stat4u

środa, 17 czerwca 2015

TESTY STYCZEŃ 2013 z odpowiedziami

Zadanie 1.

Wartość tętna 98 uderzeń na minutę jest objawem występowania u pacjenta
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź
 

Zadanie 2.

Epilepsja to choroba układu
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź
 

Zadanie 3.

Nieprawidłowości w fizjologii i budowie mięśni to
Wybierz prawidłową odpowiedź:
 miofibryle
 
Poprawna odpowiedź  

Zadanie 4.

Przemianami psychicznymi człowieka zachodzącymi we wszystkich okresach jego życia zajmuje się psychologia
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 5.

Andragogika to dziedzina pedagogiki zajmująca się kształceniem
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 6.

Na rysunku budowy żołądka literą X oznaczono miejsce połączenia żołądka
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 7.

Kość jarzmowa jest elementem budowy
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 8.

Procesy unieszkodliwiania zanieczyszczeń biologicznych najszybciej zachodzą w glebie
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 9.

Niedobór witaminy C w pożywieniu może być przyczyną zachorowania na
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 10.

Toksoplazmoza to choroba zakaźna przenoszona na człowieka przez
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 11.

Sprzętem pomocniczym dla osób, które mają trudności z samodzielnym korzystaniem z toalety, jest
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 12.

Łatwoślizgi służą do
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 13.

Ortezy stosuje się pomocniczo w profilaktyce
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 14.

Lęk to charakterystyczny objaw
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 15.

Objaw niewydolności prawej komory serca to
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 16.

Wskaż przyczynę zawału mięśnia sercowego
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 17.

Zabieg pielęgnacyjny to
Wybierz prawidłową odpowiedź:
 - wykonanie toalety twarzy
Poprawna odpowiedź

Zadanie 18.

Zabieg, który może wykonać opiekun medyczny, to
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 19.

Zabieg higieniczny to
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź


Zadanie 21.

Posługiwanie się materiałami pozbawionymi bakterii i ich zarodków to
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 22.

Pacjentce wymieniono worek na mocz. W jaki sposób należy postąpić z workiem zanieczyszczonym moczem?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 23.

Jeżeli podczas mycia głowy pacjenta w łóżku opiekun użył jednorazowego fartucha, to po wykonaniu tej czynności zgodnie z przepisami bhp dotyczącymi środków ochrony indywidualnej, powinien fartuch umieścić
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 24.

Który z aktów prawnych określa prawa podopiecznych hospicjum stacjonarnego?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 25.

Funkcją tchawicy nie jest
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 26.

Prowadzenie siedzącego trybu życia może być przyczyną powstania
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 27.

Aby w bezpieczny sposób udrożnić drogi oddechowe u nieprzytomnej osoby, należy
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 28.

Jeżeli w wyniku działania promieni słonecznych doszło do podrażnienia skóry pacjenta, to należy miejsce zmienione chorobowo
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 29.

W jaki sposób należy pielęgnować jamę ustną niesamodzielnej pacjentce, która ma zmiany błony śluzowej?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź


Zadanie 30.

Toaletę krocza u pacjentki leżącej należy wykonywać
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 31.

Pacjent ma założoną sondę żołądkową przez usta. Która część ciała wymaga częstej higieny?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 32.

Po umyciu skóry pacjenta wokół stomii należy ją
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 33.

Oklepywanie pleców pacjentki należy wykonać
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 34.

Mycie twarzy pacjentki niesamodzielnej należy rozpocząć
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 35.

Do wykonania okładu ciepłego należy zastosować
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 36.

Staranne mycie rąk przed spożywaniem posiłków zapobiega powstawaniu
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 37.

Stosowanie diety bogatej w błonnik powoduje
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 38.

Aby zapobiegać zachorowaniu na raka szyjki macicy, badanie cytologiczne należy wykonywać co najmniej
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 39.

Którą formę aktywizacji należy zaproponować pacjentowi po przebytym zawale mięśnia sercowego we wczesnej fazie rehabilitacji, w celu poprawy jego wydolności krążeniowej?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 40.

Aby zaktywizować pacjenta z lekką depresją, należy mu zaproponować
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 41.

Pacjentowi z niedowładem kończyn dolnych, w pierwszym okresie rehabilitacji, należy zaproponować ćwiczenia
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 42.

W celu zaktywizowania słabo widzącej pacjentki w podeszłym wieku, która ma założony opatrunek gipsowy z powodu złamania kończyny górnej, najlepiej zaproponować jej
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 43.

Który ze znaków informuje o skażeniu biologicznym?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 44.

Jeżeli pomiaru temperatury ciała dokonywano w uchu pacjenta, to po zmierzeniu temperatury nakładkę do termometru, zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, należy
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 45.

Do wykonania toalety pacjenta w łóżku, opiekun zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki powinien użyć
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 46.

Aby zapobiegać powstawaniu odleżyn u pacjenta unieruchomionego w łóżku, należy
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 47.

Zużyty worek stomijny należy
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 48.

Bandaż wykorzystany do wykonania okładu należy wyrzucić
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 49.

Podczas przygotowania przyborów i sprzętu do wykonania mycia włosów pacjentce w łóżku, opiekun medyczny powinien
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Zadanie 50.

Podczas wykonywania czynności higienicznych nastąpiło u obłożnie chorej pacjentki zatrzymanie krążenia i oddychania. Którą techniką należy wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową?
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz