmujący się 60-letnią pacjentką z infekcją dróg oddechowych, u której występuje kaszel wilgotny z odkrztuszaniem wydzieliny?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a)ograniczyć aktywność fizyczną pacjentki, podawać dużą ilość płynów do picia
b)wprowadzić dietę z ograniczeniem soli kuchennej i wody

c)nawilżyć powietrze w pomieszczeniu, przeprowadzić gimnastykę oddechową
d)założyć na klatkę piersiową pacjentki okład wysychający
.


Zadanie 22.
Które z wymienionych działań opiekuńczych należy przede wszystkim zaplanować dla samotnego pacjenta po zawale mięśnia sercowego, krótko po wypisaniu go do domu?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.ćwiczenia kondycyjne w rekreacyjne
b.pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego
c.codzienną toaletę całego ciała w łóżku
d.wprowadzenie lekkostrawnej diety

.
Zadanie 23.
Który z opisanych w tabeli preparatów należy zastosować do dezynfekcji powierzchni szafek przyłóżkowych?


Wybierz prawidłową odpowiedź:
a,Bacta
b.Incidin Liquid Spray
c.Sekusept Plus
d.Skinsept pur

.

Zadanie 24.
Jaką podstawową funkcję pełnią w organizmie człowieka nerki?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.ochronną
b.termoregulacyjną
c.metaboliczną
d.filtrującą
Zadanie 25.
Jaki jest zalecany okres przechowywania wysterylizowanych narzędzi w opakowaniach papierowo-foliowych, jeśli są składowane na regale, bez osłony, na półce znajdującej się 25cm nad podłogą?


Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.2 tygodnie
b.4 tygodnie
c.3 miesiące
d.6 miesięcy

Zadanie 26.
Na oddziale opiekuńczym leży 80-letnia pacjentka. Która z wymienionych osób, zgodnie z obowiązującymi procedurami, może udzielić rodzinie informacji o stanie zdrowia pacjentki?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.pielęgniarka oddziałowa
b.opiekun medyczny
c.lekarz
d.rehabilitant
Zadanie 27.
Utrzymanie stałości składu środowiska wewnętrznego i regulacja hormonalna procesów życiowych człowieka to funkcja układu
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.pokarmowego
b.oddechowego
c.moczowego
d.dokrewnego

.
Zadanie 28.
Jakie funkcje pełni skóra w organizmie człowieka?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.podporową i ochronną
b.ochronną i termoregulacyjną
c.wydzielniczą i trawienną
d.oczyszczającą i odtruwającą

.
Zadanie 29.
U 50-letniej leżącej kobiety występują okresowo zaparcia o nieustalonej etiologii. Które z wymienionych działań jest najbardziej właściwe przy zapobieganiu powstawania zaparć u tej pacjentki?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.stosowanie okładów rozgrzewających na okolicę kręgosłupa lędźwiowego
b.stosowanie okładów ochładzających na okolicę podbrzusza
c.podawanie właściwej ilości płynów oraz stosowanie diety bogatej w błonnik
d.częsta zmiana pozycji pacjentki w łóżku oraz częste układanie w pozycji wysokiej
.
Zadanie 30.
W przebiegu infekcji bakteryjnej dróg moczowych u pacjentki utrzymuje się temperatura około 39oC. Pacjentka skarży się na osłabienie, zawroty głowy, uczucie gorąca. Które z wymienionych działań opiekuna jest najbardziej właściwe w tej sytuacji?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.wykonanie toalety ciała w łóżku i podanie leku przeciwgorączkowego
b.zastosowanie okładu ochładzającego i zmiana bielizny osobistej
c.zastosowanie ułożenia wysokiego i podanie chłodnego napoju
d.wykonanie toalety ciała pod prysznicem i zastosowanie lekkiego okrycia

.
Zadanie 31.
W jakiej pozycji należy ułożyć pacjenta hospitalizowanego z powodu nawracających duszności?


a)

b)

c)

d)

Zadanie 32.
Na oddziale intensywnej opieki medycznej jest hospitalizowany 80-letni mężczyzna z obrzękiem płuc. Która z wymienionych technik wykonania czynności związanych z wypróżnianiem pacjenta jest w tym przypadku najbardziej właściwa?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.przemieszczenie pacjenta na krzesło higieniczne
b.założenie pieluchomajtek
c.podanie pacjentowi basenu do łóżka
d.asekurowanie pacjenta podczas korzystania z toalety

.
Zadanie 33.
16-letnia Ania w wyniku wypadku samochodowego, stała się osobą niepełnosprawną ruchowo, jeździ na wózku inwalidzkim. Nie akceptuje swego kalectwa, nie chce z nikim rozmawiać. Odmawia przyjmowania posiłków. Jaki rodzaj działań należy zastosować wobec Ani w pierwszej kolejności?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a. zapewnić jej częsty kontakt z kolegami i koleżankami ze szkoły, do której uczęszczała przed wypadkiem
b. skierować ją na zajęcia doskonalące technikę jazdy na wózku i ćwiczenia rehabilitacyjne na pływalni
c. skierować ją na terapię psychologiczną, zorganizować spotkanie z niepełnosprawnymi ruchowo, aktywnymi społecznie osobami w podobnym wieku
d. zwiększyć liczbę zabiegów rehabilitacyjnych i ćwiczeń usprawniających, skierować ją na zajęcia relaksacyjne
 
Zadanie 34.
Które z wymienionych zachowań najbardziej sprzyjają rozwojowi chorób układu krążenia?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.wysokokaloryczne posiłki, nadużywanie alkoholu, mała aktywność fizyczna
b.nieregularne spożywanie posiłków, ciężka praca fizyczna, dieta uboga w witaminy
c.duża aktywność fizyczna, posiłki niskokaloryczne, wytężona praca umysłowa
d.stosowanie diety bogatobiałkowej, aktywny tryb życia, okresowe niedobory snu

.
Zadanie 35.
Które z wymienionych zachowań najbardziej zwiększają ryzyko wystąpienia nowotworu płuc i choroby niedokrwiennej serca?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.bierne palenie papierosów
b.stresujący tryb życia
c.ciężka praca fizyczna na otwartej przestrzeni
d.wyłączenie z posiłków produktów mięsnych
Zadanie 36.
Opiekun ma wymienić pacjentowi worek stomijny. Przygotował już niezbędny sprzęt. Jaka powinna być kolejność dalszych czynności podczas wykonywania tego zabiegu?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.-założenie rękawiczek, wycięcie w płytce otworu w kształcie stomii, usunięcie wypełnionego worka z kałem, przyklejenie worka stomijnego, usunięcie resztek kału, zmycie wodą z mydłem skóry wokół stomii, osuszenie skóry, udokumentowanie zabiegu, uporządkowanie sprzętu

b.-wycięcie w płytce otworu w kształcie stomii, założenie rękawiczek, usunięcie resztek kału, usuniecie wypełnionego worka z kałem, zmycie wodą z mydłem skóry wokół stomii, osuszenie skóry, przyklejenie worka stomijnego, udokumentowanie zabiegu, uporządkowanie sprzętu

c.-założenie rękawiczek, wycięcie w płytce otworu w kształcie stomii, usunięcie wypełnionego worka z kałem, usunięcie resztek kału, zmycie wodą z mydłem skóry wokół stomii, osuszenie skóry, przyklejenie worka stomijnego, uporządkowanie sprzętu, udokumentowanie zabiegu

d.-zmycie wodą z mydłem skóry wokół stomii, założenie rękawiczek, wycięcie w płytce otworu w kształcie stomii, usunięcie wypełnionego worka z kałem, usunięcie resztek kału, osuszenie skóry, przyklejenie worka stomijnego, uporządkowanie sprzętu, udokumentowanie zabiegu
.
Zadanie 37.
Zlecono wykonanie kąpieli w wannie 70-letniego podopiecznego z zaburzeniami równowagi. Który z wymienionych sprzętów zapewni podopiecznemu największe bezpieczeństwo podczas kąpieli?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.podnośnik krzesełkowy przywannowy
b.ławka wgłębna do wanny
c.mata antypoślizgowa na dnie wanny
d.poręcz przyścienna

.
Zadanie 38.
Wskaż środki i materiały, które są niezbędne do założenia czepca przeciw wszawicy
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.ciepła woda, chusty jednorazowe, preparat owadobójczy
b.wata, chusty jednorazowe, wazelina, preparat owadobójczy
c.wata, chusty jednorazowe, środek dezynfekcyjny
d.ciepła woda, wazelina, chusty jednorazowe, środek dezynfekcyjny
 
Zadanie 39.
Przestrzeganie przez pacjentów zasad higieny w codziennym życiu ma na celu przede wszystkim
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.poprawę sprawności fizycznej
b.usuwanie czynników zagrażających zdrowiu człowieka
c.zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów życiowych
d.ochronę środowiska naturalnego

.
Zadanie 40.
Regularne mycie zębów i wizyty kontrolne u stomatologa co 6 miesięcy zapobiegają przede wszystkim
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.rozwojowi próchnicy zębów
b.rozchwianiu zębów
c.nadmiernemu ścieraniu szkliwa zębów
d.stanom zapalnym śluzówki jamy ustnej

.
Zadanie 41.
Które z wymienionych zachowań należy uznać za najbardziej wskazane działanie prozdrowotne w przypadku pacjenta ze zdiagnozowaną chorobą nadciśnieniową?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.ograniczenie aktywności fizycznej
b.ograniczenie nadmiernego spożycia soli
c.stosowanie diety zawierającej produkty wysokobiałkowe
d.uprawianie sportów wymagających intensywnego wysiłku fizycznego
 
Zadanie 42.
Który z wymienionych sposobów przyrządzania potraw należy zastosować przygotowując danie mięsne dla osoby z problemami trawiennymi?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.smażenie na oliwie
b.duszenie
c.gotowanie
d.pieczenie na ruszcie

Zadanie 43.
Pacjent ma skłonność do zwichnięć stawu skokowego. Na którym rysunku przedstawiono typ obuwia, jaki należy mu zalecić?
 

.
a)
b)
c)
d)

Zadanie 44.
Pacjentka niepełnosprawna ruchowo, która ma sparaliżowane kończyny dolne, została wypisana do domu. Które z wymienionych sprzętów i udogodnień najbardziej ułatwią jej funkcjonowanie w warunkach domowych, bezpośrednio po powrocie ze szpitala?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.krzesło higieniczne i balkonik dziecięcy
b.stabilizatory stawów kolanowych i kule pachowe
c.wózek inwalidzki i uchwyty łazienkowe
d.podpórka dwukołowa i kule łokciowe


Zadanie 45.
Pacjent skaleczył się w rękę. Z niewielkiej i płytkiej rany sączy się krew. W jaki sposób powinien postąpić opiekun medyczny, udzielając pomocy poszkodowanemu?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a-przemyć skaleczoną rękę pod bieżącą wodą, nałożyć rękawiczki ochronne, przykleić na ranę opatrunek z plastrem
b-przemyć skaleczenie jodyną, nałożyć rękawiczki ochronne i założyć jałowy opatrunek

c-nałożyć rękawiczki ochronne, przemyć skaleczoną rękę pod bieżącą wodą, wezwać lekarza
d-nałożyć rękawiczki ochronne, założyć jałowy opatrunek, powiadomić pielęgniarkę
.
Zadanie 46.
Pacjentka ma nieliczne, płytkie zadrapania na lewym przedramieniu. Jak należy, zgodnie z obowiązującymi zasadami, wykonać toaletę całego ciała?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a-nałożyć rękawiczki lateksowe i fartuch ochronny; wykonać toaletę ciała; po wykonaniu zabiegu zdjąć fartuch i rękawiczki i wykonać higieniczne mycie rąk

