stat4u

środa, 17 czerwca 2015

TESTY STYCZEŃ 2012 OPIEKUN MEDYCZNY (z odpowiedziami)

zielony znaczek V oznacza prawidłową odpowiedź


Zadanie 1.

W której jamie serca rozpoczyna się krążenie duże?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 2.

Który z podanych hormonów jest podstawowym regulatorem przemian węglowodanowych w organizmie?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 3.

Jakim terminem określa się proces poznawczy, który odpowiada za odbieranie informacji z otoczenia?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 4.

Pacjentka, przebywająca w domu, jest unieruchomiona w łóżku po przebytej ciężkiej chorobie.
Krewni wspierają chorą i pomagają jej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb oraz rozwiązywaniu
codziennych problemów. Jakim terminem określa się takie działania rodziny?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 5.

Które z wymienionych działań opiekuna jest zgodne z opracowanym przez Dorotę Orem modelem opieki nad człowiekiem chorym?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 6.

Jaką literą oznaczono na rysunku tchawicę?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 7.

Początkowy odcinek jelita cienkiego, łączący się z odźwiernikiem żołądka, do którego uchodzą przewody wyprowadzające wątroby i trzustki, to
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 8.

W którym z wymienionych gruczołów dokrewnych organizmu człowieka wytwarzana jest adrenalina?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 9.

Które z podanych zachowań zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów skóry?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 10.

Która z wymienionych chorób może być spowodowana stosowaniem do celów spożywczych wody i żywności zanieczyszczonych pałeczkami typu Salmonella?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 11.

Do jakiej choroby może doprowadzić spożywanie surowego, niezbadanego mięsa, niewiadomego pochodzenia?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 12.

Która z podanych dróg przenoszenia zakażeń jest podstawową drogą szerzenia się chorób grzybiczych skóry?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 13.

Sprzęt przedstawiony na fotografii jest przeznaczony do
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 14.

Przedstawiony na rysunku sprzęt służy do
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 15.

Na podstawie zamieszczonego opisu określ, w którym z wymienionych przypadków należy stosować sprzęt ortopedyczny zaprezentowany przez pacjentkę
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 16.

Które z wymienionych objawów świadczą o chorobie wrzodowej żołądka?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 17.

U 52-letniego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej zaobserwowano bladość skóry, owrzodzenia i rozpadliny w kącikach ust, osłabienie, łamliwość włosów i paznokci. Na które z wymienionych schorzeń wskazują te objawy?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 18.

Które z wymienionych objawów wskazują na niedokrwienie kończyn dolnych, w przebiegu miażdżycy tętnic obwodowych?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 19.

Cewnikowanie pęcherza moczowego jest zabiegiem
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 20.

Któy z wymienionych zabiegów jest zabiegiem pielęgnacyjnym?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 21.

71-letnia podopieczna w Domu Pomocy Społecznej mieszka w jednoosobowym pokoju. Jest chora
na grypę, ma wysoką gorączkę. W razie potrzeby ma zmienianą bieliznę osobistą i pościelową. Na
krześle pozostawiono upraną bieliznę osobistą pensjonariuszki. Które z wymienionych działań
opiekuńczych należy podjąć w pierwszej kolejności?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 22.

Na IV piętrze bloku bez windy mieszka pacjentka po udarze mózgu z niedowładem prawostronnym.
Nie wstaje z łóżka. Codziennie odwiedza ją rehabilitant. 75-letni mąż, który ma niewielkie problemy
ze sprawnym poruszaniem się, troszczy się o chorą, dba o porządek w mieszkaniu. Który
z wymienionych problemów opiekuńczych należy przede wszystkim rozwiązać?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
 Poprawna odpowiedź


Zadanie 23.

Który z wymienionych sposobów postępowania z basenem po podaniu go pacjentowi, zaspokojeniu przez pacjenta potrzeby wydalania i opróżnieniu basenu w toalecie, jest właściwy?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 24.

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, psychiatryczne leczenie szpitalne bez zgody pacjenta można stosować, gdy
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 25.

Jaką funkcję pełnią w organizmie człowieka węzły chłonne?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 26.

Za przewodzenie impulsów nerwowych pomiędzy receptorami, ośrodkowym układem nerwowym a mięśniami odpowiada
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 27.

Które z wymienionych zachowań pacjenta chorego na kamicę żółciową w największym stopniu może przyczynić się do wystąpienia ataku kolki żółciowej?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 28.

Zachowania człowieka przyśpieszające rozwój miażdżycy to
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 29.

Należy obniżyć temperaturę ciała u gorączkującego, intensywnie pocącego się pacjenta. Które z wymienionych działań powinien w tym celu zastosować opiekun medyczny?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 30.

Które z wymienionych działań są najbardziej właściwe w pielęgnowaniu pacjenta ze zdiagnozowaną cukrzycą?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 31.

Który z wymienionych sposobów pielęgnacji zapobiega powstawaniu podrażnień skóry wokół stomii jelitowej?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 32.

Przytomnego chorego, po udarze mózg, u którego występują obecnie znaczne zaburzenia połykania, najbezpieczniej jest poić w pozycji
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 33.

Wskaż obowiązującą kolejność czynności podczas podawania basenu
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 34.

Opiekunowi medycznemu zlecono wykonanie zabiegu karmienia przez zgłębnik nieprzytomnego chorego. Jaka jest prawidłowa kolejność czynności podczas tego zabiegu?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 35.

Który z wymienionych środków należy zastosować do pielęgnacji stóp w przypadku nadmiernej ich potliwości?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 36.

Który z przedstawionych na rysunkach przyborów należy stosować do czesania i rozdzielania mokrych, długich włosów pacjentki?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź


Zadanie 37.

Jedną z chorób, której można zapobiegać przez dokładne mycie warzyw i owoców przed spożyciem, jest
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 38.

Które z wymienionych działań jest najbardziej skuteczne w przypadku gdy pacjent ma tendencję do zaparć?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 39.

Które z wymienionych działań pacjenta są najbardziej skuteczne w profilaktyce nadciśnienia?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 40.

Pacjentka po udarze mózgu i intensywenj, kilkutygodniowej rehabilitacji na oddziale szpitalnym wróciła do Domu Pomocy Społecznej. Utrzymuje prawidłową postawę ciała, chodzi powoli, zdarzają jej się jednak zaburzenia równowagi. Który z przedstawionych na rysunkach sprzętów rehabilitacyjnych należy zaproponować pacjentce, aby ułatwić jej samodzielne poruszanie się po małym pokoju?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź


Zadanie 41.

Opiekunowi zlecono pielęgnację nieprzytomnego pacjenta. Jaki jest podstawowy obowiązek opiekuna w zakresie komunikacji z pacjentem, podczas wykonywania zleconych zabiegów?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 42.

Opiekun pracujący w oddziale zakaźnym szpitala wymienił pacjentowi pieluchomajtki. Zabieg wykonał w rękawiczkach ochronnych. Jakie czynności powienien kolejno wykonać po tym zabiegu?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 43.

Opiekunowi zlecono dezynfekcję sprzętów w pomieszczeniu, w którym przebywał pacjent chory na gruźlicę. Jakie działanie powinien wykazywać środek dezynfekcyjny, który należy zastosować do wykonania tej pracy?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 44.

Który z opisanych sposobów transportowania zakaźnych odpadów medycznych z miejsca powstawania do miejsca ich magazynowania jest zgodny z obowiązującymi przepisami?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 45.

Nerki w organizmie człowieka
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 46.

Opiekun medyczny na oddziale chirurgicznym zmienił pacjentowi worek stomijny. Zużyty worek stomijny należy umieścić w worku foliowym
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 47.

Objęto opieką pacjenta, u którego zdiagnozowano żylaki podudzi. Pacjent bardzo dużo czasu spędza leżąc w łóżku lub siedząc w fotelu. Choremu prowadzącemu taki tryb życia zagraża przede wszystkim
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 48.

Jeśli opiekun ne stosuje się do zaleceń dotyczących czasu wykonania okładu zimnego i przerw między okładami z lodu, to takie postępowanie sprzyja
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 49.

U pacjenta stwierdzono krwotok z nosa. Jak należy postąpić udzielając pierwszej pomocy?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 50.

Co przede wszystkim należy zrobić, udzielając pierwszej pomocy pacjentowi, który upadł i złamał kość podudzia?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

4 komentarze:

 1. mam wątpliwości co do odpowiedzi w pytaniu 30 Lewatywa regularna , przecież ona może zaszkodzić a nie pomóc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. przecież odpowiedzią jest B- tam gdzie jest zielony znaczek

   Usuń
 2. Pyt.18 dotyczące miażdżycy powinna być odp.= blade zabarwienie skóry a nie zaczerwienienie. Czy ktoś tu jeszcze zagląda?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. a czy możesz zwrócić uwagę na fakt, że zielony znaczek V to prawidłowa odpowiedź? i jest tam zaznaczona prawidłowa odpowiedź "...ból podczas chodzenia, blade zabarwienie skóry kończyn, uczucie ziębnięcia stóp..". W odpowiedzi na Twoje pytanie: tak, zagląda na bloga ponad 5000 osób dziennie. Pozdrawiam

   Usuń