b-bezpośrednio przed zabiegiem umyć ręce gorącą wodą i mydłem; założyć fartuch ochronny, wykonać toaletę ciała; założyć rękawiczki lateksowe, przemyć zadrapania 70% spirytusem

c-założyć fartuch ochronny i wykonać toaletę ciała, omijając lewe przedramię; po zakończeniu pracy wykonać higieniczne mycie rąk

d-założyć fartuch ochronny, osłonić zadrapania opatrunkiem, nałożyć rękawiczki ochronne, wykonać toaletę ciała; po zabiegu zdjąć rękawiczki i umyć ręce ciepłą wodą z mydłem
.
Zadanie 47.
Opiekun medyczny wymienił pacjentowi w placówce opiekuńczej worek na mocz. Jak powinien postąpić ze zużytym workiem, po jego opróżnieniu?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.włożyć do worka koloru żółtego
b.umieścić w pojemniku na odpady specjalne
c.umieścić w odpornym na przekłucie pojemniku
d.włożyć do worka koloru czerwonego
Zadanie 48.

Jeżeli opiekun podczas wymiany worka na mocz unosi go powyżej poziomu pęcherza moczowego pacjenta to występuje zagrożenie
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.zatrzymania moczu u pacjenta
b.niedrożności cewnika
c.zakażenia dróg moczowych pacjenta
d.uszkodzenia cewnika
Zadanie 49.
Co przede wszystkim powinien zrobić opiekun medyczny udzielając pomocy pacjentowi, który odstał ataku padaczki, ma drgawki, ale nie utracił przytomności?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.próbować powstrzymać drgawki unieruchamiając pacjenta siłą
b.usunąć z bezpośredniego otoczenia pacjenta przedmioty, o które mógłby się uderzyć
c.ułożyć pacjenta w pozycji półwysokiej, podłożyć pod kolana zwinięty koc
d.ułożyć pacjenta w pozycji bocznej bezpiecznej, podać chłodną wodę do picia
.
Zadanie 50.
Pacjent spożywał posiłek w pozycji siedzącej i zachłysnął się napojem. Krztusi się, nie może wziąć głębszego oddechu. Co w pierwszej kolejności powinien zrobić opiekun medyczny udzielając mu pierwszej pomocy?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a.ułożyc pacjenta w pozycji bocznej ustalonej i kontrolować oddech
b.ułożyć pacjenta w pozycji przeciwwstrząsowej
c.wykonać pacjentowi sztuczne oddychanie
d.uderzyć pacjenta pięciokrotnie między łopatki i ucisnąć nadbrzusze


.KLUCZ DO ODPOWIEDZI

1C, 2B, 3D, 4C, 5C, 6C, 7B, 8D, 9D, 10D, 11B, 12B, 13D, 14B, 15D, 16C, 17C, 18B, 19B, 20A, 21C, 22B, 23B, 24D, 25C, 26C, 27D, 28B, 29C, 30B, 31D, 32B, 33C, 34A, 35A, 36C, 37A, 38B, 39B, 40A, 41B, 42C, 43C, 44C, 45D, 46A, 47D, 48C, 49B, 50D 5 komentarzy:

 1. Ale extra! kobieto, Jesteś Wielka! za te testy wszyscy zdający powinni na rękach Cię nosić. Pozdrawiam ze Szczytna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. e tam zaraz nosić na rękach. Niech dobrze służą te testy, cieszy mnie to, ze mogę się podzielić długo zbieranym materiałem

   Usuń
 2. w pytaniu 12 nie powinno być odp D?

  OdpowiedzUsuń
 3. Przepraszam odp jest prawidłowa

  OdpowiedzUsuń
 4. Rowniez dziekuje i pozdrawiam.Duzo mi pomogl te testy.

  OdpowiedzUsuń